Проект Закону України від 31 липня 2015

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до Закону України “Про особливості

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”

 

Верховна Рада України постановляє:

 

1. Внести до Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012,  № 41, ст. 491) такі зміни:

1) у частині першій статті 1:

абзац восьмий після слова “бджолосімей” доповнити словами“, водних біоресурсів”;

в абзаці дев’ятому слово “риби” замінити словами “водних біоресурсів”;

2) у частині другій статті 13 слова “(центральному органі виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів)” замінити словами “(центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства)”;

3) у частині першій статті 22 слова “живих водних ресурсів” замінити словами “водних біоресурсів”;

4) у частині третій статті 23 слово “риби” замінити словами “водних біоресурсів”;

5) у тексті Закону слова “риба та інші водні живі ресурси” в усіх відмінках замінити словами “водні біоресурси” у відповідному відмінку.

2. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

 

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                       В.Б. Гройсман

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту закону у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України (e-mail: finance@darg.gov.ua), виконавець Коляда Світлана Іванівна, телефон (044) 482-38-18.

 

 

Перший заступникМіністра

         аграрної політики та продовольства України                                                                                                                     Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту Закону України“Про внесення змін до Закону України “Про особливості страхуваннясільськогосподарської продукції з державною підтримкою”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” (далі — проект Закону), розроблений Державним агентством рибного господарства України відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 16 квітня 2011 року № 484.

Внесення викладених в проекті Закону змін необхідно для приведення Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” у відповідність до Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, що надасть можливість сільськогосподарським товаровиробником рибної галузі отримувати державну підтримку при страхуванні водних біоресурсів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту Закону є внесення змін та доповнень до Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”, а саме заміна термінів та доповнення поняття “сільськогосподарський страховий ризик” у відповідності із Законом України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”;

Закон України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”;

Закон України “Про страхування”;

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 “Про Міністерство аграрної політики та продовольства України”;

Указ Президента України від 16 квітня 2011 року № 484 “Про Державне агентство рибного господарства України”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної процедури.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону  потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та не потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону відноситься до регуляторних актів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів прийняття акта

Прийняття проекту Закону сприятиме врегулюванню правового поля України та надасть змогу створити умови сталого фінансування та розвитку рибогосподарського комплексу держави.

 

 

Голова Державного агентства

         рибного господарства України                                                                                                                                                           Я.Б. Ковалів

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»

 

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» виникла проблема невідповідності термінів «риби», «живі водні ресурси», «риба та інші водні живі ресурси» з Законом України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» та терміну «водні біоресурси» у Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

Термін зазначений у статті 13 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів» потребує заміни на «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства» у відповідність до статті 9 Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

Також у Законі України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» при визначенні поняття сільськогосподарського страхового ризику (абзац сьомий частини першої статті 1 розділу І зазначеного закону) пропущено ризик від загибелі водних біоресурсів (технічна помилка), що може перешкоджати сільськогосподарським товаровиробником рибної галузі отримувати державну підтримку при страхуванні водних біоресурсів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (далі – проект Закону) є приведення Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» у відповідність до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативних способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації.

Другий спосіб - прийняття зазначеного проекту закону. Це дозволить привести Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» у відповідність до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

Враховуючи наведене, другий спосіб є доцільним для досягнення мети.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Основним механізмом розв’язання проблеми є прийняття проекту Закону.

У результаті прийняття розробленого законопроекту буде приведено у відповідність Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», а саме, терміни «риби», «живі водні ресурси», «риба та інші водні живі ресурси» замінено на терміни  «водні біоресурси».

Назву «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів» буде замінено на «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства» відповідно до статті 9 Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

Крім того, доповнено поняття сільськогосподарського страхового ризику ризику (абзац сьомий частини першої статті 1 розділу І Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою») ризиком загибелі (втрати, вимушеного забою, вимушеного знищення, травматичного пошкодження або захворювання) застрахованих водних біоресурсів, який пропущено через технічну помилку.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону дозволить привести Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» у відповідність до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта, немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Суб’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Вдосконалення питання отримання сільськогосподарськими виробниками рибної галузі державної підтримки при страхуванні сільськогосподарської продукції через уточнення термінів

Реалізація зазначеного проекту закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету

 Суб’єкти господарської діяльності

Сприятливі умови для провадження господарської діяльності

Додаткові витрати відсутні

 

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Даний проект Закону не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності акта

1. Дія проекту Закону буде поширюватися на всіх суб’єктів господарювання, які виявлять бажання страхувати сільськогосподарську продукцію з державною підтримкою.

2. Додаткових коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання з основних положень акта не передбачено.

3. Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання з основних положень акта, не передбачено.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» розміщено на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua та веб-сайті Державного агентства рибного господарства України: www.dаrg.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних раз на три роки не пізніше ніж через рік з дня проведення повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства України.

 

 

Голова Державного агентства

        рибного господарства України                                                                                                                                                           Я.Б. КовалівДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux