HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 24 Feb 2024 00:33:15 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-razom-z-evropeyskimi-ekspertami-napratsyuvali-shlyakhi-zaluchennya-malikh-virobnikiv-do-organizovanogo-agrarnogo-rinku Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-razom-z-evropeyskimi-ekspertami-napratsyuvali-shlyakhi-zaluchennya-malikh-virobnikiv-do-organizovanogo-agrarnogo-rinku Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-razom-z-evropeyskimi-ekspertami-napratsyuvali-shlyakhi-zaluchennya-malikh-virobnikiv-do-organizovanogo-agrarnogo-rinku.