портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 28 вересня 2016

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру"

Проект

 

Закон України

 

Про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр” щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру”

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести зміни до Закону України “Про Державний земельний кадастр” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61 із наступними змінами):

1. Частину другу статті 39 доповнити абзацом такого змісту:

«Оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру здійснюється в порядку, встановленому цим Законом.».

2. Доповнити статтею 391 такого змісту:

 «Стаття 391. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру

1. Рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг та уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру, можуть бути оскаржені до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, його територіальних органів або до суду.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, розглядає скарги:

1) на рішення Державного кадастрового реєстратора про державну реєстрацію земельної ділянки (крім випадків, коли щодо земельної ділянки наявний судовий спір);

2) на рішення, дії або бездіяльність центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальних органів.

Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, розглядають скарги:

1) на рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про об’єкти Державного земельного кадастру та щодо виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення (крім рішення про державну реєстрацію земельної ділянки), дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора;

2) на дії або бездіяльність адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру.

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, розглядає скарги щодо державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг та уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які здійснюють діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.

3. Рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг та уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру, можуть бути оскаржені до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин можуть бути оскаржені до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності Державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг або уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру, а також залучення скаржника чи інших осіб, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та його територіальні органи можуть подовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.

4. Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин або його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв’язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

У разі якщо останній день строку для подання скарг, зазначеного у частині третій цієї статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

5. Скарга на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг або уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру, або територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

2) реквізити рішення, яке оскаржується;

3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

5) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

Скарга на рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки, внесення відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру розглядається в порядку, визначеному цим Законом, виключно за умови, що вона подана особою, яка може підтвердити факт порушення її прав у результаті прийняття такого рішення.

Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг або уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру, подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

6. За результатами розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:

1) відмову у задоволенні скарги;

2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:

а) скасування рішення про відмову в державній реєстрації земельної ділянки та проведення державної реєстрації земельної ділянки;

б) внесення відомостей (змін до них) про об’єкт Державного земельного кадастру та виправлення помилки, допущеної державним кадастровим реєстратором;

в) надання відомостей Державного земельного кадастру;

г) тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг або уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру, до Державного земельного кадастру;

ґ) анулювання доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;

д) анулювання доступу адміністратора центру надання адміністративних послуг або уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру;

е) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Рішення, передбачені підпунктами "а", "г", " ґ " та "д" пункту 2 цієї частини, приймаються виключно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

У рішенні центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин чи його територіального органу за результатами розгляду скарги можуть визначатися декілька шляхів задоволення скарги.

Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

7. Рішення, передбачені підпунктами "а" - "в" пункту 2 частини шостої цієї статті, виконуються у строки, передбачені законодавством, починаючи з наступного робочого дня після прийняття такого рішення. Для виконання таких рішень повторне подання документів для проведення державної реєстрації земельної ділянки, виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру та сплата адміністративного збору не вимагаються.

Адміністратор Державного земельного кадастру у день надходження рішень, передбачених підпунктами "г" - "д" пункту 2 частини шостої цієї статті, забезпечує їх негайне виконання. Порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Державного земельного кадастру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:

1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті;

2) наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;

3) наявна інформація про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав;

4) є рішення цього органу з того самого питання;

5) в органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника;

6) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;

7) закінчився встановлений законом строк подачі скарги;

8) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу.

9. Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг та уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, визначається Кабінетом Міністрів України.

10. Рішення, дії або бездіяльність центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.».

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

1) забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття нормативно-правових актів на виконання положень цього Закону.

 

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                  А. ПАРУБІЙ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру»

 

1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру» розроблено Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до пункту 34 Плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406-р, з метою встановлення спеціального механізму розгляду скарг щодо порядку отримання інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 278-81-71, факс 278-76-02, info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03680, МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 2499683, факс 2499683, kadastr@land.gov.ua

Державна регуляторна служба України 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 2864711, inform@dkrp.gov.ua

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                         Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру» (далі – проект закону) розроблено Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до пункту 34 Плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406-р, з метою встановлення спеціального механізму розгляду скарг щодо інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі.

Законом України від 10 грудня 2015 р. № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» внесено зміни до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та розширено перелік суб’єктів, яким надано повноваження щодо видачі відомостей Державного земельного кадастру. Відомості Державного земельного кадастру, крім державних кадастрових реєстраторів, надаються також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування.

Враховуючи зазначене, внесення змін до Закону України «Про державний земельний кадастр» обумовлено необхідністю запровадження відповідних важелів контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру з боку Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів.

Так, вперше в сфері ведення Державного земельного кадастру пропонується запровадити можливість оскарження рішень, дій та бездіяльності Державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг та уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру, в адміністративному порядку. Особа, яка вважає, що її права порушено зможе оскаржити відповідні дії чи рішення до територіального органу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. У разі незгоди з рішенням вказаного органу за результатом розгляду скарги, його можна буде оскаржити до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Виключення складають рішення про скасування рішення про відмову в державній реєстрації земельної ділянки та проведення державної реєстрації земельної ділянки, які можна буде оскаржити виключно до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру або до суду.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом закону передбачено внести зміни до Закону України «Про Державний земельний кадастр».

Метою проекту закону є запровадження механізму оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру, спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру, врегулювання питання щодо забезпечення контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру адміністраторами центрів надання адміністративних послуг, уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Земельний кодекс України, закони України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», інші закони України та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект закону потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (minagro.gov.ua) та офіційному веб-сайті Держгеокадастру (land.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект закону є регуляторним актом, який позитивно впливатиме на забезпечення захисту прав та інтересів держави, юридичних та фізичних осіб. Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності.

Досягнення поставлених цілей щодо запровадження механізму оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру, спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру, можливе шляхом прийняття проекту акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить виконання інтересів суб’єктів господарювання, в частині врегулювання у досудовому порядку спорів та скарг щодо інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі, зменшення відповідних витрат на отримання достовірних відомостей Державного земельного кадастру.

Таблиця вигод і витрат.

 

Об’єкт відносин

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення механізму контролю за дотриманням законодавства у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Зниження корупційної складової під час надання послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання на отримання інформації про об’єкти Державного земельного кадастру.

Зменшення витрат часу на врегулювання спорів та розгляду скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру, у досудовому порядку.

Відсутні

Інтереси громадян

Забезпечення законних прав та інтересів громадян на отримання інформації.

Зменшення витрат часу на врегулювання спорів та розгляду скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру, у досудовому порядку.

Відсутні

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту закону забезпечить спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру, застосування кращих світових практик якісного та ефективного регулювання, сприятиме зміцненню позитивного іміджу України на міжнародному рівні та покращить показники рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” в частині створення сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності.

 

 

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії, картографії та кадастру                                                                                                                                  О.М. Цвях

Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Статтею 39 Закону України «Про Державний земельний кадастр» визначено загальні положення щодо відповідальності у сфері Державного земельного кадастру та оскарження дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора, які можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами в порядку, встановленому законом.

Законом України від 10 грудня 2015 р. № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» внесено зміни до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та розширено перелік суб’єктів, яким надано повноваження щодо видачі відомостей Державного земельного кадастру. Відомості Державного земельного кадастру, крім державних кадастрових реєстраторів, надаються також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування.

На сьогодні розгляд скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Однак, цей Закон є загальним для розгляду звернень громадян і не передбачає специфіку надання послуг користувачам Державного земельного кадастру.

Відповідно до частини другої статті 39 Закону України «Про Державний земельний кадастр» дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Існуючу проблему щодо підвищення якості надання послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру визначено на державному рівні, зокрема пунктом 34 Плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406-р, передбачено встановлення спеціального механізму розгляду скарг щодо інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі.

Відповідно до зазначеного розпорядчого документу Кабінету Міністрів України Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру» (далі – проект закону).

Внесення змін до Закону України «Про державний земельний кадастр» обумовлено необхідністю запровадження відповідних важелів контролю за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру з боку Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів.

В сфері ведення Державного земельного кадастру пропонується запровадити можливість оскарження рішень, дій та бездіяльності Державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг та уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру, в адміністративному порядку, спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання

Так

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є забезпечення якісного та оперативного розгляду скарг на підставі розподілу повноважень Держгеокадастру та його територіальних органів щодо розгляду скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру. Контроль за розглядом скарг та за прийняттям відповідних рішень у сфері ведення Державного земельного кадастру з боку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань відповідно до статті 39 Закону України «Про Державний земельний кадастр» та Закону України «Про звернення громадян».

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива1.

Розгляд скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру  здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про Державний земельний кадастр» у порядку, визначеному  Законом України «Про звернення громадян».

Розгляд скарг фізичних та юридичних осіб здійснюється за загально визначеною схемою. Звернення щодо оскарження дій або бездіяльність державних кадастрових реєстраторів розглядаються Держгеокадастром та його територіальними органами без врахування повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальних органів.

Альтернатива 2.

Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр».

Доповнення Закону України «Про Державний земельний кадастр» статтею про порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення державного земельного кадастру забезпечить чіткий алгоритм розгляду скарг фізичних та юридичних осіб до Держгеокадастру та його територіальних органів. Запроваджується дієвий контроль з боку  центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальних органів, щодо діяльності територіальних органів Держгеокадастру з розгляду скарг та прийняття рішень про вирішення оскаржених питань.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Розгляд скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про Державний земельний кадастр» у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

На сьогодні розгляд скарг фізичних та юридичних осіб здійснюється за загально визначеною схемою у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

Аналіз звернень громадян та юридичних осіб щодо оскарження дій посадових осіб у сфері ведення Державного земельного кадастру виявив проблемні питання щодо неякісного надання послуг з розгляду звернень, відмов у розгляді скарг, не дотримання термінів розгляду звернень, перенаправлення звернень на розгляд за належністю.

Як правило, відмова у розгляді скарг здійснюється на підставі не подання повного комплекту документів по оскаржуваному питанню, звернення із скаргою неналежної особи, визнання звернення як анонімного, тощо.

Невизначеність у чинному законодавстві у сфері земельних відносин чітких посилань щодо повноважень стосовно розгляду скарг та прийняття рішень по оскаржуваним питанням між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальними органами призводить до переадресації звернень за належністю.

На сьогодні правове забезпечення надання послуг з розгляду скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру не відповідає спрямованості дій Уряду щодо поліпшення розгляду звернень громадян та юридичних осіб щодо оскарження дій або бездіяльності посадових осіб Держгеокадастру та його територіальних органів, адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування, яким відповідно до закону надано повноваження щодо користування відомостями Державного земельного кадастру.

Удосконалення роботи з розгляду скарг громадян та юридичних осіб шляхом внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» врегулює питання щодо оперативності розгляду скарг, контролю за наданням такої послуги та рішеннями посадових осіб, які уповноважені на розгляд оскаржених питань.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

0

0

Альтернатива 2.

Оптимізація надання послуг з розгляду скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру відповідно до повноважень органів виконавчої влади. Контроль за прийнятими рішеннями посадових осіб, які уповноважені на розгляд оскаржених питань. Зниження корупційних можливостей під час розгляду питань щодо оскаржених дій  або бездіяльності посадових осіб.

0

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

0

0

Альтернатива 2.

Встановлення чіткого порядку та вимог щодо подання скарг на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Визначено повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальних органів щодо розгляду скарг.

Встановлено строки розгляду скарг та визначено умови щодо відмови у розгляді скарги.

0

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

0

0

Альтернатива 2.

Встановлення чіткого порядку та вимог щодо подання скарг на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Визначено повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальних органів щодо розгляду скарг.

Встановлено строки розгляду скарг та визначено умови щодо відмови у розгляді скарги.

0

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Використання існуючого порядку розгляду скарг у сфері ведення Державного земельного кадастру не відповідає актуальному законодавству щодо надання адміністративних послуг.

Альтернатива 2

4

Вирішення питання розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб у сфері ведення Державного земельного кадастру шляхом визначення порядку подання скарг, їх розгляду та прийняття рішення щодо вирішення оскаржених питань.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

0

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

4

0

Проблема існувати не буде

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

Х

Альтернатива 2

Вирішення проблеми

0

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є забезпечення вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр” відповідно до внесених змін щодо порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Реалізація зазначеного механізму досягається шляхом:

забезпечення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та його територіальними органами контролю за надходженням скарг, їх опрацювання у визначені строки та надання результатів розгляду скарг;

забезпечення оперативного електронного документообміну між суб’єктами, уповноваженими на розгляд скарг, прийняття та вирішення рішень щодо задоволення скарг.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади, які розглядають скарги у сфері ведення Державного земельного кадастру, здійснюються в рамках ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади під час виконання своїх повноважень, визначених законодавством.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має необмежений строк дії.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- зменшення надходження коштів до Державного бюджету від судового збору у зв’язку з досудовим врегулюванням скарги;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

- кількість поданих скарг щодо оскарження рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг та уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру;

- кількість задоволених (повністю чи частково) скарг шляхом прийняття рішення про:

скасування рішення про відмову в державній реєстрації земельної ділянки та проведення державної реєстрації земельної ділянки;

внесення змін до відомостей про об’єкт Державного земельного кадастру та виправлення помилки, допущеної державним кадастровим реєстратором;

анулювання доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;

анулювання доступу адміністратора центру надання адміністративних послуг або уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування, які надають відомості з Державного земельного кадастру;

- рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб щодо оскарження дії або бездіяльність посадових осіб – високий.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників кількості поданих скарг щодо оскарження рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора, адміністратора центру надання адміністративних послуг, уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування та кількості задоволених (повністю чи частково) таких скарг.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

 

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії,

          картографії та кадастру                                                                                                                                                              О.М. Цвях

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux