HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 23:59:21 GMT Location: http://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-doklalo-bagato-zusil-do-zapusku-zemelnih-torgiv-v-elektronnomu-formati-taras-dzoba?fbclid=IwAR1C1zfEoNmEjUgC7aE760SVtbs8bidvCRYt2GPulFh7EbDZyHba0Z4q_m0 Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-doklalo-bagato-zusil-do-zapusku-zemelnih-torgiv-v-elektronnomu-formati-taras-dzoba?fbclid=IwAR1C1zfEoNmEjUgC7aE760SVtbs8bidvCRYt2GPulFh7EbDZyHba0Z4q_m0 Redirecting to http://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-doklalo-bagato-zusil-do-zapusku-zemelnih-torgiv-v-elektronnomu-formati-taras-dzoba?fbclid=IwAR1C1zfEoNmEjUgC7aE760SVtbs8bidvCRYt2GPulFh7EbDZyHba0Z4q_m0.