HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 23:58:38 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/rozpochato-zbirannya-kukurudzi-v-ukraini Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/rozpochato-zbirannya-kukurudzi-v-ukraini Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/rozpochato-zbirannya-kukurudzi-v-ukraini.