HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Tue, 05 Mar 2024 14:35:12 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/ukrainskiy-agrarniy-eksport-perevishchiv-188-mlrd-za-rezultatami-2018-roku-olga-trofimtseva Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/ukrainskiy-agrarniy-eksport-perevishchiv-188-mlrd-za-rezultatami-2018-roku-olga-trofimtseva Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/ukrainskiy-agrarniy-eksport-perevishchiv-188-mlrd-za-rezultatami-2018-roku-olga-trofimtseva.