HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 02 Mar 2024 22:44:33 GMT Location: http://minagro.gov.ua/napryamki/fermerstvo-i-kooperaciya/fermerstvo-ta-kooperaciya Redirecting to http://minagro.gov.ua/napryamki/fermerstvo-i-kooperaciya/fermerstvo-ta-kooperaciya Redirecting to http://minagro.gov.ua/napryamki/fermerstvo-i-kooperaciya/fermerstvo-ta-kooperaciya.