портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 10 листопада 2015

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства)"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 "Про внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства)"

 

       Верховна Рада України постановляє:

         І. Внести до статті 209 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011р., № 13-17, ст. 112; 2012р., № 6, ст. 50; 2013р., № 16, ст. 136; 2013р., № 18, ст. 167; 2014р., № 22, ст. 778; 2014р., № 39,ст. 2006; 2015р., № 7-9, ст. 55; 2015р., № 40-41, ст. 381) такі зміни:

       1. Пункт 209.2 після абзацу четвертого доповнити абзацами п’ятим-восьмим:

       "З 1 січня 2016 року кошти, зараховані на такі рахунки в системі електронного адміністрування податку, автоматично протягом операційного дня, в якому кошти надійшли на такі рахунки, перераховуються органом, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у таких розмірах:

     90 відсотків - на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

       10 відсотків - до спеціального фонду Державного бюджету України.

       Порядок використання сплачених сум податку на додану вартість до спеціального фонду Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України."

       У зв’язку з цим, абзац п’ятий та шостий вважати абзацами дев'ятим та десятим.

       ІІ. Прикінцеві положення.

       1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

       2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

 Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                       В. ГРОЙСМАН

 

 

 Повідомлення про оприлюднення

 проекту Закону України" Про внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства)"

 

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства)", Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект Закону розроблено на виконання пункту 5 протоколу наради від 19 жовтня 2015 року під головуванням Прем'єр-міністра України Яценюка А.П "Щодо нових підходів до державної підтримки агропромислового комплексу в умовах переходу на загальну систему оподаткування податком на додану вартість" (доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.10.2015 № 42899/0/1-15).

Метою розроблення проекту Закону є удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та підвищення її стимулюючої ролі.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua у розділі «Регуляторна політика».

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: lav@minapk.kiev.ua. Відповідальний виконавець: Лавринович Наталія Вікторівна, тел. 278-44-53.

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства)" (далі – проект Закону)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено на виконання пункту 5 протоколу наради від 19 жовтня 2015 року під головуванням Прем'єр-міністра України Яценюка А.П "Щодо нових підходів до державної підтримки агропромислового комплексу в умовах переходу на загальну систему оподаткування податком на додану вартість" (доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.10.2015 № 42899/0/1-15).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону є удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та підвищення її стимулюючої ролі.

Необхідність поступового поетапного переходу сільгосппідприємств на загальну систему оподаткування податком на додану вартість дозволить уникнути різкого вилучення їх обігових коштів, які використовуються ними на виробничі цілі.

Ситуація у поточному році ускладнюється несприятливими погодними умовами, які призвели до значних втрат посівів озимих зернових культур, і, в першу чергу, пшениці - близько 45% посівів озимих (близько 2,8 млн га) не утворили сходів.

Одночасна дія зазначених несприятливих факторів може поставити під загрозу продовольчу безпеку країни.

Враховуючи вищевикладене, пропонується запровадити норму щодо поетапного переходу сільгосппідприємств на загальну систему оподаткування податком на додану вартість, а саме - з 1 січня 2016 року частину коштів податку на додану вартість у розмірі 10 % спрямувати до спеціального фонду Державного бюджету з подальшим використанням їх на державну підтримку галузей агропромислового комплексу України і, в першу чергу, на підтримку галузі тваринництва, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників.

Реалізація зазначеної норми забезпечить щорічно додаткові надходження до спеціального фонду Державного бюджету в розмірі близько 2 млрд гривень.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Податковий кодекс України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону забезпечить протягом

2016-2017 років додаткові надходження до спеціального фонду Державного бюджету країни в розмірі близько 4 млрд гривень.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (minagro.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація запропонованих змін забезпечить удосконалення системи оподаткування та підвищить її стимулюючу роль в галузі сільського господарства.

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                               О.М. Павленко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства)"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Метою розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства)" (далі – проект Закону) є удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та підвищення її стимулюючої ролі.

Необхідність поступового поетапного переходу сільгосппідприємств на загальну систему оподаткування податком на додану вартість дозволить уникнути різкого вилучення їх обігових коштів, які використовуються ними на виробничі цілі.

Ситуація у поточному році ускладнюється несприятливими погодними умовами, які призвели до значних втрат посівів озимих зернових культур, і, в першу чергу, пшениці - близько 45% посівів озимих (близько 2,8 млн га) не утворили сходів.

Одночасна дія зазначених несприятливих факторів може поставити під загрозу продовольчу безпеку країни.

Враховуючи вищевикладене, пропонується запровадити норми щодо поетапного переходу сільгосппідприємств на загальну систему оподаткування податком на додану вартість.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект Закону розроблено на виконання пункту 5 протоколу наради

від 19 жовтня 2015 року під головуванням Прем'єр-міністра України

Яценюка А.П "Щодо нових підходів до державної підтримки агропромислового комплексу в умовах переходу на загальну систему оподаткування податком на додану вартість" (доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.10.2015 № 42899/0/1-15) та з метою удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, шляхом запровадження норми щодо поступового переходу сільгосппідприємств на загальну систему оподаткування податком на додану вартість.

Проектом Закону пропонується запровадити норму щодо поетапного переходу сільгосппідприємств на загальну систему оподаткування податком на додану вартість, а саме - з 1 січня 2016 року частину коштів податку на додану вартість у розмірі 10 % спрямувати до спеціального фонду Державного бюджету з подальшим використанням їх на державну підтримку галузей агропромислового комплексу України і, в першу чергу, на підтримку галузі тваринництва, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників.

Реалізація зазначеної норми забезпечить щорічно додаткові надходження до спеціального фонду Державного бюджету в розмірі близько 2 млрд гривень.

Реалізація положень проекту Закону забезпечить протягом 2016-2017 років додаткові надходження до спеціального фонду Державного бюджету країни в розмірі близько 4 млрд гривень.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто залишення усього без змін. Втім, це призведе до невиконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України та залишить невирішеним питання удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та підвищення її стимулюючої ролі.

Тобто, альтернативний спосіб досягнення встановленої мети не може бути запропонований у зв’язку з тим, що призводить до неможливості врегулювання існуючих проблем.

Отже, на даному етапі, прийняття проекту Закону є єдино можливим способом врегулювання цих питань.

4. Опис механізмів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Проектом Закону передбачено внесення змін до статті 209 Податкового кодексу України, що удосконалить систему оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та підвищить її стимулюючу роль.

Поступовий перехід сільгосппідприємств на загальну систему оподаткування податком на додану вартість планується здійснити поетапно, запровадивши з 1 січня 2016 року норму, відповідно до якої частину коштів податку на додану вартість у розмірі 10 % спрямувати до спеціального фонду Державного бюджету з подальшим використанням їх на державну підтримку галузей агропромислового комплексу України і, в першу чергу, на підтримку галузі тваринництва, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з найменшими витратами для суб'єктів господарювання та оцінка можливості впровадження і виконання вимог регуляторного акта

Реалізація проекту Закону забезпечить виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.10.2015 № 42899/0/1-15 та дозволить уникнути різкого вилучення їх обігових коштів, які використовуються ними на виробничі цілі.

Зовнішніх чинників, які могли б безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акта, немає.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Запропоновані зміни дозволять удосконалити систему оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та підвищити її стимулюючу роль.

 

Об’єкти впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.10.2015 № 42899/0/1-15.

Реалізація проекту Закону забезпечить додаткові надходження в 2016-2017 роках в розмірі 4 млрд грн до спецфонду Держбюджету.

Немає

Суб’єкти господарювання

Удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та підвищення її стимулюючої ролі.

Витрати за рахунок спрямування 10% коштів ПДВ сільгосппідприємств до спецфонду Держбюджету у 2016-2017 роках становитимуть орієнтовно 4 млрд гривень.

Фізичні особи

Немає

Немає

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Термін дії проекту Закону обмежений терміном дії спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, тобто до 01 січня 2018 року.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності проекту Закону належать:

- обсяг надходжень до бюджетів слугуватиме показником результативності зазначеного регуляторного акту через те, що сума податку на додану вартість від реалізації сільськогосподарської продукції підлягатиме сплаті до бюджету;

- кількість суб’єктів господарювання, які зможуть скористатися нормами проекту Закону.

дія проекту Закону України поширюється на суб’єктів спецрежиму оподаткування податком на додану вартість;

- рівень поінформованості суб'єктів щодо положень проекту Закону

рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо положень проекту Закону достатній у зв'язку з тим, що він розміщений для обговорення на офіційному сайті Мінагрополітики України;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться на виконання вимог акту

проект Закону зменшить розмір обігових коштів сільгосппідприємств за рахунок спрямування 10% коштів податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств до спецфонду Держбюджету (у 2016-2017 роках - орієнтовно 4 млрд гривень).

Після прийняття акта його редакцію також буде оприлюднено на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом аналізу статистичних даних після набрання чинності актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності буде здійснене Департаментом фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux