HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sun, 03 Mar 2024 08:38:45 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/uryad-stvoriv-fond-chastkovogo-garantuvannya-kreditiv-u-silskomu-gospodarstvi Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/uryad-stvoriv-fond-chastkovogo-garantuvannya-kreditiv-u-silskomu-gospodarstvi Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/uryad-stvoriv-fond-chastkovogo-garantuvannya-kreditiv-u-silskomu-gospodarstvi.