портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 28 грудня 2012

Проект Закону України “Про внесення змін до законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств”

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

“Про внесення змін до законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств”

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова “та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі” замінити словами “засвідчені в установленому порядку виписка з трудової книжки громадянина України, із записами, які підтверджують стаж роботи в сільському господарстві не менш як три роки, або копія документа про освіту державного зразка відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальностями з підготовки фахівців для сільського господарства, передбаченими галуззю знань “Сільське господарство і лісництво”.

2. У Законі України “Про фермерське господарство” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363):

у статті 7:

друге речення абзацу другого частини першої викласти в такій редакції:

“До заяви додаються засвідчені в установленому порядку виписка з трудової книжки громадянина України, із записами, які підтверджують стаж роботи в сільському господарстві не менш як три роки, або копія документа про освіту державного зразка відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальностями з підготовки фахівців для сільського господарства, передбаченими галуззю знань “Сільське господарство і лісництво”.

абзац третій частини першої виключити.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                                 В. РИБАК

Повідомлення

про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення змін до законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств” (далі – проект Закону)

 

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону України “Про внесення змін до законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект Закону розроблено з метою спрощення процедури створення фермерського господарства.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: fermer@minapk.kiev.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                      М.А. Чужмир


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про внесення змін до законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Статтею 7 Закону України „Про фермерське господарство” та статтею 118 Земельного кодексу України визначено, що для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації чи місцевої ради із заявою, до якої додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі.

За загальноприйнятим визначенням, досвід роботи - це сукупність знань, уміння, які здобуваються в житті, на практиці. Статтею 48 Кодексу законів про працю України визначено, що основним документом про трудову діяльність працівника є трудова книжка. Однак запис у ній не може підтвердити наявний досвід роботи, а фіксує лише трудовий стаж.

Таким чином, редакція статті 7 Закону України “Про фермерське господарство” та статті 118 Земельного кодексу України в частині підтвердження досвіду роботи у сільському господарстві містить приховану корупціогенну норму та створює умови для здійснення районними або міськими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування корупційних правопорушень.

На думку Мінагрополітики України, перелік документів, що підтверджують відповідну професійну придатність особи, яка бажає створити фермерське господарство, має визначатися не центральним органом виконавчої влади у сфері аграрної політики, а безпосередньо у законі. Це дозволить не розширювати сферу відомчого нормотворення, збереже за законом провідну роль у регулюванні відповідних суспільних відносин, зробить більш зрозумілою інформацію про склад документів, які  вимагатимуть від осіб, які бажають створити фермерське господарство.

У зв’язку з цим потребує вилучення норми чинної редакції Закону України “Про фермерське господарство”, якою встановлено, що перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального  органу виконавчої влади у сфері аграрної політики, а також  законодавчого врегулювання питання вимог до стажу роботи у сільському господарстві, достатнього для створення фермерського господарства, зокрема кількісних чи якісних критеріїв його визначення.

Оскільки сільськогосподарське виробництво має сезонний характер, вважаємо, що три роки є періодом часу, достатнім для здобуття мінімально необхідних знань та вмінь з технологій  використання земельних ресурсів і вирощування рослинницької та тваринницької сільськогосподарської продукції.

Також потребує законодавчого уточнення питання критеріїв для підтвердження наявності освіти, достатньої для створення фермерського господарства, з урахуванням навчально-професійних програм та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців для сільського господарства.

Для законодавчого врегулювання зазначених вище питань Мінагрополітики України розробило проект Закону України „Про внесення змін до законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств”.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України підготовлено з метою спрощення процедури створення фермерського господарства.

3. Правові аспекти

У даній сфері правових відносин діють:

Конституція України, Земельний кодекс України, Закон України "Про фермерське господарство".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством юстиції України, Державною службою статистики України та Державним агентством земельних ресурсів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект Закону України не містить корупціогенних норм.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України розміщено на сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України потребує погодження з Асоціацією фермерів і приватних землевласників України, Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та професійних об’єднань та Спільним представницьким органом сторін роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України надсилається для погодження до Державної служби України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України унормує відповідні суспільні відносини, зробить більш зрозумілою інформацію про склад документів, що вимагатимуть від осіб, які бажають створити фермерське господарство, сприятиме ефективному використанню земельних ресурсів.

Це, у свою чергу, поліпшить існуючі умови для реалізації ініціативи громадян щодо виробництва товарної сільськогосподарської продукції і розвитку фермерських господарств.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                           О.В. Сень

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту Закону України “Про внесення змін до законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Статтею 7 Закону України “Про фермерське господарство” та статтею 118 Земельного кодексу України визначено, що для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації чи місцевої ради із заявою, до якої додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі.

За загальноприйнятим визначенням, досвід роботи - це сукупність знань, уміння, які здобуваються в житті, на практиці. Статтею 48 Кодексу законів про працю України визначено, що основним документом про трудову діяльність працівника є трудова книжка. Однак запис у ній не може підтвердити наявний досвід роботи, а фіксує лише трудовий стаж.

Таким чином, редакція статті 7 Закону України “Про фермерське господарство” та статті 118 Земельного кодексу України в частині підтвердження досвіду роботи у сільському господарстві містить приховану корупціогенну норму та створює умови для здійснення районними або міськими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування корупційних правопорушень.

На думку Мінагрополітики України, перелік документів, що підтверджують відповідну професійну придатність особи, яка бажає створити фермерське господарство, має визначатися не центральним органом виконавчої влади у сфері аграрної політики, а безпосередньо у законі. Це дозволить не розширювати сферу відомчого нормотворення, збереже за законом провідну роль у регулюванні відповідних суспільних відносин, зробить більш зрозумілою інформацію про склад документів, які  вимагатимуть від осіб, які бажають створити фермерське господарство.

У зв’язку з цим потребує вилучення норма чинної редакції Закону України “Про фермерське господарство”, якою встановлено, що перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері аграрної політики, а також законодавчого врегулювання питання вимог до стажу роботи у сільському господарстві, достатнього для створення фермерського господарства, зокрема кількісних чи якісних критеріїв його визначення.

Оскільки, сільськогосподарське  виробництво має сезонний характер, вважаємо, що три роки є періодом часу, потрібним для здобуття мінімально необхідних знань та вмінь з технологій  використання земельних ресурсів і вирощування рослинницької та тваринницької сільськогосподарської продукції.

Також потребує законодавчого уточнення питання критеріїв для підтвердження наявності освіти, достатньої для створення фермерського господарства, з урахуванням навчально-професійних програм та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців для сільського господарства.

Для законодавчого врегулювання зазначених вище питань Мінагрополітики України розробило проект Закону України “Про внесення змін до законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств”.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект Закону України підготовлено з метою удосконалення процедури виділення земель для ведення фермерського господарства.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Альтернативним способом досягнення визначених цілей є залишення без змін чинної редакції Закону України “Про фермерське господарство” та статті 118 Земельного кодексу України. В результаті процес прийняття рішень місцевими органами самоврядування та виконавчої влади про виділення земельних ділянок  для  ведення фермерських господарств буде зупинено повністю у зв’язку з відсутністю переліку документів, що підтверджує досвід роботи у сільському господарстві.

У результаті прийняття  запропонованого проекту Закону України буде визначено критерії для прийняття рішення відповідними органами при виділенні земель для ведення фермерських господарств, що, у свою чергу, сприятиме створенню додаткових робочих місць на селі, створить умови для зниження цін на сільськогосподарську продукцію через зростання конкуренції серед фермерських господарств.

 4. Опис механізмів які пропонуються застосувати для розв’язання  визначеної проблеми

Прийняття Закону України унормує відповідні суспільні відносини, зробить більш зрозумілою інформацію про склад документів, які  вимагатимуть від осіб, які бажають створити фермерське господарство, сприятиме ефективному використанню земельних ресурсів.

Це, у свою чергу, поліпшить існуючі умови для реалізації ініціативи громадян щодо виробництва товарної сільськогосподарської продукції і розвитку фермерських господарств.

5. Обґрунтування можливості досягнення  визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 Станом на 01.07.2012 кількість фермерських господарств складала 40732 одиниць.

 Запропоновані зміни сприятимуть:

-                     зацікавленості населення до ведення сільськогосподарського виробництва шляхом спрощення процедури створення фермерських господарств;

-                     збільшенню кількості фермерських господарств;

-                     соціальному та економічному розвитку на селі.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Витрати

Вигоди

Держава

Не потребує додаткових витрат

Створення додаткових робочих місць на селі, підвищення рівня життя, усунення можливих корупційних правопорушень при створенні фермерських господарств.

Суб’єкт господарювання

Не потребує додаткових витрат

Зменшення кількості дозвільних документів, необхідних при створенні фермерських господарств.

Населення

Не потребує додаткових витрат

Надання можливості усім верствам населення для створення фермерських господарств, забезпечення робочими місцями, отримання якісних продуктів  харчування та зниження цін на сільськогосподарську продукцію через зростання конкуренції серед фермерських господарств.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта – на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

Найменування показників

Розмір показника

Суб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

Громадяни, які виявили бажання створити фермерське господарство

Розмір часу, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог

Постійно

Рівень інформованості суб’єктів

Повний, оскільки проект закону розміщено на офіційному сайті Мінагрополітики України

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів

Не передбачається

 

9. Громадське обговорення

Проект Закону України розміщено на сайті Мінагрополітики України.

10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності, шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження будуть проводитись 1 раз на три роки після здіснення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено за показниками результативності Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                                   О.В. СеньOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux