HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 22:29:05 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/problemi-iz-posuhoyu-ta-zminoyu-klimatu-gostro-stoyat-ne-lishe-na-pivdni-j-v-centralnij-ukrayini-roman-leshchenko Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/problemi-iz-posuhoyu-ta-zminoyu-klimatu-gostro-stoyat-ne-lishe-na-pivdni-j-v-centralnij-ukrayini-roman-leshchenko Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/problemi-iz-posuhoyu-ta-zminoyu-klimatu-gostro-stoyat-ne-lishe-na-pivdni-j-v-centralnij-ukrayini-roman-leshchenko.