портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 16 березня 2017

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про тваринний світ"

 Проект

 

З А К О Н      У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про тваринний світ»

 

Верховна Рада України постановляє:

 

1. Частину другу статті 17 Закону України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., № 14, ст. 97) викласти в такій редакції:

«Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в порядку ведення мисливського господарства здійснюється з наданням відповідно до закону підприємствам, установам, організаціям і громадянам права користування мисливськими угіддями.»

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

 

Голова Верховної Ради України 

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про тваринний світ»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про тваринний світ» (далі – проект Закону) Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ «Регуляторна політика»; підрозділ «Проекти регуляторних актів») та Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua (розділ – «Діяльність»; підрозділ «Проекти документів»).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державне агентство рибного господарства України (вул. Січових стрільців, буд. 45-А, м. Київ, 04053), e-mail: ihtiology@darg.gov.ua

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Горобець Тарас Олександрович, заступник начальника Управління охорони, водних біоресурсів, регулювання рибальства та іхтіології – начальник відділу регулювання рибальства та іхтіології, тел. 486-63-14.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики тапродовольства України                                                                                                                                       Максим МАРТИНЮК

 

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення зміни до татті 17 Закону України «Про тваринний світ»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про тваринний світ» (далі – проект Закону) розроблено з метою законодавчого врегулювання питань, пов’язаних з правом використання рибогосподарських водних об'єктів, а саме виключення зі статті 17 Закону України «Про тваринний світ» норми щодо необхідності надання в оренду водних об’єктів при спеціальному використанні об’єктів тваринного світу.

2. Мета і шляхи її досягнення

          Метою розробки проекту Закону є врегулювання на законодавчому рівні питань використання рибогосподарських водних об'єктів при спеціальному використанні об’єктів тваринного світу та усунення колізії норм права.

3.  Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Водний кодекс;

Закон України «Про тваринний світ»;

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;      Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

4.  Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України, Державним агентством лісового господарства України, та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить положень, які б вказували на ознаки дискримінації та не порушує Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

         10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону буде сприяти раціональному використанню та охороні навколишнього природного середовища та приведенню нормативно-правового акта до законодавства України.

 

 

Голова Державного агентства

         рибного господарства України                                                                                                                                                           Я.Б. Ковалів

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про тваринний світ»
 

I. Визначення проблеми

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про тваринний світ» (далі – проект Закону) розроблено з метою законодавчого врегулювання питань, пов’язаних з правом використання рибогосподарських водних об'єктів. На даний час існуюча норма щодо необхідності надання в оренду водних об’єктів при спеціальному використанні об’єктів тваринного світу призводить до правової колізії, оскільки водосховища комплексного призначення відповідно до статті 51 Водного Кодексу, на яких здійснюється промислове рибальство, надавати в оренду заборонено. 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                                        +

 

Держава

 

-

Суб’єкти господарювання

    +

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

    +

 

 

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки створює правове підґрунтя для виникнення порушень природоохоронного законодавства. У зв’язку із зазначеним необхідно внести зміни до Закону України «Про тваринний світ».

II. Цілі державного регулювання

Проектом Закону буде удосконалено Закон України «Про тваринний світ» в частині виключення з порушень природоохоронного законодавства відсутність права користування рибогосподарськими водними об’єктами, передбаченого статтею 17 цього закону.

Зазначені цілі державного регулювання будуть досягнуті з дня набрання чинності Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про тваринний світ» (далі – Закон).

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту Закону було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

залишити чинне законодавство без змін, проте даний спосіб не забезпечить досягнення мети державного регулювання та не надасть змоги виконувати вимоги природоохоронного законодавства в повному обсязі

Альтернатива 2

прийняття Закону, що забезпечить раціональне використання рибогосподарських водних обєктів

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

43

342

654

1039

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

4,13

32,92

62,95

100

 

*Інформація з ліцензійного реєстру Держрибагентства України

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

Відсутність необхідності взяття в оренду водних об’єктів

відсутні

        

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Витрати передбачені, проте відсутні, у зв’язку із невиконанням законодавства

Альтернатива 2

витрати відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що у випадку залишення чинного законодавства без змін воно не забезпечить досягнення мети державного регулювання та не надасть змоги виконувати вимоги природоохоронного законодавства в повному обсязі.

Тому цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

4

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що проектом Закону буде досягнуто цілі прийняття регуляторного акта повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

оцінюючи підсумкові вигоди даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена в повному обсязі.

відсутні

враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

Альтернатива 1

вигоди відсутні

відсутні

оцінивши підсумкові вигоди та витрати, необхідно зазначити, що Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми, а лише поглибить її, тому вибір даної альтернативи не є можливим

      

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми, а тільки поглибить її

х

Альтернатива 2

перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту Закону повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу

ризики відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є запровадження законодавчої норми щодо скасування необхідності надання в оренду водних об’єктів при спеціальному використанні об’єктів тваринного світу

Врегулювання проблеми можливе шляхом прийняття проекту Закону України, попередньо погодженого в установленому порядку з заінтересованими органами виконавчої влади.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта:

а) дії суб’єктів господарювання – не передбаченні;

б) дії органів державної влади – не передбачені.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

ТЕСТмалого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “01” квітня 2016 р. по “01”грудня 2016 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Питання обговорювалось в рамках наради «Невикористаний потенціал рибної галузі» за участю користувачів водних біоресурсів

13

За результатами наради було наголошено на необхідність дерегуляції процесу спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах

2

Проведено нараду за участю представників місцевих адміністрацій

7

За результатами наради, обговоривши складність процедури отримання в оренду водних об’єктів, дійшли висновку про актуальність спрощення процедури ведення рибного господарства та внесення змін до Закону

3

Проведено ряд консультацій та зустрічей за участю представників громадськості

16

Пропозиція дерегуляції процедур при організації спеціального використання водних біоресурсів була підтримана

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 996 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 342 (одиниць) та мікропідприємництва 654 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 95,8 % (відсотків);

загальна вартість регулювання на 1 суб’єкта малого підприємництва на перших 5 років: витрати відсутні.

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0

0

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

43

43

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0*43=0

0*43=0

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

 Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

0

0

0

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

0

0

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

0

0

0

0

 *

Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

0

0

0

0

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

0

0

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

0

0

0

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

0

0

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

 

Витрати на адміністрування регулювання для органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відсутні.

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

1039

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

0

0

0

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу) та додаткові бюджетні витрати відсутні.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акту або втрати ним чинності.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основним показником прийняття проекту Закону є поліпшення умов ведення рибогосподарської діяльності.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, грн. – не прогнозуються;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – користувачі водних біоресурсів, всього 1039 суб’єктів, в т.ч. 43 середніх, 342 малих і 654 мікро-підприємств;

час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичним особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – низький;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - вище середнього (проект акта розміщено на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua, розділ «Діяльність», підрозділ «Проекти документів») та Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів»), після прийняття акт буде розміщено на веб-сайтах Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта уповноваженим органом виконавчої влади буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зокрема:

Базове відстеження здійснюватиметься з дня набрання чинності проекту постанови шляхом опрацювання пропозицій від фізичних та юридичних осіб, які надходитимуть до зазначеного проекту постанови.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постанови, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних щодо показників рибогосподарської діяльності.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Голова Державного агентства

            рибного господарства України                                                                                                                                                          Я.Б. КовалівOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux