портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 10 липня 2013

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів

 

Верховна Рада України постановляє:

 

1. Внести до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст.155, із змінами, внесеними згідно із Законом від 10 жовтня 2012 року № 5462-VІ), такі зміни:

1) у назві розділу VI після слова "документів" доповнити словами "та надання окремих адміністративних послуг";

2) доповнити статтею 241 такого змісту:

"241 . Особливості надання окремих адміністративних послуг

Для отримання окремих адміністративних послуг до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, подаються такі документи:

1) для видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах):

заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

довідка суб'єкта господарювання про наявність у нього суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову та рибоприймальних пунктів на визначеному рибогосподарському водному об'єкті;

2) для видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України:

заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

відомості про знаряддя лову;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії:

- документів, які підтверджують майнові права судновласника на власні або орендовані судна;

- свідоцтва про придатність до плавання;

- класифікаційного свідоцтва судна;

інші документи відповідно до вимог міжнародних організацій з управління рибальством та/або прибережних держав.

3) для видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову:

заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

проект підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

4) для видачі форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів:

запит в електронній або паперовій формі, встановлений Кабінетом Міністрів України, який подається до заходження судна з уловом іклачів в порт вивантаження на території України чи за її межами або до дати вивезення антарктичного та патагонського іклачів з території України;

5) для погодження режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта:

заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері рибного господарства та рибної промисловості;

науково-біологічне обґрунтування, на підставі якого розробляється режим;

режим рибогосподарської експлуатації водного об'єкта (його ділянки), згідно з яким створюється спеціальне товарне рибне господарство;

6) для присвоєння номерів суб'єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво:

заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері рибного господарства та рибної промисловості;

відомості про консервне та пресервне виробництво з водних біоресурсів;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії:

- статуту юридичної особи;

- експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів), що видається відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини або відповідним головним державним санітарним лікарем;

- атестата акредитації виробничої лабораторії на право проведення вимірювань.

Підставами для відмови у погодженні режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником, для погодження режиму;

відсутність повного пакета документів для погодження режиму;

негативний висновок за результатами розгляду режиму та науково-біологічного обґрунтування;

здійснення рибогосподарської експлуатації водного об’єкта іншим суб'єктом господарювання.

Підставами для відмови у присвоєнні номерів суб'єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво, є:

відсутність повного пакета документів;

незасвідчені в установленому порядку копії поданих документів.

Підставами для переоформлення витягу з переліку про присвоєння номерів суб’єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво, є:

зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця;

зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або виробництва.

Переоформлення витягу з переліку про присвоєння номера суб’єкта господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво, видача дубліката такого витягу та анулювання номера здійснюється на підставі заяви суб’єкта господарювання.

Граничний строк надання адміністративної послуги з присвоєння, номерів суб'єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво, складає п'ятнадцять робочих днів.

Погодження режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта та присвоєння номерів суб'єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво, здійснюється безоплатно.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Президент України                                                                                                                                                                                 В. ЯНУКОВИЧ

 


Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до законопроекту розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua 10 липня 2013 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України e-mail: (economy@darg.gov.ua).

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України

керівник апарату                                                                                                                                                                                           О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено на виконання пункту 81.1.4. Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, яким доручено забезпечити внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про адміністративні послуги.

Закон України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів у своїй більшості враховує вимоги статті 5 Закону України Про адміністративні послуги, але окремі послуги потребують доповнення переліку та вимог до документів, необхідних для отримання окремих адміністративних послуг, підстав для відмови та граничного терміну надання таких послуг.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту акта є приведення Закону України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів до вимог статті 5 Закону України Про адміністративні послуги, яка передбачає основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг.

Проектом Закону уточнюється перелік документів та вимоги до них, які подаються суб'єктом господарювання для отримання адміністративних послуг, у тому числі дозвільного характеру, оформлених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, зазначаються підстави для відмови та граничний термін надання окремих послуг.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Закони України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів, Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, "Про адміністративні послуги".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткового фінансового забезпечення з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні правила і процедури, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному сайті Держрибагентства для обговорення та отримання пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного акта сприятиме реалізації поетапного здійснення адміністративної реформи в Україні та виконанню основних принципів державної політики у реформуванні надання адміністративних послуг.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                            В.С. Дроник

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів

 

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Актуальність розробки проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» обумовлена необхідністю приведення законодавчих актів у відповідність до Закону України Про адміністративні послуги та на виконання пункту 81.1.4. Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, яким доручено забезпечити внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України Про адміністративні послуги.

2. Визначення мети державного регулювання

Метою прийняття проекту акта є приведення Закону України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів до вимог статті 5 Закону України Про адміністративні послуги, на виконання якої потребує законодавчого визначення перелік документів, необхідних для отримання адміністративних послуг, підстав для відмови та граничного терміну надання таких послуг.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначеної мети

Під час підготовки проекту Закону було опрацьовано два альтернативні способи досягнення зазначених вище цілей.

Перший альтернативний спосіб:

Залишити чинне законодавство без змін, проте, даний спосіб не дасть змогу привести законодавчі акти у відповідність до Закону України Про адміністративні послуги.

Другий альтернативний спосіб:

Внесення змін до Закону України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів, що дасть можливість привести законодавчий акт у відповідність до вимог Закону України Про адміністративні послуги та визначити особливості надання окремих адміністративних послуг, що надаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи

Закон України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів у своїй більшості враховує вимоги статті 5 Закону України Про адміністративні послуги, але окремі послуги потребують доповнення переліку та вимог до документів, необхідних для отримання окремих адміністративних послуг, підстав для відмови та граничного терміну надання таких послуг.

Проектом Закону уточнюється перелік документів, які подаються суб’єктом господарювання для отримання адміністративних послуг, у тому числі дозвільного характеру, оформлених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, зазначаються підстави для відмови та граничний термін надання окремих послуг.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначеної мети у разі прийняття регуляторного акта та визначення очікуваних результатів прийняття акта

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту Закону України полягає у приведенні Закону України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів у відповідність до Закону України Про адміністративні послуги та визначення переліку документів, які подаються суб’єктом господарювання для отримання окремих адміністративних послуг, у тому числі дозвільного характеру на законодавчому рівні.

 

Об’єкт регулювання

Витрати

Вигоди

Держава

-

удосконалення державної політики у сфері надання адміністративних послуг та покращення моніторингу надання таких послуг та іміджу держави

Суб'єкти господарювання

-

спрощення процедури отримання адміністративних послуг, зменшення адміністративного тиску та ступеню втручання державних органів у господарську діяльність суб’єктів господарювання

Населення

-

прозорість надання адміністративних послуг

 

Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує бюджетних та інших матеріальних витрат.

6. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Акт набирає чинності з дня його опублікування у засобах масової інформації відповідно до законодавства України. Строк дії акта буде відбуватися протягом строку дії Закону України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів.

7. Визначення показників результативності регуляторного акта

Розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання або фізичними особами, положеннями акта не передбачені.

Додаткових коштів та часу, що витрачаються суб'єктами господарювання або фізичними особами, положеннями акта не передбачені.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта - середній. Законопроект оприлюднений на офіційному сайті Державного агентства рибного господарства України: www.dаrg.gov.ua та на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

8. Показники результативності

Показниками результативності регуляторного акта є:

кількість суб'єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта - дія акта поширюватиметься на необмежену кількість суб'єктів господарювання, що здійснюють або будуть здійснювати у майбутньому рибогосподарську діяльність.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження - через рік після набуття чинності нормативно-правовим актом шляхом аналізу статистичних даних та порівняно з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за показниками результативності цього регуляторного акта Державним агентством рибного господарства України.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                                            В.С. Дроник

 
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux