портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 02 червня 2014

Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей справляння податку на додану вартість переробними підприємствами)"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей справляння податку на додану вартість переробними підприємствами)

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112; 2012, № 30, 356) такі зміни:

в абзаці першому цифри "2015" замінити  цифрами "2018";

в абзаці четвертому підпункту 6 слова і цифри "у 2014 році" замінити словами і цифрами "у 2014-2017 роках".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                                О. ТУРЧИНОВ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей справляння податку на додану вартість переробними підприємствами)"

 

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону та проведення аналізу регуляторного впливу зазначеного регуляторного акта, Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє про його оприлюднення.

Проект Закону розроблено з метою підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та продовження до 1 січня 2018 року діючої на сьогодні норми Податкового кодексу України, яка передбачає спрямування переробними підприємствами сум податку на додану вартість до спеціального фонду Державного бюджету України (50 %) та на спеціальні рахунки переробних підприємств (50 %), відкриті в органах державної казначейської служби.

 Реалізація запропонованих змін дозволить врегулювати питання надання підтримки сільськогосподарським виробникам молока та м'яса на період 2015-2017 років.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: andriy.shashkov@minagro.gov.ua, виконавець Шашков Андрій Володимирович, телефон 278-44-53 та Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                            І.Ю. Бісюк

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей справляння податку на додану вартість переробними підприємствами)"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні відповідно до Податкового кодексу України, переробні підприємства сплачують податок на додану вартість до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ними в органах державної казначейської служби у таких пропорціях:

- у 2012 році – до спеціального фонду Державного бюджету України – 30 відсотків, а на спеціальний рахунок – 70 відсотків;

- у 2013 році – до спеціального фонду Державного бюджету України – 40 відсотків, а на спеціальний рахунок – 60 відсотків;

- з 2014 року – до спеціального фонду Державного бюджету України – 50 відсотків, а на спеціальний рахунок – 50 відсотків.

Тобто, починаючи з 1 січня 2015 року, сільгосптоваровиробники молока та м'яса взагалі втрачають будь-яку підтримку на виробництво і поставку молока та м'яса в живій вазі на переробку.

2. Мета і шляхи її досягнення

З метою підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників пропонується продовжити на період до 1 січня 2018 року діючу на сьогодні норму Податкового кодексу України, яка передбачає спрямування переробними підприємствами сум податку на додану вартість до спеціального фонду Державного бюджету України (50 %) та на спеціальні рахунки переробних підприємств (50 %), відкриті в органах державної казначейської служби.

Зазначена система підтримки сільгосптоваровиробників зарекомендувала себе як досить дієва, оскільки частина коштів податку на додану вартість, яка надходить на спеціальні рахунки переробних підприємств, спрямовується на виплату компенсацій сільгосптоваровиробникам за продані ними молоко і м'ясо в живій вазі, а інша частина коштів податку на додану вартість, які спрямовуються переробними підприємствами до спеціального фонду Державного бюджету України, є на сьогодні єдиним джерелом фінансування програми підтримки розвитку галузі тваринництва.

Крім того, кошти податку на додану вартість, які спрямовуються переробними підприємствами до спеціального фонду Державного бюджету України, можуть слугувати в майбутньому для надання підтримки на поворотній основі або погашення відсоткових ставок за кредитами.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Податковий кодекс України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону України не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством доходів і зборів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону актуальний для регіонів у зв’язку з тим, що прийняття проекту Закону України дасть можливість створити умови для належного функціонування і розвитку молочного та м'ясного тваринництва та завантаження діючих виробничих потужностей молоко- та м'ясопереробних підприємств, забезпечить зайнятість сільського населення.

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України направляється на погодження до Федерації роботодавців України та Федерації професійних спілок України.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Реалізація запропонованих змін дозволить продовжити на період до 1 січня 2018 року діючу на сьогодні підтримку сільгосптоваровиробників молока і м'яса.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                  І.О. Швайка

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей справляння податку на додану вартість переробними підприємствами)"

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

На сьогодні, відповідно до Податкового кодексу України, переробні підприємства сплачують податок на додану вартість до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ними в органах державної казначейської служби у таких пропорціях:

- у 2012 році – до спеціального фонду Державного бюджету України – 30 відсотків, а на спеціальний рахунок – 70 відсотків;

- у 2013 році – до спеціального фонду Державного бюджету України – 40 відсотків, а на спеціальний рахунок – 60 відсотків;

- з 2014 року – до спеціального фонду Державного бюджету України – 50 відсотків, а на спеціальний рахунок – 50 відсотків.

Тобто, починаючи з 1 січня 2015 року, сільгосптоваровиробники молока та м'яса взагалі втрачають будь-яку підтримку на виробництво і поставку молока та м'яса в живій вазі на переробку.

2. Визначення цілей державного регулювання

З метою підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників пропонується внести зміни до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України та продовжити на період до 1 січня 2018 року діючу на сьогодні норму, яка передбачає спрямування переробними підприємствами сум податку на додану вартість до спеціального фонду Державного бюджету України (50 %) та на спеціальні рахунки переробних підприємств (50 %), відкриті в органах державної казначейської служби.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "status quo", тобто залишення без змін, проте це призведе до того, що сільгосптоваровиробники молока та м'яса з 1 січня 2015 року взагалі втратять будь-яку підтримку на виробництво і поставку молока та м'яса в живій вазі на переробку.

Діюча система підтримки сільгосптоваровиробників зарекомендувала себе як досить дієва, оскільки частина коштів податку на додану вартість, яка надходить на спеціальні рахунки переробних підприємств, спрямовується на виплату компенсацій сільгосптоваровиробникам за продані ними молоко і м'ясо в живій вазі, а інша частина коштів податку на додану вартість, які спрямовуються переробними підприємствами до спеціального фонду Державного бюджету, є на сьогодні єдиним джерелом фінансування програми підтримки розвитку галузі тваринництва.

Крім того, кошти податку на додану вартість, які спрямовуються переробними підприємствами до спеціального фонду Державного бюджету України, можуть слугувати в майбутньому для надання підтримки на поворотній основі або погашення відсоткових ставок за кредитами.

Отже, на сучасному етапі, прийняття проекту Закону є єдино можливим способом врегулювання цих питань.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту

Проектом Закону пропонується внести зміни до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з найменшими витратами для суб'єктів господарювання та оцінка можливості впровадження і виконання вимог регуляторного акта

Реалізація запропонованих змін дозволить продовжити на період до 1 січня 2018 року діючу на сьогодні підтримку сільгосптоваровиробників молока і м'яса.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього регуляторного акту немає.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Запропоновані зміни дозволять врегулювати питання надання підтримки сільськогосподарським виробникам молока та м'яса на період 2015-2017 років.

 

Об’єкти впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Надання підтримки сільгоспвиробникам без втручання держави.

Сприяння розвитку молочного та м'ясного скотарства.

 Уникнення конфлікту інтересів між платниками податків і контролюючими органами.

Немає

Суб’єкти господарювання

Збільшення доходів.

Сприяння підвищенню обсягів та конкурен­то­спроможності виробленої продукції.

Немає

Населення

Немає

Немає

 

7. Обґрунтування дії строку акта

Термін дії проекту Закону обмежений дією спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства (до 01 січня 2018 року).

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

До показників результативності проекту Закону належать:

- обсяг надходжень до бюджетів є показником результативності зазначеного регуляторного акту у зв’язку з тим, що 50 % суми податку на додану вартість за здані на переробку молоко і м'ясо в живій вазі спрямовується переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету;

- кількість суб’єктів господарювання, які зможуть скористатися нормами проекту Закону

дія проекту Закону поширюється на підприємства, як займаються переробкою молока та м'яса, а також на сільськогосподарські підприємства, які є здавачами молока та м'яса в живій вазі;

- рівень поінформованості суб'єктів щодо положень проекту Закону

рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо положень проекту Закону достатній у зв'язку з тим, що він розміщений для обговорення на офіційному сайті Мінагрополітики України;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться на виконання вимог акту

запропонований проектом Закону механізм працюватиме в автоматичному режимі, без втручання суб’єктивного фактора і не потребує додаткових витрат коштів.  

Після прийняття акту його редакцію також буде оприлюднено на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності проекту Закону.

Базове відстеження результативності проекту Закону буде здійснено після набрання її чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності проекту Закону буде здійснено через рік після набрання нею чинності з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Відстеження результативності буде здійснюватись Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

 

Перший заступник Міністра

аграрної політики та продовольства України                                                                                                                                             І.Ю. БісюкOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux