HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 22:36:30 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/turetski-partneri-zatsikavleni-u-spilnikh-proektakh-v-agrarniy-sferi-olga-trofimtseva Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/turetski-partneri-zatsikavleni-u-spilnikh-proektakh-v-agrarniy-sferi-olga-trofimtseva Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/turetski-partneri-zatsikavleni-u-spilnikh-proektakh-v-agrarniy-sferi-olga-trofimtseva.