портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 31 серпня 2018

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення умов ведення аквакультури)

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 


 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення умов ведення аквакультури)

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2011 р., № 18, ст. 122; 2013., № 7, ст. 65; 2013 р., № 43, ст. 616; 2016 р., № 46, ст.780):

1) статтю 1 після абзацу сорок першого доповнити новим абзацом такого змісту:

 «захисні гідротехнічні споруди – інженерні споруди, побудовані відповідно до проекту будівництва для захисту території від шкідливої дії вод (протипаводкові греблі, дамби обвалування населених пунктів, промислових і інших об’єктів, сільськогосподарських земель);».

У зв’язку з цим, абзаци сорок другий – сімдесят четвертий вважати відповідно абзацами сорок третім – сімдесят п’ятим;

2) частину дев’ятнадцяту статті 51 після слів «Надання частин рибогосподарських водних обєктів, доповнити словами «(водосховищ, водосховищ комплексного призначення, ставків, озер, замкнених природних водойм, річок, каналів)»;

3) частину другу статті 85 після слів «гідротехнічними спорудами» доповнити словами «(в тому числі захисними гідротехнічними спорудами)».

2. У Законі України «Про аквакультуру» (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 43, ст. 616):

1) абзац тридцять шостий частини першої статті 1 після слів «технологічного призначення» доповнити словами «(рибницький ставок)»;

2) перше речення абзацу другого частини першої статті 14 після слів «Частини рибогосподарського водного об’єкта» доповнити словами «(водосховища, водосховища комплексного призначення, ставка, озера, замкненої природної водойми, річки, каналу)», а після слів «Земельного кодексу України,» доповнити словами «без паспорту водного об’єкта».

 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                            А. ПАРУБІЙ

 


Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення умов ведення аквакультури)»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення умов ведення аквакультури)» (далі – проект Закону України) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту Закону України розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ «Регуляторна політика»; підрозділ «Проекти регуляторних актів») та Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua (розділ – «Діяльність», підрозділ «Проекти документів»).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:

Державне агентство рибного господарства України (вул. Січових Стрільців, буд. 45-А, м. Київ, 04053), e-mail: akva@darg.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), e-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Відповідальний виконавець: Бойко Андрій Федорович, головний спеціаліст відділу аквакультури та відтворення водних біоресурсів Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі, тел. 484-63-50.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                             Віктор ШЕРЕМЕТА

 Пояснювальна записка

 до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки”

 

Мета: визначення організаційних та процедурних засад діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки, а також дерегуляція та надання виробнику право представляти нові марки виноробної продукції до дегустаційної комісії за власним вибором.

 

1. Підстава розроблення акта

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження Порядку діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки” (далі – проект наказу) розроблено на виконання частини одинадцятої статті 5 Закону України “Про виноград та виноградне вино”.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено з метою визначення організаційних та процедурних засад діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки. 

Проект наказу спрощує регулювання у сфері затвердження нових марок виноробної продукції.

Також він надає виробнику право представляти нові марки виноробної продукції до дегустаційної комісії за власним вибором.

3. Суть проекту акта

Розроблений проект наказу визначає організаційні та процедурні засади діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки. 

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Податковий Кодекс України; 

Закон України Про виноград та виноградне вино

Закон України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”;

Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119;

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 січня 2013 року № 28 “Про затвердження Положення про Центральну галузеву дегустаційну комісію виноробної промисловості”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2013 року за № 221/22753.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат державного та місцевих бюджетів.

Реалізація проекту дозволить розширити асортимент виноробної продукції.

6. Прогноз впливу

Проект наказу не вплине на розвиток регіонів, ринок праці, проте вплине на суб’єктів господарювання діяльність яких пов’язана з виробництвом виноробної продукції. 

Проект наказу вплине на ринкове середовище, і призведе до підвищення обсягу виробництва високоякісної виноробної продукції.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua), відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державною регуляторною службою України.

10. Правова ескпертиза

Проект наказу підлягає реєстрації в Міністерстві юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить:

забезпечити виконання вимог Закону України “Про виноград та виноградне вино” щодо затвердження нових видів виноробної продукції;

змінити загальні підходи до затвердження нових марок виноробної продукції;

спонукати національного виробника покращувати якість виноробної продукції, яка виробляються в Україні.

 

 

Голова Державного агентства

рибного господарства України                                                                                                                                            Я.С. Бєлов


Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення умов ведення аквакультури)»

 

I.            Визначення проблеми

Необхідність розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення умов ведення аквакультури)» (далі – проект Закону) зумовлена тим, що деякі колізії норм законодавства ускладнюють, а іноді і унеможливлюють здійснення господарської діяльності у сфері аквакультури.

Ведення господарської діяльності у сфері аквакультури на території України, в деяких випадках, унеможливлює раціональне здійснення рибогосподарської діяльності через відсутність чітких визначень термінів, значень, регулювань питання оренди водних об’єктів у даній сфері. Спрощення умов ведення аквакультури передбачають ряд змін.

Через відсутній взаємозв’язок між термінами трапляються випадки неоднозначного тлумачення норм законодавства України, тому необхідно врегулювати визначення терміну «рибогосподарська технологічна водойма» доповнивши його словами «рибницький ставок» для більш повного визначення цього терміну.

Законодавством запроваджено можливість здійснення садкової аквакультури та надання в користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів. Однак, на даний час, жодного договору ще не було укладено, і, відповідно, жодного нового садкового господарства не створено. Причиною такої ситуації є неузгодженість Закону з положеннями статті 51 Водного кодексу України, якою передбачена заборона оренди водосховищ комплексного призначення та річок, в той же час для здійснення садкової аквакультури в оренду береться не все водосховище, а лише частина його акваторії (водний простір). Запропоновані зміни дають можливість визначити повний перелік водних об’єктів, частини яких можуть бути використані для цілей аквакультури, що спростить процедуру укладення договорів оренди.

Орендодавці частин рибогосподарських водних об’єктів в процесі укладення договірних відносин іноді вимагають від орендарів паспорт водного об’єкту, що не відповідає чинним нормам законодавства України.

Зміни до статті 14 Закону України «Про аквакультуру» та статті 51 Водного кодексу України призведуть до спрощення процедури отримання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, шляхом уточнення положень щодо відсутності необхідності отримання паспорта водного об’єкта для здійснення садкової аквакультури та можливості оренди частин водосховищ комплексного призначення.

Використання гідротехнічних споруд рибогосподарських водних об’єктів та рибогосподарських технологічних водойм суб’єктами аквакультури здійснюється на підставі договорів оренди державного майна відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Виключення становлять лише гідротехнічні споруди, що виконують захисну функцію, тобто захисні гідротехнічні споруди, які відповідно статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» не можуть бути надані в оренду суб’єктам аквакультури. Однак, законодавством не визначено термін «захисні гідротехнічні споруди», що призводить та фактично унеможливлює укладання договорів оренди на гідротехнічні споруди рибогосподарських водних об’єктів, в тому числі і рибогосподарських технологічних водойм.

Зміни до Водного кодексу України запроваджують визначення терміну «захисні гідротехнічні споруди» та їх вичерпний перелік, а також порядок  надання у постійне користування земель водного фонду для будівництва захисних гідротехнічних споруд, що дозволить унормувати надання в оренду гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм та спростить діяльність у сфері аквакультури.

Для досягнення прогресу у веденні діяльності у сфері аквакультури є необхідним створення таких умов,  за яких суб’єкти аквакультури матимуть змогу вести свою діяльність без перешкод, та в свою чергу забезпечуватимуть населення більшою кількістю якісної рибної продукції. Відповідно, поступово збільшиться кількість рибної продукції на ринках України.

Саме на те, щоб спростити ведення діяльності у сфері аквакультури (упорядкування укладання договорів користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів для цілей аквакультури, унормування питання надання в оренду гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм) та надання можливості суб’єкту аквакультури здійснювати господарську діяльність з вирощування об’єктів аквакультури у відповідності до законодавчої бази та розширення можливостей суб’єктів аквакультури для планування їх економічної діяльності та створення сприятливих умов для розвитку ефективного бізнес середовища, спрямований даний законопроект.

Законопроектом передбачається спрощення умов ведення аквакультури, а саме:

уточнити термін «рибогосподарська технологічна водойма» доповнивши його словами «рибницький ставок» для більш повного визначення цього терміну, а саме визначення належності рибницького ставка та рибницького садка до рибогосподарської технологічної водойми;

врегулювання механізму надання в користування та умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів, у тому числі комплексного призначення, для цілей аквакультури та визначення повного переліку водних об’єктів, частини яких можуть бути використані для цілей аквакультури;

чітке визначення, що надання в оренду частини рибогосподарського водного об’єкту здійснюється без паспорту водного об’єкта;

запровадження визначення терміну «захисні гідротехнічні споруди» та їх вичерпний перелік, а також порядок  надання у постійне користування земель водного фонду для будівництва захисних гідротехнічних споруд.

Прийняття проекту Закону забезпечить всебічну державну підтримку та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу у сфері аквакультури, забезпечить збільшенню якісної продукції аквакультури вітчизняного виробництва та поліпшення умов забезпечення населення такою продукцією та збільшенню робочих місць в сфері аквакультури.

Усі подальші дії стосовно створення підприємства для ведення аквакультури стануть більш доступними, спрощеними та закономірними, як для підприємств так і для органів виконавчої влади та населення в цілому.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

збільшення споживання високоякісної вітчизняної рибної продукції на душу населення;

збільшення робочих місць в сфері аквакультури.

 

Держава

удосконалення законодавчої бази у сфері аквакультури;

визначення правових сфер відповідальності для державних органів управління;

сприяння розвитку адміністративно-територіальних одиниць, поповнення дохідної частини бюджетів різних рівнів;

надходження коштів до бюджетів різних рівнів шляхом надання в оренду частин рибогосподарських водних об’єктів та гідротехнічних споруд, насичення місцевих ринків вітчизняною продукцією високої якості.

 

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

реалізації права суб’єкта аквакультури на користування на умовах оренди частинами рибогосподарських водних об’єктів для вирощування об’єктів аквакультури;

реалізації права суб’єкта аквакультури на користування на умовах оренди гідротехнічними спорудами, які не відносяться до класу захисних;

збільшення насичення суб’єктами аквакультури національного ринку продукцією вітчизняного виробництва;

надходження коштів до бюджетів різних рівнів.

 

 

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів, позиція щодо відмови від врегулювання цієї проблеми не сприяє модернізації системи державного регулювання господарської діяльності та сприяє існуванню ризиків для проявів корупції, а тому є неприйнятною.

II. Цілі державного регулювання

До основних цілей державного регулювання слід віднести:

спрощення ведення діяльності у сфері аквакультури (упорядкування укладання договорів користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів для цілей аквакультури, унормування питання надання в оренду гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм);

надання можливості суб’єкту аквакультури здійснювати господарську діяльність з вирощування об’єктів аквакультури у відповідності до законодавчої бази та розширення можливостей суб’єктів аквакультури для планування їх економічної діяльності;

створення сприятливих умов для розвитку ефективного бізнес середовища.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.     Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити без змін існуючі нормативно-правові акти, але даний спосіб не сприятиме ефективному веденню рибогосподарської діяльності, а також раціональному поліпшенню питання збагачення рибопродукції на вітчизняних ринках України.

Зникне можливість надходження коштів до бюджетів різних рівнів від наданих в оренду частин рибогосподарських водних об’єктів та гідротехнічних споруд.

Альтернатива 2

Прийняття проекту Закону забезпечить надходження коштів до бюджетів різних рівнів від наданих в оренду частин рибогосподарських водних об’єктів та гідротехнічних споруд, збільшиться кількість робочих місць в сфері аквакультури, збільшиться насичення національного ринку рибопродукцією вітчизняного виробництва, що в свою чергу дасть збільшення відсотку споживання високоякісної вітчизняної рибної продукції на душу населення.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Не врегульоване питання упорядкування механізму надання в користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів та механізму використання на правах оренди гідротехнічних споруд. Відсутність додаткового наповнення бюджетів різних рівнів від наданих в оренду частин рибогосподарських водних об’єктів та гідротехнічних споруд.

 

Альтернатива 2

Законодавче врегулювання та упорядкування механізму надання в користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів. Врегулювання механізму використання на правах оренди гідротехнічних споруд. Збагачення бюджетів різних рівнів від наданих в оренду частин рибогосподарських водних об’єктів та гідротехнічних споруд.

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутність забезпечення робочими місцями населення, особливо в сільській місцевості, незмінна ситуація на ринку рибної продукції, відсутність збільшення якісної рибопродукції.

Альтернатива 2

збільшення кількості якісної рибної продукції на душу населення та забезпечення робочими місцями населення особливо в сільській місцевості.

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

32

1467

2759

4258

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0,75

34,45

64,75

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Відсутність реалізації прав суб’єктів аквакультури на користування на умовах оренди частинами рибогосподарських водних об’єктів для вирощування  об’єктів аквакультури та на користування на умовах оренди гідротехнічними спорудами, які не відносяться до класу захисних. Відсутність умов планування економічної діяльності та збільшення виробництва продукції аквакультури.

Альтернатива 2

Реалізації права суб’єкта аквакультури на користування на умовах оренди частинами рибогосподарських водних об’єктів для вирощування  об’єктів аквакультури,

реалізації права суб’єкта аквакультури на користування на умовах оренди гідротехнічними спорудами, які не відносяться до класу захисних та збільшення насичення суб’єктами аквакультури національного ринку продукцією вітчизняного виробництва, збільшення робочих місць у сфері аквакультури та надходжень до бюджетів різних рівнів.

відсутні

 

 

IV. Витрати

На одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядко-овийномер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

відсутні

 

відсутні

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

відсутні

 

відсутні

 

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

відсутні

 

відсутні

 

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

відсутні

 

відсутні

 

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

відсутні

 

відсутні

 

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

відсутні

 

відсутні

 

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

відсутні

 

відсутні

 

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

відсутні

 

відсутні

 

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

суб’єкти середнього підприємництва –32

суб’єкти великого підприємництва - 0

суб’єкти середнього підприємництва – 32

суб’єкти великого підприємництва -0

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

відсутні

 

відсутні

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

не передбачені

не передбачені

не передбачені

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

не передбачені

не передбачені

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

               

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

не

передбачені

не

передбачені

не передбачені

не передбачені

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

не передбачені

не передбачені

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

витрати відсутні

Альтернатива 2

витрати відсутні

           

 

V. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що у випадку залишення чинного законодавства без змін залишаться випадки, які спричинятимуть неоднозначне тлумачення законодавчих актів на місцях, будуть продовжуватися відмови у наданні в оренду частин рибогосподарських водних об’єктів та гідротехнічних споруд. Також не відбудеться державної підтримки та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу у сфері аквакультури, не відбудеться збільшення якісної продукції аквакультури вітчизняного виробництва та не здійснюватиметься поліпшення умов забезпечення населення такою продукцією, а також не відбудеться збільшення робочих місць в сфері аквакультури.

Альтернатива 2

4

Дана альтернатива оцінена відповідним балом у зв'язку з тим, що прийняття проекту Закону України дозволить усунути обставини, які спричиняють неоднозначне тлумачення законодавчих актів на місцях, відбудеться зменшення вірогідності отримання відмов в наданні в оренду частин рибогосподарських водних об’єктів та гідротехнічних споруд. Також прийняття Законопроекту України забезпечить всебічну державну підтримку та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу у сфері аквакультури, забезпечить збільшенню якісної продукції аквакультури вітчизняного виробництва та поліпшення умов забезпечення населення такою продукцією та збільшенню робочих місць в сфері аквакультури.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

оцінюючи підсумкові вигоди  даної альтернативи, необхідно зазначити, що проблема буде вирішена шляхом прийняття проекту Закону

Витрати наведені у відповідних таблицях

враховуючи оцінені у цій таблиці підсумкові витрати та вигоди, необхідно зазначити, що для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, тому що вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

оцінивши підсумкові вигоди та витрати, необхідно зазначити, що Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми, а лише поглибить її, тому вибір даної альтернативи не є можливим

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми, поглибить її, це в свою чергу, сприятиме зменшенню розвитку рибної галузі в Україні.

ризики відсутні

Альтернатива 2

перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту Закону повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу.

ризики відсутні

 

VI. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання визначеної проблеми пропонуються такі механізми та заходи:

уточнення терміну «рибогосподарська технологічна водойма» доповнивши його словами «рибницький ставок» для більш повного визначення цього терміну, а саме визначення належності рибницького ставка та рибницького садка до рибогосподарської технологічної водойми;

запроваджено можливість здійснення садкової аквакультури та надання в користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів, у тому числі водосховищ комплексного призначення;

запроваджено чітке визначення, що надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкту для цілей аквакультури здійснюється без паспорту водного об’єкта.

запроваджується визначення терміну «захисні гідротехнічні споруди» та їх вичерпний перелік, а також порядок надання у постійне користування земель водного фонду для будівництва захисних гідротехнічних споруд.

Проект Закону спрямований на спрощення ведення діяльності у сфері аквакультури (упорядкування укладання договорів користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів для цілей аквакультури, унормування питання надання в оренду гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм) та надання можливості суб’єкту аквакультури здійснювати господарську діяльність з вирощування об’єктів аквакультури у відповідності до законодавчої бази та розширення можливостей суб’єктів аквакультури для планування їх економічної діяльності та створення сприятливих умов для розвитку ефективного бізнес середовища.

Ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення мети державного регулювання оцінюється як високий, проектом Закону забезпечиться належне виконання чинного законодавства України та реалізація прав суб’єктів аквакультури на користування на умовах оренди частинами рибогосподарських водних об’єктів для вирощування об’єктів аквакультури та на користування на умовах оренди гідротехнічними спорудами, які не відносяться до класу захисних.

Організаційні заходи, які необхідно здійснити для впровадження регуляторного акта:

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства забезпечити інформування своїх територіальних органів, структурних підрозділів облдержадміністрацій з питань охорони водних біоресурсів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів аквакультури та громадськість про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

VII. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати суб’єктів господарювання та органів виконавчої влади наведені згідно Додатку 2 та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

Додаток 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розроблявся. Оскільки державним органом, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання прямих та додаткових витрат не передбачається.

Додаток 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (М-тест) розроблявся та додається відповідно. Регуляторний акт стосується суб’єктів малого підприємництва.

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «12» лютого 2018 р. по «12» березня 2018 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Проведено робочу нараду Держрибагентства з представниками Державного підприємства «Укрриба», бюджетної установи «Методично-технологічний центр з аквакультури», Об’єднання «Укррибгосп», громадських організацій: «Асоціація підприємців України», «Асоціація Українська аквакультурна спільнота», «Центр підготовки та розвитку аквакультури «Риболов» та представниками рибних господарств -  суб’єктів аквакультури з різних регіонів України.

25

За результатами наради були визначені проблемні питання, та подальше їх вирішення шляхом вдосконалення законодавчого регулювання у сфері аквакультури.

2

Проведено робочу нараду Держрибагентства щодо обговорення проблемних питань розвитку національної аквакультури

та розгляду пропозицій стосовно внесення змін

до законодавчих та нормативно-правових актів з метою

спрощення ведення діяльності у сфері аквакультури

за участю представників бюджетної установи «Методично-технологічний центр з аквакультури», Об’єднання «Укррибгосп» ДП «Укрриба», представників: Мінагрополітики,

Держводагенства,

Держгеокадастру

13

За результатами наради було вирішено, що існує необхідність спрощення ведення діяльності у сфері аквакультури, та прийняття запропонованих законодавчих змін

 

 

Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4226 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1467 (одиниць) та мікропідприємництва 2759 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 99,24 % (відсотків).

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

не

передбачені

не передбачені

не передбачені

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не

передбачені

не передбачені

не передбачені

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не

передбачені

не передбачені

не передбачені

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

не

передбачені

не передбачені

не передбачені

5

Інші процедури (уточнити)

не

передбачені

не передбачені

не передбачені

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Х

Х

Х.

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

4226

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Х

Х

Х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук закону в мережі Інтернет;за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) 1 закон (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) =11.92 грн. вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 4195 грн./22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці)/8 годин (робочий час 1 дня) = 23,84 грн.

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук закону в мережі Інтернет;за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) 1 закон (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) =11.92 грн. вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 4195 грн./22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці)/8 годин (робочий час 1 дня) = 23,84 грн.

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук закону в мережі Інтернет;за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) 1 закон (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) = 11.92грн. Х 5 років = 59,60 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

13

Інші процедури (уточнити)

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

0,00 грн. (витрати відсутні)

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

11,92 грн.

Х

59,60 грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4226

 

4226

4226

16

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

11,92 грн (рядок 14) Х 4226 (рядок 15) =50373,92грн.

Х

59,60 грн.. (рядок 14) Х 4226 (рядок 15) = 251869,6грн.

 

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

0

0

 

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

VIII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений у часі.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

IX. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

До основних показників результативності дії регуляторного акта належать:

уточнення терміну «рибогосподарська технологічна водойма» доповнивши його словами «рибницький ставок» для більш повного визначення цього терміну, а саме визначення належності рибницького ставка та рибницького садка до рибогосподарської технологічної водойми;

запровадження можливості здійснення садкової аквакультури та надання в користування на умовах оренди частин рибогосподарських водних об’єктів, у тому числі частин водосховищ комплексного призначення;

чітке визначення, що надання в користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкту здійснюється без паспорту водного об’єкта;

визначення терміну «захисні гідротехнічні споруди» та їх вичерпний перелік, а також порядок надання у постійне користування земель водного фонду для будівництва захисних гідротехнічних споруд. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта середній. Проект Закону розміщено на веб-сайті Мінагрополітики та Держрибагентства.

Після прийняття регуляторного акта він буде опублікований у засобах масової інформації та розміщений на сайті Верховної Ради України.

X. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цим актом шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних про кількість перших продавців, які зареєструються в державному реєстрі перших продавців.

Повторне відстеження буде проводитись не пізніше ніж за 3 місяці до втрати чинності цього регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

 

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                               Віктор ШЕРЕМЕТАOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux