портал в режимі тестування та наповнення
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Двосторонні органи Україна-ЄС

Опубліковано 27 січня 2019 року, 19:01

Співробітництво між Україною та ЄС в форматі двосторонніх органів є безпосереднім виконанням положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та завдяки своїм процесуальним та організаційним особливостям є ефективним інструментом співробітництва між Сторонами.

Двосторонні органи Україна-ЄС

З моментом набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2016 р., Сторони зобов’язались проводити регулярні засідання мінімум 1-2 рази на рік в м. Київ та м. Брюссель (по черзі). Найвищими органами асоціації є Саміт та Рада асоціації.

На самітах відбувається політичний діалог та діалог з питань політики на найвищому рівні між Сторонами. Засідання, в рамках самітів, проводяться, як правило, один раз на рік. Під час самітів здійснюється загальний нагляд за виконанням Угоди, а також обговорення будь-яких двосторонніх або міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес.

Довідково:

На 20-му Саміті Україна-ЄС, що відбувався у м. Київ, 9 липня 2018 р., відповідно до спільної заяви Сторін, було наголошено, що від України очікуються подальші зусилля, необхідні для покращення ділового та інвестиційного клімату, а також захисту прав суб'єктів господарювання, включаючи права інтелектуальної власності, права на географічні позначення, послуги та поводження в морських портах, здійснення кроків, необхідні для скасування заходів, несумісних з положеннями УА/ ПВ ЗВТ та іншими міжнародними торговельними зобов'язаннями.

На рівні міністрів регулярний політичний діалог та діалог з питань політики відбувається в рамках Ради асоціації. Вона здійснює контроль і моніторинг застосування і виконання Угоди та періодично переглядає функціонування Угоди. Засідання Ради асоціації проводяться у будь-якому необхідному складі. Рада асоціації вивчає будь-які ключові питання, що виникають в рамках Угоди, і будь-які інші двосторонні або міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес.

Рада асоціації є форумом для обміну інформацією про законодавчі акти України та Європейського Союзу, як чинні, так і ті, що перебувають на стадії підготовки, а також про заходи з їх виконання, впровадження та дотримання.

Рада асоціації може актуалізувати або вносити поправки до Додатків до Угоди, враховуючи розвиток права ЄС і застосовних стандартів, які визначені у міжнародних документах.

Довідково:

Чергове (п’яте) засідання Ради Україна-ЄС заплановано на 17 грудня 2018 р. у м. Брюссель. Відповідно до проекту порядку денного заходу, обговорюватимуться питання санітарного та фітосанітарного захисту, мораторій на ліс-кругляк та схвалення Радою Рішення підкомітету з управляння СФЗ щодо доповнення Додатку до Угоди про асоціацію. 

Комітет асоціації надає допомогу Радi асоціації під час виконання нею своїх обов’язків. Комітет асоціації складається з представників Сторін, головним чином, на рівні вищих посадових осіб (наприклад, заступників Міністрів). Рада асоціації визначає обов’язки і порядок функціонування Комітету асоціації, до сфери відповідальності якого належить підготовка засідань Ради асоціації. Засідання Комітету асоціації проводяться щонайменше один раз на рік. Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації будь-яке зі своїх повноважень, у тому числі повноваження приймати обов’язкові для виконання рішення.

Довідково:

Останнє засідання Комітету асоціації відбулось 5 жовтня 2018 р. у м. Київ, у ході засідання було обговорено комплекс питань співпраці між Україною та ЄС у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій. Українською стороною було відзначено основні досягнення у сфері земельної реформи,  ключові зміни в системі державної підтримки аграрного сектору України та стан виконання Україною зобов’язань пов’язаних  з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Також, Українською стороною були озвучені занепокоєння щодо питання синхронізації термінів завдань з імплементації актів права ЄС в українське законодавство, зокрема у сфері географічних зазначень та меду, питання ухвалення спільного рішення Підкомітету з управління СФЗ щодо доповнення до Додатка V «Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи)», питання щодо визнання Європейським Союзом еквівалентності системи офіційного контролю та сертифікації насіння зернових культур в Україні, питання врегулювання доступу на ринок ЄС яєць (птиці) українського походження.

За результатами засідання Сторони домовились опрацьовувати зазначені питання в рамках засідань двосторонніх органів асоціації
Україна – ЄС, зокрема Підкомітету з питань СФЗ та Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі.

Наступне засідання відбудеться у червні 2019 р. у м. Брюссель.

Комітет асоціації проводить засідання у спеціальному складі для розгляду всіх питань, пов’язаних з Розділом IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди. Комітет асоціації проводить засідання у цьому складі щонайменше один раз на рік.

Перше, установче засідання Комітету асоціації у торговельному складі було проведено у Києві 12 - 13 квітня 2016 р. Під час заходу детально обговорено початковий етап імплементації режиму поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС та актуальні питання взаємодії сторін у торговельній сфері.

Довідково

На виконання положень Угоди про асоціацію розроблено, схвалено сторонами та 14 травня 2018 р. прийнято Рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі № 2/2018 від 14.05.2018 – перераховує графік скасування експортних мит, встановлений в Додатку 1-С і Додатку 1-D до Угоди про асоціацію (перераховано ставки мит на ВРХ, худобу, шкури, насіння льону, соняшнику, ріпаку) . 

Третє проведено у Києві 22 – 23 листопада 2018 р. та розглянути на ньому питання результатів чергового засідання Підкомітету з управління СФЗ, проблемних питань у двосторонній торгівлі з ЄС, зокрема, м'ясо птиці, маркування столових яєць, доступу насіння до ринку ЄС та ін. 

В рамках Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі діють:

 • Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку
 • Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними заходами
 • Підкомітет з питань географічних зазначень

За проведення засідань Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку та Підкомітету з питань географічних зазначень є відповідальним МЕРТ. Підкомітетом з управління санітарними та фітосанітарними заходами опікується ДПСС України.

Підкомітет з управління СФЗ контролює імплементацію Глави IV, вивчає будь-які питання, що можуть виникати у зв’язку з її імплементацією та переглядає Додатки до Глави IV, вносить зміни шляхом прийняття рішень до Додатків IV–XIV до Угоди.

Підкомітет з питань географічних зазначень складається з представників України та ЄС з метою контролю за розвитком Угоди та посилення їхнього співробітництва і діалогу стосовно географічних зазначень. Зокрема, він відповідає за внесення змін до Додатка XXII-А та  Додатка XXII-В, обмін інформацією стосовно розвитку законодавства і політики щодо географічних зазначень і будь-якого іншого питання, що становить взаємний інтерес у сфері географічних зазначень.

Довідково:

Друге засідання Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку проводиться у Києві 13 листопада 2018 р. На ньому розлядатимуться питання сталого управління лісовим господарством, виробництва та переробки деревини, співробітництво з питань управління ресурсами рибальства.

12 червня 2018 р. у м. Брюссель проведено друге засідання Підкомітету з питань географічних зазначень. Сторони домовилися провести наступне засідання Підкомітету у Києві у першому півріччі 2019 р.

Також положеннями розділу IV Угоди про асоціацію передбачено функціонування Діалогу з права інтелектуальної власності.

Діалог діє відповідно до статті 252 (3) Угоди про асоціацію з метою розгляду питань щодо охорони і захисту прав інтелектуальної власності, зокрема, охоплених Главою 9 "Інтелектуальна власність" Розділу IV Угоди.

Засідання Діалогу з права інтелектуальної власності були проведені у Києві 6 червня 2017 року та 19 червня 2018 року.

Комітету асоціації надають допомогу підкомітети, створені відповідно до Угоди. Мінагрополітики є відповідальним за проведення засіданнь Кластеру 5 (сільське господарство та розвиток сільських територій, рибальство та морська політика, ріка Дунай, транскордонне та  регіональне співробітництво) – відповідно до Постанови КМУ від 8 липня 2015 р. № 646 та від 24 лютого 2016 р. № 198).

Кластер 5 є галузевим напрямом роботи Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації. Головними блоками діяльності кластера є питання: сільського господарства та розвитку сільських територій, виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, річки Дунай, транскордонного та регіонального співробітництва, політики в галузі рибальства. Ключовими учасниками від Уряду України в засіданнях кластера 5 є Міфнагрополітики, Держрибагенство, Мінрегіон та Урядовий офіс з європейської та євроатлантичної інтеграції. Головою делегації  від України на засіданнях кластеру є заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції. На даний момент, відбулось три засідання кластера 5.

Довідково

Зокрема, 25 квітня 2018 року відбулося останнє засідання, в ході якого було обговорено комплекс актуальних питань співпраці між Україною та ЄС, а саме, сільське господарство та розвиток сільської місцевості, ріка Дунай, транскордонне та регіональне співробітництво, політика у галузі рибальства та морська політика. 

Сторони домовились про те, що Україна продовжуватиме реформування сільського господарства та виконання заходів пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також продовжуватиме процесс реформування регіональної політики, зокрема, шляхом імплементації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. ЄС продовжить ділитися своїм досвідом і знаннями в різних сферах розвитку сільського господарства та сільських територій, та інформацією щодо розширення Європейського інструменту сусідства та партнерства.

Чергове засідання відбудеться у травні 2019 року в м. Київ

Зокрема, слід відмітити активну співпрацю Мінагрополітики України з Генеральним директоратом Європейської Комісії „Сільське господарство та розвиток сільської місцевості” в рамках Меморандуму про взаєморозуміння для Діалогу з аграрних питань, який було підписано 18 жовтня 2006 року.

Меморандум передбачає наступні сфери співробітництва:

 • обмін інформацією з питань сільськогосподарського виробництва і торгівлі, досвіду в розробці та впровадженню політики в сфері сільського господарства та розвитку сільської місцевості, а також законів та норм;
 • обговорення нових технологій, що мають відношення до сільськогосподарського розвитку;
 • обмін думками, прагнучи до наближення політики щодо якості (окрім безпеки продуктів харчування) сільськогосподарської продукції, включаючи географічні позначки та виробництво органічної продукції;
 • гармонізація позицій України та ЄС з питань, які знаходяться в компетенції міжнародних організацій тощо.

На виконання положень Меморандуму двічі на рік проводяться засідання Діалогу Україна – ЄС з аграрних питань та засідання Робочих груп, в ході яких розглядаються такі важливі питання як український зерновий ринок, розвиток ринку біопалива, співробітництво у виробничій сфері (у тому числі м’ясної та молочної галузей промисловості) та система використання та захисту географічних позначок.

Довідково: 

24 квітня 2018 року  було проведено чергове засідання Діалогу Україна-ЄС з аграрних питань (далі – Діалог). Засідання здійснюються в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння для Діалогу з аграрних питань, який було підписано 18 жовтня 2006 року. Захід, який проводився 2018 року, був 13-тим засіданням між сторонами та присвячений обговоренню актуальних питань співробітництва України з Європейськім Союзом у сфері сільського господарства. Зокрема, під час заходу було обговорено такі питання, як експорт м’яса птиці з України до ЄС, законодавство ЄС щодо фруктів, овочів і вина, стан земельної реформи в Україні та розвиток сільських територій. 

Сторони домовились продовжувати обмінюватись досвідом і знаннями в різних сферах розвитку сільського господарства та сільських територій.

Чергове засідання відбудеться у травні 2019 року в м. Київ.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux