HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Tue, 05 Mar 2024 13:28:32 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/rada-ratifikuvala-ugodu-z-eib-pro-nadannya-400-mln-evro-kreditu-dlya-apk Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/rada-ratifikuvala-ugodu-z-eib-pro-nadannya-400-mln-evro-kreditu-dlya-apk Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/rada-ratifikuvala-ugodu-z-eib-pro-nadannya-400-mln-evro-kreditu-dlya-apk.