портал в режимі тестування та наповнення
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Безоплатна правова допомога

Опубліковано 13 вересня 2021 року, 11:38

Відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

1. Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Мінагрополітики як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги надає, відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 124, правові послуги (надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складання документів правового характеру; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, тощо).

Звернення про надання правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Мінагрополітики. Звернення, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками; осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

Звернення про надання правових послуг надсилаються у довільній формі на поштову адресу Мінагрополітики: вулиця Хрещатик, 24, м. Київ, 01001 або на електронну адресу: minister@minagro.gov.ua.

2. Відповідно до статті 13 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Інформація щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги розміщена за посиланням https://www.legalaid.gov.ua.