HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Tue, 05 Mar 2024 14:17:35 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/rozvitok-kreditnoi-kooperatsii-zabezpechit-dodatkoviy-finansoviy-resurs-dlya-malikh-agrovirobnikiv Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/rozvitok-kreditnoi-kooperatsii-zabezpechit-dodatkoviy-finansoviy-resurs-dlya-malikh-agrovirobnikiv Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/rozvitok-kreditnoi-kooperatsii-zabezpechit-dodatkoviy-finansoviy-resurs-dlya-malikh-agrovirobnikiv.