портал в режимі тестування та наповнення
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Проекти за підтримки ЄС

Опубліковано 18 березня 2019 року, 19:28

Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні

Реєстраційна картка № 3407. Проект виконує наступні завдання: 

 1.  створення ефективних структур, систем і процедур формування політики, стратегічного управління, розробки програм та впровадження в галузі розвитку сільського господарства та сільських територій в рамках Мінагрополітики та його підвідомчих органів, що забезпечить прозорість процесу прийняття рішень та активну участь зацікавлених сторін сектору на всіх етапах реалізації. 
 2. Вдосконалення бюджетного процесу в галузі розвитку сільського господарства та сільських територій протягом всього бюджетного циклу від підготовки бюджету, виконання та звітності, моніторингу, оцінки та внутрішнього контролю. 
 3. Заснування підходу, що базується на фактичних даних, та заходів інституційного характеру щодо пріоритезації, управління, моніторингу та оцінки нових законодавчих і регуляторних ініціатив відповідно до ширшого економічного розвитку та розвитку торгівлі, а також стратегічних пріоритетних напрямів, урядових рекомендацій та процедур сектору розвитку сільського господарства та сільських територій та передового досвіду ЄС (координується в рамках ширшого поступового процесу наближення до положень ПВЗВТ).

Докладніше про проект

 Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні

Реєстраційна картка № 3832. Проект надає підтримку впровадженню положень Угоди про асоціацію стосовно Географічних зазначень, з огляду на забезпечення їхнього захисту і створення можливостей для продукції з доданою вартістю, стимулювання диверсифікації та місцевих ініціатив, зокрема, для малих виробників. Кінцевою метою є створення Української системи географічних зазначень вин, ароматизованих вин, алкогольних напоїв, сільськогосподарської продукції і продуктів харчування.

Докладніше про проект

Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні

Реєстраційна картка № 3968. Проек  спрямований на допомогу у врегулюванні земельних відносин, коректному і повному відображенні актуальної інформації про земельні ресурси, забезпеченні вільного доступу до цієї інформації, покращенні захисту прав землевласників та землекористувачів, також, планується надання аналітичної підтримки політичного діалогу щодо земельної реформи.

Докладніше про проект

Проект ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні»

Реєстраційна картка: № 3036-01.

Головна мета Проекту – сприяння вдосконаленню системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні за принципом «від лану до столу» шляхом приведення законодавства, інституційної інфраструктури та системи державного контролю України у відповідність до регуляторної та адміністративної політики і практик ЄС.

Завдання Проекту

 • Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні «від лану до столу» шляхом наближення системи до відповідних європейських та міжнародних стандартів, залучаючи приватний сектор та представників громадськості.
 • Сприяння подальшому проведенню інституційної реформи української системи контролю безпечності харчових продуктів.
 • Узгодження законодавства України у сфері безпечності харчових продуктів «від лану до столу» із законодавчою базою ЄС.
 • Проведення навчання для співробітників органів державного контролю, ветеринарів, персоналу митної служби та інших державних служб, діяльність яких пов’язана зі сферою безпечності харчових продуктів «від лану до столу».
 • Сприяння створенню національної системи управління даними та швидкого обміну інформацією (повідомлення про ризики) для харчових продуктів та кормів, яка б мала характеристики, подібні до RASFF (система швидкого оповіщення про харчові продукти та корми у ЄС).
 • Сприяння оптимізації мережі національних референс-лабораторій та лабораторій офіційного контролю, забезпечення відібраних за стратегічним розташуванням лабораторій новим устаткуванням, програмним та технічним забезпеченням.
 • Сприяння створенню національних систем управління даними та інформаційних систем для лабораторій, органів державного контролю, а також отримання та обробки даних про імпорт та експорт.
 • Модернізація та вдосконалення навчальної програми та системи безперервного професійного розвитку.

Сторінка Проекту у Facebook