HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 23:43:55 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/ukrainski-tvarinniki-otrimali-dozvil-eksportuvati-produktsiyu-do-virmenii Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/ukrainski-tvarinniki-otrimali-dozvil-eksportuvati-produktsiyu-do-virmenii Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/ukrainski-tvarinniki-otrimali-dozvil-eksportuvati-produktsiyu-do-virmenii.