HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 22:34:22 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/u-prozorroprodazhi-ogolosheno-2069-zemelnih-aukcioniv Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/u-prozorroprodazhi-ogolosheno-2069-zemelnih-aukcioniv Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/u-prozorroprodazhi-ogolosheno-2069-zemelnih-aukcioniv.