портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 16 березня 2016

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до  деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду

 

Верховна Рада України постановляє:

 І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 р., № 25-26, ст.131) такі зміни:

статтю 249 викласти у такій редакції:

"Стаття 249. Незаконне добування водних біоресурсів

1. Незаконне добування водних біоресурсів, якщо воно заподіяло істотну шкоду або вчинене на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, –

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років з конфіскацією знарядь і засобів добування та всього добутого.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або вони пов’язані із добуванням водних біоресурсів, що занесені до Червоної книги України чи до переліків видів тварин або до переліків видів рослин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також умисне знищення таких водних біоресурсів або водних природних рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України, чи їх місць зростання, –

карається штрафом від семи тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією знарядь і засобів добування та всього добутого.

3. Перебування на водному об’єкті  чи у прибережній захисній смузі із забороненими знаряддями промислу (вибухові, отруйні речовини, знаряддя лову із застосуванням електроструму або інші, що пристосовані для масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу), –

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів добування.

4. Діяння, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені із застосуванням заборонених знарядь промислу (вибухові, отруйні речовини, знаряддя лову із застосуванням електроструму або інші, що пристосовані для масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу), забороненими способами добування, у тому числі, що призвели чи могли призвести до масової загибелі об’єктів тваринного і рослинного світу, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, –

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією знарядь і засобів добування та всього добутого.

Примітка. 1. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у сто п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Тяжкими наслідками у цій статті вважається шкода, яка у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.".

2. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення  (Відомості Верховної Ради УРСР,  1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:

1) у статті 85:

в абзаці другому частини третьої слова "від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження" замінити словами "від сорока до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", слова "від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

частину четверту викласти у такій редакції:

"Грубе порушення правил рибальства 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів і засобів вчинення правопорушення, які перебувають у власності чи у користуванні порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів і на посадових осіб – від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів і засобів вчинення правопорушення, які перебувають у власності чи у користуванні порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів";

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Повторне грубе порушення правил рибальства –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів і засобів вчинення правопорушення, які перебувають у власності чи у користуванні порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів і на посадових осіб – від восьмисот до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь добування (вилову) водних біоресурсів та засобів вчинення правопорушення, які перебувають у власності чи у користуванні порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів;".

У зв’язку з цим частину п’яту вважати відповідно частиною шостою;

доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"Порушення правил застосування технічних засобів дистанційного контролю – тягне за собою накладення штрафу від тисячі до двох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутих водних біоресурсів.

Примітка. Під грубим порушенням правил рибальства у цій статті розуміється рибальство із використанням знарядь добування особами, які не мають дозвільних документів на спеціальне використання водних біоресурсів; здійснення любительського рибальства у межах районів, виділених для промислового рибальства, а також здійснення промислового рибальства у межах районів, визначених для любительського рибальства; приховування обсягів вилучення водних біоресурсів при спеціальному використанні водних біоресурсів; застосування промислових знарядь лову, які не відповідають правилам та режимам рибальства; незаконне здійснення промислових операцій у заборонених для промислу місцях чи у заборонений для промислу період часу.";

2) статтю 851 викласти у такій редакції:

"Стаття 851. Виготовлення, збут, зберігання, перевезення чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного світу

Виготовлення, збут, зберігання, перевезення чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного світу, –

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестисот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів для їх виготовлення.";

3) в абзаці другому частини першої статті 86 слова "від одного до шести" замінити словами "від ста до трьохсот", слова "від п’яти до восьми" замінити словами "від чотирьохсот дев’яноста до дев’ятисот дев’яноста";

4) статтю 87 доповнити частиною  третьою такого змісту:

"Виконання робіт на землях водного фонду без здійснення заходів щодо збереження середовища існування та умов розмноження водних біоресурсів, забезпечення недоторканності ділянок, що становлять особливу цінність для збереження водних біоресурсів, –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот дев’яноста до дев’ятисот дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів вчинення правопорушення і на посадових осіб – від двох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів вчинення правопорушення.";

5) в абзаці другому частини першої статті 912 слова та знак "від трьох до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від дев’яти до тридцяти" замінити словами та знаком "від ста до трьохсот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьохсот до семисот";

6) у статті 221 слова і цифри "четвертою та п’ятою статті 85" замінити словами і цифрами "четвертою – сьомою статті 85", слова і цифри "статтями 851, 88 – 882" замінити словами і цифрами "статтею 851, частиною третьою статті 87, статтями 88 – 882";

7) у частині першій статті 2421 слово і цифри "статтями 861, 87" замінити словами і цифрами "статтею 861, частинами першою і другою статті 87";

8) у статті 255:

в абзаці двадцять другому пункту 1 частини першої слова "четверта і п’ята" замінити словами "четверта – шоста";

абзац двадцять шостий пункту 1 частини першої статті 255 викласти у такій редакції:

"органів рибоохорони (частини четверта – сьома статті 85, стаття 851, частина третя статті 87, статті 881,  90, стаття 91 – у частині, що стосується правопорушень у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, стаття 164 – у частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з добуванням і використанням риби та інших водних біоресурсів);";

в абзаці двадцять сьомому пункту 1 частини першої слово "п’ята" замінити словом "шоста";

в абзаці тридцять першому пункту 1 частини першої слова "четверта та п’ята" замінити словами "четверта – сьома";

в абзаці сороковому слова "четверта і п’ята" замінити словами "четверта – сьома";

пункт 9 частини першої доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"72 громадський інспектор рибоохорони (стаття 91);";

частину другу доповнити після пункту 71 новим пунктом 72 такого змісту:

"громадський інспектор рибоохорони (частина третя статті 85);";

9) у частині першій статті 258 слова та цифри "частиною третьою статті 85" виключити.

3. Внести до Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002 р., № 14, ст. 97) такі зміни:

1) частину п’яту статті 39 викласти у такій редакції:

"У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу,  проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах), крім пов’язаних з проведенням природоохоронних та рятувальних заходів, робіт з відтворення водних біоресурсів.";

2) в абзаці дев’ятому частини першої статті 60 слова  "таксами та методиками" замінити словами "таксами чи методиками".

4. Внести до Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012 р., № 17, ст. 155) такі зміни:

1) в абзаці дванадцятому статті 10 слово "та" замінити словом "або";

2) статтю 22 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Під час проведення спільно з працівниками органів рибоохорони перевірок дотримання вимог законодавства у  галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів рибодобувними підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форм власності), громадянами, які здійснюють вилучення водних біоресурсів, громадські інспектори мають право безоплатно надавати працівникам органів рибоохорони власні транспортні засоби, пально-мастильні матеріали для проведення таких перевірок.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

 Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                             В. ГРОЙСМАН 

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду" Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду", розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції до проекту акта просимо надавати протягом місяця, з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: infarm@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: minapk.riba@ukr.net, виконавець Білоус Олександр Дмитрович;

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а, Державне агентство рибного господарства  України, e-mail: ihtio@darg.gov.ua, виконавець Черненко Ольга Анатолііївна, телефон 486-63-14.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

         політики та продовольства  України                                                                                                                                    Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до  деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду" (далі – проект Закону) розроблено з метою посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, та за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування (забруднення, проведення днопоглиблювальних, берегоукріплювальних, гідромеліоративних робіт) і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є посилення відповідальності за порушення громадянами та посадовими особами правил рибальства, а саме:

порушення правил використання об'єктів тваринного світу, порушення правил рибальства;

експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням;

порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин;

перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів, перевищення затверджених лімітів (квот) та нормативів використання водних біоресурсів.

Крім того, передбачається:

уточнення повноважень органів та осіб, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері охорони, раціонального використання і відтворення водних біоресурсів;

уточнення положень Законів України "Про тваринний світ" та "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", що дозволить здійснювати рибоохоронні заходи на більш високому рівні.

Також проектом Закону передбачається посилити відповідальність за порушення правил рибальства у вигляді проведення робіт на рибогосподарських водних об’єктах без погодження відповідно до законодавства та невжиття заходів щодо збереження середовища існування та умов відтворення водних біоресурсів.

Посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, та за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування дасть можливість зменшити незаконне використання риби та інших водних біоресурсів.

3.Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про Червону книгу України", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про аквакультуру".

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України, та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6.Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації.

Проект Закону не містить положень, які б вказували на ознаки дискримінації та не порушує Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

7.Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю. Для обговорення і внесення пропозицій проект розміщено на веб-сайтах Державного агентства рибного господарства України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту Закону дасть можливість посилити відповідальність за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, та за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування дасть можливість зменшити незаконне використання риби та інших водних біоресурсів.

101. Вплив реалізації на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону буде сприяти раціональному використанню і охороні навколишнього природного середовища, створенню більш ефективного механізму щодо припинення порушень вимог законодавства у сфері охорони довкілля та усунення їх негативних наслідків.

 

 

Голова Державного агентства

 рибного господарства України                                                                                                                                                               Я.Б. Ковалів

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Даний законопроект розроблений з метою посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, та порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування (забруднення, проведення днопоглиблювальних, берегоукріплювальних, гідромеліоративних робіт), переселення та акліматизації.

На цей час в Україні притягнення до відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу (риби та інших водних біоресурсів) та за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування (забруднення водного середовища, проведення днопоглиблювальних, берегоукріплювальних, гідромеліоративних робіт) вирішуються на підставі Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення. На даний час виникла потреба посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу (риби та інших водних біоресурсів) відповідно до нових соціально-політичних обставин, економічних та природних умов, змін природоохоронного законодавства, зокрема занесення деяких видів риб та водних безхребетних до Червоної книги України, значного погіршення стану відтворення природних популяцій водних біоресурсів та загального стану запасів водних біоресурсів.

2. Визначення цілей прийняття запропонованого акта

Ціль прийняття запропонованого акта – забезпечення реалізації вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (зі змінами та доповненнями), Кримінального кодексу України, Законів України "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про Червону книгу України", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України 15 лютого 1999 року № 19, та приведення розміру штрафних санкцій до вимог сучасності.

Посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших біоресурсів та за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування дасть можливість зменшити незаконне використання риби та інших водних біоресурсів у водних об’єктах, у тому числі внутрішніх морських водах і територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України відповідно до змін природних, соціально-політичних обставин, економічних умов, змін природоохоронного законодавства, зокрема занесення деяких видів риб та водних безхребетних до Червоної книги України, значного погіршення загального стану запасів та відтворення водних біоресурсів, зростання собівартості добування всіх об’єктів промислу.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

1. залишити існуючі норми Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині щодо відповідальності за порушення правил рибальства.

Проте залишити вказані нормативні акти без змін немає можливості, оскільки дані норми у частині відповідальності за порушення правил рибальства не змінювалися протягом тривалого часу та вже не відповідають сучасним економічним (не враховують інфляційні чинники), соціально-політичним, міжнародним вимогам, реальному стану запасів риби, інших водних біоресурсів та потребам значного посилення відповідальності за порушення законодавства при використанні природних ресурсів;

2. вдосконалити та посилити кримінальну та адміністративну відповідальність за природокористування рибою та іншими водними біоресурсами, порушення умов їх існування тощо, шляхом прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду"  (щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства), яке дозволить забезпечити:

- посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування;

- більш раціональне використання та відтворення риби та інших водних біоресурсів, охорону навколишнього природного середовища, створення більш ефективного механізму щодо природокористування у рибному господарстві;

- дасть можливість зменшити незаконне використання риби та інших водних біоресурсів у водних об’єктах, у тому числі внутрішніх морських водах і територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України;

- зумовить відповідне збільшення відрахувань до Державного бюджету України.

 4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

 У проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду" пропонується нова редакція та доповнення відповідних статей Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України “Про тваринний світ”, “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, а саме:

 стаття 249 КК України. Незаконне зайняття рибним, звіриним, або іншим водним добувним промислом (нова редакція статті);

 стаття 85 КУпАП. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу (частини третя, четверта);

 стаття 851 КУпАП. Виготовлення, зберігання, перевезення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу (нова редакція);

 стаття 861 КУпАП. Експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням (зміна санкції);

 стаття 87 КУпАП. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин (додано частину третю та примітки);

 стаття 912 КУпАП. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів (зміна санкції);

 стаття 221 КУпАП. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді);

 стаття 2421 КУпАП. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

 стаття 255 КУпАП. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення;

 стаття 39 Закону України “Про тваринний світ”. Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин;

 стаття 521 Закону України “Про тваринний світ”. Заборонені знаряддя добування об'єктів тваринного світу;

 стаття 60 Закону України “Про тваринний світ”. Права посадових осіб уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів  виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, а також підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу;

 стаття 10 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”. Повноваження посадових осіб органів рибоохорони;

 стаття 22 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”. Громадський контроль за провадженням рибогосподарської діяльності;

 Усі запропоновані зміни та доповнення посилять кримінальну та адміністративну відповідальність у частині збільшення розміру штрафу та збільшення відповідальності при здійсненні господарської діяльності під час використання водних біоресурсів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Для досягнення визначених цілей чинним законодавством передбачений механізм процедури та порядок визначення та настання кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства. Прийняття даного проекту Закону надасть можливість посилити відповідальність за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування відповідно до змін соціально-політичних обставин, економічних та природних умов, змін природоохоронного законодавства, вдосконалення державного регулювання використання риби та інших водних біоресурсів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Об’єкт

впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Встановлення правопорядку,  зміцнення законності, запобігання правопорушенням, удосконалення державного регулювання та контролю в сфері природокористування водними біоресурсами

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

Визначення прав та обов’язків у сфері господарської діяльності,  вилову риби, використання та охорони природних ресурсів

Додаткові витрати відсутні

Населення

Визначення прав та обов’язків, виховання громадян у дусі точного і неухильного  додержання законодавства у сфері вилову риби, використання та охорони природних ресурсів

Додаткові витрати відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акта не обмежений, оскільки дія Кодексу України про адміністративні правопорушення" (зі змінами та доповненнями), Кримінального кодексу України, Законів України "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про Червону книгу України", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" не обмежена часом.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Дія даного регуляторного акта поширюється на всі особи - суб'єкти права, що перебувають на території держави тимчасово або постійно та підпадають під дію його приписів.

Показники результативності регуляторного акту визначаються в приведенні чинних норм Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких законодавчих актів України в частині визначення відповідальності за порушення правил рибальства, правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, та порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування  і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування до сучасних економічних, соціально-політичних, міжнародних вимог, забезпечення врегулювання та значного посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу відповідно до змін соціально-політичних обставин, економічних та природних умов, змін природоохоронного законодавства, вдосконалення державного регулювання використання риби та інших водних біоресурсів.

При затвердженні зазначеного регуляторного акта буде досягнуто:

- посилення відповідальності за порушення громадянами та посадовими особами правил рибальства, а саме: знаходження у водоохоронній зоні з забороненими до використання у цей час знаряддями вилучення риби та інших водних біоресурсів; рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь вилову; промисловий вилов особами, які не мають дозволу на промисел; вилучення риби та інших водних біоресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову.

- посилення відповідальності за порушення правил рибальства у вигляді проведення робіт на рибогосподарських водних об’єктах без погодження відповідно до законодавства та не вжиття заходів щодо збереження середовища існування та умов відтворення водних біоресурсів;

- посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, та за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування дасть можливість зменшити незаконне використання риби та інших водних біоресурсів у водних об’єктах, у тому числі внутрішніх морських водах і територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та ведення робіт на землях водного фонду" на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України: www.dkrg.gov.ua. та Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта Держрибагентством буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників.

 

 

Голова Державного агентства

 рибного господарства України                                                                                                                                                               Я.Б. КовалівOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux