портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 18 лютого 2016

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про бджільництво"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про бджільництво"

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Частини першу та другу статті 24 Закону України "Про бджільництво" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 21, ст. 157) викласти в такій редакції:

"Професійною діяльністю в галузі бджільництва можуть займатися фізичні особи, які мають спеціальні знання та (або) пройшли спеціалізовану підготовку (навчання), або мають освіту відповідного рівня та професійного спрямування.

Підготовка спеціалістів із бджільництва здійснюється у професійно-технічних і вищих навчальних закладах освіти, а також особами, які відповідно до закону мають право надавати освітні та (або) навчальні послуги.".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                             В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про бджільництво"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про бджільництво" (далі – проект Закону) Мінагрополітики України оголошує про публікацію проекту Закону.

Проект Закону розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII.

Даний проект Закону сприятиме дерегуляції та зменшенню кількості точок дотику бізнесу та держави, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі, утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробки.

Проект Закону, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики: www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика, Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного впливу в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього повідомлення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України:

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, e-mail: mykola.kvasha@minagro.gov.ua;

Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про бджільництво"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про бджільництво" (далі – проект Закону) розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII, з метою дерегуляції та підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі.

На сьогодні, Україна займає лідируючі позиції в світовому експорті меду, експортувавши у 2015 році 36 тис. тон меду на суму 84,3 млн. доларів США. Сприятливі природньо-кліматичні умови України є передумовою розвитку цієї галузі, яка є однією з найбільш привабливих сегментів ринку для іноземних інвестицій, та ширшої реалізації її потенціалу. Бджільництво має запилювально-медовий напрям, що забезпечує не лише виробництво продукції, але і використання бджіл в якості запилювачів ентомофільних сільськогосподарських рослин. Виробництвом меду займаються понад 400 тисяч бджолярів, переважна більшість з яких займаються цією діяльністю на непрофесійній основі.

Незважаючи на зростаючий потенціал галузі та перспективи нарощення експорту, обмеження суб'єктного складу в професійному бджільництві виключно громадянами України з вищою або професійно-технічною освітою, призводять до втрати інвестиційної привабливості професійного бджільництва та значною мірою перешкоджають розвитку галузі.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є дерегуляція господарської діяльності та розширення кола суб'єктів, які мають право займатися професійною діяльністю у галузі бджільництва, а також спрощення започаткування та ведення господарської діяльності.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закон України "Про бджільництво".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством освіти і науки України, Державною регуляторною службою України.

Проект Закону потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, його положення можуть позитивно вплинути на розвиток регіонів.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua), відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Проект Закону обговорювався під час проведення круглих столів у Херсоні та Харкові у серпні-вересні 2015 року, за участі представників громадськості, суб'єктів підприємницької діяльності, а також Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаментів агропромислового розвитку Херсонської та Харківської обласних державних адміністрацій.

9. Позиція соціальних партнерів

Положення проекту Закону не стосуються соціально-трудової сфери та прав осіб з обмеженими можливостями.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону зменшує існуючий регуляторний вплив на ринкове середовище у сфері бджільництва, розширюючи коло суб'єктів, які мають право займатися професійною діяльністю у цій сфері.

Проект Закону є одним із заходів реалізації сучасної політики держави, спрямованої на дерегуляцію відносин між державою та бізнесом.

В цілому, проект Закону відповідає всім принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону позитивно вплине на ринок праці, оскільки проект спрямований на розширення свободи підприємницької діяльності та кола осіб які мають право займатися професійним бджільництвом.

11. Прогноз результатів

Передбачені проектом Закону зміни вплинуть на створення більш сприятливих умов для ведення бджільництва, а саме спрощення доступу до зайняття професійним бджільництвом, що створить передумови розвитку цього сектору економіки та реалізації його потенціалу.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                               О.М. Павленко

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про бджільництво"

 

1. Проблема, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 24 Закону України "Про бджільництво" (далі – проект Закону) розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII, з метою дерегуляції, підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі, утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробки.

На сьогодні, Україна займає лідируючі позиції в світовому експорті меду, експортувавши у 2015 році 36 тис. тон меду на суму 84,3 млн. доларів США. Сприятливі природньо-кліматичні умови України є передумовою розвитку цієї галузі, яка є однією з найбільш привабливих сегментів ринку для іноземних інвестицій, та ширшої реалізації її потенціалу. Бджільництво має запилювально-медовий напрям, що забезпечує не лише виробництво продукції, але і використання бджіл в якості запилювачів ентомофільних сільськогосподарських рослин. Виробництвом меду займаються понад 400 тисяч бджолярів, переважна більшість з яких займаються цією діяльністю на непрофесійній основі.

Незважаючи на зростаючий потенціал галузі та перспективи нарощення експорту, законодавчі обмеження суб'єктного складу спонукають до втрати інвестиційної привабливості бджільництва та значною мірою перешкоджає розвитку галузі.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є дерегуляція господарської діяльності та розширення кола суб'єктів господарювання у бджільництві, а також спрощення започаткування та ведення господарської діяльності.

Проектом Закону пропонується розширити коло суб'єктів, що мають право займатися професійним бджільництвом, що забезпечить зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави, а також впливу державних органів на діяльність суб’єктів господарювання; гармонізацію законодавства України до законодавства ЄС; запровадження найкращого світового досвіду; спрощення започаткування та ведення господарської діяльності.

3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, переваги обраного способу

Під час розроблення проекту регуляторного акта розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Перший альтернативний спосіб - збереження чинного регулювання, тобто залишення законодавства без змін. Проте вказане не створить умов розвитку господарської діяльності, розширенню суб'єктів агробізнесу, розвитку малих фермерів, а також не буде досягнуто цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VІII. Відповідно, зазначений підхід є неефективним.

Другий альтернативний спосіб – прийняття законопроекту, що дозволить ліквідувати штучні бар'єри та спростити умови ведення бізнесу, знизити ризики виникнення корупційних відносин та створити передумови появи та розвитку нових малих та середніх господарств, підвищення їх конкурентоздатності та експортного потенціалу.

Таким чином, оптимальним рішенням щодо розв’язання визначених проблем та досягнення поставленої мети є прийняття вказаного Закону.

З огляду на викладене, обраний спосіб є найбільш прийнятним та оптимальним, оскільки забезпечує розв'язання проблеми і досягнення визначених цілей та завдань.

4. Механізми й заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти проект Закону.

Розв’язання проблем, визначених в розділі 1 цього аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом розширення кола суб'єктів, яким надано право займатися професійним бджільництвом.

Ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено як високий, оскільки з прийняттям та впровадженням вказаного законопроекту буде суттєво спрощено умови ведення бізнесу у сільському господарстві.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт спрямований на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України
від 11.12.2014 № 26-VІII, а саме: дерегуляції та зменшенні кількості точок дотику бізнесу та держави, підтримки розвитку малого і середнього бізнесу на селі, утвердження лідерства на світовому продовольчому ринку, стимулювання експорту, відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників та поглиблення переробки.

Негативних факторів впливу, пов’язаних із прийняттям регуляторного акта, не виявлено, через що немає необхідності у запровадженні механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання певних наслідків дії акта.

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути широка інформаційна підтримка його прийняття.

Оцінка зовнішніх факторів не передбачає негативного впливу на виконання акта.

Зважаючи на це, є всі підстави для можливості впровадження та виконання вимог акта.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України органами виконавчої влади.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Аналіз витрат і вигод у формі переліку очікуваних негативних та позитивних факторів, що виникають у разі прийняття законопроекту для різних груп суб’єктів, на які поширюватиметься його дія, наведено у таблиці.

 

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Додаткових видатків з державного бюджету не передбачається

Вдосконалення законодавчого регулювання піднятих питань, забезпечення передумов розвитку економіки, продовольчої безпеки, стимулювання експорту та підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі

Інтереси громадян

Витрат, пов’язаних із прийняттям акта, не передбачається

Виконання поставлених завдань забезпечить продовольчу безпеку та розвиток підприємництва, та відповідно створення робочих місць, підвищення добробуту, особливо у сільській місцевості, а також доступ до якісної сільськогосподарської продукції.

Інтереси суб’єктів підприємницької діяльності

Витрат, пов’язаних із прийняттям акта, не передбачається

Спрощення умов ведення господарської діяльності, зменшення впливу органів виконавчої влади на діяльність суб’єктів господарювання, збільшення конкурентоспроможності, зменшення ризиків виникнення корупційних відносин та адміністративного тиску.

 

Таким чином, від прийняття регуляторного акта очікується загальний позитивний ефект.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін з можливістю перегляду і внесення (за необхідності) змін.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

- не передбачається додаткових витрат коштів і часу, пов'язаних з виконанням вимог акта, суб’єктами господарювання та/або фізичними особами;

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - передбачається збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів за рахунок розвитку підприємництва, додаткових витрат з державного бюджету не передбачається;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - високий. Проект акта розміщується на веб-сайті Мінагрополітики для громадського обговорення. Після прийняття регуляторного акта його буде офіційно опубліковано у засобах масової інформації та розміщено на веб-сайті Верховної Ради України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом на підставі показників, визначених у розділі 8 аналізу регуляторного впливу.

Метод проведення відстеження результативності – соціологічний. Для участі в соціологічному опитуванні будуть залучені суб’єкти господарювання, на яких поширюється дія цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено один раз на три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результатів регуляторного акта будуть здійснюватися Департаментом тваринництва Мінагрополітики.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux