HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 22:24:45 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/u-2018-rotsi-yakist-zakuplenogo-moloka-pererobnimi-pidpriemstvami-pidvishchilas-kovalova Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/u-2018-rotsi-yakist-zakuplenogo-moloka-pererobnimi-pidpriemstvami-pidvishchilas-kovalova Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/u-2018-rotsi-yakist-zakuplenogo-moloka-pererobnimi-pidpriemstvami-pidvishchilas-kovalova.