портал в режимі тестування та наповнення
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

2021

Опубліковано 17 листопада 2021 року, 10:45

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики
від 29 липня 2021 року №113

(із змінами, затвердженими наказами Мінагрополітики

від 21.09.2021 №208, 24.09.2021 №220, 22.10.2021 №292 та 12.11.2021 №352) 

План діяльності Мінагрополітики з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік


з/п

Вид і назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття проекту регулярного акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

Відповідальний структурний підрозділ

органу виконавчої влади,  що розроблятиме регуляторний акт

Проекти законів України

1.

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення засад проведення оцінки земель)»

Спрощення та вдосконалення процедури проведення грошової оцінки земель та отримання відомостей про оцінку окремих земельних ділянок

листопад

Держгеокадастр

(Управління ринку та оцінки земель)


2.

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо власності на земельні ділянки та розташовані на них будинки, будівлі і споруди»

Забезпечення єдності юридичної долі земельних ділянок та розташованих на них будівель і споруд, що сприятиме розвитку цивільного обороту

листопад

Держгеокадастр

(Управління ринку та оцінки земель)


3.

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму безоплатної приватизації земельних ділянок»

Усунення корупційних ризиків та перешкод під час здійснення громадянами України права на безоплатну приватизацію земельних ділянок

листопад

Держгеокадастр

(Управління ринку та оцінки земель)


4.

 «Про хміль та хмелепродукти»

Встановлення правових засад функціонування ринку хмелю і продуктів, що містять хміль, та вимог щодо їх виробництва та переробки, а також повноважень державних органів, прав і обов’язків юридичних і фізичних осіб у галузі хмелярства, що в цілому дозволить привести функціонування галузі хмелярства у відповідність до вимог ЄС.

листопад - грудень

Департамент аграрного розвитку

5.

 «Про внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино»

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Створення сприятливих умов щодо розвитку суб’єктів господарювання всіх форм власності. Простежуваність виноградно-виноробної продукції від куща до пляшки.


листопад - грудень

Департамент аграрного розвитку

6.

 «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

Удосконалення правового регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності шляхом прийняття нового Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»


грудень


Держгеокадастр

(Департамент розвитку та стандартизації Національної інфраструктури геопросторових даних)

7.

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення державного контролю та посилення відповідальності за порушення у сфері використання та охорони земель»

Посилення встановлених правопорядку та законності у сфері використання та охорони земель, запобігання вчиненню правопорушень у цій сфері, належне законодавче врегулювання відносин щодо притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері використання та охорони земель, підвищення ефективності державного контролю за використанням та охороною земель. Прийняття проекту Закону підвищить розмір адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері використання та охорони земель до рівня, який відповідає характеру суспільної небезпеки даних протиправних діянь, встановить адміністративну відповідальність у вигляді штрафів за основні правопорушення, що на сьогодні мають місце у сфері використання та охорони земель


грудень

Держгеокадастр

(Департамент контролю за використанням та охороною земель)

8.

Проект Закону України «Про збереження ґрунтів та охорони їх родючості»

Визначення правових, економічних, екологічних та організаційних основ використання та збереження ґрунтів, охорони і відтворення  їх родючості, встановлення основних принципів державної політики у цій  сфері, вимог щодо збереження якісного стану ґрунтового покриву, захист його від негативних природних та антропогенних впливів.


грудень

Управління регулювання аграрних ресурсів

Проекти постанов Кабінету Міністрів України

1.

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів»

Приведення деяких постанов Кабінету Міністрів України у відповідність із положеннями законів України від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»,
від 3 листопада 2020 року № 943-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу     до адміністративних послуг, які надаються     в електронній формі», від 2 лютого 2021 року № 1175-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України» дасть змогу оптимізувати  мережу і функціонування ЦНАПів

липень

Держгеокадастр

(Департамент ведення державного земельного кадастру)


2.

 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 року
№ 398 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України                     від 12 липня 2006 року           № 974»

Визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою з урахуванням Закону України
від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції         у сфері земельних відносин»

липень

Держгеокадастр

(Департамент державної експертизи, сертифікації та нагляду у сфері землеустрою)


3.

 «Про затвердження Порядку консервації земель»

Визначення організаційних засад проведення консервації деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я.

липень

Держгеокадастр

(Департамент землеустрою, використання та охорони земель)

4.

 «Про затвердження Порядку розроблення робочих проектів землеустрою»

Визначення вимог до складання робочих проектів землеустрою з метою оптимізації процесів розроблення зазначеної документації із землеустрою.

липень

Держгеокадастр

(Департамент землеустрою, використання та охорони земель)

5.

 «Про забезпечення проведення моніторингу земельних відносин»

Систематизація та узагальнення інформації про володіння, користування і розпорядження земельними ділянками завдяки публічному моніторингу земельних відносин, у тому числі моніторингу ринку земель

серпень

Держгеокадастр

(Управління ринку та оцінки земель)


6.

 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель»

Уніфікація та спрощення чинних методик нормативної грошової оцінки земель в Україні

серпень

Держгеокадастр

(Управління ринку та оцінки земель)

7.

 «Про деякі питання підготовки та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)

Встановлення порядку функціонування та адміністрування системи електронних земельних торгів

серпень

Держгеокадастр

(Управління ринку та оцінки земель)


8.

 «Про внесення змін до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28.12.2011 № 1367

Врегулювання питання щодо розблокування діяльності органів з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту, у зв’язку із втратою чинності наказів Мінекономіки: № 890
від 02.08.2013  «Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів і внесення змін у додаток до наказу Міністерства від 16.02.2012 № 209» та від 09.02.2013 № 213 «Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів»

серпень

Управління аграрної інфраструктури

9.

 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт»

Удосконалення правового регулювання Порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт

вересень

Держгеокадастр

(Департамент розвитку та стандартизації Національної інфраструктури геопросторових даних)

10.

 «Про внесення змін до  Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу»

Визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання

грудень

Держгеокадастр

(Департамент контролю за використанням та охороною земель)


11.

 «Про затвердження Порядку розроблення робочих проектів землеустрою»

Визначення вимог до складання робочих проектів землеустрою з метою оптимізації процесів розроблення зазначеної документації із землеустрою

грудень

Держгеокадастр

(Департамент землеустрою, використання та охорони земель)

12.

 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 і
від 11.10.2002 № 1531»

Приведення чинних Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 , та Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531, у відповідність до вимог земельного законодавства, а також дебюрократизація та спрощення процедури визначення збитків, заподіяних вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

грудень

Управління регулювання аграрних ресурсів

13.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками» Реалізація пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками.
Затвердження Порядку реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, вимог щодо здійснення моніторингу виконання сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів, порядку оскарження рішень про внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України від 28.04.2021 № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»
вересень
Держгеокадастр (Департамент ведення Державного земельного кадастру)
14. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 і від 11 жовтня
2002 р. № 1531 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р.
№ 1098»

Дерегуляція господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” (“Doing Business”) через спрощення визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, а також приведення чинних Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284, та Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531, у відповідність до вимог земельного законодавства.


жовтень
Управління регулювання аграрних ресурсів
15. «Про затвердження граничних розмірів, структури, порядку застосування страхових тарифів для страхування озимої пшениціз державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі» Реалізація державної підтримки страхування озимої пшениці на період перезимівлі жовтень
Фінансово – економічний департамент
16. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової форми договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії» Визначення та затвердження основних положень договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії відповідно до підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж» грудень
Держгеокадастр (Департамент землеустрою, використання та охорони земель)
17. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення» Затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності розробників документації із землеустрою та виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення відповідно до вимог положень частини другої статті 7 Закону України «Про страхування» та положень підпункту 10 пункту 12, пункту 18, підпункту 36 пункту 19 розділу І Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» грудень

Держгеокадастр

(Управління сертифікації та нагляду у сфері землеустрою)


18.

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183»

Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» листопад
Департамент аграрного розвитку
19. «Про затвердження Порядку формування вартості послуг із проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва»

Виконання статті 18 Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

Встановлення процедури формування вартості послуг із визначення сортових і посівних якостей насіння (польового оцінювання, ділянкового сортового контролю, відбору проб від партій насіння та/або садивного матеріалу, аналізу проб) та сортових і товарних якостей садивного матеріалу, що здійснюються органами з оцінки відповідності державної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять свою діяльність як посадові особи Мінагрополітики, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління
грудень
Департамент аграрного розвитку
20.

«Про внесення змін до Порядку ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру та переліку відомостей Державного аграрного реєстру»

Створення прозорих, відкритих та доступних онлайн сервісів від держави для кожного учасника аграрного ринку, зокрема шляхом запровадження дворівневої цифровізації галузей рослинництва, тваринництва та інженерно-технічного комплексу на рівні держави та суб’єктів господарювання через створення та впровадження комунікаційної платформи для аграрного ринку – омніканальної цифрової системи «ДАР» грудень

Управління
розвитку цифрових трансформацій

в аграрному секторі економіки
21. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» Вдосконалення механізму ведення реєстрів у сфері охорони прав на сорти рослин, сільськогосподарської дорадчої діяльності, насінництва та розсадництва грудень

Управління
розвитку цифрових трансформацій

в аграрному секторі економіки
22. «Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування електронної системи урядування галузі рибного господарства «e-Риба» Зменшення навантаження на суб’єктів рибного господарства, спрощення процедур отримання ними документів дозвільного характеру та здійснення спеціального використання водних біоресурсів, проведення дозвільних (погоджувальних) процедур державними органами, усунення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень шляхом трансформації таких заходів в електронну форму та запровадження можливості надання/отримання адміністративних та інших послуг у галузі рибного господарства з використанням електронної системи урядування галузі рибного господарства «e-Риба» грудень

Державне агентство меліорації

та рибного господарства України

Проекти наказів Мінагрополітики

1.

 «Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання»

Метою розроблення проекту наказу є приведення норматив-но-правового акта у відповідність до законодавства та удосконалення процедури проведення робіт із штучного розведення (відтворення), вирощування та використання водних біоресурсів

липень

Держрибагентство

(Управління наукового забезпечення та іхтіологічного контролю)

2.

 «Про затвердження технічних вимог до геопросторових даних, метаданих і геоінформаційних сервісів національної інфраструктури геопросторових даних»

Проект акта розроблено відповідно до вимог Порядку функціонування національної інфраструктури геопрострових даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 532 та дозволить встановити єдині технічні вимоги до метаданих для наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів національної інфраструктури

липень

Управління регулювання аграрних ресурсів

3.

“Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, що стосуються племінної справи у тваринництві”

забезпечення виконання вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві” та приведення у відповідність до чинного законодавства деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві

вересень

Департамент аграрного розвитку

4.

 «Про затвердження Режиму рибальства у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) України у 2022 році»

Метою розроблення проекту наказу є впорядкування організації промислового рибальства та раціональне використання водних біоресурсів суб’єктами господарювання всіх форм власності у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) України у 2022 році

жовтень

Держрибагентство

(Управління організації використання водних біоресурсів)5.

 «Про затвердження Режиму рибальства в басейні Азовського моря у 2022 році»

Метою розроблення проекту наказу є впорядкування організації промислового рибальства та раціональне використання водних біоресурсів суб’єктами господарювання всіх форм власності в басейні Азовського моря у 2022 році

жовтень

Держрибагентство

(Управління організації використання водних біоресурсів)


6.

 «Про затвердження Режиму рибальства в басейні Чорного моря у 2022 році»

Метою розроблення проекту наказу є впорядкування організації промислового рибальства та раціональне використання водних біоресурсів суб’єктами господарювання всіх форм власності в басейні Чорного моря у 2022

жовтень

Держрибагентство

(Управління організації використання водних біоресурсів)


7.

 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та внесення платежів за спеціальне використання водних біоресурсів»

Метою розроблення проекту наказу є приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства

жовтень

Держрибагентство

(Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності)


8.

«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 580»

У зв’язку із зміною редакції статті 137 Земельного кодексу України затверджені форми документів для проведення земельних торгів втратили актуальність та не відповідають акту, що має вищу юридичну силу

листопад

Держгеокадастр

(Управління ринку та оцінки земель)


9.

 «Про затвердження Інструкції з ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових та зернопереробних підприємствах усіх форм власності»

Проект наказу направлений на встановлення єдиних правил оформлення операцій із зерном на зернових складах та зернопереробних підприємствах, загальних правил вирішення спірних питань, удосконалення умов прийому і відвантаження сформованих експортних партій з портових елеваторів.


грудень

Фінансово – економічний департамент

10.

«Про затвердження Змін до Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней та Інструкції з опису відмітин і прикмет коней»забезпечення виконання вимог Закону України “Про ідентифікацію та реєстрацію тварин” з врахуванням вимог законодавства Європейського Союзу, передбачених пунктом 52 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р

грудень

Департамент аграрного розвитку

11.

«Про внесення Змін до Положення про Єдиний державний реєстр тварин»забезпечення виконання вимог Закону України “Про ідентифікацію та реєстрацію тварин” з врахуванням вимог законодавства Європейського Союзу, передбачених пунктами 52-55 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р

грудень

Департамент аграрного розвитку

12

«Про затвердження Правил щодо забезпечення родючості  ґрунтів і застосування окремих агрохімікатів»

Проект наказу розроблено на виконання:

пункту 420 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік»;

підпункту 5 пункту 1721 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р.    № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

грудень

Департамент аграрного розвитку

13
«Про стандартизований страховий продукт на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі» Визначення порядку та умов страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі
жовтень
Фінансово – економічний департамент
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux