HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 23:06:57 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/uryad-nadavatime-2500-grn-na-telya-video Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/uryad-nadavatime-2500-grn-na-telya-video Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/uryad-nadavatime-2500-grn-na-telya-video.