портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 10 липня 2014

Про внесення зміни до пункту 2 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення зміни до пункту 2 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

 

Верховна Рада України постановляє:

 

1. Пункт 2 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 78, ст. 2893) доповнити абзацом такого змісту:

"У період до 1 січня 2020 року норми частини сьомої статті 29 цього Закону не поширюються на молочні продукти, які вироблені з використанням  пробіотиків (живих мікроорганізмів, які забезпечують корисну дію на організм споживача).".

2. Цей Закон України набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                                О. ТУРЧИНОВ

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення зміни до пункту 2 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення зміни до пункту 2 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до Закону України " Про внесення зміни до пункту 2 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua /розділ Регуляторна політика/ Проекти регуляторних актів 2014). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Відповідальний виконавець: Спашиба Оксана Василівна. Тел. 279-84-90. e-mail: oksana.spashyba@minagro.gov.ua. 

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства 

України                                                                                                                                                                                                     А.Є. Дикун

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення зміни до пункту 2 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частини сьомої статті 29 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (далі - Закон) забороняється при маркуванні продукції, яка не відповідає вимогам цього Закону, використовувати позначення з написами "органічний", "біодинамічний", "біологічний", "екологічний", словами з префіксом "біо" тощо. Згідно із вимогами Закону виробникам молочних продуктів заборонено використовувати слова з префіксом "біо", якщо такі продукти не відповідають вимогам даного Закону. 

Чинна редакція частини сьомої статті 29 Закону призведе до зникнення біокефіру та біойогурту як категорії кисломолочної продукції. Адже з метою дотримання вимог законодавства виробникам кисломолочної продукції, яка містить пробіотики, необхідно здійснити ряд досить тривалих за часом заходів, зокрема: внести зміни до технічних умов та технологічної документації, маркування продукту, змінити дизайн упаковки, внести корективи у рекламні кампанії та маркетингові плани тощо. 

Наразі 35 виробників молочних продуктів у маркуванні використовують префікс "біо", з них 27 виробників є національними товаровиробниками. 

Упродовж багатьох років підприємства молочної галузі виробляють кисломолочні продукти, в тому числі біопродукти – біокефір, біойогурт та інші. В даному випадку назви "біокефір", "біойогурт" - це не позначення при маркуванні продуктів (вироблених з органічної сировини), а власна назва продуктів. Відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 2212:2003 "Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення" у пункті 1 "Сфера застосування" зазначено, що цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно виробництва молока та кисломолочних продуктів. Зокрема, біопродукт – це молочний продукт, який містить пробіотики в кінці терміну придатності кількістю не менше 107 КУО/г. Корисну дію пробіотичних мікроорганізмів на організм споживача має бути обов’язково підтверджено клінічними дослідженнями.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону "Про внесення зміни до пункту 2 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (далі - проект Закону) розроблений з метою відтермінування заборони використання слова з префіксом "біо" при маркуванні молочних продуктів, виробництво яких відповідно до нормативних документів передбачає використання пробіотиків для уникнення можливих втрат суб’єктами господарювання при зупинці виробництва біопродуктів. 

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини";

Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством фінансів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення 

Проект Закону розміщений на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери і не потребує узгодження із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

Проектом акта вносяться зміни до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини".

Проектом Закону передбачено відтермінування до 1 січня 2020 року норми частини сьомої статті 29 Закону для молочних продуктів, які вироблені з використанням пробіотиків (живих мікроорганізмів, які забезпечують корисну дію на організм споживача), з метою надання підприємствам виробникам молочних продуктів перехідного періоду для внесення змін до технічної та технологічної документації, заміни дизайну упаковки та проведення рекламної компанії, оскільки біопродукти виробляються досить тривалий час на Україні та споживачі до них звикли. 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону надасть можливість національним товаровиробникам здійснити ряд досить тривалих за часом заходів, зокрема щодо внесення змін до технічних умов та технологічної документації, зміни дизайну упаковки, внесення коректив у рекламні кампанії та маркетингові плани без зупинки виробництва. 

 

 

Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                       І.О. Швайка

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до  пункту 2 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (далі – проект Закону)

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до частини сьомої статті 29 Закону України від 03.09.2013 № 425-VII "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (далі - Закон) забороняється при маркуванні продукції, яка не відповідає вимогам цього Закону, використовувати позначення з написами "органічний", "біодинамічний", "біологічний", "екологічний", словами з префіксом "біо" тощо". Тобто згідно з вимогами вищезазначеного Закону виробникам молочних продуктів заборонено використовувати слова з префіксом "біо", якщо такі продукти не відповідають вимогам даного Закону. 

Чинна редакція частини сьомої статті 29 вищезазначеного Закону призведе до зникнення біокефіру та біойогурту як категорії кисломолочної продукції. Адже з метою дотримання вимог законодавства виробникам кисломолочної продукції, яка містить пробіотики, необхідно здійснити ряд досить тривалих за часом заходів, зокрема: внести зміни до технічних умов та технологічної документації, маркування продукту, змінити дизайн упаковки, внести корективи у рекламні кампанії та маркетингові плани тощо. 

Наразі 35 виробників молочних продуктів у маркуванні використовують префікс "біо", з них 27 виробників є національними товаровиробниками. 

Упродовж багатьох років підприємства молочної галузі виробляють кисломолочні продукти, в тому числі біопродукти – біокефір, біойогурт та інші. В даному випадку назви біокефір, біойогурт - це не позначення при маркуванні продуктів (вироблених з органічної сировини), а власна назва продуктів. Відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 2212:2003 "Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення" у пункті 1 "Сфера застосування" зазначено, що цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно виробництва молока та кисломолочних продуктів. Зокрема, біопродукт – це молочний продукт, який містить пробіотики в кінці терміну придатності кількістю не менше 107 КУО/г. Корисну дію про біотичних мікроорганізмів на організм споживача має бути обов’язково підтверджено клінічними дослідженнями.

2. Цілі державного регулювання

Проектом Закону передбачено відтермінування до 1 січня 2020 року норми частини 7 статті 29 Закону для молочних продуктів, які вироблені з використанням пробіотиків (живих мікроорганізмів, які забезпечують корисну дію на організм споживача) з метою надання підприємствам виробникам молочних продуктів перехідного періоду для внесення змін до технічної та технологічної документації, заміни дизайну упаковки та проведення рекламної компанії, оскільки біопродукти виробляються досить тривалий час на Україні та споживачі до них звикли. 

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Існують два альтернативних способи досягнення цілі державного регулювання. 

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку виробники продукції, власна назва якої містить префікс "біо", будуть змушені припинити їх виробництво.

Другий спосіб – прийняття зазначеного проекту Закону України, що дозволить встановити перехідний період для виробників молочних продуктів,  виробництво яких відповідно до нормативних документів передбачає використання пробіотиків. 

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом Закону України передбачено відтермінування до 1 січня 2020 року норми частини 7 статті 29 для молочних продуктів, які вироблені з використанням пробіотиків (живих мікроорганізмів, які забезпечують корисну дію на організм споживача). 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону України дозволить надати перехідний період підприємствам для здійснення ряду досить тривалих за часом заходів, зокрема: внести зміни до технічних умов та технологічної документації, маркування продукту, змінити дизайн упаковки, внести корективи у рекламні кампанії та маркетингові плани тощо.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта, немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Приведення нормативної документації у відповідність до вимог чинного законодавства

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Збільшення обсягів виробництва продуктів з пробіотичними  властивостями та доходів підприємств виробників.

Додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів громадян

Збільшення виробництва харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії, отримання достовірної інформації щодо процесу (способу) виробництва молочних продуктів 

Відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта 

Даний проект регуляторного акта діятиме до 1 січня 2020 року.

8. Показники результативності акта

Дія проекту Закону поширюється на суб’єктів господарювання, які  здійснюють підприємницьку діяльність у сфері виробництва молочних продуктів.

Збільшення розміру коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, не передбачається.

Суб’єкти господарювання поінформовані з основних положень акта. Проект акту розміщений на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України, обговорювався з професійними об'єднаннями підприємств харчової промисловості. 

Додаткових надходжень до бюджету від впровадження проекту нормативного акта не передбачається.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове та повторне відстеження результативності зазначеного акту здійснюється відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акту здійснюється до дня набрання ним чинності.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. 

Повторне відстеження результативності нормативно-правового акта здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років.

 

 

Заступник Міністра 

аграрної політики та продовольства 

України – керівник апарату                                                                                                                                                                             О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux