портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 10 жовтня 2014

Проект Закону України “Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України період проведення антитерористичної операції"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України у період проведення антитерористичної операції

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Цілі та сфера застосування Закону

Цей Закон визначає основи державної політики у сфері державного управління щодо зменшення негативних наслідків в агропромисловому комплексі України та спрямований на захист прав та законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників аграрного сектору України, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах адміністративно-територіальних одиниць проведення антитерористичної операції.

Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

період проведення антитерористичної операції на території України – період часу, визначений відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”, введеного в дію Указом Президента України від 14 квітня 2014 року № 405;

сільськогосподарський товаровиробник – юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання.

Розділ ІІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНИМ НАСЛІДКАМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Стаття 3. Види заходів щодо запобігання негативним наслідкам в аграрному секторі України

1. Для сільськогосподарських товаровиробників, які зареєстровані та проводять діяльність в районах проведення антитерористичної операції, запроваджуються такі заходи щодо запобігання негативним наслідкам в агропромисловому комплексі України:

1) реструктуризація заборгованості по кредитах;

2) мораторій на звернення стягнення на майно.

Стаття 4. Сутність та особливості застосування заходів запобігання негативним наслідкам в аграрному секторі України

1. Реструктуризація заборгованості по кредитах в національній валюті передбачає собою за відповідним письмовим зверненням позичальника про таку реструктуризацію пролонгацію строків повернення кредитів на строк дії періоду проведення антитерористичної операції, з фіксацією відсоткової ставки за залученим позичальником кредитом, у розмірі діючої відсоткової ставки відповідно до умов укладеного кредитного договору на день початку перебігу періоду проведення антитерористичної операції; заборону нарахування штрафних санкцій за порушення зобов’язань за кредитним договором, що сталися у період проведення антитерористичної операції.

2. Реструктуризація заборгованості по кредитах в іноземній валюті передбачає собою перерахування валютних кредитів у гривню за курсом Національного банку України, встановленим на день отримання банком відповідного письмового звернення позичальника про таку реструктуризацію. При цьому відсоткова ставка за реструктуризованим кредитом в національній валюті встановлюється на рівні не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє на день отримання банком відповідного письмового звернення позичальника про таку реструктуризацію.

3. Банки за письмовим зверненням сільськогосподарських товаровиробників зобов’язані внести зміни до діючих кредитних договорів відповідно до вимог цієї статті у загальному порядку укладання господарських договорів, передбаченому Господарським кодексом України.

4. Дія цієї статті розповсюджується на всі кредитні договори, які були укладені до початку проведення антитерористичної операції та є діючими на момент набрання чинності цим Законом.

5. Мораторій на звернення стягнення на майно передбачає заборону на звернення стягнення на майно сільськогосподарських товаровиробників у період проведення антитерористичної операції за всіма видами примусового стягнення відповідно до чинного законодавства.

6. У період проведення антитерористичної операції не допускається відкриття виконавчих проваджень щодо звернення стягнення на майно сільськогосподарських товаровиробників. Відкриті виконавчі провадження підлягають зупиненню у порядку, встановленому законом.

7. Всі заходи запобігання негативним наслідкам в аграрному секторі України, передбачені цим Законом, застосовуються для сільськогосподарських товаровиробників виключно під час дії періоду проведення антитерористичної операції та протягом шести місяців з дня його закінчення.

Розділ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Дія цього Закону поширюється на час дії періоду проведення антитерористичної операції та протягом шести місяців з дня його закінчення.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України “Про виконавче провадження” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142; 2012 р., № 32-33, ст. 413; 2013 р., № 8, ст. 66; 2014 р., № 20-21, ст. 739):

частину першу статті 37 доповнити пунктом 19 такого змісту:

“19) здійснення виконавчого провадження в рамках дії Закону України “Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України у період проведення антитерористичної операції.”;

частину другу статті 39 доповнити новим абзацом такого змісту:

“пунктом 19 частини першої статті 37 цього Закону - на строк дії періоду проведення антитерористичної операції, відповідно до Закону України “Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України у період проведення антитерористичної операції.”;

2) Закон України “Про боротьбу з тероризмом” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180, із наступними змінами) доповнити статтею 171 такого змісту:

“Стаття 171. Інформування громадськості про проведення антитерористичної операції

У разі проведення антитерористичної операції Антитерористичним центром при Службі безпеки України інформування громадськості про її початок, закінчення та район проведення антитерористичної операції з визначенням відповідних адміністративно-територіальних одиниць здійснюють керівник оперативного штабу або особи, уповноважені ним на підтримання зв'язків з громадськістю.”

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правових акти у відповідність із цим Законом.

4. Закони та інші нормативно-правові акти України діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

 

Голова Верховної 

Ради України О. Турчинов

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України “Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України період проведення антитерористичної операції”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України у період проведення антитерористичної операції” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект Закону підготовлено з метою надання сільськогосподарським товаровиробникам аграрного сектору України, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції, додаткових можливостей у кредитно-фінансовій, господарській сферах, обмеження окремих повноважень контролюючих органів стосовно таких суб'єктів, створення додаткових умов для стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у цих регіонах.

Законопроект передбачає наступні заходи, щодо запобігання негативним наслідкам в агропромисловому комплексі України:

реструктуризація заборгованості по кредитах;

мораторій на звернення стягнення на майно.

Для реалізації зазначених заходів запропоновано внесення змін до Законів України “Про виконавче провадження” та “Про боротьбу з тероризмом”.

Положення законопроекту поширюються на сільськогосподарських товаровиробників агропромислового комплексу України, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції.

Прийняття даного законопроекту допоможе не допустити занедбання агропромислового комплексу України, зупинити явища суцільної кризи у господарському секторі, сприятиме стабілізації загальної ситуації у цих регіонах та стимулюватиме в подальшому виробництво сільськогосподарської продукції.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001

E-mail: oxana.prudkaya@minagro.gov.ua; anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: Прудка Оксана Вікторівна тел. 279-79-90.

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

E-mail: mail@dkrp.gov.ua

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                    О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України у період проведення антитерористичної операції”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Агропромисловий комплекс України перебуває у надзвичайно важкому стані у зв'язку з проявами агресії, застосуванням сили, посягань на територіальну цілісність і суверенітет української держави з боку сепаратистські налаштованих угрупувань. Антитерористична операція, що проводиться в цих регіонах, створює додаткові об'єктивні труднощі для мирного населення та бізнесу.

Враховуючи вразливість сільськогосподарських товаровиробників в умовах проведення антитерористичної операції до зовнішніх факторів, поступово кризові явища охоплюють агропромисловий сектор України, доводячи сільськогосподарських виробників, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції, фактично до банкрутства.

Держава, яка несе відповідальність за забезпечення конституційних прав і свобод своїх громадян, зобов'язана вжити негайних заходів щодо їх підтримки в цей період для стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, адже відсутність підтримки агропромислового комплексу України з боку держави у період проведення антитерористичної операції, в свою чергу, в подальшому може мати негативні наслідки для продовольчої безпеки населення в цілому.

З цією метою розроблено проект Закону України “Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України у період проведення антитерористичної операції” (далі – проект Закону).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є надання сільськогосподарським товаровиробникам аграрного сектору України, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції, додаткових можливостей у кредитно-фінансовій, господарській сферах, обмеження окремих повноважень контролюючих органів стосовно таких суб'єктів, створення додаткових умов для стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у цих регіонах.

Проект Закону передбачає наступні заходи щодо запобігання негативним наслідкам в агропромисловому комплексі України:

реструктуризація заборгованості по кредитах;

мораторій на звернення стягнення на майно.

Для реалізації зазначених заходів запропоновано внесення змін до законів України “Про виконавче провадження” та “Про боротьбу з тероризмом”.

Дія проекту Закону поширюється на сільськогосподарських товаровиробників агропромислового комплексу України, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України “Про виконавче провадження”, “Про боротьбу з тероризмом” та “Про банки і банківську діяльність”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребує фінансування з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національним банком України, Міністерством юстиції України, Службою безпеки України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

Положення проекту Закону не містять ознаки дискримінації.

Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України “Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України у період проведення антитерористичної операції” допоможе не допустити занедбання агропромислового комплексу України, зупинити явища суцільної кризи у господарському секторі, сприятиме стабілізації загальної ситуації у цих регіонах та стимулюватиме в подальшому виробництво сільськогосподарської продукції.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                   І.О. Швайка

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України “Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України у період проведення антитерористичної операції”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

Проект Закону України “Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України у період проведення антитерористичної операції” (далі – проект Закону) підготовлено з метою надання сільськогосподарським товаровиробникам аграрного сектору України, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції, додаткових можливостей у кредитно-фінансовій, господарській сферах, обмеження окремих повноважень контролюючих органів стосовно таких суб'єктів, створення додаткових умов для стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у цих регіонах.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону є надання сільськогосподарським товаровиробникам аграрного сектору України, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції, додаткових можливостей у кредитно-фінансовій, господарській сферах, обмеження окремих повноважень контролюючих органів стосовно таких суб'єктів, створення додаткових умов для стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у цих регіонах.

Положення проекту Закону поширюються на сільськогосподарських товаровиробників агропромислового комплексу України у період проведення антитерористичної операції, які зареєстровані та провадять діяльність в районах проведення антитерористичної операції.

3. Альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Під час підготовки проекту Закону було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший спосіб – залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не дозволить створити для сільськогосподарських товаровиробників аграрного сектору України, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції, додаткові можливості у кредитно-фінансовій, господарській сферах, а також умови для стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у цих регіонах.

Другий альтернативний спосіб – прийняття проекту Закону.

Таким чином, прийняття проекту Закону є єдиним способом досягнення цілей та розв’язання вищезазначених проблем.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

З метою надання сільськогосподарським товаровиробникам аграрного сектору України, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції, додаткових можливостей у кредитно-фінансовій, господарській сферах, обмеження окремих повноважень контролюючих органів стосовно таких суб'єктів, створення додаткових умов для стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у цих регіонах проектом Закону передбачаються наступні заходи щодо запобігання негативним наслідкам в агропромисловому комплексі України:

реструктуризація заборгованості по кредитах, залучених у національній та іноземній валюті, за письмовим зверненням позичальника шляхом пролонгації строків повернення таких кредитів на строк дії антитерористичної операції;

мораторій на звернення стягнення на майно, який передбачає заборону на звернення стягнення на майно сільськогосподарських товаровиробників у період проведення антитерористичної операції за всіма видами примусового стягнення відповідно до чинного законодавства.

Крім того, для реалізації зазначених заходів запропоновано внесення змін до законів України “Про виконавче провадження” (щодо зупинення виконавчого провадження на період проведення антитерористичної операції відповідно до Закону України “Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України у період проведення антитерористичної операції”) та “Про боротьбу з тероризмом” (щодо інформування громадськості про початок, закінчення та район проведення антитерористичної операції).

Положення проекту Закону поширюються на сільськогосподарських товаровиробників агропромислового комплексу України, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту Закону надасть сільськогосподарським товаровиробникам аграрного сектору України, які зареєстровані та провадять діяльність в районах проведення антитерористичної операції, додаткові можливості у кредитно-фінансовій, господарській сферах, обмеження окремих повноважень контролюючих органів стосовно таких суб'єктів, створення додаткових умов для стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у цих регіонах.

Проект Закону передбачає наступні заходи щодо запобігання негативним наслідкам в агропромисловому комплексі України:

реструктуризація заборгованості по кредитах;

мораторій на звернення стягнення на майно.

Для реалізації зазначених заходів запропоновано внесення змін до законів України “Про виконавче провадження” та “Про боротьбу з тероризмом”.

Положення проекту Закону поширюються на сільськогосподарських товаровиробників агропромислового комплексу України, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції.

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення основ державної політики у сфері державного управління щодо зменшення негативних наслідків в агропромисловому комплексі України;

захист прав та законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників аграрного сектору України у період проведення антитерористичної операції, які зареєстровані та провадять діяльність в районах та адміністративно-територіальних одиниць проведення антитерористичних операцій.

Немає.

Сільськогосподарські товаровиробники

Створення особливих умов (у кредитно-фінансовій, господарській сферах) для сільськогосподарських товаровиробників, які провадять діяльність в районах проведення антитерористичної операції;

поліпшення фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників.

Немає.

 

Населення

Немає.

Немає.

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Дія цього Закону поширюється на час дії періоду проведення антитерористичної операції та протягом шести місяців з дня його закінчення.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- стан реструктуризації банками заборгованості за кредитами, залученими сільськогосподарськими товаровиробниками період проведення антитерористичних операцій;

- обсяги кредитів у національній та іноземній валюті, які пролонговані на строк дії періоду проведення антитерористичних операцій;

- кількість сільгосптоваровиробників, яким здійснено реструктуризацію заборгованості за кредитами на час дії періоду проведення антитерористичних операцій;

- кількість сільгосптоваровиробників, на яких поширюватиметься дія акта, – сільськогосподарські товаровиробники аграрного сектору України, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах та адміністративно-територіальних одиниць проведення антитерористичних операцій;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться сільгосптоваровиробниками, які пов’язані з виконанням вимог акта:

передбачаються затрати на оформлення документів одним сільгосптоваровиробником з метою отримання дозволу на реструктуризацію заборгованості за кредитами;

час, який буде витрачено для отримання дозволу на реструктуризацію заборгованості за кредитами, – до 5 днів;

- поліпшення фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників.

Проект Закону був розміщений в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gоv.ua.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження здійснюється один раз на 3 роки після повторного відстеження шляхом аналізу статистичних даних з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Мінагрополітики України.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                                 О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux