портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 27 вересня 2013

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” (доопрацьований)

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

 

Верховна Рада України постановляє:

 

1. Внести до Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89; 2013 р., № 2, ст. 9) такі зміни:

1) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:

“Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності суб'єків господарювання державної форми власності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування, використання, переробки чи реалізацією рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, з метою виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.;

2) у статті 15:

частину другу викласти в такій редакції:

“Діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, може здійснюватися суб'єктами господарювання державної форми власності за наявності в них відповідної ліцензії.”;

після частини другої доповнити частиною такого змісту:

“Перелік суб'єктів господарювання державної форми власності, що здійснюють діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, а також вимоги до них затверджується Кабінетом Міністрів України”;

у зв’язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою;

в частині четвертій слова юридичні особи замінити словами суб'єкти господарювання державної форми власності;

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно – правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України“Про внесення змін до Закону України“Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до законопроекту розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Мінагрополітики України, Департамент землеробства e-mail: (dmm84207@mail.ru).

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України - керівник апарату                                                                                                                                О.В. Сень

Пояснювальна записка

до проекту Закону України“Про внесення змін до Закону України“Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Основними завданнями Держави є охорона території України від проникнення незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з інших держав, захист населення шляхом здійснення профілактичних заходів, що полягає в обов'язковому державному контролю та нагляду, а також контролю за продукцією іноземного походження (експортні та імпортні операції), інших об'єктів державного контролю та нагляду, особливо що стосується галузі маківництва.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” (далі – проект Закону) підготовлений з метою належного виконання функцій та завдань, покладених на державні органи контролю, в частині незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та в контролі за продукцією іноземного походження (експортні та імпортні операції в галузі маківництва).

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону є врегулювання питання щодо організації та проведення державного контролю і нагляду з метою захисту території України від проникнення та у зв’язку з оптимізацією системи більш ефективного контролю на етапі профілактичних заходів запобігання незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з території інших держав та забезпечення виконання ряду заходів в галузі маківництва шляхом внесення змін до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

закони України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”, “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про інноваційну діяльність”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 р. № 2140 “Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Упровадження положень проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України, Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Антимонопольним комітетом України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Положення проекту Закону не стосуються соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття зазначеного проекту Закону України дозволить забезпечити ефективне благополуччя та продовольчу безпеку держави та налагодить належний рівень взаємодії уповноважених структур і належне виконання функцій органів влади.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить формування та реалізацію державної політики у сфері маківництва та запобігання незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів щодо організації та проведення державного контролю і нагляду.

 

 

Міністр аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                   М.В. Присяжнюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин:

Аналіз світового ринку вказує на те, що на даний час Україна посідає третє місце з розповсюдження та продажу макових головок (соломи).

Це призводить до значного загострення криміногенної ситуації у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні, суттєве зростання динаміки злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, щорічне стрімке поширення наркоманії як вкрай негативного соціального явища.

Проблема глобального поширення наркоманії є однією з найгостріших у системі забезпечення національної безпеки держави і потребує негайного вирішення.

Відповідно до статистики, в Україні зареєстровано 76366 наркозалежних осіб. За даними Центру медичної статистики МОЗ України, поширеність розладів психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних речовин на 01.01.2013 року склала 76366 осіб, що становить 168 осіб на 100 тисяч населення.

Серед цієї категорії громадян на обліку перебувають: 52169 (у 2011 році - 53963) осіб внаслідок вживання опіоїдів; канабіоїдів - 5425 (у 2011 році - 5182) осіб; кількох наркотичних речовин та інших психоактивних речовин - 17584 осіб (у 2011 році - 16651 осіб). Під профілактичним наглядом у зв’язку з епізодичним вживанням наркотиків перебуває 38181 особа (у 2011 р. - 37570 осіб).

До того ж, станом на 01.01.2013 року в Україні зареєстровано 5354 особи (у 2011 році 5588 осіб), яким вперше в житті встановлено діагноз розладу психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних та інших психоактивних речовин.

Під профілактичний нагляд у зв’язку з епізодичним вживанням наркотиків було взято 10896 осіб (у 2011 -11377 осіб).

У 2012 році в Україні МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” було проведено оцінку чисельності споживачів ін’єкційних наркотиків в рамках дослідження групи населення з високим ризиком інфікування ВІЛ/СНІД в Україні.

За результатами дослідження, оціночна кількість споживачів ін’єкційних наркотиків знаходиться на рівні 278150 - 387000 осіб.

Експерти повідомляють, що найчастіше в Україні використовуються саморобні наркотики з розчину екстракту опію (солома/ширка).

Дозволяючи займатися певною діяльністю, а саме в сфері маківництва непрофілюючим підприємствам, галузь маківництва України йде в занепад, що в свою чергу призводить до зменшення експорту та збільшення імпорту неочищеного маку та призводить до незаконного поширення наркосировини, зокрема, це стосується втрат бюджету від недоотриманого збору від підприємницької діяльності, пов’язаною з маківництвом.

Так, у зв’язку з тим, що законодавчо не вдосконалено перевірку імпорту продукції маку, що надходить до України з інших країн, на територію країни в основному потрапляє неочищена продукція маку (щорічно, разом з продукцією імпортного маку на територію України потрапляє близько 300 тонн соломи), а це найпростіший та головне дешевий спосіб розповсюдження екстракту опію (“солома/ширка”).

Сільгоспвиробники, порушуючи Закон України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”, використовують для посівів некондиційне насіння, в якому вміст морфіну більший за визначені законом норми.

Мак, як сільськогосподарська культура, відноситься до посівів стратегічно важливих видів культури, тому дана сфера діяльності потребує на даний час жорсткого та централізованого контролю, оскільки в першу чергу діяльність пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Робота в цьому напрямі набирає обертів, як з боку Держави, так і з боку маківників (виробників, громадських організацій).

Маківництво – стратегічна сфера, яка стосується здоров’я нації.

Перш за все, йдеться про шкоду здоров’ю нації, загрозу національній безпеці, які обумовлені ескалацією тіньової економіки, серйозними людськими та значними матеріальними матеріальними втратами (зростання тіньової економіки та непоповненя Державного бюджету).

Також, на даний час, за ініціатівою ВГО “Агроклуб «Економічний Простір” разом з міністерством АПК України розробляється проект ДСТУ, Технічний регламент по маківництву та створюються лабараторії щодо контролю не лише вітчизняної продукції, а найголовніше імпортної продукції маку.

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» сприятиме боротьбі з наркозлочинністю, створенню безпечного існування суспільства, розробці системи заходів ефективного запобігання розповсюдження макових головок (“соломи”) в Україні, а також сприятиме  подоланню корупції в певних органах виконавчої влади.

Прийняття проекту Закону, нового ДСТУ, Технічного регламенту по маківництву та створення лабораторії призведе до позитивної тенденції з контролю діяльності повязаної з маківництвом в Україні.

Сприятиме покращенню якості, як вітчизняної, так і імпортної продукції маку. Призведе до зниження незаконного обігу наркотичних засобів, а саме розповсюдження макових головок (соломи) – на 20% та зменшення тенденції росту вживання наркосировини.

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” сприятиме перш за все жорсткому та централізованому контролю з боку держави, можливість централізованого контролю імпорту та експорту продукції маку та зменшення ціни продукції на внутрішньому ринку країни.

Сприятиме розвитку національно-наукової роботі, створенню нових робочих місць та найголовніше, можливість викорінити причинно-наслідкові зв'язки появи наркотиків.

Також, погодження вищезазначеного проекту Закону України сприятиме поповненню державного бюджету, а це сприяння економічному покращенню та розвитку країни. Державний бюджет – головний фінансовий план країни. Він відбиває систему економічних відносин щодо формування й використання централізованого фонду грошових коштів держави, а також характеризує найважливіші пропорції, які створюються у процесі формування й розподілу її фінансових ресурсів.

В програмі економічних реформ на 2010–2014 роки, метою бюджетної реформи було визначено створення системи управління державними фінансами, спрямованої на забезпечення сталого економічного зростання й гарантованого виконання державою своїх соціальних зобов’язань.

Недоотримання доходів є загальною проблемою невиконання бюджету.

Причинами зменшення надходжень до бюджету можна визначити спад об’ємів власного промислового виробництва, та вирощування власної сільськогосподарської продукції, що призводить до не втримання кваліфікованих працівників на території України та в свою чергу, призводить до невиконання дохідної частини бюджету, оскільки, чим менші об’єми власного виробництва, тим менше надходить платежів від підприємств та ін.

Подолати проблему недоотримання доходів можна найбільш прийнятним, ефективним та розумним способом, саме погодження та прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”, це є одним із способів державного регулювання стратегічної сфери маківництва, що призведе до додаткового надходження до державного бюджету України та подолання тіньової економіки в даній сфері.

Так, щорічно з вирощування та реалізації продукції маку, державний бюджет України може поповнюватися приблизно на 100 000 000 – 300 000 000 млн. грн., залежно від кількості посивів на рік, а це державні дотації, вчасно виплачені пенсії та заробітні плати.

2. Визначення цілей державного регулювання:

Метою державного регулювання є забезпечення взаємоузгодженості норм законодавчих актів, врегулювання відносин дозвільних органів та суб’єктів господарювання.

Ціллю розроблення проекту Закону є комплексний державний ефективний контроль за діяльністю маківництва та контролю на етапі профілактичних заходів запобігання незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з території інших держав без залучення бюджетних коштів.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу:

Під час розробки законопроекту було розглянуто альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Перший спосіб – залишення без змін норм чинного законодавства, і як результат – залишення невирішеним питання відповідності окремих положень законодавчих актів, відсутність достатнього контролю за діяльністю маківництва та контолю на етапі профілактичних заходів запобігання незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Другий спосіб – прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” в частині діяльності з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку (770-2000-п) та з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку (770-2000-п), що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей.

Таким чином розробка законопроекту є оптимальним варіантом, який дозволить розв’язати вищезазначену проблему та дозволить ефективно здійснювати наукове забезпечення обов’язкового контролю за діяльністю маківництва України.

4. Опис механізмів для розв’язання зазначеної проблеми, відповідні заходи:

Прийняття законопроекту створить необхідну початкову нормативну основу для запровадження здійснення державного контролю за незаконним обігом наркосировини та діяльності маківництва України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Перешкод для реалізації норм цього акту у разі його прийняття немає.

Ризик впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на дію акта відсутній.

6. Очікувані результати прийняття акта:

 

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Забезпечення державної політики у сфері маківництва та контролю на етапі профілактичних заходів запобігання незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Забезпечення державного контролю за імпортом та експортом продукції маку

Не передбачено

Інтереси суб’єктів господарювання

Зменшення тіньового сектора.

Збільшення надходжень до державного бюджету

Не передбачено

Інтереси громадян

Покращення стану здоров’я нації. Зменшення поширення наркозалежності. Екологічна, біологічна та генетична безпека.

Можливість викорінити причинно-наслідкові зв'язки появи наркотиків

Не передбачено

 

7. Обґрунтування строку дії акта:

Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін, що викликане необхідністю встановлення єдиного постійного порядку державного контролю у сфері маківництва та контролю на етапі профілактичних заходів запобігання незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

8. Визначення показників результативності акта:

До показників результативності регуляторного акта належать:

- внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Прогнозні значення:

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання у сфері державного контролю у сфері маківництва та контролю на етапі профілактичних заходів запобігання незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

- розмір коштів та часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта, - не передбачається;

- розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, - передбачається надходження коштів;

- рівень поінформованості  суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Верховної Ради України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                І.Ю. Бісюк



Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux