портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 28 вересня 2015

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2009 р., № 31, ст. 451; 2011 р., № 33, ст. 327, № 37, ст. 373) такі зміни:

1) у статті 1:

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4) виноградники - насадження суб’єктів господарювання, науково-дослідних закладів, призначені для вирощування винограду столових та технічних сортів для подальшої реалізації, переробки та дослідництва;";

пункт 5 виключити;

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються
для споживання у свіжому вигляді та для виробництва ординарних вин, бренді і коньяків України, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що встановлені до винограду технічних сортів;";

пункт 9 виключити;

у пункті 10 слово "агроекологічними" замінити словами "ґрунтово-кліматичними;

пункт 12 викласти у такій редакції:

"12) вино - алкогольний напій, вироблений з винограду, міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід, сусла, а в разі виготовлення вин кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого неденатурованого, походження якого зазначається при маркуванні готової продукції;";

пункт 13 виключити;

пункт 19 викласти у такій редакції:

"19) шампанське України та/або ігристе України - біле ігристе вино, виготовлене шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з використанням сахарози в герметично закритих ємностях міцністю не нижче 10,5 відсотка об’ємних одиниць;";

пункт 21 після слова "найменування" доповнити словами "за походженням";

у пункті 23 слово "виноробної" виключити;

у пункті 31 слова "коньячного спирту" замінити словами "спирту коньячного";

пункт 32 викласти у такій редакції:

"32) фальсифікація вин, вермутів, коньяків України і бренді - умисне, з корисливою метою виготовлення вин, вермутів, коньяків України, бренді з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а також прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені;";

пункт 34 виключити;

пункт 36 викласти у такій редакції:

"36) виноробна продукція - вина тихі, ігристі, та газовані, шампанське України, ігристе України, вермути, бренді, коньяки і алкогольні напої виноградного походження;";

пункти 37, 38 викласти у такій редакції:

"37) суб’єкт господарювання первинного виноробства - суб’єкт господарювання, який здійснює переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займається витримкою виноматеріалів, а також утилізацією відходів виноробства;

38) суб’єкт господарювання вторинного виноробства - суб’єкт господарювання, який займається витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та розливом або тільки розливом вин у споживчу тару відповідно до нормативних документів;";

пункт 39 виключити;

пункти 40, 41 викласти у такій редакції:

"40) спирт етиловий ректифікований неденатурований - спирт етиловий з вмістом спирту більше ніж 80 об.%, отриманий шляхом фракційної перегонки етилового спирту-сирцю або браго ректифікацією дозрілої бражки;

41) прототип вина - тип вина, що історично склався в певних географічних територіях внаслідок використання специфічних прийомів переробки винограду певних сортів та способів обробки мезги, сусла або виноматеріалів, який став прообразом (попередником і зразком) для виробництва відповідного типу вина на відповідній території вирощування винограду;";

доповнити новими пунктами 42 - 46 такого змісту:

"42) спирт коньячний - спирт, отриманий шляхом переробки коньячних виноматеріалів за спеціальною технологією з подальшою не менш 3-річної витримкою в дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою, що використовується при виробництві коньяків України, бренді та міцних алкогольних напоїв виноградного походження або з подальшою до 3 років витримкою в дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою, що використовується при виробництві бренді та міцних алкогольних напоїв виноградного походження;

43) органічний виноград - виноград столових та технічних сортів, вирощений у особливому місці з використанням системи землеробства без застосування добавок, засобів обробки та методів, які можуть мати негативний вплив на здоров’я людини, навколишнє середовище і на якість готового продукту;

44) органічне вино - вино, що зберігає якісні характеристики органічного винограду, виготовлене із застосуванням спеціальних технологічний прийомів у виноробстві, що не змінюють натуральність органічної продукції;

45) спирт етиловий ректифікований виноградний - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю виноградного до визначеного стандартом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва виноградних вин і алкогольних напоїв;

46) суб’єкт господарювання змішаного виноробства - суб’єкт господарювання первинного та вторинного виноробвста.";

статтю 2 викласти у такій редакції:

"Стаття 2. Порядок опорядження та утримання виноградників

Виноградники технічних та столових сортів підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, веде реєстр виноградників в електронному вигляді й публікує його на своєму веб-сайті.

Порядок реєстрації та ведення реєстру виноградників затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Зони виноградарства затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Садіння виноградників європейських сортів дозволяється лише щепленим на філоксеростійких підщепах садивним матеріалом.

Використання садивного матеріалу багаторічних рослин для створення промислових насаджень проводиться згідно з проектно-кошторисною документацією на їх створення та (при необхідності) зрошення.

Експертизу проектно - кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень суб’єкт господарювання може здійснювати у випадку необхідності, яку він сам визначає, в галузевих науково-дослідних установах та/або інших установах, уповноважених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

3) частину першу статті 3 викласти у такій редакції:

"Для виробництва вин і коньяків України використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам законодавства. Не допускається при переробці змішування європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска та гібридами прямих виробників. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва ординарних вин, бренді і коньяків України допускається використовування столових сортів винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками вони відповідають вимогам, що пред’являються до винограду технічних сортів.";

у статті 4:

частину першу викласти у такій редакції:

"Виробництво виноробної продукції здійснюється за наявності ліцензії.";

у частині третій слово "підприємства" замінити словами "суб’єкти господарювання";

частину четверту викласти у такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, затверджує порядок ведення та форми виробничого обліку виноробної продукції.";

статтю 5 викласти у такій редакції:

"Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, умов їх виробництва

Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання Шампанського України, Ігристого України, ігристих та газованих вин, правилами виробництва коньяків України та загальними технологічними інструкціями, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Для виготовлення виноробної продукції застосовуються матеріали та речовини, дозволені для використання нормативними документами.

Для виробництва вин допускається переробка зав’яленого або змерзлого на кущах винограду до цукристості в суслі не більш як 400 г/куб. дм.

Виробництво і технологічна обробка виноматеріалів дозволяються суб’єктам господарювання первинного виноробства.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють витримку виноматеріалів та розлив виноробної продукції у тару, мають право здійснювати дообробку або обробку виноматеріалів за технологічними інструкціями.

Шампанське України, Ігристе України, ігристі та газовані вина можуть виготовлятися у будь-якому регіоні України за місцезнаходженням суб’єкта господарювання на заводах вторинного та/або змішаного виноробства.

Переробка винограду на виноматеріали, їх витримка та обробка, виготовлення вин і коньяків України, вермутів, бренді проводяться у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах), використання яких для інших цілей забороняється. Не допускаються виготовлення, обробка, витримка та зберігання виноматеріалів та вин в одному приміщенні (крім розливу та експедиції) з напоями плодово-ягідними, вермутами та іншими ароматизованими напоями.

Виноматеріали та виноробну продукцію, що призначені для експорту виробляють згідно із законодавством України або країн-імпортерів на виконання конкретного замовлення.

Використання у виноробстві на внутрішньому ринку виноматеріалів, що не відповідають вимогам нормативних документів України, забороняється.

Вина, виготовлені з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною технологічною документацією, випускаються під їх видовою назвою із зазначенням країни походження вина та місця розливу.

Забороняється видавати за іноземні українські вина, коньяки України і суміші (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами, коньяками, спиртами коньячними).

Керівник суб’єкта господарювання затверджує нові марки виноробної продукції на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості.

Право представляти нові марки тихих вин і марочних коньяків України до розгляду Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості надається підприємствам і організаціям, що мають власну стабільну сировинну базу і відповідні потужності для їх виробництва.

У торгових найменуваннях вин спеціального типу видова назва доповнюється назвою місця виробництва продукції.

При виробництві вин не допускається купажування виноматеріалів із європейських сортів винограду з виноматеріалами із сортів винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників. При виробництві марочних вин не допускається купажування марочних і ординарних виноматеріалів.

Виготовлення етикеток для пляшок та інших елементів зовнішнього оформлення виноробної продукції забороняється у разі відсутності у замовника - виробника виноробної продукції ліцензії на виробництво виноробної продукції та зареєстрованого знака для товарів і послуг, чи ліцензійної угоди на використання знаку для товарів і послуг, що міститься на етикетках для пляшок та інших елементах зовнішнього оформлення.

Копія ліцензії на виробництво алкогольних напоїв та копія документа про реєстрацію знака для товарів і послуг, чи ліцензійної угоди на використання знака для товарів і послуг, що міститься на етикетках для пляшок та інших елементах зовнішнього оформлення, додаються до договору на виготовлення етикеток та інших елементів зовнішнього оформлення виноробної продукції.

Головна і хвостова фракції спирту коньячного за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію.";

доповнити новою статтею 5-1 такого змісту:

"Стаття 5-1. Виробництво органічного винограду та органічного вина

До органічного виноградарства повинні застосовуватися такі правила:

дозволяється застосовувати методи обробітку землі та культивації, які зберігають або покращують стабільність і біологічне різноманіття ґрунту, попереджають ущільнення і ерозію ґрунтів;

дозволяється підтримувати і покращувати родючість і біологічну активність грунту шляхом застосування добрив тваринного походження і органічних матеріалів від органічного виробництва;

не допускається застосування мінеральних азотних добрив;

не допускається застосування пестицидів та добрив, отриманих в результаті хімічного синтезу;

усі використані методи виноградарства повинні попереджати або зводити до мінімуму будь-яке забруднення навколишнього природного середовища;

для запобігання збиткам від шкідників, хвороб і бур’янів необхідно покладатись головним чином на захист за допомогою відповідних природних антагоністів, на відповідний вибір видів і різновидів, методів культивації та теплові методи.

Основні вимоги до технологічного процесу та використання допоміжних матеріалів:

Технологічні прийоми у виноробстві, які можуть змінювати справжню природу органічного вина, повинні бути виключені з процесу виробництва такої продукції.

Забороняються до використання наступні технологічні прийоми у виноробстві:

часткове концентрування за допомогою охолодження;

зниження вмісту діоксиду сірки фізичними методами;

застосування електродіалізу для стабілізації вин проти кристалічних помутнінь;

часткова деалкоголізація вина;

обробка катіонообмінними смолами для стабілізації вин проти кристалічних помутнінь.

Дозволяється використання в технологічному процесі допоміжних матеріалів та речовин, а саме:

повітря, кисень при аерації, оксигенації;

перліт, целюлоза, діатоміт при центрифугуванні та фільтрації лише як інертного фільтрувального агента;

азот, діоксид вуглецю, аргон при захисті від окиснення та створення інертної атмосфери;

дріжджі при бродінні;

діамоній фосфат не більше 1 г/л при живленні дріжджів;

тіамін гідрохлорид не більше 0,6 мг/л;

бісульфіт чи метабісульфіт калію при захисті від окиснення;

діоксиду сірки концентрацією не більше 100 мг/л для червоних вин з масовою концентрацією залишкового цукру нижче 2 г/л та не більше 150 мг/л для білих та рожевих вин з масовою концентрацією залишкового цукру нижче 2 г/л;

активоване вугілля не більше 1 г/л при фільтрації;

желатин, рослинний білок, риб’ячий клей, альбумін яєчного білка, таніни, казеїн, казеїнат калію, діоксид кремнію, бентоніт, пектолітичні ферменти при освітленні;

молочна кислота, L(+)-винна кислота при підвищенні кислотності;

L(+)-винна кислота, карбонат кальцію, тартрат калію, бікарбонат калію при кислотопониженні;

соснова смола при обробці;

молочнокислі бактерії при яблучно-молочному бродінні;

L-аскорбінова кислота при захисті від окиснення;

азот, діоксид вуглецю при барботажі;

лимонна кислота не більше 1 г/л при стабілізації;

метавинна кислота не більше 100 мг/л при обробці;

таніни при обробці;

гуміарабік при обробці;

бітартрат калію не більше 2 г/л при обробці;

цитрат міді не більше 0,01 г/л при обробці;

сульфат міді не більше 0,01 г/л при обробці;

дубові чіпси при обробці;

альгінат калію при обробці.";

у частинах четвертій та одинадцятій статті 6 слова "у свідоцтві про якість" замінити словами "у документах, які засвідчують якість";

у статті 7:

у частині п’ятій слово "всіх" замінити словами "будь-яких";

у частині шостій слова ", які відповідають вимогам стандартів щодо якості та безпеки для здоров’я людини" виключити;

статтю 8 викласти у такій редакції:

"Стаття 8. Вина контрольованих найменувань за походженням

Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається винам, виготовлення яких забезпечено стійкою сировинною базою і які мають високу якість протягом не менш як 5 років випуску. Всі стадії виробництва вин контрольованих найменувань за походженням повинні здійснюватися суб’єктом господарювання, розташованому у строго регламентованому географічному місці вирощування винограду.

Вина контрольованих найменувань за походженням підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, веде реєстр вин контрольованих найменувань за походженням в електронному вигляді й публікує його на своєму веб-сайті.

Порядок реєстрації та ведення реєстру вин контрольованих найменувань за походженням затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.";

частину третю статті 9 викласти у такій редакції:

"Порядок створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.";

статтю 10 викласти у такій редакції:

"Стаття 10. "Шампанське України" та/або "Ігристе України", вина ігристі та газовані

Виробництво "Шампанського України" та/або "Ігристого України" із вмістом спирту нижче 10,5 відсотка об’ємних, вин ігристих нижче 10,0 і вин газованих нижче 9,5 відсотка об’ємних не допускається.

Тиск діоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцією в ігристих винах, "Шампанського України" та/або "Ігристого України" повинен становити не менш як 300 кПа, газованих - від 100 до 200 кПа при 20 град. C.

Виноматеріали для виробництва "Шампанського України" та/або "Ігристого України" та ігристих вин виготовляються з винограду певних сортів, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією з трирічною витримкою вина в пляшках на дріжджах, надається назва "Шампанське України класичне" та/або "Ігристе України класичне". Міцність ігристих шампанізованих вин повинна бути не нижче 10,5 відсотка об’ємних.

Вина ігристі та газовані можуть випускатися під власною назвою.

Вина ігристі з технологічною витримкою в пляшках не менш як 9 місяців належать до категорії витриманих.

Вина газовані виготовляються із сухих виноматеріалів, які підсолоджуються концентратом виноградного соку, консервованим неспиртованим суслом.";

у частині четвертій статті 11 слова "ємностях з нержавіючої сталі" замінити словами "нержавіючих чи емальованих ємностях";

в абзаці четвертому статті 12 слово "кращі" замінити словом "інші", а слова "і есенцій" замінити словами "та/або есенцій";

статтю 13 викласти у такій редакції:

"Стаття 13. Зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на торговельних закладах

Умови зберігання вин і коньяків України на складах і в торговельних залах повинні відповідати вимогам нормативних документів.

Не допускається зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді та їх продаж без зазначення найменувань, походження, реквізитів виробника.

Постачальник продуктів виноробства не несе відповідальності за втрату якості своєї продукції в торговельній мережі в разі порушення умов її зберігання та закінчення гарантійних строків її зберігання.";

у статті 15;

в абзаці першому частини другої слова "суб’єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб" замінити словами "суб’єктів господарювання";

в абзаці другому частини другої слова "юридичної особи" замінити словами "суб’єкта господарювання";

друге речення абзацу третього частини другої викласти у такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику має право вимагати повного оновлення насаджень за рахунок суб’єкта господарювання.";

частину п’яту викласти у такій редакції:

"Прибуток, одержаний від продажу фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України і бренді, вилучається до державного бюджету в судовому порядку органами доходів і зборів.";

частину шосту викласти у такій редакції:

"Розгляд справ щодо порушень вимог цього Закону здійснюється в судовому порядку.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                             В. ГРОЙСМАН

Повідомленняпро оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства (далі – проект Закону України) Мінагрополітики України оголошує про його публікацію на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Метою проекту Закону є Закону є спрощення ведення підприємництва та дерегуляція у галузі виноградарства та виноробства та приведення у відповідність норм галузевого законодавства до вимог міжнародних правил виробництва виноробної продукції.

Проект Закону України та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua) у розділі Регуляторна політика.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, E-mail: inform@dkrp.gov/ua

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01011, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, відповідальний виконавець: Ченуша Сергій Андрійович, телефон 278 42 23. E-mail: sergii.chenusha@minagro.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства (далі – проект Закону) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України на виконання доручення Прем’єр - міністра України Яценюка А.П. від 17.04.2015 № 14335/1/1-15.

Проектом Закону пропонується створення сприятливих умов щодо розвитку виноградарсько-виноробних господарств всіх форм власності та виробництва високоякісної продукції з особливими властивостями, що обумовлені екологічними умовами території походження, шляхом спрощення затвердження нових видів виноробної продукції, а також приведення у відповідність з вимогами міжнародних правил, термінів та визначень при виробництві виноробної продукції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є спрощення ведення підприємництва та дерегуляція у галузі виноградарства та виноробства та приведення у відповідність норм галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва виноробної продукції.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

Закон України "Про виноград та виноградне вино".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України, Антимонопольним комітетом України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону враховує потреби регіонів та сприяє розвитку виноградарства та виноробства в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Закарпатській областях.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза законопроекту не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону стосується соціально-трудової сфери і надсилається на погодження Спільному представницькому органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільному представницькому органу сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом, що відповідає принципам державної регуляторної політики. У разі прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства" буде досягнута мета, визначена у пункті 2 цієї пояснювальної записки.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України сприятиме спрощенню ведення підприємництва у галузі виноградарства та виноробства, зокрема суб’єкт господарювання буде вирішувати питання виробництва виноробної продукції з меншим державним втручанням та виробляти виноробну продукцію у відповідності до вимог міжнародних правил.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                    О.М. Павленко

Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства (далі проект Закону)

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

На даний час суб’єкт господарювання витрачає багато часу та зусиль при вирішенні питань щодо поставки нових видів виноробної продукції на виробництво, узгодження використання зарубіжної документації, садінні виноградників, сертифікації придбаного садивного матеріалу тощо.

Деякі терміни та визначення не відповідають вимогам міжнародних правил виробництва виноробної продукції.

Метою проекту Закону є спрощення ведення підприємництва та дерегуляція у галузі виноградарства та виноробства, приведення у відповідність норм галузевого законодавства до вимог міжнародних правил виробництва виноробної продукції.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання проекту Закону є дерегуляція та спрощення ведення підприємництва у галузі виноградарства та виноробства і приведення у відповідність норм галузевого законодавства до вимог міжнародних правил виробництва виноробної продукції.

У галузі виноградарства та виноробства діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

Закон України "Про виноград та виноградне вино".

3. Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

залишити ситуацію, яка склалася на сьогодні, без змін. Але цей спосіб є недоцільним, оскільки:

- ведення підприємництва у галузі виноградарства та виноробства сьогодні є досить зарегульованим;

- суб’єкт господарювання на даний час витрачає багато часу та зусиль при вирішенні питань щодо поставки нових видів продукції на виробництво, узгодження використання зарубіжної документації, садінні виноградників, сертифікації придбаного садивного матеріалу тощо;

- деякі терміни та визначення не відповідають вимогам міжнародних правил виробництва виноробної продукції.

Другий альтернативний спосіб:

проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про виноград та виноградне вино". Цей спосіб на даний час є оптимальним

рішенням, оскільки суб’єкт господарювання буде вирішувати питання виробництва виноробної продукції без державного втручання та виробляти виноробну продукцію у відповідності до вимог міжнародних правил.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про виноград та виноградне вино".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону України сприятиме дерегуляції та спрощенню ведення підприємництва у галузі виноградарства та виноробства. Суб’єкт господарювання буде вирішувати питання виробництва виноробної продукції без державного втручання та виробляти виноробну продукцію у відповідності до міжнародних правил.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Об’єкт

Витрати

Вигода

Держава

Не передбачено

Скасування функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства та передача їх суб’єкту господарювання.

Суб’єкт підприємницької діяльності

Додаткових витрат не передбачено

Можливість суб’єкту господарювання вирішувати питання виробництва виноробної продукції без державного втручання

Громадяни

Не передбачено

Споживати виноробну продукцію що відповідає вимогам міжнародних правил її виробництва

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності відповідно до законодавства. При цьому строк дії регуляторного акта не встановлюється. Зміна строку дії можлива в разі зміни актів законодавства, що регулюють зазначені питання.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – додаткових надходжень не передбачається;

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – усі суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють виноробну продукцію;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта - додаткових фінансових витрат та часу не передбачається, існує вірогідність їх зменшення;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта – достатній: проект акта опубліковано на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України;

обсяг виробництва виноробної продукції.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресами: Мінагрополітики України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, Ченуша Сергій Андрійович, телефон 278 42 23. E-mail: sergii.chenusha@minagro.gov.ua.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб – повний. Проект Закону та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики України (http://minagro.gov.ua/) у розділі «Регуляторна політика».

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Будуть здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з даними базового відстеження результативності регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності буде проводитися Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux