портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 18 серпня 2015

Проект Закону України “Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами)"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами)

 

Верховна Рада України постановляє:

 

1. Підпункт 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 13-17, ст. 112) доповнити новим підпунктом "г" такого змісту:

"г) сільськогосподарської техніки (обладнання), яка ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, із забороною її відчуження або передачі третім особам протягом п’яти років.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                       В. ГРОЙСМАН

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України" (щодо звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами)

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України" (щодо звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами) (далі – проект Закону) Міністерство аграрної політики та продовольства України, оголошує про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту Закону, та аналіз регуляторного впливу проекту Закону, розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону у письмовій та електронній формі, просимо надати протягом місяця за адресою:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001 та на e‑mail: olena.galyuk@minagro.gov.ua, контактна особа: Галюк Олена Іванівна, тел. (044) 278-56-10;

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, Україна, 01011 та на e‑mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України 

з питань європейської інтеграції                                                                                                                                                              В.В. Рутицька

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України" (щодо звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законодавством України передбачено обкладання податком на додану вартість ввезену на митну територію України сільськогосподарську техніку.

Наразі забезпечення агровиробництва необхідним обладнанням і технікою залишається на низькому рівні. Значно скоротилася кількість підприємств технічного забезпечення сільськогосподарської техніки. Підвищення технічного рівня техніки відбувається повільно. Розроблені за останні роки зразки техніки мало відповідають вимогам по надійності, та вимогам щодо безпеки праці.

Становище із сільськогосподарською технікою в Україні свідчить, що за своєю якістю, термінами виконання робіт, енергоємністю вона не відповідає світовим стандартам, що не дозволяє оптимально використовувати агробіологічний потенціал ґрунту. Окрім цього, значна частина техніки перебуває в аварійному стані.

Через фінансову неспроможність сільськогосподарські товаровиробники та їх об’єднання не мають змоги купувати нову техніку. А заводи-виробники, втративши ринки збуту, не займаються розширенням виробництва, модернізацією виробничих потужностей. Відставання вітчизняного машинобудування сягає майже двох поколінь у порівнянні з енергетичними засобами, збиральною технікою, комбінованими агрегатами та іншою складною технікою закордонних аналогів.

Статтею 197 Податкового кодексу України визначено операції, звільнені від оподаткування при постачанні обладнання та устаткування на митну територію України.

Зважаючи на вищевикладене, звільнення об’єднань сільськогосподарських товаровиробників від сплати податку на додану вартість при ввезені ними сільськогосподарської техніки (обладнання) для власного використання при наданні послуг своїм членам, сприятиме вирішенню вказаної проблеми.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України" (щодо звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами (далі - проект Закону) розроблено Мінагрополітики України з метою сприяння зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Конституція України, Митний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію".

Реалізація акта не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта під час його практичного застосування, після його прийняття та набрання чинності, не потребує виділення додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону надсилається на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Державної регуляторної служби України, Державної фіскальної служби України, Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України.

6. Регіональний аспект

Положення проекту Закону не стосуються питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

10.1 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із забороною її відчуження або передачі третім особам, протягом п’яти років, сприятиме технічному переоснащенню машинного парку, оптимальному використанню агробіологічного потенціалу ґрунту, зміцненню матеріально-технічної бази та нарощуванню виробництва шляхом застосування енергоємної сільськогосподарської техніки.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України" (щодо звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами)

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Ефективність будь-якого виробництва, а тим більше сільськогосподарського, неможлива без достатнього рівня забезпечення матеріально-технічними ресурсами. Матеріально-технічна база є основою функціонування аграрного виробництва, і сприяє зростанню продуктивності праці й обсягів виходу продукції. На сучасному етапі аграрного розвитку, в умовах низької платоспроможності сільськогосподарських підприємств, питання підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення набуває особливого значення, оскільки традиційні технології та недостатність техніки призводять до зниження техніко-технологічного забезпечення виробництва. Тому основним стратегічним завданням є створення механізму для покращення техніко-технологічної бази сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України" (щодо звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами) (далі – проект Закону) сприятиме зміцненню, оновленню парку сільськогосподарської техніки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Досягнення визначених цілей можливе двома способами.

Перший спосіб – залишити в чинній редакції Податковий кодекс України. Однак, через фінансову неспроможність, сільськогосподарські товаровиробники не мають змоги купувати нову техніку, що в свою чергу стримує нарощування виробництва.

Другий спосіб – внести зміну до статті 197 Податкового кодексу України. Цей спосіб є ефективним, оскільки сприятиме технічному переоснащенню машинного парку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, та нарощуванню виробництва шляхом застосування енергоємної сільськогосподарської техніки.

Для впровадження рекомендується другий спосіб як такий, що надасть можливість діючим сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам зміцнити матеріально-технічну базу.

4. Опис механізмів, які пропонуються застосувати для розв’язання визначеної проблеми

Проектом Закону України "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України" (щодо звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію України сільськогосподарськими

обслуговуючими кооперативами) (далі - проект Закону) пропонується звільнити від оподаткування сільськогосподарську техніку для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із забороною її відчуження або передачі третім особам, протягом п’яти років.

Прийняття проекту Закону ліквідує перешкоди на шляху до зміцнення та оновлення сільськогосподарської техніки для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта, є юридичною основою для стимулювання до підвищення технічного рівня техніки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Запропонована зміна сприятиме:

- нарощуванню виробництва сільськогосподарської продукції;

- придбанню надійної енергоємної сільськогосподарської техніки, яка відповідає вимогам щодо безпеки праці;

- соціальному та економічному розвитку на селі.

6. Очікувані результати прийняття акта

  

Об’єкт

регулювання

Витрати

Вигоди

Держава

Не потребує додаткових витрат

Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення рівня життя.

Суб’єкт господарювання

Не потребує додаткових витрат

Забезпечення соціально-економічних прав та інтересів членів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, продуктивність праці, підсилювання економічного капіталу, залучення у виробництво товарів, послуг та додаткових трудових ресурсів, продуктивності праці

Населення

Не потребує додаткових витрат

Зростання трудової активності сільського населення, стимулювання добровільного об’єднування у обслуговуючі кооперативи з метою надання послуг членам кооперативу

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта 

Строк дії регуляторного акта – на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності акта

 

Найменування показників

Розмір показника

Юридичні та фізичні особи на яких поширюватиметься дія акта

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та їх об’єднання, які виявили бажання придбати іноземну сільськогосподарську техніку.

Рівень інформованості суб’єктів

Високий, проект Закону України розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

Розмір надходжень до державного, та місцевих бюджетів

Збільшення виробництва валової продукції сільського господарства та відповідно – доходів та зборів до державного та місцевих бюджетів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

На виконання вимог акта додаткові кошти та час не потрібні.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта, шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності, шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження будуть проводитись один раз на три роки після здійснення повторного відстеження. 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено за показниками результативності Департаментом науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux