HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Fri, 23 Feb 2024 22:52:41 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/viznacheno-granichni-cini-na-prirodnij-gaz-dlya-virobnikiv-prodovolchih-tovariv-shcho-mayut-istotnu-socialnu-znachushchist-roman-leshchenko Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/viznacheno-granichni-cini-na-prirodnij-gaz-dlya-virobnikiv-prodovolchih-tovariv-shcho-mayut-istotnu-socialnu-znachushchist-roman-leshchenko Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/viznacheno-granichni-cini-na-prirodnij-gaz-dlya-virobnikiv-prodovolchih-tovariv-shcho-mayut-istotnu-socialnu-znachushchist-roman-leshchenko.