портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 17 травня 2018

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до Закону України

"Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин"

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин" (Голос України, 2017 р., № 119 - 120) такі зміни:

1. У статті 66:

у другому реченні частини сьомої слова "зберігається у компетентному органі або його територіальному органі" замінити словами " разом з іншими матеріалами надсилається до суду у 15-денний строк з моменту складення протоколу про правопорушення";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Справа про порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми (далі – справа) розглядається судом."

частини з дев’ятої по двадцять четверту виключити.

2. У першому реченні частини першої статті 67 після слів "харчові продукти та корми" доповнити словами "під час проведення заходів контролю із застосуванням процесу їх відеофіксації".

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                 А. ПАРУБІЙ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – проект Закону) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект Закону передбачає удосконалення окремих його положень шляхом системних перетворень в сфері державного контролю безпечності та якості харчових продуктів, кормів, здоров`я та благополуччя тварин та у галузі виробництва та контролю продукції агропромислового комплексу.

Проект Закону оприлюднено шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика») та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua, розділ – Діяльність, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, e-mail: info@consumer.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, е-mail: alexander.siroshtan@minagro.gov.ua;

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України   

з питань європейської інтеграції                                                                                                                                                      О. Трофімцева

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

(далі – проект Закону)

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено у зв’язку з резолюцією Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 07 липня 2017 року № 25979/1/1-17 стосовно удосконалення окремих положень Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – Закон), які погіршують існуючі умови ведення господарської діяльності, а саме:

в частині статті 66 Закону де уповноважено головних державних інспекторів та головних державних ветеринарних інспекторів розглядати від імені компетентного органу або цього територіальних органів справи про порушення цього Закону та законодавства про харчові продукти та корми і виносити постанови про накладання штрафів;

в частині статті 67 Закону, де передбачено, що головні державні інспектори та головні державні ветеринарні інспектори мають право приймати рішення про тимчасове припинення виробництва та /або обігу харчових продуктів та/або кормів, якщо вони становлять загрозу для життя та/або здоров’я людини та/або тварини.

Вказані положення Закону погіршують існуючі умови ведення господарської діяльності (наразі розгляд справ про порушення законодавства про безпечність харчових продуктів здійснюється у судовому порядку) та не узгоджуються із нормами статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту Закону є удосконалення окремих його положень

шляхом системних перетворень в сфері державного контролю безпечності та якості харчових продуктів, кормів, здоров`я та благополуччя тварин та у галузі виробництва та контролю продукції агропромислового комплексу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»;

Закон України «Про ветеринарну медицину».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень з Міністерством фінансів України та Міністерством охорони здоров’я України, погоджено із зауваженнями Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Потребує повторного погодження з Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для отримання зауважень та пропозицій.

8¹. Розгляд Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Проект Закону не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

10¹ . Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону забезпечить здійснення запропонованих системних перетворень в сфері державного контролю безпечності та якості харчових продуктів, кормів, здоров`я та благополуччя тварин та у галузі виробництва та контролю продукції агропромислового комплексу. Реорганізація системи контролю заощадить значні кошти та направить їх на оновлення матеріальної бази офіційних контролюючих органів, підвищення заробітної плати персоналу, підвищення його кваліфікації. Це створить результативну і ефективну систему захисту здоров`я та інтересів споживачів.

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України   

з питань європейської інтеграції                                                                                                                                                      О. Трофімцева

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

 

І. Визначення проблеми

На сьогоднішній день продовольчий ринок України перенасичений неякісними, небезпечними, фальсифікованими товарами тому виникає необхідність встановлення механізму контролю, попередження та запобігання правопорушенням та негайного прийняття рішень про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя людини та тварини.

У 2017 році значно погіршилась ситуація в Україні щодо якісних харчових продуктів, зокрема, збільшились випадки з гострих кишкових інфекційних захворювань і харчових отруєнь.

Так спеціалістами Держпродспоживслужби відповідно до повноважень було взято участь у розслідуванні 163 спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, під час яких постраждало 2180 осіб, у тому числі 1457 дітей (66,8%). У 2016 році було розслідувано 142 спалахи, внаслідок яких постраждало 2984 осіб, у тому числі 1422 дитини (47,7%).

Найбільшу кількість спалахів зареєстровано в організованих дитячих колективах, зокрема 103 спалахи (63%) із загальною кількістю постраждалих 1323 особи, у тому числі 1228 дітей проти 58 спалахів (40,8%) у 2016 році, постраждало 544 особи, у тому числі 461 дитина.

З об’єктами ресторанного господарства та торгівлі пов’язано 34 спалахи з загальною кількістю захворілих 486 осіб, у тому числі 81 дитина (16,7 %) проти 46 спалахів у 2016 році з загальною кількістю захворілих 1127 осіб, у тому числі 241 дитина (21%).

Аналіз проведених розслідувань показав, що основними причинами, які сприяли виникненню спалахів, були грубі порушення законодавства у сфері безпечності та якості, а саме: зберігання харчових продуктів, відсутність супровідних документів на частину продукції, що призначалась для приготування страв, наявність продуктів харчування невідомого походження, недотримання вимог щодо транспортування продуктів харчування тваринного походження та продовольчої сировини.

У ході розслідувань спалахів та харчових отруєнь спеціалістами територіальних органів Держпродспоживслужби вживалися відповідні заходи реагування.

Відповідно до розпоряджень територіальних органів Держпродспоживслужби, рішень місцевих органів виконавчої влади та керівників об’єктів винесено 53 рішення про накладання штрафів, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 14 посадових осіб, відсторонено від роботи 65 працівників, винесено ухвалу суду про накладення арешту на обладнання 1 суб’єкта господарювання (Херсонська область), вилучено з реалізації близько 1300 кг  небезпечної харчової продукції.

Керівникам об’єктів надано пропозиції, розпорядження, приписи щодо усунення виявлених порушень (163), встановлено контроль за їх виконанням.

Стосовно 80 спалахів та харчових отруєнь матеріали було направлено до правоохоронних органів, відкрито 35 кримінальних проваджень, 16 осіб притягнуто до відповідальності, накладено штрафів на суму 168165 грн. за 30 справами досудове розслідування триває.

У 2017 році за результатами проведення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості територіальними органами Держпродспоживслужби, складено 612 протоколів про накладання штрафів, постанов про стягнення штрафів 575, складено приписів 1128, призупинено діяльність операторів ринку.

         Значну небезпеку для економіки держави також становлять спалахи небезпечних захворювань тварин, зокрема африканської чуми свиней Африканська чума свиней (АЧС) – вірусна хвороба, яка характеризується гарячкою, ціанозом шкіри, геморагічним діатезом внутрішніх органів і високою летальністю. Сприйнятливі до хвороби домашні та дикі свині незалежно від породи. Лікування не розроблене, а профілактичні заходи спрямовані на запобігання занесення збудника, а також на своєчасну і швидку ліквідацію хвороби у разі її виникнення (знищується все поголів’я свиней) внаслідок чого економіка держави, суб’єкти господарювання та громадяни несуть збитки (у разі виявлення захворювання призупиняється господарська діяльність суб’єкта господарювання).

За 2017 рік в Україні виявлено 163 випадки АЧС: 91 - приватний сектор, 28 - господарства, 38 - дикі, 6 - інфіковані об’єкти, у тому числі вперше на території Тернопільської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Найбільше випадків АЧС за минулий рік виявлено в Полтавській (21), Харківській (17), Закарпатській (13) та Рівненській (12) областях.

 

Статистика АЧС в Україні 2016-2018 роки:

 

 

2016

2017

2018

Всього випадків

91

163

17

Домашні:

- у т.ч. приватний сектор

- у т.ч. господарства

84

62

22

119

90

29

9

7

2

Дикі

7

38

8

Інфіковані об’єкти

0

6

0

 

Крім того 17 випадків АЧС виявлено вже у 2018 році.

В результаті проведених заходів в Україні оздоровлено 145 із 163 виявлених в 2017 році неблагополучних по АЧС пунктів. При цьому не було зареєстровано жодного повторного випадку АЧС в оздоровлених неблагополучних пунктах.

Інформація про неблагополучні пункти по АЧС за 2015-2017 рр.

 

 

2015

2016

2017

Приватний сектор

27

62

91

Господарства

7

22

28

Дикі

5

7

38

Інфіковані об’єкти

1

-

6

ВСЬОГО

40

91

163

 

Для покращення епізоотичного стану в державі потрібна постійна цілеспрямована робота та посилення заходів контролю операторів ринку, діяльність яких пов’язана із переміщенням живих тварин, тваринницької сировини і продукції, особливо із загрозливих зон щодо занесення на територію України хвороб небезпечних для тварин і людей. Незадовільна епізоотична ситуація в державі унеможливить розширення ринків збуту для вітчизняних суб’єктів господарювання.

Одночасно із проведенням заходів контролю операторів ринку діяльність яких пов’язана із переміщенням живих тварин, тваринницької сировини і продукції проводиться постійна робота щодо розвитку міжнародної торгівлі об’єктами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, так за 2017 р. – березень 2018 р. погоджено:

25 форм міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт об’єктів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду з України (Японія, Ізраїль, Йорданія, Чорногорія, Королівство Саудівської Аравії, Бразилія, Ірак, Чехія, Молдова, Марокко, Македонія, Албанія, Гана, Таджикистан).

24 форми міжнародних ветеринарних сертифікатів на імпорт об’єктів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду до України (ЄС, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Данія, Ірландія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Угорщина, Франція, Чехія, Швейцарія).

Робота в цьому напрямі триває постійно.

З метою розвитку експортного потенціалу нашої держави та розширення зовнішніх ринків збуту для вітчизняних товаровиробників, Держпродспоживслужбою постійно проводиться робота, направлена на диверсифікацію ринків збуту українських товарів.

У поточному році, завдяки спільним зусиллям держави та бізнесу, відбулось збільшення експортних поставок продукції нашої держави, а також збільшено кількість підприємств, які отримали право експорту харчових продуктів тваринного походження.

До країн Європейського Союзу наразі мають право експорту 291 українське підприємство, в тому числі 111 виробників харчових продуктів (м'яса птиці, риби, меду, яєць).

 

 

Триває

Відкрито

М'ясо птиці та продукти з нього

Алжир, Гонконг, Канада, Катар, Кенія, КНР, Малайзія, Марокко, Мексика, Південна Корея, ПАР, Сінгапур, США, Туніс, Японія

15

Албанія, Ангола, Боснія і Герцеговина, Гана, ЄС, Ірак, КСА, Македонія, ОАЕ, Сербія, Чорногорія

11

Яйця та яєчні продукти

Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Катар, КНР, Коста-Рика, Марокко, Малайзія, Південна Корея,  Сербія, Сінгапур, Чорногорія, Японія

11

Гонконг, ЄС, Ірак, Філіппіни

4

Яловичина та продукти з неї

ЄС, Ізраїль, Ірак, Індонезія, Катар, КСА

6

Єгипет,  КНР, ОАЕ, Йорданія

4

Риба та рибні продукти

Катар, КНР

2

ЄС, Ізраїль, Ірак

3

Комбікорми

 

 

Македонія

1

 

Разом з цим, Держпродспоживслужба проходить оцінку еквівалентності державної системи контролю щодо експорту продуктів тваринного походження в тому числі і побічних, з боку 48 іноземних ветеринарних служб, тому існує необхідність у спрощенні заходів контролю в частині скороченні строків прийняття рішень щодо правомірності накладення санкцій та у забезпеченні прозорої процедури здійснення заходів контролю що забезпечить їх відеофіксація (особливо при прийнятті рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів, якщо вони становлять загрозу для життя та/або здоров’я людини та/або тварини).

Держпродспоживслужбою на звернення українських виробників ініційовано перемовини щодо просування української продукції на іноземні ринки з 30 країнами.

Враховуючи зазначене, Верховною Радою України 18 травня 2017 року було прийнято Закон України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” № 2042 (далі – Закон про контроль).

У статті 65 Закону про контроль встановлюються посилені санкції за порушення законодавства про харчові продукти та корми в результаті здійснення яких для суб’єктів господарювання настає відповідальність у вигляді накладання штрафів (для юридичних осіб від восьми до п’ятдесяти мінімальних заробітних плат), що викликає занепокоєння у представників підприємництва.

Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (стаття 4) надано право органам державного нагляду (контролю) та суб'єктам господарювання фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

У пункті 18 Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влад розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” та затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803 “Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади” Держпродспоживслужбу зобов’язано впровадити процедури  відеофіксації під час здійснення працівниками Держпродспоживслужби та територіальних органів заходів державного контролю (нагляду).

Наказом Держпродспоживслужби від 15.03.2017 № 166 з березня по жовтень 2017 року запроваджено пілотний проект на базі головних управлінь Держпродспоживслужби у м. Києві та Київській області, який передбачає проведення перевірок за допомогою відеокамер.

За 2017 рік інспекторами було проведено 319 заходів контролю та нагляду із застосуванням пристроїв відеофіксації: Головне управління в Київській області – 215 заходів, а спеціалістами Головного управління в м. Києві – 104.

За результатами пілотного проекту було прийнято рішення про застосування процедури відеофіксації в усіх територіальних органах Держпродспоживслужби. Відповідно до наказу Держпродспоживслужби від 20.12.2017 № 1207 «Про впровадження процедури відеофксації» по всій території України всі заходи контролю та нагляду повинні супроводжуватись відеофіксацією.

У вимогах до заходів контролю (пункт 10 стаття 18 Закону про контроль) визначено що державні інспектори, державні ветеринарні інспектори, інші особи, що здійснюють заходи контролю, а також оператори ринку мають право фіксувати процес здійснення державного контролю засобами аудіо – та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню відповідних заходів.

Так Законом надається право здійснювати відеофіксацію не тільки інспектору а і самому оператору ринку.

Відповідно до статті 67 Закону про контроль не пізніше наступного дня з дня виявлення порушення законодавства про харчові продукти та корми головний державний інспектор (головний державний ветеринарний інспектор) приймає рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів, у разі виявлення на виробництві факторів, що становлять небезпеку життю і здоров’ю людей.

Невиконання, несвоєчасне виконання рішення зазначеного рішення -тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі сорока мінімальних заробітних плат (стаття 65 Закону про контроль).

Слід зазначити, що у Європейському Союзі діє правило про те, що компетентний орган має право закрити підприємство, яке виробляє небезпечну продукцію, аж доки відповідні порушення не буде усунено.

Для української дійсності, надання таких широких повноважень державному органу, а саме інспекторам, містить високий ризик щодо вчинення корупції та зловживанням з боку посадових осіб компетентного органу, що в свою чергу негативне вплине на імідж держави, в особі комптетентного органу, та буде мати негативний вплив на рівень довіри операторів ринку (суб’єктів господарювання) до компетентного органу та держави (влади) в цілому.

В зв’язку з цим, було прийнято компромісний варіант: інспектор Держпродспоживслужби має право ухвалити рішення про тимчасове припинення роботи підприємства на строк до 10 робочих днів. Зупинення роботи понад цей строк здійснюється лише за рішенням суду.

Інформація про підприємства, які грубо порушують законодавство, буде розміщуватись на сайті Держпродспоживслужби.

Так, Закон про контроль передбачає, що в разі потрапляння в роздрібну торгівлю небезпечних для життя й здоров’я харчових продуктів, Держпродспоживслужба негайно після виявлення цього факту оприлюднює на своєму сайті інформацію, яка дозволяє споживачам ідентифікувати відповідний товар.

Одночасно буде розміщуватись інформація про порушення державним інспектором (державним ветеринарним інспектором) законодавства під час здійснення заходу контролю.

Враховуючи необхідність негайного та об’єктивного прийняття рішення державним інспектором про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя або здоров’я людини і тварини, враховуючи можливі збитки для суб’єктів господарювання у зв’язку із застосуванням цього обмеження, існує необхідність в неупереджених доказах неправомірності дій державного інспектора або порушення вимог законодавства підприємцем  тому необхідно статтю 67 Закону доповнити вимогою про проведення заходу контролю із застосуванням процесу відеофіксації.

Статтею 66 Закону уповноважено головних державних інспекторів та головних державних ветеринарних інспекторів розглядати від імені компетентного органу або його територіальних органів справи про порушення законодавства про харчові продукти та корми і виносити постанови про накладання штрафів. 

Так, у частинах сьомій та восьмій статті 66 Закону про контроль зазначено, що протокол складається у двох примірниках та підписується особою, яка його склала. Один примірник протоколу вручається під розписку особі, щодо якої складено протокол, або її представникові, а другий - зберігається у компетентному органі або його територіальному органі. У разі відмови особи, щодо якої складено протокол, або її представника від отримання примірника протоколу в ньому робиться відповідний запис, і не пізніше наступного робочого дня після складення протокол надсилається такій особі рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. У разі ненадання особою, щодо якої складено протокол, інформації про її місцезнаходження (місце проживання) протокол надсилається за відповідною адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, і вважається врученим незалежно від факту його отримання такою особою.

Справа про порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми (далі - справа) розглядається компетентним органом або його територіальними органами. Від імені зазначених органів розглядати справи мають право головні державні інспектори та головні державні ветеринарні інспектори.

Відповідно до частини 2 статті 239 Господарського кодексу адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені виключно законами що регулюють певний вид суспільних відносин.

Статтею 238 Кодексу України про адміністративні правопорушення України (далі – КАСУ) встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог (стаття 107), вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин (стаття 107-2).

Зазначене положення є адміністративною процедурою винесення постанови про накладання штрафу головними державними інспекторами та головними державними ветеринарних інспекторів згідно КАСУ.

Положення КАСУ не доцільно поширювати на порядок застосування санкцій визначених в Законі про контроль, оскільки вони належать до господарсько-адміністративних правовідносин порядок застосування яких встановлюється Господарським кодексом, Цивільним кодексом та законами що регулюють певний вид суспільних відносин і розглядаються в судовому порядку.

Відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України суб'єкт господарювання має право оскаржити до суду рішення будь-якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування щодо застосування до нього адміністративно-господарських санкцій.

Збитки, завдані суб'єкту господарювання у зв'язку з неправомірним застосуванням до нього адміністративно-господарських санкцій, підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому Господарського та Цивільного кодексів України та іншими законами.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 3 КАСУ справа адміністративної юрисдикції - це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

У розумінні пункту 7 частини першої статті 3 КАСУ суб'єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до Закону про контроль, державний контроль здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини.

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 (далі – Положення) Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства та який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Основним завданням Держпродспоживслужби зокрема, є організація та здійснення згідно із законодавством функцій з контролю та нагляду у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та кормів, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства,

Відповідно до Положення Держпродспоживслужба має територіальні органи, які становлять єдину систему органів державного контролю у сферах визначених Положенням.

Таким чином, за загальним правилом, рішення Держпродспоживслужби та її територіальних органів (в частині адміністративно-господарських санкцій) відповідно до статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Так, Одеським окружним адміністративним судом розглянута справа від 05.12.2016 № 815/4654/16 за адміністративним позовом Управління Держпродспоживслужби в м. Одесі до юридичної особи про притягнення до відповідальності передбаченої статтею 64 Закону України  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон про безпечність), а саме: накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат із вилученням з обігу таких харчових продуктів.

В обґрунтування позовних вимог представник позивача зазначав, що Управлінням Держпродспоживслужби в м. Одесі, було здійснено позапланову перевірку юридичної особи у зв’язку із зверненням громадянки і за погодженням Держпродспоживслужби. В ході даної перевірки виявлено порушення та складено протокол про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів яким встановлена реалізація юридичною особою харчових продуктів без відповідних документів та маркування.

Представник відповідача заперечувала проти задоволення позовних вимог у повному обсязі зазначивши, що протокол про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів не може бути допустимим доказом по даній справі, оскільки складений, на думку відповідача, не уповноваженою особою та не стосується правопорушення, передбаченого Законом про безпечність  та що минув строк  встановлений  ст.38 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Позивачем  не надано  жодних документів, які можуть бути підставою  для встановлення  фактичних даних (доказів).

Відповідно до ст.65 Закону про безпечність провадження у справах про порушення законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів стосовно юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється відповідно до вимог цього Закону. Протокол про правопорушення, передбачений статтею 64 цього Закону про безпечність за результатами здійснення заходу державного контролю мають право складати головні державні інспектори або їх заступники.

Зазначеним Законом встановлено, що розгляд справ про порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів здійснюється у судовому порядку відповідно до Закону. Заява про правопорушення, передбачені статтею 64 цього Закону, разом з іншими матеріалами надсилається до суду у 15-денний строк з моменту складення протоколу про правопорушення.

При цьому, суд вважає помилковим посилання представника відповідача на порушення Управлінням Держпродспоживслужби в м. Одесі приписів Кодексу України про адміністративні правопорушення (в частині адміністративного (досудового), так як положення зазначеного Кодексу не можуть бути застосовані до вказаних правовідносин, оскільки санкції, які Управління просить застосувати до юридичної особи є адміністративно-господарськими та їх застосування встановлено положеннями Закону.

Суд задовольнив адміністративний позов Управління Держпродспоживслужби в м. Одесі як такий що є обґрунтованим та підлягає задоволенню про що винесена постанова.

Слід зазначити, що Закон про контроль набрав чинності 04.04.2018.

Цей Закон передбачає врегулювання правових та організаційних засад державного контролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) таких побічних продуктів на митну територію України.

Новаціями закону є ризик-орієнтований підхід до перевірок операторів ринку та запровадження акта перевірки. Підприємства перевірятимуть залежно від ступеня ризику для життя і здоров’я людей, отже запрацює нова система контролю якості та безпечності харчових продуктів розроблена відповідно вимог Європейського законодавства..

У статті 2 визначено що законодавство про державний контроль складається з Конституції України, цього Закону, Митного кодексу України, законів України», «Про ветеринарну медицину», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Відповідно до частини 6 статті 7 КАСУ у разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права).

Зважаючи на судову практику розгляду справ про порушення Закону про безпечність в якому процедура прийняття рішення про накладення адміністративно-господарських санкцій аналогічна процедурі визначеної в Законі про контроль, доцільно спростити процедуру розгляду справ про порушення вимог передбачених Законом про контроль шляхом внесення змін до статті 66 Закону якими передбачається що один примірник протоколу про порушення Закону складений за результатами здійснення заходів державного контролю вручається особі, щодо якої складено протокол або її представникові, а другий з моменту його складання разом з іншими матеріалами справи надсилається до суду у 15 – денний строк та розглядаються судом.

Враховуючи специфіку застосування адміністративно-господарських штрафних санкцій до суб'єктів господарювання та їх розмір, питання накладання стягнення доцільно вирішувати у судовому порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України та Господарським кодексом України.

Згідно з частиною 3 статті 2 КАСУ у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони зокрема:

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

4) безсторонньо (неупереджено);

5) добросовісно;

6) розсудливо;

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Зазначені вимоги забезпечують об’єктивність та прозорість у прийнятті рішень про накладення адміністративно-господарських санкцій на суб’єктів господарювання та спростить процедуру та скоротить строк прийняття рішень про їх застосування.

На вирішення пороблених питань реалізації Закону спрямоване доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 07 липня 2017 року № 25979/1/1-17 до листа Президента України від 30.06.2017 № 1-1/336 про удосконалення окремих положень Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”, а саме (статті 66, 67) які погіршують існуючі умови ведення господарської діяльності.

Для усунення зазначених недоліків Мінагрополітики розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” (далі – проект Закону).

Проблема справляє вплив на:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є забезпечення:

організація негайного та об’єктивного прийняття рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя або здоров’я людини і тварини та враховуючи можливі збитки для суб’єктів господарювання у зв’язку із застосуванням цього обмеження;

спрощення вжиття заходів дисциплінарного впливу до осіб які зловживають своїми повноваженнями під час здійснення заходів державного контролю та нагляду;

у випадку суперечки наявність неупереджених доказів та уникнення необ’єктивності при прийнятті рішень;

доведення неправомірності дій інспектора або порушення вимог законодавства підприємцем;

підтвердженням порушень законодавства господарюючими суб’єктами;

виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влад розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” та затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803  “Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”;

спрощення та прискорення провадження у справах встановленого в  Законі про контроль (скорочення строку прийняття рішення про застосування до суб’єкта господарювання адміністративно-господарських санкцій).

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.    Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 

Збереження status quo

Залишення нереалізованою норми Закону в частині реалізації конкретизованої вимоги до державного інспектора (у разі тимчасового припинення обігу та виробництва діяльності суб’єкта господарської діяльності) про проведення заходів контролю із застосуванням процесу їх відеофіксації  не наддасть неупереджених доказів неправомірності дій інспектора (що може спричинити збитки суб’єкту підприємництва) або порушення вимог законодавства підприємцем.

Не забезпечить спрощення провадження у справах встановленого в Законі про контроль (санкції, які визначені в Законі про контроль є адміністративно-господарськими та їх застосування встановлено положеннями Закону про контроль і додержання адміністративної процедури є не обов’язковою) та сприятиме затягуванню розгляду справ про накладання адміністративно-господарських санкцій. (за діючими положеннями Закону про контроль після складання протоколу справа про порушення розглядається компетентним органом або його територіальними органами не пізніше 15 днів з дня отримання відповідною посадовою особою протоколу та інших матеріалів. Зазначений термін може бути продовжений на 10 днів за письмовим клопотанням особи. За результатом розгляду справи виноситься постанова. Якщо суб’єкт господарювання не згоден із прийнятим рішенням він має право протягом одного місяця оскаржити її в адміністративному порядку або звернутись до суду. Скарга на постанову у справі подана в адміністративному судовому порядку, залишається без розгляду уразі оскарження цієї постанови до суду).

 

Такий спосіб є неприйнятним та не відповідає вимогам сучасного ведення господарської діяльності та засадам здійснення заходів державного нагляду (контролю) та не забезпечить:

-організацію негайного та об’єктивного прийняття рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя або здоров’я людини і тварини та враховуючи можливі збитки для суб’єктів господарювання у зв’язку із застосуванням цього обмеження;

-спрощення вжиття заходів дисциплінарного впливу до осіб які зловживають своїми повноваженнями під час здійснення заходів державного контролю та нагляду;

-у випадку суперечки наявність неупереджених доказів та уникнення необ’єктивності при прийнятті рішень;

-доведення неправомірності дій інспектора або порушення вимог законодавства підприємцем;

-підтвердженням порушень законодавства господарюючими суб’єктами;

Залишення провадження у справах встановленого в Законі про контроль без змін сприятиме затягуванню термінів вирішення питання накладання адміністративно-господарських санкцій.

Альтернатива 2

 

Саморегуляція

 

Проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів.

Держава забезпечує державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин.

 

Альтернатива 3

 

Прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону:

удосконалить та прискорить провадження у справах про порушення законодавства про харчові продукти та корми, унеможливить затягування розгляду справи та забезпечить прийняття об’єктивного рішення;

запровадить ефективний державний контроль під час виробництва та/або обігу харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження, тварин;

забезпечить прозорість, неупередженість та узгодженість дій під час здійснення заходів державного контролю на всіх рівнях;

посилить довіру споживача до операторів ринку тварин, харчових продуктів, продуктів тваринного походження;

приведе провадження у справах про накладення стягнень відповідно до Закону у відповідність до чинного законодавства.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Розгляд справ про порушення законодавства про харчові продукти та корми компетентним органом або його територіальними органами:

може погіршити умови ведення господарської діяльності (бізнесу); сприятиме виникненню високих ризиків вчинення корупційних правопорушень;

збільшує термін розгляду справ про порушення законодавства про контроль.

У разі знищення однієї тони неякісної та небезпечної продукції витрати держави в середньому становлять 872 грн 84 коп.

 

Альтернатива 2

Проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів.

 

У разі знищення однієї тони неякісної та небезпечної продукції витрати держави в середньому становлять 872 грн 84 коп.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

201

1335

359708

350247

711491

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,028

0,187

50,566

49,227

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прийняття проекту Закону вдосконалить процедуру розгляду справ про порушення законодавства про харчові продукти та корми, забезпечить прийняття об’єктивного судового рішення.

Проведення вимога до державного інспектора про проведення заходів контролю із застосуванням процесу їх відеофіксації, забезпечить  неупередженість та об’єктивність під час здійснення таких заходів державними інспекторами на всіх рівнях.

Забезпечить захист виробника від недобросовісної конкуренції з боку суб’єктів господарювання, які порушують встановлені законодавством гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів та кормів.

В залежності від виду правопорушення

суб'єкти господарювання у визначених Законом випадках сплачують до Державного бюджету України штрафи.

У 2017 році піддано штрафу 612 суб’єктів господарювання (складено протокол) на суму            258099 грн; стягнуто штрафних санкцій з 575 суб’єктів у розмірі

 60657 грн).

Призупинено діяльність 10 операторів ринку.

Альтернатива 2

Відсутні. У даній сфері необхідним є державне регулювання.

Перенасиченість продовольчого ринку держави неякісними, небезпечними, фальсифікованими харчовими продуктами

Альтернатива 3

Прийняття проекту Закону забезпечить:

організацію негайного та об’єктивного прийняття рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя або здоров’я людини і тварини та враховуючи можливі збитки для суб’єктів господарювання у зв’язку із застосуванням цього обмеження;

спрощення вжиття заходів дисциплінарного впливу до осіб які зловживають своїми повноваженнями під час здійснення заходів державного контролю та нагляду;

у випадку суперечки забезпечить наявність неупереджених доказів та уникнення необєктивності при прийнятті рішень;

доведення неправомірності дій інспектора або порушення вимог законодавства підприємцем;

підтвердженням порушень законодавства господарюючими субєктами;

усунення невідповідності провадження у справах встановленого в Законі про контроль діючому законодавству;

виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влад розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” та затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803  “Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”.

Суб'єкти господарювання не витрачають додатковий час та ресурси під час проведення заходів контролю із застосуванням процесу їх відеофіксації.

У разі звернення до суду  суб’єкт господарювання витрачає 1075 грн. на судовий збір*

 

*Відповідно до статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3647 ставка судового збору становить 1075 грн (1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

 

2

Альтернатива є не прийнятною, оскільки зазначене питання є прерогативою держави.

Альтернатива 3

4

Забезпечить організація негайного та об’єктивного прийняття рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя або здоров’я людини і тварини та враховуючи можливі збитки для суб’єктів господарювання у зв’язку із застосуванням цього обмеження;

спрощення вжиття заходів дисциплінарного впливу до осіб які зловживають своїми повноваженнями під час здійснення заходів державного контролю та нагляду;

у випадку суперечки наявність неупереджених доказів та уникнення необ’єктивності при прийнятті рішень;

доведення неправомірності дій інспектора або порушення вимог законодавства підприємцем;

підтвердженням порушень законодавства господарюючими суб’єктами;

усунення невідповідності провадження у справах встановленого в Законі про контроль діючому законодавству;

виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влад розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” та затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803  “Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”.

доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 07 липня 2017 року № 25979/1/1-17 до листа Президента України від 30.06.2017 № 1-1/336 про удосконалення окремих положень Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”, а саме (статті 66, 67) які погіршують існуючі умови ведення господарської діяльності.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування альтернативи у рейтингу відповідного місця

Альтернатива 3

Обраний спосіб

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

 

Прийняття проекту Закону забезпечить:

організацію негайного та об’єктивного прийняття рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя або здоров’я людини і тварини та враховуючи можливі збитки для суб’єктів господарювання у зв’язку із застосуванням цього обмеження;

спрощення вжиття заходів дисциплінарного впливу до осіб які зловживають своїми повноваженнями під час здійснення заходів державного контролю та нагляду;

у випадку суперечки; забезпечить наявність неупереджених доказів та уникнення необєктивності при прийнятті рішень;

доведення неправомірності дій інспектора або порушення вимог законодавства підприємцем;

підтвердженням порушень законодавства господарюючими субєктами;

усунення невідповідності провадження у справах встановленого в Законі про контроль діючому законодавству;

виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влад розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” та затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803  “Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”.

 

У разі звернення до суду суб’єкт господарювання витрачає 1075 грн. на судовий збір.

 

У раз накладення на суб’єкта господарювання відповідно до Закону адміністративно-господарських санкцій витрати такого суб’єкта господарювання можуть становити: від восьми до п’ятдесяти мінімальних заробітних плат на час вчинення правопорушення.

 

У разі знищення однієї тони неякісної та небезпечної продукції витрати держави в середньому становлять 872 грн 84 коп.

 

Організація негайного та об’єктивного прийняття рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя або здоров’я людини і тварини та враховуючи можливі збитки для суб’єктів господарювання у зв’язку із застосуванням цього обмеження;

спрощення вжиття заходів дисциплінарного впливу до осіб які зловживають своїми повноваженнями під час здійснення заходів державного контролю та нагляду;

у випадку суперечки наявність неупереджених доказів та уникнення необ’єктивності при прийнятті рішень;

доведення неправомірності дій інспектора або порушення вимог законодавства підприємцем;

підтвердженням порушень законодавства господарюючими суб’єктами;

усунення невідповідності провадження у справах встановленого в  Законі про контроль діючому законодавству;

виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влад розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” та затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803  “Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”;

 скорочення строку прийняття рішення про застосування до суб’єкта господарювання адміністративно-господарських санкцій.

 

Альтернатива 2

 

Ринкова саморегуляція

 

Спосіб такий, що потребує вдосконален-ня

У даній сфері необхідним є державне регулювання.

Відсутність витрат які виникають в наслідок державного регулювання

(1.У разі звернення до суду суб’єкт господарювання витрачає 1075 грн. на судовий збір.

(-1075 грн)

2. У разі  накладення на суб’єкта господарювання відповідно до Закону адміністративно-господарських санкцій витрати такого суб’єкта господарювання можуть становити: від восьми до п’ятдесяти мінімальних заробітних плат на час вчинення правопорушення)

 

 

 

Відсутні. У даній сфері необхідним є державне регулювання.

Є сумнівною, з огляду на динаміку  збільшення спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань у 2017, під час яких постраждало 2180 осіб, у тому числі 1457 дітей (66,8%). У 2016 році було розслідувано 142 спалахи, внаслідок яких постраждало 2984 осіб, у тому числі 1422 дитини (47,7%).

    Найбільшу кількість спалахів зареєстровано в організованих дитячих колективах, зокрема 103 спалахи (63%) із загальною кількістю постраждалих 1323 особи, у тому числі 1228 дітей проти 58 спалахів (40,8%) у 2016 році, постраждало 544 особи, у тому числі 461 дитина.

  З об’єктами ресторанного господарства та торгівлі пов’язано 34 спалахи з загальною кількістю захворілих 486 осіб, у тому числі 81 дитина (16,7 %) проти 46 спалахів у 2016 році з загальною кількістю захворілих 1127 осіб, у тому числі 241 дитина (21%).

За порушення законодавства про безпечність харчових продуктів у 2017 році піддано штрафу 612 суб’єктів господарювання (складено протокол) на суму 258099 грн; стягнуто штрафних санкцій з 575 суб’єктів у розмірі 60657 грн).

Призупинено діяльність 10 операторів ринку.

Проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів.

Держава забезпечує державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин.

 

Альтернатива 1

 

Збереження

чинного

регулювання

 

У суб’єкта господарювання відсутні вигоди у зв’язку із зверненням до суду (-1075 грн розмір судового збору.)

В залежності від виду правопорушення

суб'єкти господарювання у визначених Законом випадках сплачують до Державного бюджету України штрафи.

У 2017 році піддано штрафу 612 суб’єктів господарювання (складено протокол) на суму            258099 грн; стягнуто штрафних санкцій з 575 суб’єктів у розмірі

 60657 грн).

 

У разі знищення однієї тони неякісної та небезпечної продукції витрати держави в середньому становлять 872 грн 84 коп.

 

 

Залишення нереалізованою норми Закону в частині реалізації конкретизованої вимоги до державного інспектора (у разі тимчасового припинення обігу та виробництва діяльності суб’єкта господарської діяльності) про проведення заходів контролю із застосуванням процесу їх відеофіксації не наддасть неупереджених доказів неправомірності дій інспектора (що може спричинити збитки суб’єкту підприємництва) або порушення вимог законодавства підприємцем.

Не забезпечить спрощення провадження у справах встановленого в Законі про контроль (санкції, які визначені в Законі про контроль є адміністративно-господарськими та їх застосування встановлено положеннями Закону про контроль і додержання адміністративної процедури є не обов’язковою) та сприятиме затягуванню розгляду справ про накладання адміністративно-господарських санкцій. (за діючими положеннями Закону про контроль після складання протоколу справа про порушення розглядається компетентним органом або його територіальними органами не пізніше 15 днів з дня отримання відповідною посадовою особою протоколу та інших матеріалів. Зазначений термін може бути продовжений на 10 днів за письмовим клопотанням особи. За результатом розгляду справи виноситься постанова. Якщо суб’єкт господарювання не згоден із прийнятим рішенням він має право протягом одного місяця оскаржити її в адміністративному порядку або звернутись до суду. Скарга на постанову у справі подана в адміністративному судовому порядку, залишається без розгляду уразі оскарження цієї постанови до суду).

 

Такий спосіб є неприйнятним та не відповідає вимогам сучасного ведення господарської діяльності та засадам здійснення заходів державного нагляду (контролю) та не забезпечить:

-організацію негайного та об’єктивного прийняття рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя або здоров’я людини і тварини та враховуючи можливі збитки для суб’єктів господарювання у зв’язку із застосуванням цього обмеження;

-спрощення вжиття заходів дисциплінарного впливу до осіб які зловживають своїми повноваженнями під час здійснення заходів державного контролю та нагляду;

-у випадку суперечки наявність неупереджених доказів та уникнення необ’єктивності при прийнятті рішень;

-доведення неправомірності дій інспектора або порушення вимог законодавства підприємцем;

-підтвердженням порушень законодавства господарюючими суб’єктами;

Залишення провадження у справах встановленого в Законі про контроль без змін сприятиме затягуванню термінів вирішення питання накладання адміністративно-господарських санкцій.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи або причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 

Такий спосіб є неприйнятним та не відповідає вимогам сучасного ведення господарської діяльності та засадам здійснення заходів державного нагляду (контролю) та не забезпечить:

-організацію негайного та об’єктивного прийняття рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя або здоров’я людини і тварини та враховуючи можливі збитки для суб’єктів господарювання у зв’язку із застосуванням цього обмеження;

-спрощення вжиття заходів дисциплінарного впливу до осіб які зловживають своїми повноваженнями під час здійснення заходів державного контролю та нагляду;

-у випадку суперечки наявність неупереджених доказів та уникнення необ’єктивності при прийнятті рішень;

-доведення неправомірності дій інспектора або порушення вимог законодавства підприємцем;

-підтвердженням порушень законодавства господарюючими суб’єктами;

Залишення провадження у справах встановленого в Законі про контроль без змін сприятиме затягуванню термінів вирішення питання накладання адміністративно-господарських санкцій.

Практика судового розгляду справ про порушення вимог Закону про контроль свідчить що питання накладення адміністративно-господарських санкцій доцільно розглядати у судовому порядку не забезпечить наявність неупереджених доказів  в неправомірності дій державного інспектора або порушення вимог законодавства підприємцем 

Залишення ситуації без змін не забезпечить виконання:

 доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 07 липня 2017 року № 25979/1/1-17 до листа Президента України від 30.06.2017 № 1-1/336 про удосконалення окремих положень Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”, а саме (статті 66, 67) які погіршують існуючі умови ведення господарської діяльності;

пункті 18 заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влад розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” та затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803  “Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”.

Альтернатива 2

Ринкова саморегуляція

Є сумнівною, з огляду на динаміку  збільшення спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань у 2017, під час яких постраждало 2180 осіб, у тому числі 1457 дітей (66,8%). У 2016 році було розслідувано 142 спалахи, внаслідок яких постраждало 2984 осіб, у тому числі 1422 дитини (47,7%).

    Найбільшу кількість спалахів зареєстровано в організованих дитячих колективах, зокрема 103 спалахи (63%) із загальною кількістю постраждалих 1323 особи, у тому числі 1228 дітей проти 58 спалахів (40,8%) у 2016 році, постраждало 544 особи, у тому числі 461 дитина.

  З об’єктами ресторанного господарства та торгівлі пов’язано 34 спалахи з загальною кількістю захворілих 486 осіб, у тому числі 81 дитина (16,7 %) проти 46 спалахів у 2016 році з загальною кількістю захворілих 1127 осіб, у тому числі 241 дитина (21%).

За порушення законодавства про безпечність харчових продуктів у 2017 році піддано штрафу 612 суб’єктів господарювання (складено протокол) на суму 258099 грн; стягнуто штрафних санкцій з 575 суб’єктів у розмірі 60657 грн).

Призупинено діяльність 10 операторів ринку.

Тому у даній сфері необхідним є державне регулювання.

За 2017 рік в Україні виявлено 163 випадки АЧС: 91 - приватний сектор, 28 - господарства, 38 - дикі, 6 - інфіковані об’єкти, у тому числі вперше на території Тернопільської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Найбільше випадків АЧС за минулий рік виявлено в Полтавській (21), Харківській (17), Закарпатській (13) та Рівненській (12) областях. Несприятлива епізоотична ситуація вплине на експортний потенціал держави та безпечність харчових продуктів тваринного походження на внутрішньому ринку що завдасть збитків державі (у разі знищення однієї тони неякісної та небезпечної продукції витрати держави в середньому становлять 872 грн 84 коп).

 

Альтернатива 3

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який дозволить:

удосконалить та прискорить провадження у справах про порушення законодавства про харчові продукти та корми, унеможливить затягування розгляду справи та забезпечить прийняття об’єктивного рішення;

запровадить ефективний державний контроль під час виробництва та/або обігу харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження, тварин;

забезпечить прозорість, неупередженість та узгодженість дій під час здійснення заходів державного контролю на всіх рівнях;

посилить довіру споживача до операторів ринку тварин, харчових продуктів, продуктів тваринного походження;

приведе провадження у справах про накладення стягнень відповідно до Закону у відповідність до чинного законодавства;

      забезпечити виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 07 липня 2017 року № 25979/1/1-17 до листа Президента України від 30.06.2017 № 1-1/336 про удосконалення окремих положень Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”, а саме (статті 66, 67) які погіршують існуючі умови ведення господарської діяльності;

пункті 18 заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влад розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” та затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803  “Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”.

Несприятлива епізоотична ситуація вплине на експортний потенціал держави та безпечність харчових продуктів тваринного походження на внутрішньому ринку що завдасть збитки державі (у разі знищення однієї тони неякісної та небезпечної продукції витрати держави в середньому становлять 872 грн 84 коп).

Держпродспоживслужба проходить оцінку еквівалентності державної системи контролю щодо експорту продуктів тваринного походження в тому числі і побічних продуктів, з боку 48 іноземних ветеринарних служб  тому існує необхідність у спрощенні заходів контролю в частині скороченні строків прийняття рішень щодо правомірності накладення санкцій та у забезпеченні прозорої процедури здійснення заходів контролю що забезпечить їх відеофіксація (особливо при прийнятті рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів, якщо вони становлять загрозу для життя та/або здоров’я людини та/або тварини).

Держпродспоживслужбою на звернення українських виробників ініційовано перемовини щодо просування української продукції на іноземні ринки з 30 країнами.

Процес гармонізації законодавства України до законодавства Європейського Союзу щодо державного контролю, який здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров`я та благополуччя тварин.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Розв’язання визначеної проблеми забезпечить прийняття та реалізація проекту Закону, шляхом внесення передбачених ним змін, що дозволить:

організувати негайне та об’єктивне прийняття рішення про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів та кормів, якщо таке виробництво або обіг становлять загрозу для життя або здоров’я людини і тварини та враховуючи можливі збитки для суб’єктів господарювання у зв’язку із застосуванням цього обмеження;

спростить вжиття заходів дисциплінарного впливу до осіб які зловживають своїми повноваженнями під час здійснення заходів державного контролю та нагляду;

у випадку суперечки забезпечить наявність неупереджених доказів та усуне необ’єктивність при прийнятті рішень;

забезпечить, у разі необхідності, доведення неправомірності дій інспектора або порушення вимог законодавства підприємцем;

спростить та прискорить провадження у справах встановленого в  Законі про контроль (скорочення строку прийняття рішення про застосування до суб’єкта господарювання адміністративно-господарських санкцій);

забезпечить виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влад розроблених в рамках Урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” та затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803  “Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”.

Заходи, які повинні здійснити суб’єкти господарювання для впровадження цього регуляторного акта – ознайомитися з проектом Закону, у разі наявності, направити обґрунтовані пропозиції та зауваження. Дотримуватись вимог законодавства у галузі отримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) таких побічних продуктів на митну територію України.

Заходи, які необхідно здійснити органам влади для цього регуляторного акта – забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта та провести громадське обговорення проекту Закону.

Так наказом Держпродспоживслужби від 15.03.2017 № 166 з березня по жовтень 2017 року запроваджено пілотний проект на базі головних управлінь Держпродспоживслужби у м. Києві та Київській області, який передбачає проведення перевірок за допомогою відеокамер.

За 2017 рік інспекторами було проведено 319 заходів контролю та нагляду із застосуванням пристроїв відеофіксації: Головне управління в Київській області – 215 заходів, а спеціалістами Головного управління в м. Києві – 104.

За результатами пілотного проекту прийнято рішення про застосування процедури відеофіксації в усіх територіальних органах Держпродспоживслужби. Відповідно до наказу Держпродспоживслужби від 20.12.2017 № 1207 «Про впровадження процедури відеофксації» по всій території України всі заходи контролю та нагляду повинні супроводжуватись відеофіксацією.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Реалізація проекту Закону не вимагає належного ресурсного та фінансового забезпечення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Судовий збір який сплачує суб’єкт господарювання у разі звернення до суду 

1075

5375

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

1075

5375

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1536

1536

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

1651200

8256000

 

Виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, оцінюється вище середнього.

Витрати великих та середніх суб’єктів господарювання становлять за          рік 1651200 грн; за п’ять  років –  8256000 грн.

Витрати суб’єктів малого підприємництва становлять за рік  - 763220240 грн; за  п’ять років – 3816101200 грн.

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних  обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Витрати

часу

Вартість

часу

Вартість

однієї

процедури

Кількість

необхідних

процедур

1121

5605

1

година

46 грн

1075* грн

1

 

*Відповідно до статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3647 ставка судового збору становить 1075 грн (1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "21" грудня2017 р. по "21" березень 2018 р.

        

 

п/н

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

 

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Інтернет-консультації з суб’єктами малого, середнього та великого підприємництва щодо оцінки затрат, які вони можуть понести внаслідок дії регулятоного акта.

 

11

Опрацювання Проекту та підтримка основних цілей Проекту акта

2

Робоча зустріч з представниками профільних асоціацій

8

Опрацювання зауважень та пропозицій які надійшли від представників асоціацій для підготовки остаточної редакції Проекту акта

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро - та малі):

загальна кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання 709955 (одиниць), у тому числі мікропідприємництва 350247 (одиниць) та малого підприємництва 359708 питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 99 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання").

Витрати на юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які виникають внаслідок дії регуляторного акта проведено на прикладі підприємств, що займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або кормів, показники витрат суб’єктів господарювання є орієнтовними.

Витрат суб’єктів малого та мікро підприємництва розраховані на прикладі пункту 5 статті 65 Закону про контроль  «реалізація харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це створює загрозу для життя та/або здоров’я людини або тварини, -

тягне за собою накладення  штрафу на юридичних осіб у розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат»

*Розмір мінімальної заробітної плати у 2018 році згідно Закону України від 07.12.2017 № 2246 «Про Державний бюджет України на 2018 рік» складає 3723 грн.

У разі звернення до суду суб’єкта господарювання на нього покладається обов’язок сплати судового збору відповідно до статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3647 ставка судового збору становить 1075 грн (1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого та мікро підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

 

Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

 

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

 

2

 

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

 

3

 

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

 0

 

 

 0

 

4

 

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

0

 

0

 

0

5

Сплата штрафу за реалізацію харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це створює загрозу для життя та/або здоров’я людини або тварини що тягне за собою накладення  штрафу на юридичних осіб у розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат

 

18615*

 

18615*

 

93075

 

 

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків1+2+3+4+5)

18615

18615

93075

 

 

7

 

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

709955

709955

709955

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

13232141290

13232141290

 

66160706450

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

 

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання: (знайти регуляторний акт в мережі Інтернет)

(1 год =  23 грн. (вартість витраченого часу)

 

 

23

 

23

115

 

10

Судовий збір який сплачує суб’єкт господарювання у разі звернення до суду 

1075

1075

5375

 

11

 

Процедури офіційного звітування

 

-

 

-

 

-

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

-

 

-

 

-

 

13

 

Сплата штрафу

 

-

 

-

 

-

 

14

Разом, гривень

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

1098

 

1098

 

5490

 

15

 

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

709955

709955

709955

 

16

Сумарно, гривень

 (рядок 14 Х рядок 15)

779530590

779530590

3897652950

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого та мікро підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

Порядковий номер

 

Показник

 

Перший рік регулювання (стартовий)

 

За п'ять років

 

1

 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

763201625

3816008125

 

2

 

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

 

18615

93075

 

3

 

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

 

763220240

3816101200

 

4

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

_

 

_

 

5

 

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

763220240

3816101200

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Враховуючи безперервність функціонування галузі Закон доцільно запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною та буде залежати від змін у законодавстві та за результатами відстеження результативності дії регуляторного акта.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Прогнозні значення показників результативності акта будуть встановлюватися після набрання чинності проектом Закону.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних із дією акта.

Збільшення розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією цього акта, не прогнозується.

Зменшення розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією цього акта, не прогнозується.

Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.

2. Дія акта поширюється на операторів ринку харчових продуктів, оператор ринку кормів, оператор потужностей, операторів ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – середній, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу проекту постанови розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (http://www.minagro.gov.ua) у розділі «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів» та Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua) у розділі «Діяльність», підрозділ «Обговорення проектів документів».

4. Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та фізичним особам, для виконання вимог акта – одноразово орієнтовно 1 година для відповідальних працівників на ознайомлення із новим Законом.

Загальні витрати суб’єктів господарювання в наслідок дії регуляторного акта складуть - 763220240 грн за рік, за п’ять років – 3816101200 грн.

Час, витрачений в даному випадку, має обліковуватись в межах норм часу, що витрачається на виконання безпосередніх фахових обов’язків.

Для операторів ринку харчових продуктів, оператор ринку кормів, оператор потужностей, операторів ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження розмір коштів і час, що вони витрачатимуть, пов’язані з виконанням вимог акта – низький:

1) кошти – орієнтовно витрати (прямі та адміністративні) одного суб’єкта на виконання вимог регулювання, за рік – 1121 грн, за п’ять років – 5605 грн.

2) час - 1 годин на процедуру організації виконання вимог регулювання, який розраховано на одного суб’єкта.

Для визначення результативності пропонується встановити такі показники:

Кількість складених протоколів за результатами здійснення заходів контролю;

Кількість постанов винесених судом у справах про накладення адміністративно-господарських санкцій;

Кількість рішень про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінагрополітики шляхом обробки статистичної звітності.

Базове відстеження результативності проекту Закону здійснюватиметься після набрання ним чинності шляхом аналізу зауважень і пропозицій, які від фізичних та юридичних осіб, кількості складених протоколів за результатами здійснення заходів контролю, кількості постанов винесених судом у справах про накладення адміністративно-господарських санкцій, кількості рішень про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів які будуть отримані за результатами планових перевірок.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних порівняно з даними базового відстеження.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань під час проведення аналізу показників дії цього акта, ці питання будуть вирішені шляхом внесення відповідних змін.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України   

з питань європейської інтеграції                                                                                                                                                     О. ТрофімцеваOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux