портал в режимі тестування та наповнення
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Протокол від 24.02.2017

Опубліковано 20 лютого 2019 року, 21:59

Протокол засідання громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України

м. Київ

24 лютого 2017 року 

(початок об 11 год. 00 хв.)

Склад Громадської ради 35 чол.

Присутніх на засіданні 30 чол. (список додається).

Запрошені на засідання 13 чол. (список додається)

Головуючий на засіданні Г.В. Новіков – голова Громадської ради.

Уповноважений секретар М.М. Бутківська

ПРИСУТНІ: представники Мінагрополітики, громадянського суспільства, представники ЗМІ та інших організацій (список додається).

Порядок денний:

1. Про розгляд проекту Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». Доповідач: Пугачов М.І – голова Комітету з питань сільського розвитку та земельних відносин, співдоповідач Соколов М.Ю. – Громадська спілка «Всеукраїнська аграрна рада»

2. Про Порядок розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, ін. Доповідач: Висоцький Т.М. – голова Комітету з питань розвитку аграрних ринків, фінансів та оподаткування АПК.

3. Про затвердження Плану роботи Громадської ради на 2017 рік. Доповідач: Новіков Г.В. – голова Громадської ради при Мінагрополітики; Співдоповідачі: Висоцький Тарас Миколайович, Кучеренко Володимир Михайлович, Пугачов Микола Іванович, – голови комітетів Громадської ради.

4. Різне.

ВИСТУПИЛИ: Новіков Г.В. – голова Громадської ради, який ознайомив присутніх із порядком денним та регламентом роботи.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний та розпочати роботу.

«ЗА» – одноголосно (22), «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАВСЯ» – 0.

СЛУХАЛИ: Про розгляд проекту Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (далі – законопроект)

ВИСТУПИЛИ: Пугачов М.І. – голова комітету з питань сільського розвитку та земельних відносин, який повідомив, що запропонований до розгляду законопроект виявився дискусійним. Для його опрацювання був створений підкомітет з питань кооперації. Склалося бачення, що для обговорення законопроекту потрібно залучати додатково фахівців та стейк-холдерів. Запропонував розробникам презентувати законопроект, присутнім висловити свої зауваження, після чого додатково опрацювати його певний час (за пропозицією Громадської ради), а вже потім сформулювати позицію ради щодо підтримки законопроекту та зауваження і пропозиції до нього.

Соколов М.Ю – пояснив необхідність прийняття ВРУ законопроекту, розробленого експертами в рамках проекту ФАО/ЄБРР .

Ільков О.М – експерт ФАО/ЄБРР, один із розробників законопроекту, повідомив присутнім, що законопроект розроблено в рамках партнерства між Урядом та приватним сектором. В процесі розробки працювали із українсько-канадським проектом з розвитку кооперативів в Україні (підписаний меморандум щодо вдосконалення кооперативного законодавства).

Було проведено комплексний аналіз чинного законодавства і практики його застосування, вивчено міжнародні стандарти, кращі світові практики кооперації, законодавство багатьох країн, де високо розвинена кооперація (зокрема в аграрній сфері), отримали пропозиції від аграрних асоціацій, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Законопроект базується на положеннях Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та пропонується з метою вдосконалення законодавства в сфері кооперації. До уваги бралися пропозиції аграрних асоціацій, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, сімейних ферм тощо. В розробці проекту брали участь провідні експерти в галузі кооперативного законодавства.

Чинне законодавство щодо сільськогосподарської кооперації розпорошене, багато нормативно-правових актів неузгоджені між собою, на сьогоднішній день законодавча база не відповідає дійсним реаліям, не відповідає міжнародним стандартам та кращим світовим практикам у цій сфері. Назвав нормативно-правові акти, що регулюють сільськогосподарську кооперацію, які не узгоджені між собою.

Висоцький Т.М. – член Громадської ради, голова комітету з питань аграрних ринків та розвитку АПК запропонував виступаючому Ількову О.М зосередитись на суті та необхідності обговорюваного законопроекту.

Новіков Г.В. закликав дотримуватися запропонованого регламенту та звернути увагу на відмінності запропонованого законопроекту від існуючого закону.

Ільков О.М. роз’яснив, що згідно нинішнього законодавства кооперативи поділяються на обслуговуючі та виробничі. Такого розподілу немає в жодній цивілізованій державі світу, за винятком країн СНД, які вже теж почали відмовлятися від нього, наприклад, в Казахстані вже внесені відповідні зміни. Сьогодні існує заборона на входження до кооперативів юридичних осіб, СОКи відповідно до визначення неприбуткові, ін.. Навів аудиторії спроби змін до існуючого законодавства для вирішення окреслених проблем, але жодна із наведених законодавчих ініціатив прийнята не була.

Запропонований законопроект об’єднує у собі всі питання сільськогосподарської кооперації – пропонується нова редакція існуючого закону, що включає всі стадії діяльності сільськогосподарських кооперативів: створення – діяльність – ліквідація. Пропонується ліквідувати поділ кооперативів за формами на виробничі та обслуговуючі, при цьому існуючі кооперативи зберігають свою форму, тобто можуть працювати як з прибутковим статусом, так і з неприбутковим, можуть поєднувати в собі і виробництво, і обслуговування членів, можуть самі встановлювати вимоги чи обмеження щодо членства. Законопроект дозволяє зберегти всі існуючі моделі, але в перспективі пропонує перейти до видів сільськогосподарської кооперації прийнятих у світі. Чітко прописані правила утворення та діяльності саме сільськогосподарських кооперативів – оскільки немає можливості внести зміни до Закону України «Про кооперацію», в зв’язку із існуючим там поділом усіх кооперативів на виробничі та обслуговуючі.

В законопроекті запроваджується концепція патронажних дивідендів (кооперативних виплат), яка діє в законодавстві країн Європи та світу. Передбачається три види кооперативних виплат: виплати з доходу в залежності від обороту, в неприбуткових кооперативах зберігається модель надлишково сплачених коштів, у кооперативі, де передбачено трудову участь це будуть виплати передбачені за трудову участь.

В законопроекті є можливість створення кооперативу кооперативів – сільськогосподарського кооперативного об’єднання, яке включає кооперативи. Передбачається створення фонду розвитку СК. Цей фонд буде неподільним, формуватиметься за рахунок відрахувань від прибутку кооперативу, субсидій, дотацій, ін. надходжень. Кошти фонду розвитку не можуть бути розподілені між членами кооперативу навіть після його ліквідації. Це дозволяє захистити інтереси тих, хто надавав підтримку кооперативам на стадії їх створення. Пропонується створення спеціального органу – агенції сприяння розвитку кооперації. Це не має бути чергова держструктура, а таке держано-приватне партнерство – бізнес – громадянське суспільство – держава. Агенція покликана сприяти створенню кооперативів, надавати консультативну допомогу, а не контролювати їх.

Шеремета В.В. – віце-президент АФЗУ – поцікавився чи є обмеження щодо кількості учасників кооперативу? Чи може агрохолдинг бути членом кооперативу?

Ільков О.М. пояснив, що кількість членів кооперативу визначається його статутом, але не менше двох. Щодо агрохолдингу, то члени кооперативу вирішують кого включати до його складу.

Петров В.П. – член Громадської ради – висловив думку про недоцільність створення ще якихось структур – фонду розвитку, якщо є фонд підтримки фермерських господарств, вважає, що не потрібно забюрократизовувати діяльність кооперативів.

Ільков О.М. пояснив, що фонд розвитку це не окрема структура, а грошовий фонд кожного окремого кооперативу. Щодо агенції, то така структура буде створюватися за участі Мінагрополітики та представників кооперативів, вона буде позбавлена функцій контролю, надаватиме консультаційно-дорадчі послуги.

Кононенко В.П. (виконавчий директор Союзу обслуговуючих кооперативів в Україні) зауважив, що за основу законопроекту взято канадський закон подібний до нашого ЗУ «Про кооперацію». Вважає, що кожен член кооперативу повинен мати один голос. Кооперативи створюють, щоб допомогти селянам дорожче продавати свою продукцію, а не продавати їм же, як пропонується в обговорюваному проекті. Такого в світі немає. Висловив особисту думку про те, що законопроект не має відношення до сільського господарства, а свого роду експеримент над селянином. Просив Громадську раду не підтримувати цей законопроект.

Соколов М.Ю. заперечив слова попереднього виступаючого та навів цитати із закону Франції про сільськогосподарські кооперативи, де сказано, що під час голосування члени кооперативу можуть голосувати пропорційно дольовій участі в кооперативі. Така норма є у законодавстві багатьох країн Європи. Про це чітко йдеться в докладі Єврокомісії.

Тимченко В.Н. – член ГР – висловив думку про своєчасність запропонованого до обговорення законопроекту, необхідність підтримки дорадчих служб, розроблення чіткого механізму підтримки кооперативів. Навів приклади розвитку та створення кооперативів за кордоном – це не можливо без фінансової підтримки. Тому потрібно думати над тим, як профінансувати перші кроки їх створення.

Беренштейн Б.Л. – член ГР – незрозумілим залишається різниця між засновниками кооперативу та його членами; розподіл прибутку в неприбуткових кооперативах; навіщо створювати агенцію, якщо дорадчі служби сьогодні фактично виконують ці функції.

Ільков О.М. пояснив, що засновники кооперативу стають його членами із рівними правами; стосовно неприбутковості – згідно сьогоднішнього законодавства кооперативи маскуються під громадськими організаціями. Згідно презентованого законопроекту кооперативи, які діяли самі вирішують у якому статусі їм залишатися. Протягом 3-х років вони мають внести зміни до статуту зміни та позбутися в ньому слова «обслуговуючий», все, при цьому можливості значно розширюються.

Капшук С.П. – член ГР – висловив занепокоєння тим, що законопроект може замінити кооперативи посередниками. Не може розвиватися сільськогосподарська кооперація без доступу до фінансових ресурсів. Відсутність дешевих кредитів гальмує її розвиток. Сьогодні у нас є кооперація, але відсутність коштів на внутрішньому ринку не дає можливостей для її розвитку.

Соколов М.Ю. вважає, що кооперативи – це спосіб вивести із тіні сільське господарство. Кооперативи напряму можуть виходити на крупних переробників, трейдерів.

Беренштейн Б.Л. поцікавився як розподіляють прибутки в кооперативі?

Соколов М.Ю роз’яснив, що провідна модель у світі працює так – прибуток розподіляється між членами кооперативу пропорційно об’єму вкладеного, це чесний спосіб.

Кононенко В. П. уточнив , чи згідно законопроекту потрібно прибуток направляти на розвиток підприємства.

Ахіджанов Б.Р. – директор департаменту фінансово-кредитної політики – зауважив, що основа кооперації 1 особа – 1 голос, тоді як в акціонерних товариствах голоси поділяються пропорційно вкладеним коштам. Щодо можливості багатьом юридичним особам об’єднатися в «неприбутковий» кооператив, то беруть сумніви, чи погодить Мініфін такий законопроект. Сьогодні кооператив – це об’єднання громадян, прибуток є частиною кожної особи – члена кооперативу, він персоніфікований. У світі переробні підприємства створювалися кооперативами, а не входили до них – це суттєва різниця.

Соколов М.Ю. пояснив, що кооперативи створюються для отримання прибутку. Тільки члени кооперативу визначають статус прибутковості чи неприбутковості кооперативу, вхід до складу юридичних осіб. А механізм розподілу прибутку чітко прописаний.

Новіков Г.В підкреслив, що сьогодні проблема в тому, що кооперативи взагалі не створюються. Немає простого механізму їх старту та розвитку. Навів приклади переваг, що можуть дати кооперативи спільні із юридичними особами. Висловив розуміння остраху перед законопроектом, але вважає його таким, що дає нові можливості, а не суперечливим чи погрозливим

Ахіджанов Б.Р. зауважив, що не зрозумілим лишається питання оподаткування кооперативів, до складу яких будуть входити юридичні особи, наявність у них певних преференцій, ін.

Соколов М.Ю. роз’яснив присутнім порядок кооперативної участі, виплат та затрат. Кооперативні виплати відносять до затратної частини кооперативу, а залишок за мінусом витрат – це фінансовий результат, який і є базою оподаткування.

Носік В.В. – доктор юридичних наук, один із авторів чинного сьогодні Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» 1997 року. Провів швидкий аналіз законопроекту. Висновок такий: кооперація – це об’єктивна реальність українського села, для розвитку кооперації потрібна дієва нормативно-правова база в умовах зняття мораторію на продаж землі.

Висловив особисту думку, що запропонований законопроект не може бути підтриманий в такому вигляді, оскільки містить відступи від міжнародного кооперативного альянсу та загальних принципів кооперації, не враховує сьогоднішні обставини. Детально не аргументував. Довів до відома історію прийняття ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» і пояснив наявність виробничих кооперативів, погодився, що він недієвий та потребує перегляду. Вважає, що необхідно доповнити законопроект деякими чіткими поняттями – наприклад «кооперативні виплати». Запропонував долучитися до його розробки із врахуванням сьогоднішніх реалій.

Ковальова О.В. подякувала усім за можливість бути присутньою при обговоренні цього важливого законопроекту, висловила сподівання на отримання чітких висновків щодо нього. Наголосила на недієвості чинного Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію».

Клеванський В.В. висловив думку про незрілість запропонованого законопроекту, підтримуючи необхідність змін до чинного ЗУ. Запропонував на цьому засіданні не давати жодних висновків щодо законопроекту, а додатково опрацювати його, долучивши додатково спеціалістів різних галузей.

Дідух М.М. – член ГР – узагальнивши думки усіх виступаючих, наголосила на недієвості чинного ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» та необхідності його переформатування, запропонувала встановити рішенням Громадської ради строк для опрацювання законопроекту та прийняття рішення щодо нього на наступному засіданні.

Шеремет – за дорученням – наголосив на необхідності ввести в правове поле кооперації, як такої та її підтримки.

Новіков Г.В. зауважив, що законопроект потрібен, розуміючи, що всі проблеми сільського господарства України одним законом не можливо вирішити, запропонував 2 тижні для опрацювання законопроекту комітетом з питань сільського розвитку та земельних відносин, членами Громадської ради; пропозиції надсилати секретарю ГР. Після чого буде зібране наступне засідання – про дату буде повідомлено додатково.

Соколов М.Ю. звернувся до присутніх із проханням чітко формулювати зауваження та пропозиції із посиланням на нормативно-правові акти.

ВИРІШИЛИ: Доручити комітету з питань сільського розвитку та земельних відносин протягом двох тижнів додатково опрацювати законопроект. Пропозиції надсилати секретарю ГР.

«ЗА» – 15 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАВСЯ» – 7.

СЛУХАЛИ: Про Порядок розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2017 рік для бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, ін. (далі – Порядок).

ВИСТУПИЛИ: Висоцький Т.М. – голова Комітету з питань розвитку аграрних ринків, фінансів та оподаткування АПК – проінформував присутніх про розгляд на засіданні комітету Порядку, ознайомив із запропонованими змінами.

Ахіджанов Б.Р. – коротко зупинився на історії створення документу та звернув увагу членів ГР, що більшість тих зауважень та змін, що пропонуються стосуються тих частин Порядку, розробником яких було не Мінагрополітики. Описав принципи та процедуру отримання дотації, порядок акумуляції коштів та їх виплату сільгоспвиробникам. Закликав не пропонувати змін до Порядку, щоб уникнути негативних наслідків та можливого зупинення дії прийнятого Порядку.

Соколов М.Ю. настояв на необхідності внесення змін, оскільки згідно діючого Порядку програють виробники – вони отримують менше коштів або не отримають взагалі, навів приклади та розрахунки в галузях рослинництва та тваринництва, пояснив чому якщо виробники будуть експортувати свою продукцію, то сума дотації буде зменшуватися. Запропоновані ж зміни опираються на норми чинного законодавства, що не враховані.

Ахіджанов Б.Р. заперечив наведені Соколовим М.Ю. аргументи.

Висоцький Т.М. – запропонував члена ГР підтримати пропозицію комітету з питань аграрних ринків, яка була доведена до них. Ця пропозиція напрацьована за участі бухгалтерів та сільгоспвиробників.

ВИРІШИЛИ: Прийняти пропозицію комітету з питань аграрних ринків (додається) та направити пропозиції ГР до Мінагрополітики для їх врахування.

«ЗА» – 21 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАВСЯ» – 0.

СЛУХАЛИ: Про план роботи Громадської ради при Мінагрополітики на 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ: Новіков Г.В. довів до відома присутніх інформацію щодо проекту плану роботи Громадської ради на 2017 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи Громадської ради на 2017 рік.

«ЗА» –21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАВСЯ» – 0.

СЛУХАЛИ: Про звернення Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» щодо підтримки кандидатури Пугачова Миколи Івановича – члена Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, голови комітету з питань сільського розвитку та земельних відносин – для нагородження відзнакою Президента України – Хрест Івана Мазепи з нагоди Дня науки.

ВИСТУПИЛИ: Голова Громадської Ради Новіков Г.В. запропонував підтримати звернення.

ВИРІШИЛИ: Підтримати клопотання щодо нагородження Пугачова Миколу Івановича відзнакою Президента України - Хрест Івана Мазепи та просити Міністра аграрної політики та продовольства України направити відповідне подання до Адміністрації Президента.

«ЗА» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАВСЯ» – 0.

СЛУХАЛИ: Про повідомлення Корінця Р.Я – заступник голови Громадської ради – щодо відставки його з посади президента Всеукраїнської громадської організації «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України»

ВИСТУПИЛИ: Корінець Р.Я. повідомив про свою відставку.

Новіков Г.В. нагадав присутнім, що членство в Громадській раді є особистим, відповідно до положення про Громадську раду при Мінагрополітики, тому Корінець Р.Я припиняє членство в Громадській раді, а його місце займе наступний за черговістю кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Оскільки повідомлення було неочікуваним, то кандидатуру чергового кандидата, що займе місце в Громадській раді, а також кандидатуру на посаду заступника голови Громадської ради буде обговорено на наступному засіданні.

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни в складі Громадської ради, доручити секретарю ради підготувати відповідну інформацію та внести зміни у розпорядчі документи Мінагрополітики. Заступника голови обрати на наступному засіданні.

«ЗА» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАВСЯ» – 0.

Голова Громадської ради при Мінагрополітики Г. Новіков
Відповідальний секретар Громадської ради при Мінагрополітики М. Бутківська

ДОДАТОК 1
до протоколу засідання Громадської ради при Мінагрополітики
від 24.02.2017 року

Список членів Громадської ради присутніх на засіданні від 24 лютого 2017 року

 • Балдинюк Олександр Васильович — Асоціація «Укркондпром»
 • Бартковський Ігор Ілліч — Асоціація українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»
 • Беренштейн Борис Леонідович — Асоціація «Союз бірж України»
 • Болибік Віктор Валентинович — Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація грибовиробників»
 • Попко Ірина Олександрівна (за дорученням Бондаренко Василя Марковича) — Національна асоціація молочників України «Укрмолпром»
 • Васильченко Олександр Миколайович — Об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром»
 • Висоцький Тарас Миколайович — Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»
 • Гнатюк Сергій Андрійович — Корпорація «Тваринпром»
 • Григоренко Сюзанна Вікторівна — Насіннєва асоціація України
 • Дідух Марія Миколаївна — Українська аграрна конфедерація
 • Капшук Степан Павлович — Асоціація «Укроліяпром»
 • Ємельянова Жанетта Леонтіївна (за дорученням Карпенко Лідії Олексіївни) — Спілка молочних підприємств України
 • Карпенко Сергій Михайлович — Асоціація «Союз птахівників України»
 • Клеванський Василь Григорович – Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація селян та сільськогосподарських виробників»
 • Коренькова Галина Миколаївна — Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України
 • Корінець Роман Ярославович — Всеукраїнська громадська організація «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України»
 • Кульгавий Володимир Федорович — Всеукраїнська спілка громадських організацій «Українська асоціація аграрних інженерів»
 • Васильченко Ольга Олексіївна (за дорученням Кучеренка Володимира Михайловича) — Корпорація по виноградарству і виноробній промисловості «Укрвинпром»
 • Кононенко Василь Порфирович (за дорученням Львова Віталія Андрійовича) — Всеукраїнська громадська організація «Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України»
 • Милованов Євген Володимирович — Федерація органічного руху України
 • Пономарьов Вячеслав Миколайович (за дорученням Михайлечко Сергія Михайловича) — Асоціація «Виноградарі та винороби України»
 • Кваша С.М. (за дорученням Ніколаєнко Станіслава Миколайовича) — Асоціація працівників аграрних навчальних закладів України «Украгроосвіта»
 • Новіков Геннадій Володимирович — Громадська спілка «Аграрний союз України»
 • Єговкін Володимир Анатолійович (за дорученням Пахно Володимира Григоровича) — Всеукраїнська громадська організація «Українська горіхова Асоціація»
 • Петров Валерій Петрович — Всеукраїнська Асоціація виробників продукції садівництва та виноградарства
 • Поєдинок Микола Сергійович — Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад
 • Пугачов Микола Іванович — заступник голови Президії Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників»
 • Сокирін Олександр Іванович — Громадська спілка «Товариство садівників, дачників та городників України»
 • Тимченко Віктор Наумович — Асоціація «Українська асоціація виробників і переробників сої»
 • Шеремета Віктор Васильович (за дорученням Томича Івана Федоровича) — Громадська організація «Асоціація фермерів та приватних землевласників України»

Із 30 присутніх членів Громадської ради 8 без права голосу (за дорученням ІГС)


Список запрошених на засідання Громадської ради при Мінагрополітики від 24 лютого 2017 року

Міністерство аграрної політики та продовольства України

 • Ковальова Олена Вікторівна — Заступник Міністра
 • Ахіджанов Баграт Рафікович — Директор Департаменту фінансово-кредитної політики
 • Павленко Світлана Леонідівна — Заступник директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
 • Корченов Іван Олександрович — Головний спеціаліст Прес-служби Мінагрополітики

Представники громадськості

 • Соколов Михайло Юрійович — Громадська спілка «Всеукраїнська аграрна рада»; національний консультант проекту ФАО/ЄБРР «Партнерство між Українським Урядом та приватним сектором із розробки та вдосконалення законодавства у секторі сільського господарства і продовольства»
 • Ільков Олександр Михайлович —національний консультант проекту ФАО/ЄБРР «Партнерство між Українським Урядом та приватним сектором із розробки та вдосконалення законодавства у секторі сільського господарства і продовольства»
 • Шаліма Олена Олександрівна — національний консультант проекту ФАО/ЄБРР «Партнерство між Українським Урядом та приватним сектором із розробки та вдосконалення законодавства у секторі сільського господарства і продовольства»
 • Кононенко Василь Порфирович — виконавчий директор Союзу обслуговуючих кооперативів в Україні
 • Нагайцева Тамара Михайлівна — Національна асоціація виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко»
 • Наумов Сергій Михайлович — Громадська організація «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»
 • Неліпа Андрій Володимирович — Всеукраїнська громадська організація «Громада Рибалок України»
 • Кухар Ольга — Асоціація аграрного бізнесу
 • Носік Володимир Васильович — доктор юридичних наук, один із авторів Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»

Відповідальний секретар Громадської ради при Мінагрополітики М. Бутківська