Проект Закону України від 30 вересня 2013

Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку виноградарсько-виноробної галузі”

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо стимулювання розвитку виноградарсько-виноробної галузі

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

а) пункт 209.8 статті 209 викласти у такій редакції:

“209.8. Норми цієї статті не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), та підприємств, які виробляють виноробну продукцію (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204-2205) з вирощеного на власних виноградниках винограду.”;

б) пункт 209.17 статті 209 доповнити підпунктом 209.17.18 такого змісту:

“209.17.18. Виробництво виноградних вин (15.93.0 КВЕД) за умови виробництва такої продукції з вирощеного на власних виноградниках винограду.”;

в) підпункт 301.6.2 пункту 301.6 статті 301 викласти у такій редакції:

“301.6.2. суб’єкт господарювання, що провадить діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29-2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, та виноробної продукції (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204-2205), виробленої з винограду, вирощеного на власних виноградниках;”.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

 

Голова Верховної Ради України

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку виноградарсько-виноробної галузі”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку виноградарсько-виноробної галузі” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку виноградарсько-виноробної галузі” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua 30 вересня 2013 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України e-mail: pustovit@minagro.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                     В.М. Давиденко

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку виноградарсько-виноробної галузі”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

На сьогоднішній день у більшості виноробних країн світу широким попитом користується продукція малих виноградарсько-виноробних підприємств типу “шато”, які, маючи власні виноградні насадження, виробляють ексклюзивні вина терруарного напрямку (вина місцевості), що особливо цінуються споживачами. Функціонування таких підприємств також створює умови для розширення сфери діяльності в туристичній галузі, внаслідок цього значно збільшуються бюджетні надходження та кількість робочих місць.

Для розвитку таких господарств за кордоном існують законодавчі умови, які сприяють їх розвитку. Як наслідок, на території передових виноробних держав, таких як Франція, Італія, Іспанія, Португалія протягом століть функціонують виноробні шато, продукція яких набула світової слави. В цих же країнах, а також ПАР, Чилі, Аргентині, Австралії, Новій Зеландії тощо створені багаточисельні сучасні виноробні шато, які виробляють ексклюзивну виноробну продукцію, що користується значним попитом у споживачів.

При цьому з понад 400 виноградарських підприємств в Україні практично відсутні господарства такого типу. Насамперед, це пов’язано з вітчизняною законодавчою базою, яка не сприяє розвитку таких підприємств в Україні. Зокрема, спеціалізовані виноградарсько-виноробні підприємства, які переробляють власновирощений виноград і їх кінцевою продукцією є вино, не попадають як сільгоспвиробники під спеціальний режим оподаткування і не можуть бути платниками фіксованого сільськогосподарського податку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є гармонізація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу щодо виробництва виноробної продукції і виконання інтеграційних умов та створення сприятливих умов для розвитку невеликих підприємств виноградарсько-виноробної галузі з повним циклом виробництва.

 Проектом Закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких виноградарсько-виноробні підприємства, які переробляють власновирощений виноград і їх кінцевою продукцією є вино (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204-2205), підпадають під спеціальний режим оподаткування, що дасть змогу залучити додаткові кошти для модернізації власного виробництва.

Крім того, проектом пропонується також розширити дію фіксованого сільськогосподарського податку на виноградарсько-виноробні підприємства, які переробляють власновирощений виноград і їх кінцевою є підакцизна продукція за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2204-2205.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Податковий кодекс України, закони України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” та “Про виноград та виноградне вино”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Внесення зазначених змін до Податкового кодексу України сприятиме створенню на базі невеликих виноградарських господарств, розташованих переважно поблизу санаторно-курортних зон, нових виноробних підприємств, які будуть виробляти вина терруарного напрямку. Розвиток таких підприємств дозволить організувати нові робочі місця та збільшити надходження до державного бюджету.

Також прийняття цього Закону України сприятиме розвитку винного туризму, що дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством доходів і зборів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку регіонів.

6.1. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на веб-сайті Мінагрополітики України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України є регуляторним актом, що спрямований на гармонізацію українського законодавства до законодавства Європейського Союзу щодо виробництва виноробної продукції і виконання інтеграційних умов та створення сприятливих умов для розвитку підприємств виноробної галузі, які самі вирощують та переробляють виноград.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України сприятиме стабільному розвитку галузі виноробства та підвищенню конкурентоспроможності виноробних підприємств, поліпшенню їх фінансового стану, в цілому забезпечить сприятливі умови для стабільного функціонування виноробної галузі та дасть можливість малим підприємствам створювати унікальні вина місцевості, що особливо цінуються споживачами, організувати нові робочі місця та збільшити надходження до державного бюджету. Також прийняття цього Закону України сприятиме розвитку винного туризму.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                               І.Ю. Бісюк

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку виноградарсько-виноробної галузі”

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

На сьогоднішній день у більшості виноробних країн світу широким попитом користуються продукція малих виноградарсько-виноробних підприємств типу “шато”, які маючи власні виноградні насаджень виробляють ексклюзивні вина терруарного напрямку (вина місцевості), що особливо цінуються споживачами. Функціонування таких підприємств також створює умови для розширення сфери діяльності в туристичній галузі, внаслідок цього значно збільшуються бюджетні надходження та кількість робочих місць.

Для розвитку таких господарств за кордоном існують законодавчі умови, які сприяють їх розвитку. Як наслідок, на території передових виноробних держав, таких як Франція, Італія, Іспанія, Португалія протягом століть функціонують виноробні шато, продукція яких набула світової слави. В цих же країнах, а також ПАР, Чилі, Аргентині, Австралії, Новій Зеландії тощо створені багаточисельні сучасні виноробні шато, які виробляють ексклюзивну виноробну продукцію, що користується значним попитом у споживачів.

При цьому з понад 400 виноградарських підприємств в Україні практично відсутні господарства такого типу. Насамперед, це пов’язано з вітчизняною законодавчою базою, яка не сприяє розвитку таких підприємств в Україні. Зокрема, спеціалізовані виноградарсько-виноробні підприємства, які переробляють власновирощений виноград і їх кінцевою продукцією є вино не попадають як сільгоспвиробники під спеціальний режим оподаткування і не можуть бути платниками фіксованого сільськогосподарського податку.

Найбільш дійовим і ефективним заходом виправлення становища, що склалося – є створення законодавчих умов для створення таких господарств.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою законопроекту є гармонізація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу щодо виробництва виноробної продукції і виконання інтеграційних умов та створення сприятливих умов для розвитку невеликих підприємств виноградарсько-виноробної галузі з повним циклом виробництва.

Проектом закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких виноградарсько-виноробні підприємства, які переробляють власновирощений виноград і їх кінцевою продукцією є вино (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204-2205) підпадають під спеціальний режим оподаткування, що дасть змогу залучити додаткові кошти для модернізації власного виробництва.

Крім того проектом пропонується також розширити дію фіксованого сільськогосподарського податку на виноградарсько-виноробні підприємства, які переробляють власновирощений виноград і їх кінцевою є підакцизна продукція за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2204-2205.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити, як чинний варіант регулювання, але враховуючи те, що на сьогодні законодавча база унеможливлює розвиток виноградарсько-виноробних підприємств типу “шато”, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

обраний спосіб прийняття запропонованих змін до Податкового кодексу України є на даний час оптимальним рішенням, що розв’язує проблему на законодавчому рівні.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

З метою створення сприятливих умов для розвитку невеликих підприємств виноградарсько-виноробної галузі з повним циклом виробництва передбачається внести зміни до статті 209 Податкового кодексу України. Ці зміни дають можливість віднести продукцію за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2204-2205, вироблену суб’єктами господарювання з винограду, вирощеного на власних виноградниках до сільгосппродукції, та вид діяльності за КВЕД 15.93.0 до виду сільськогосподарського виробництва на які розповсюджується дія спеціального режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.

Крім того змінами до статті 301 Податкового кодексу України передбачено розширити дію фіксованого сільськогосподарського податку на виробників продукції за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2204-2205, яка виробляється з винограду, вирощеного на власних виноградниках.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На сьогоднішній день виноград, що вирощується суб’єктами господарювання, та виноматеріал, який виробляється з нього є сільгоспвиробництвом, на яке розповсюджується дія спеціального режим оподаткування та дія фіксованого сільськогосподарського податку. При цьому, якщо суб’єктом господарювання буде вироблено з власного виноматеріалу готова виноробна продукція, такий суб’єкт господарювання втратить зазначені податкові пільги.

Зазначені зміни дозволять невеликим виноградарсько-виноробним підприємствам з повним циклом виробництва не втратити зазначені пільги. Внаслідок прийняття таких змін очікується створення на базі невеликих виноградарських підприємств виноградарсько-виноробних підприємств типу “шато” з повним циклом виробництва.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку виноградарсько-виноробної галузі” дасть змогу щорічно створювати до 10 нових виноградарсько-виноробних підприємств типу “шато”.

 

 

Витрати

Вигода

Держава

Не передбачено

Збільшиться виробництво виноробної продукції, покращиться її якість, з’являться нові робочі місця. Збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок надходжень від винного туризму.

Суб’єкт підприємницької діяльності

Витрати пов’язані з будівництвом та модернізацією виноробних потужностей, в залежності від планових обсягів виробництва

Компенсація інвестованих у виробництво коштів за рахунок зменшення податкового навантаження.

Населення

Не передбачено

Стабілізація цін на ринку виноробної продукції та покращення їх якості

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта необмежений.

8. Визначення показників результативності акта

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних дією акта - не передбачається.

2) Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – близько 400 сільгосппідприємств.

3) Час, який затратить суб’єкт господарювання для отримання підтримки – протягом податкового періоду.

4) Розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – додаткових витрат не передбачається, запровадження цього законодавчого акту зменшить витрати сільгосппідприємств на будівництво та модернізацію виноробних потужностей за рахунок пільгового оподаткування виробництва готової продукції.

5) Збільшення кількості виноробної продукції в регіонах, в яких вони знаходяться та створяться умови для забезпечення продовольчої безпеки.

6) Зміцнення фінансово-економічного стану сільгосппідприємств.

7) Збільшення обсягів виробництва якісної виноробної продукції.

8) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній, проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку виноградарсько-виноробної галузі” був розміщений на веб-сайті www.mіnagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базові відстеження результативності регуляторного акта здійснюються до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження регуляторного акта буде здійснюватись по показниках результативності регуляторного акта Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра

аграрної політики та

продовольства України                                                                                                                                                                 В.М. ДавиденкоOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux