портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 15 липня 2015

Проект Закону України “Про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо питань оподаткування та регулювання виробництва і використання спирту"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 Про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо питань оподаткування та регулювання виробництва і використання спирту

  

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести до статті 229 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112; 2012 р., № 6, ст. 50; 2013 р., № 39, ст. 339; № 49, ст. 686; 2014 р., № 20-21, ст. 710; № 40, ст. 2017; 2015 р., № 9, ст. 55) такі зміни:

1. У пункті 229.1:

1) у підпункті 229.1.1:

підпункт "в" викласти у такій редакції:

"в) спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який використовується для виробництва продукції, перелік якої затверджується Кабінетом Міністрів України;";

доповнити новими абзацами "д" і "е" такого змісту:

"д) спирту етилового ректифікованого, який використовується для виробництва оцту харчового;

е) спирту етилового ректифікованого денатурованого, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції. ".

2. У підпункті 229.1.5:

підпункт "в" викласти у такій редакції:

"в) суб’єктами господарювання, які використовують спирт етиловий денатурований (спирт технічний), для виробництва продукції, перелік якої затверджується Кабінетом Міністрів України;";

доповнити новими абзацами "д" і "е" такого змісту:

"д) суб’єктами господарювання, які використовують спирт етиловий ректифікований для виробництва оцту харчового;

е) суб’єктами господарювання, які використовують спирт етиловий ректифікований денатурований для виробництва парфумерно-косметичної продукції.".

3. Підпункт 229.1.11 виключити.

4. Підпункт 229.1.16 викласти у новій редакції:

"229.1.16. Авальований вексель (банківська розписка) не оформляється:

а) підприємствам, які є одночасно виробниками біоетанолу та біопалива на його основі;

б) підприємствам, які є одночасно виробниками спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та продукції на його основі, перелік якої затверджується Кабінетом Міністрів України;

в) підприємствам, які є одночасно виробниками спирту етилового ректифікованого та оцту харчового на його основі;

г) підприємствам, які є одночасно виробниками спирту етилового ректифікованого денатурованого та парфумерно-косметичної продукції на його основі.".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                             В.Б. Гройсман 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо питань оподаткування та регулювання виробництва і використання спирту"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо питань оподаткування та регулювання виробництва і використання спирту" (далі – проект Закону) Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект Закону підготовлено з метою вирішення питання стимулювання розширення сфери використання спирту етилового за ціновим чинником, збільшення його виробництва і реалізації, завантаження потужностей спиртових заводів та гармонізації положень Податкового кодексу України із Директивою 92/83/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради від 19 жовтня 1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua, у розділі "Регуляторна політика" / Проекти регуляторних актів.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001.

E-mail: lyudmila.homichak@minagro.gov.ua

Державна регуляторна служба України, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

E-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо питань оподаткування та регулювання виробництва і використання спирту"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З 2005 року Законом України від 25.03.2005 № 2505-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" було скасовано норму щодо встановлення пільгової ставки акцизного податку на спирт етиловий ректифікований, який використовується для виробництва оцту спиртового, а також спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який використовується для виробництва парфумерно-косметичної, хімічної продукції та іншої спиртовмісної продукції технічного призначення, що призвело до скорочення їх виробництва та, як наслідок, зменшення виробництва і реалізації спирту етилового, зупинки спиртових заводів, скорочення робочих місць, зменшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Наразі на спирт етиловий незалежно від мети його використання встановлено повну ставку акцизного податку (у розмірі 70,53 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту), що обмежує його застосування за ціновим чинником.

У зв’язку із цим на сьогодні виробництво спиртового оцту не здійснюється взагалі, а на ринку України домінує дешевий оцет столовий, розлитий у ПЕТ-пляшки, отриманий розведенням водою лісохімічної або синтетичної оцтової кислоти, які в якості складових харчових продуктів заборонені в більшості європейських країн, а у Сполучених Штатах Америки допускається використання технічної оцтової кислоти лише в якості дезінфікуючої або чистильної рідини.

При цьому слід зазначити, що до 2004 року в Україні виробництво оцту харчового в системі харчової промисловості здійснювалося 25 цехами, загальна потужність яких складала 6,6 млн декалітрів оцту спиртового в рік.

Виробники продукції технічного та побутового призначення, побутової хімії тощо також відмовилися від використання спирту денатурованого (спирту технічного) вітчизняного виробництва за ціною із урахуванням акцизного податку, оскільки така вартість спирту значно збільшує ціну зазначеної продукції, яка у порівнянні з аналогічною імпортною є неконкурентоспроможною.

При цьому спиртовмісна продукція технічного призначення (антифризи, готові рідкі суміші проти обмерзання, омивачі тощо), яка вироблялася вітчизняними спиртовими підприємствами, була заміщена аналогічними товарами імпортного виробництва з Білорусії, Молдови, Литви, Польщі, які ввозилися на митну територію України за кодом 3820 згідно з УКТ ЗЕД.

Потужності державних підприємств з виробництва спирту наразі становлять більше 60 млн декалітрів на рік, що у 4 рази перевищує потребу ринку у спирті, яка згідно з балансом попиту і пропозиції спирту етилового, розробленого Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку України, на даний час становить близько 15 млн декалітрів.

Обсяг експортних поставок спирту етилового обмежений, оскільки встановлена Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом річна експортна квота 09.0371 етанол встановлена обсягом 27 тис. тонн і включає спирт (товарна позиція 2207 згідно з УКТ ЗЕД) та спиртні напої (товарна позиція 2208 згідно з УКТ ЗЕД).

Водночас Директивою 92/83/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради від 19 жовтня 1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої (глава VІІ) (далі – Директива 92/83/ЄЕС) встановлено, що держави-члени звільняють охоплені сферою дії цієї Директиви товари від гармонізованого акцизного збору за умови дотримання вимог, встановлених ними для цілей забезпечення чіткого застосування таких звільнень, а також для запобігання будь-якому ухиленню від сплати податку, обходу або зловживанням, зокрема:

(а) якщо вони розповсюджуються у вигляді спирту, який було повністю денатуровано згідно з вимогами будь-якої держави-члена, а такі вимоги було належним чином нотифіковано та прийнято згідно з положеннями пунктів 3 та 4 цієї статті. Це звільнення обумовлюється застосуванням положень Директиви 92/12/ЄЕС у відношенні комерційного переміщення повністю денатурованого спирту;

(b) якщо такий спирт є денатурованим згідно з вимогами будь-якої держави-члена та використовується для виробництва будь-якого не призначеного для людського споживання товару;

(c) якщо він використовується для виробництва оцту, охопленого кодом КН 2209.

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо питань оподаткування та регулювання виробництва і використання спирту" (далі – проект Закону) забезпечить гармонізацію законодавства України стосовно структури акцизного податку на спирт відповідно до Директиви 92/83/ЄЕС, сприятиме розширенню сфери застосування спирту етилового, позитивно вплине на загальну ситуацію у спиртовій галузі.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону є вирішення питання стимулювання розширення сфери використання спирту етилового за ціновим чинником, що дозволить збільшити його виробництво та реалізацію, додатково завантажити потужності спиртових заводів, покращити їх фінансовий стан, інвестиційну та приватизаційну привабливість, відновити виробництво оцту харчового, сприятиме нарощуванню вітчизняної парфумерної продукції, продукції технічного призначення, побутової хімії тощо, а також збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів.

Для досягнення визначеної проектом Закону мети пропонується гармонізувати положення Податкового кодексу України (далі – Кодекс) із Директивою 92/83/ЄЕС, зокрема: встановити нульову ставку акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва харчового оцту, а також на спирт денатурований, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції, продукції технічного призначення, хімічної промисловості, перелік якої затверджується Кабінетом Міністрів України, із обов’язковим наданням його споживачами податкового векселя, авальованого банком, що дозволить забезпечити його цільове використання.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1266 "Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

Прийняття проекту Закону дозволить збільшити виробництво та реалізацію спирту етилового на 10-15 млн декалітрів на рік. Очікувані додаткові надходження до Державного бюджету України становитимуть, зокрема: податку на додану вартість - близько 150 млн гривень, податку на прибуток - близько 110 млн гривень на рік.

Разом з тим прогнозуються збільшення обсягів вітчизняного виробництва оцту харчового, парфумерно-косметичної продукції, продукції технічного призначення, побутової хімії тощо та, як наслідок, надходжень до Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону підлягає погодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України та Державною фіскальною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту Закону дозволить додатково завантажити потужності з виробництва спирту, збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів за рахунок збільшення реалізації спирту для виробничих потреб підприємств–виробників парфумерної продукції, оцту спиртового, продукції важкої, легкої та хімічної промисловості.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону дозволить зберегти робочі місця шляхом завантаження виробничих потужностей підприємств спиртової галузі.

11. Прогноз результатів 

Прийняття Закону України "Про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо питань оподаткування та регулювання виробництва і використання спирту" дозволить завантажити потужності спиртових заводів, збільшити виробництво і реалізацію спирту етилового, податкові надходження до Державного бюджету України, відновити виробництво вітчизняної продукції технічного призначення, хімічної, парфумерно-косметичної продукції, яка наразі імпортується на митну територію України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо питань оподаткування та регулювання виробництва і використання спирту"

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

З 2005 року Законом України від 25.03.2005 № 2505 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" було скасовано норму щодо встановлення пільгової ставки акцизного податку на спирт етиловий ректифікований, який використовується для виробництва оцту спиртового, а також спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який використовується для виробництва парфумерно-косметичної, хімічної продукції та іншої спиртовмісної продукції технічного призначення, що призвело до скорочення їх виробництва та, як наслідок, зменшення виробництва і реалізації спирту етилового, зупинки спиртових заводів, скорочення робочих місць, зменшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Наразі на спирт етиловий незалежно від мети його використання встановлено повну ставку акцизного податку (у розмірі 70,53 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту), що обмежує його застосування за ціновим чинником.

До 2004 року виробництво оцту харчового в системі харчової промисловості здійснювалося 25 цехами, загальна потужність яких складала 6,6 млн декалітрів оцту спиртового в рік. На даний час на ринку України домінує дешевий оцет столовий розлитий у ПЕТ-пляшки місткістю 1 л, який отримують розведенням водою лісохімічної або синтетичної оцтової кислоти і який є шкідливим для здоров’я людини.

Виробники продукції технічного та побутового призначення, побутової хімії тощо відмовилися від використання спирту денатурованого (спирту технічного) вітчизняного виробництва за ціною із урахуванням акцизного податку, оскільки така вартість спирту значно збільшує ціну зазначеної продукції, яка у порівнянні з аналогічною імпортною є неконкурентоспроможною.

При цьому спиртовмісна продукція технічного призначення (антифризи, готові рідкі суміші проти обмерзання, омивачі тощо), яка вироблялася вітчизняними спиртовими підприємствами, була заміщена аналогічними товарами імпортного виробництва з Білорусії, Молдови, Литви, Польщі, які ввозилися на митну територію України за кодом 3820 згідно з УКТ ЗЕД.

Потужності державних підприємств з виробництва спирту становлять більше 60 млн декалітрів на рік, що у 4 рази перевищує потребу ринку у спирті, яка згідно з балансом попиту і пропозиції спирту етилового, розробленого Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку України, на даний час становить близько 15 млн декалітрів.

Обсяг експортних поставок спирту етилового обмежене, оскільки встановлена Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом річною експортною квота 09.0371 етанол встановлена обсягом 27 тис. тонн і включає спирт (товарна позиція 2207 згідно з УКТЗЕД) та спиртні напої (товарна позиція 2208 згідно з УКТЗЕД).

Водночас Директивою 92/83/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради від 19 жовтня 1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої (глава V) (далі – Директива 92/83/ЄЕС) встановлено, що держави-члени звільняють охоплені сферою дії цієї Директиви товари від гармонізованого акцизного збору за умови дотримання вимог, встановлених ними для цілей забезпечення чіткого застосування таких звільнень, а також для запобігання будь-якому ухиленню від сплати податку, обходу або зловживанням, зокрема:

(а) якщо вони розповсюджуються у вигляді спирту, який було повністю денатуровано згідно з вимогами будь-якої держави-члена, а такі вимоги було належним чином нотифіковано та прийнято згідно з положеннями пунктів 3 та 4 цієї статті. Це звільнення обумовлюється застосуванням положень Директиви 92/12/ЄЕС у відношенні комерційного переміщення повністю денатурованого спирту;

(b) якщо такий спирт є денатурованим згідно з вимогами будь-якої держави-члена та використовується для виробництва будь-якого не призначеного для людського споживання товару;

(c) якщо він використовується для виробництва оцту, охопленого кодом КН 2209.

2. Визначення цілей державного регулювання

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо питань оподаткування та регулювання виробництва і використання спирту" спрямоване на вирішення питання стимулювання розширення сфери використання спирту етилового за ціновим чинником, що дозволить збільшити його виробництво та реалізацію, додатково завантажити потужності спиртових заводів, покращити їх фінансовий стан, інвестиційну привабливість, відновити виробництво оцту харчового, сприятиме нарощуванню вітчизняної парфумерної продукції, продукції технічного призначення, побутової хімії тощо, а також збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів.

Для досягнення визначених проектом Закону цілей пропонується встановити нульову ставку акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва харчового оцту, а також на спирт денатурований, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції, продукції технічного призначення, хімічної промисловості, перелік якої затверджується Кабінетом Міністрів України, із обов’язковим наданням його споживачами податкового векселя, авальованого банком, що дозволить забезпечити його цільове використання.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два способи у цій сфері державного регулювання.

Перший спосіб – не втручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є не прийнятним, оскільки у разі залишення ситуації без змін не можливе досягнення визначених цілей.

Другий спосіб – прийняття проекту Закону, що дозволить досягти визначених цілей державного регулювання шляхом внесення змін до Податкового кодексу України, зокрема: встановити нульову ставку акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва оцту харчового, на спирт етиловий ректифікований денатурований, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції, на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), який використовується для виготовлення продукції технічного призначення, хімічної промисловості, перелік якої затверджується Кабінетом Міністрів України, із обов’язковим наданням його споживачами податкового векселя, авальованого банком, що дозволить забезпечити його цільове використання.

Тому, єдиним прийнятним варіантом врегулювання питання є прийняття проекту Закону.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проектом Закону пропонується внести зміни до пункту 229.1. статті 229 Кодексу, зокрема: встановити нульову ставку акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва оцту харчового, спирт етиловий ректифікований денатурований, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), який використовується для виготовлення продукції технічного призначення, хімічної промисловості, перелік якої затверджується Кабінетом Міністрів України (підпункт 229.1.1); передбачити надання суб’єктами господарювання, які використовують спирт етиловий на виробництво оцту харчового, парфумерно-косметичної продукції та продукції, визначеної підпунктом "в" підпункту 229.1.1, податкового векселя, авальованого банком (підпункт 229.1.5), а також встановити, що підприємствами, які є одночасно виробниками спирту та зазначеної продукції не надають податковий вексель (підпункт 229.1.16).

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових бюджетних витрат, а також не спричиняє виникнення фінансових витрат у населення.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта немає.

Водночас встановлення нульової ставки акцизного податку на спирт етиловий, передбачене проектом Закону, дозволить гармонізувати структуру акцизного податку на спирт відповідно до Директиви 92/83/ЄЕС, сприятиме збільшенню використання спирту етилового за ціновим чинником, що дасть можливість завантажити виробничі потужності державних підприємств спиртової галузі, покращити їх фінансовий та економічний стан, збільшити надходження до Державного бюджету України, та забезпечити його цільове використання шляхом надання суб’єктами господарювання, які використовують спирт етиловий.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок сплати податків, збільшення обсягів вітчизняного виробництва спирту етилового, оцту харчового, парфумерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення та побутової хімії.

відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Покращення фінансового стану спиртових підприємств, додаткове завантаження потужностей підприємств.

відсутні

Інтереси громадян

Забезпечення збереження робочих місць.

відсутні

 

7. Запропонований строк дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта починається з дня, наступного за днем його опублікування, та є необмеженим.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта належать:

 

Розмір надходжень до бюджету

 Очікувані додаткові надходження до Державного бюджету України за рахунок сплати податків, від збільшення обсягів виробництва та реалізації спирту етилового на 10-15 млн декалітрів становитимуть, зокрема: податку на додану вартість близько 150 млн гривень, податку на прибуток близько 110 млн гривень.

 Крім цього, додаткові надходження прогнозуються за рахунок збільшення виробництва оцту харчового, парфумерно-косметичної продукції, продукції технічного призначення, побутової хімії тощо, які можливо буде оцінити не раніше ніж за рік після прийняття регуляторного акта.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється на виробників спирту етилового та його споживачів – виробників технічних рідин, парфумів, оцту тощо.

Час та кошти, витрачені суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та /або фізичних осіб

Високий. Проект розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

Після прийняття акта його редакцію також буде розміщено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Для відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження.

Базове відстеження результативності проекту Закону буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового обстеження регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Департаментом продовольства Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                           Я.В. КраснопольськийДодатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux