портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 01 квітня 2014

Про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення зміни до статті 172 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

Верховна Рада України постановляє: 

 

1. В абзаці першому пункту 172.3 статті 172 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638) слова та цифри "з кількістю великої рогатої худоби не менше 500 голів, свиноматок - не менше 1200 голів та птиці - не менше 1 мільйона голів," замінити словами "для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів та створених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                         О. ТУРЧИНОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 172 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 172 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі – проект Закону) розроблений відповідно до численних звернень із регіонів та набуття 01 січня 2015 року чинності статті 33 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", якою забороняється реалізація і обіг необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою на агропродовольчих ринках.

Метою проекту Закону є забезпечення можливості державної підтримки не лише великих, а й середніх та дрібних сільськогосподарських товаровиробників шляхом зняття обмежень щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції. 

Разом з тим, до переліку об’єктів, вартість яких може бути частково відшкодована, додано доїльні зали та створені на кооперативних засадах м’ясопереробні пункти.

Прийняття Закону сприятиме залученню дрібних та середніх сільськогосподарських товаровиробників до будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів у галузі тваринництва, що дозволить збільшити поголів’я тварин, а також виробництво високоякісної продукції тваринництва.

Зазначений проект Закону разом з аналізом регуляторного впливу знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України www.minagro.gov.ua 

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту Закону надсилати протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:

1001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департаменту тваринництва або на адресу електронної пошти saganovska@minapk.gov.ua. Виконавець Дзюбенко Наталія Володимирівна. Телефон (044) 288-01-01.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                            А.Є. Дикун

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 172 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону 

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 172 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі – проект Закону) розроблений відповідно до численних звернень із регіонів та набуття 01 січня 2015 року чинності статті 33 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", якою забороняється реалізація і обіг необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою на агропродовольчих ринках.

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою законопроекту є забезпечення можливості державної підтримки не лише великих, а й середніх та дрібних сільськогосподарських товаровиробників шляхом зняття обмежень щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції. 

Разом з тим до переліку об’єктів, вартість яких може бути частково відшкодована, додано доїльні зали та створені на кооперативних засадах м’ясопереробні пункти.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: 

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік";

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів";

Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту Закону потребує фінансування з державного бюджету. За бюджетною програмою КПКВК 2801540 "Державна підтримка галузі тваринництва" Державним бюджетом України на 2014 рік передбачені видатки у спеціальному фонді. Одним із напрямів фінансування є часткове відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, а також придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

Положення проекту Закону не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект Закону розміщено на сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону потребує погодження з Федерацією роботодавців України та Спільним представницьким органом профспілок.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону сприятиме залученню дрібних та середніх сільськогосподарських товаровиробників до будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів у галузі тваринництва, що дозволить збільшити поголів’я тварин, а також виробництво високоякісної продукції тваринництва.

 

 

Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                    І.О. Швайка

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України Про внесення зміни до статті 17Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

Чинна редакція Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" не забезпечує доступ до державної підтримки дрібних та середніх сільськогосподарських товаровиробників у галузі тваринництва, оскільки містить обмеження щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції. В результаті дрібні та середні товаровиробники не долучаються до будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів у галузі тваринництва, що призводить до зниження показників виробництва продукції тваринництва. 

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою внесення змін до проекту Закону є здійснення державної підтримки не лише великих, а й середніх та дрібних сільськогосподарських товаровиробників шляхом зняття обмежень щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції. 

Разом з тим перелік об’єктів, вартість яких може бути частково відшкодована, розширено доїльними залами та створеними на кооперативних засадах м’ясопереробними пунктами.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Часткове відшкодування надається у розмірі до 50 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів та створених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств, а також в обсязі до 30 відсотків відшкодовується вартість закупівлі техніки та обладнання для сільськогосподарського виробництва, будівництва та реконструкції підсобних підприємств з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

Альтернативного способу досягнення цілі не існує.

4. Опис механізмів для розв'язання проблем, відповідні заходи

У тексті проекту Закону вилучені обмеження щодо потужності тваринницьких ферм і комплексів, вартість будівництва чи реконструкції яких може бути відшкодовано. Також розширено перелік об’єктів, вартість яких може бути частково відшкодована.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Розширення можливостей дрібних та середніх товаровиробників отримати часткове відшкодування вартості побудованих або реконструйованих об’єктів дозволить залучити більшу кількість інвесторів, що, в свою чергу дозволить збільшити поголів’я тварин та виробництво продукції.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття Закону сприятиме залученню дрібних та середніх сільськогосподарських товаровиробників до будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів у галузі тваринництва, що дозволить збільшити поголів’я тварин, а також виробництво високоякісної продукції тваринництва.

7. Обґрунтування дії строку акта

Закон діє безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

Дія даного Закону сприятиме поширенню зацікавленості інвесторів до будівництва нових та реконструкції існуючих ферм та комплексів. 

У 2013 році в рамках Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки у галузі тваринництва було введено в дію 81 об’єкт, з яких у галузі молочного скотарства – 48 (потужністю 30,3 тис. голів корів), у свинарстві – 21 (потужністю 20,3 тис. голів основних свиноматок та 111 тис. голів свиней на відгодівлі) та в галузі птахівництва – 12 (потужністю 91,6 млн. голів птиці). Це забезпечило додаткове виробництво молока в обсязі 100,4 тис. тонн, свинини – 25,3 тис. тонн, м'яса птиці – 129,7 тис. тонн та яєць - 107,6 млн штук.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта вище середнього – проект законопроекту розміщений на сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua

Після прийняття акта його редакцію буде оприлюднено на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та в ЗМІ.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось до набрання ним чинності шляхом аналізу інформації, наданої регіонами про кількість сільськогосподарських товаровиробників, які можуть претендувати на відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено в місячний строк після закінчення бюджетного року.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися за показниками результативності Міністерством аграрної політики та продовольства України, а також на регіональному рівні Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, департаментами агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій. 

 

 

Заступник Міністра аграрної політики та

продовольства України – керівник апарату                                                                                                                                              О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux