портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 30 грудня 2015

Проект Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення зміни до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України"

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Розділ ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 43, ст. 2030) після пункту 4 доповнити новим пунктом 41 такого змісту":

"41. Тимчасово призупинити дію частин п’ятої та шостої статті 2 Закону України "Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 633) до відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.".

ІІ. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                             В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України"

 

Для отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі – проект Закону України) Мінагрополітики України оголошує про його публікацію на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Метою проекту Закону є організація виробництва виноробної продукції НВАО "Масандра" та використання торгової марки на материковій частині.

Проект Закону та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, E-mail: inform@dkrp.gov/ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01011, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, відповідальний виконавець: Ченуша Сергій Андрійович, телефон 278 42 23. E-mail: sergii.chenusha@minagro.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Виноградно-виноробна галузь України на сьогодні має ряд проблемних питань, зокрема втрата ринку Російської Федерації - основного імпортера винопродукції вітчизняного виробництва (від загального експорту 85% тихих вин, 70% коньяків та міцних напоїв, 63% шампанських та ігристих вин).

Разом з анексованою територією Автономної Республіки Крим до Російської Федерації відійшло 16,2 тисячі гектарів плодоносних виноградників, що становить 24,1 % всіх плодоносних виноградних насаджень в Україні. Втрата четвертої частини виноградних насаджень безумовно вплинула негативно на виробництво і реалізацію виноробної продукції але, беручи до уваги факт переорієнтації більшості виноробних підприємств України зі споживчого ринку Росії на західний та світові ринки, ситуація поступово стабілізується.

При цьому виникає необхідність організації виробництва виноробної продукції Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" та використання торгової марки на материковій частині тимчасово, до моменту відновлення конституційного ладу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі - проект Закону) є організація виробництва виноробної продукції НВАО "Масандра" та використання торгової марки на материковій частині.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України "Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об'єднання Масандра";

Закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України, Антимонопольним комітетом України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону сприяє розвитку виноградарства та виноробства України.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза законопроекту не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону стосується соціально-трудової сфери і надсилається на погодження Спільному представницькому органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільному представницькому органу сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом, що відповідає принципам державної регуляторної політики. У разі прийняття Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" буде досягнута мета, визначена у пункті 2 цієї пояснювальної записки.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України сприятиме організації виробництва виноробної продукції Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" та використання торгової марки на материковій частині тимчасово, до моменту відновлення конституційного ладу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Станом на сьогодні виноградно-виноробна галузь України має ряд проблемних питань, зокрема втрата ринку Російської Федерації - основного імпортера винопродукції вітчизняного виробництва (від загального експорту 85% тихих вин, 70% коньяків та міцних напоїв, 63% шампанських та ігристих вин).

Разом з анексованою територією АР Крим до Російської Федерації відійшло 16,2 тисячі гектарів плодоносних виноградників, що становить 24,1 % всіх плодоносних виноградних насаджень в Україні. Втрата четвертої частини виноградних насаджень безумовно, вплинула негативно на виробництво і реалізацію виноробної продукції але, беручи до уваги факт переорієнтації більшості виноробних підприємств України зі споживчого ринку Росії на західний та світові ринки, ситуація поступово стабілізується.

При цьому виникає необхідність організації виробництва виноробної продукції Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" та використання торгової марки на материковій частині тимчасово, до моменту відновлення конституційного ладу на тимчасово окупованій території АР Крим.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі - проекту Закону) є організація виробництва виноробної продукції НВАО "Масандра" та використання торгової марки на материковій частині.

3. Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

залишити ситуацію, яка склалася на сьогодні, без змін. Але цей спосіб є недоцільним, оскільки територія АР Крим є анексованою Російською Федерацією та державне підприємство НВАО "Масандра" припинило свою діяльність.

Другий альтернативний спосіб:

проектом Закону пропонується вдосконалити організацію виробництва виноробної продукції НВАО "Масандра" шляхом використання торгової марки на материковій частині.

Переваги обраного способу:

обраний спосіб є доцільним, оскільки надається можливість державному підприємству НВАО "Масандра" вдосконалити організацію виробництва виноробної продукції шляхом використання торгової марки на материковій частині.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

З метою організації виробництва виноробної продукції НВАО "Масандра" та використання її всесвітньо відомої торгової марки на материковій частині проектом Закону пропонується внести відповідні зміни до Закону України "Про виноград та виноградне вино".

Проектом Закону пропонується зняти обмеження щодо самостійності здійснення збуту власної продукції і права передавати ці функції будь-якій іншій структурі.

Також пропонується зняти обмеження щодо використання фірмового знаку, технології виробництва та найменування продукції, що виробляється НВАО "Масандра".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону дасть можливість вдосконалити організацію виробництва виноробної продукції НВАО "Масандра" шляхом використання її всесвітньо відомої торгової марки на материковій частині.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Об’єкт

Витрати

Вигода

Держава

Не передбачено

Організація виробництва виноробної продукції Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра"

Суб’єкт підприємницької діяльності

Додаткових витрат не передбачено

Відновлення роботи державного підприємства, що дасть можливість суб’єкту господарювання вирішувати питання щодо виробництва виноробної продукції всесвітньо відомої торгової марки на материковій частині тимчасово, до моменту повернення тимчасово окупованої території в Україну.

Громадяни

Не передбачено

Споживати виноробну продукцію всесвітньо відомої торгової марки "Масандра"

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності відповідно до законодавства. При цьому строк дії регуляторного акта не встановлюється. Зміна строку дії можлива в разі зміни актів законодавства, що регулюють зазначені питання.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – додаткових надходжень не передбачається;

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – усі суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють виноробну продукцію торгової марки "Масандра";

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язані з виконанням вимог акта - додаткових фінансових витрат та часу не передбачається;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта – достатній: проект акта опубліковано на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України;

обсяг виробництва виноробної продукції торгової марки "Масандра".

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресами: Мінагрополітики України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, 278 42 23. E-mail: sergii.chenusha@minagro.gov.ua.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб – повний. Проект Закону та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики України (http://minagro.gov.ua/) у розділі "Регуляторна політика".

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Будуть здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з даними базового відстеження результативності регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності буде проводитися Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux