Проект Закону України від 18 лютого 2016

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 35 Закону України "Про ветеринарну медицину"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення зміни до статті 35 Закону України "Про ветеринарну медицину"

 

Верховна Рада України постановляє:

 І. Друге речення статті 35 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 36, ст. 531, із наступними змінами) доповнити словами такого змісту:

 "або уповноваженого лікаря ветеринарної медицини.".

 ІІ. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

 Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                             В. ГРОЙСМАН 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 35 Закону України "Про ветеринарну медицину"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 35 Закону України "Про ветеринарну медицину" (далі – проект Закону) Мінагрополітики України оголошує про публікацію проекту закону.

Проект Закону розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII.

Даний проект Закону сприятиме дерегуляції та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі, утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробки.

Проект Закону, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики: www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика, Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього повідомлення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, e-mail: mykola.kvasha@minagro.gov.ua;

Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 35 Закону України Про ветеринарну медицину"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 35 Закону України Про ветеринарну медицину" (далі – проект Закону) розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII, з метою дерегуляції та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави.

Надмірна регуляція у тваринництві, не лише створює перешкоди в оперативному прийнятті рішень, але і ускладнює умови зайняття господарською діяльністю, а відповідно гальмує її розвиток та сприяє втрати інвестиційної привабливості.

Проектом Закону пропонується розширення кола суб'єктів, що мають право надавати дозвіл на допуск тварини у стадо після карантину, що забезпечить зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, а також впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання, скорочення та спрощення дозвільних і погоджувальних процедур.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є дерегуляція господарської діяльності та зменшення точок дотику держави та суб'єктів господарювання, скорочення дозвільних і погоджувальних процедур, зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання, шляхом надання права уповноваженому лікарю надавати дозвіл на допуск тварини у стадо після карантину.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України "Про ветеринарну медицину".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України.

Проект Закону потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, його положення можуть позитивно вплинути на розвиток регіонів.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua), відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Проект Закону обговорювався під час проведення круглих столів у Харкові та Полтаві у серпні-вересні 2015 року, за участі представників громадськості, суб'єктів підприємницької діяльності, а також Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаментів агропромислового розвитку Харківської та Полтавської обласних державних адміністрацій.

9. Позиція соціальних партнерів

Положення проекту Закону не стосуються соціально-трудової сфери та прав осіб з обмеженими можливостями.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону зменшує існуючий регуляторний вплив на ринкове середовище у аграрній сфері.

Проект Закону є одним із заходів реалізації сучасної політики держави, спрямованої на дерегуляцію відносин між державою та бізнесом.

В цілому, проект Закону відповідає всім принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону позитивно вплине на ринок праці, оскільки проект спрямований на розширення кола суб'єктів, які можу видавати відповідний дозвіл, що в свою чергу створить підґрунтя для створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення тощо.

11. Прогноз результатів

Передбачене проектом Закону розширення кола суб'єктів, що уповноважені надавати дозвіл на допуск тварини у стадо після карантину створить більш сприятливі умови для оперативного прийняття рішень та ведення бізнесу в Україні.

Крім того, внаслідок прийняття проекту Закону буде зменшено адміністративне навантаження на суб’єктів господарювання та кількість точок дотику бізнесу та держави.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                               О.М. Павленко

 

Аналіз регуляторного впливу

До проекту закону України "Про внесення зміни до статті 35 закону України "Про ветеринарну медицину"

 

1. Проблема, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 35 Закону України Про ветеринарну медицину" (далі – проект Закону) розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII, з метою дерегуляції, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі, утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту.

На сьогодні, агросектор в Україні є одним з найбільш привабливих сегментів ринку для іноземних інвестицій. В той же час, зарегульованість аграрного сектору в Україні ускладнює процес виробництва та переробки сільгосппродукції, породжує корупційні схеми, які гальмують розвиток і модернізацію.

Проектом Закону пропонується розширення кола суб'єктів, що мають право надавати дозвіл на допуск тварини у стадо після карантину, що забезпечить зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання; запровадження найкращого світового досвіду; скорочення та спрощення дозвільних і погоджувальних процедур.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є дерегуляція господарської діяльності та зменшення точок дотику держави та суб'єктів господарювання, скорочення дозвільних і погоджувальних процедур, зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання.

Проектом Закону пропонується розширення кола суб'єктів, що мають право надавати дозвіл на допуск тварини у стадо після карантину, що забезпечить зменшення впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання; скорочення та спрощення дозвільних і погоджувальних процедур.

3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, переваги обраного способу

Під час розроблення проекту регуляторного акта розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Перший альтернативний спосіб - збереження чинного регулювання, тобто залишення законодавства без змін. Проте вказане не створить умов розвитку господарської діяльності, розширенню суб'єктів агробізнесу, розвитку малих фермерів, а також не буде досягнуто цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII. Відповідно, зазначений підхід є неефективним.

Другий альтернативний спосіб – прийняття законопроекту, що дозволить знизити адміністративний тиск на суб'єктів господарювання та спростити умови ведення бізнесу, та створити передумови появи та розвитку нових малих та середніх господарств, підвищення їх конкурентоздатності та експортного потенціалу.

Таким чином, оптимальним рішенням щодо розв’язання визначених проблем та досягнення поставленої мети є прийняття вказаного Закону.

З огляду на викладене, обраний спосіб є найбільш прийнятним та оптимальним, оскільки забезпечує розв'язання проблеми і досягнення визначених цілей та завдань.

4. Механізми й заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти проект Закону.

Розв’язання проблем, визначених в розділі 1 цього аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом розширення кола суб'єктів, що мають право надавати дозвіл на допуск тварини у стадо після карантину.

Ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено як високий, оскільки з прийняттям та впровадженням вказаного законопроекту буде суттєво спрощено умови ведення бізнесу у сільському господарстві.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт спрямований на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України
від 11.12.2014 № 26-VІII, а саме: дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі.

Негативних факторів впливу, пов’язаних із прийняттям регуляторного акта, не виявлено, через що немає необхідності у запровадженні механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання певних наслідків дії акта.

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути широка інформаційна підтримка його прийняття.

Оцінка зовнішніх факторів не передбачає негативного впливу на виконання акта.

Зважаючи на це, є всі підстави для можливості впровадження та виконання вимог акта.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України органами виконавчої влади.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Аналіз витрат і вигод у формі переліку очікуваних негативних та позитивних факторів, що виникають у разі прийняття законопроекту для різних груп суб’єктів, на які поширюватиметься його дія, наведено у таблиці.

 

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Додаткових видатків з державного бюджету не передбачається

Вдосконалення законодавчого регулювання піднятих питань, забезпечення передумов розвитку економіки, продовольчої безпеки, стимулювання експорту та підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі

Інтереси громадян

Витрат, пов’язаних із прийняттям акта, не передбачається

Виконання поставлених завдань забезпечить продовольчу безпеку та розвиток підприємництва, та відповідно створення робочих місць, підвищення добробуту, особливо у сільській місцевості, а також доступ до якісної сільськогосподарської продукції.

Інтереси суб’єктів підприємницької діяльності

Витрат, пов’язаних із прийняттям акта, не передбачається

Спрощення умов ведення господарської діяльності, зменшення впливу органів виконавчої влади на діяльність суб’єктів господарювання, збільшення конкурентоспроможності, зменшення ризиків виникнення корупційних відносин та адміністративного тиску.

 

 Таким чином, від прийняття регуляторного акта очікується загальний позитивний ефект.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін з можливістю перегляду і внесення (за необхідності) змін.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

- не передбачається додаткових витрат коштів і часу, пов'язаних з виконанням вимог акта, суб’єктами господарювання та/або фізичними особами;

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - передбачається збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів за рахунок розвитку підприємництва, додаткових витрат з державного бюджету не передбачається;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - високий. Проект акта розміщується на веб-сайті Мінагрополітики України для громадського обговорення. Після прийняття регуляторного акта його буде офіційно опубліковано у засобах масової інформації та розміщено на веб-сайті Верховної Ради України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом на підставі показників, визначених у розділі 8 аналізу регуляторного впливу.

Метод проведення відстеження результативності – соціологічний. Для участі в соціологічному опитуванні будуть залучені суб’єкти господарювання, на яких поширюється дія цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено один раз на три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результатів регуляторного акта будуть здійснюватися компетентним органом.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux