портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 01 липня 2016

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації
системи державного управління у сфері сільського господарства

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122, із змінами):

1) у назві та тексті статті 18811 слова "органів державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

2) у назві та тексті статті 18822 слова "державної санітарно-епідеміологічної служби", "державної служби ветеринарної медицини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства, галузі ветеринарної медицини" відповідно;

3) у пункті 1 частини другої статті 229 після слів "на автомобільному транспорті" доповнити словами "та при експлуатації самохідних сільськогосподарських машин", після слів та знаку "та його заступники (" доповнити словами і цифрами "статті 108,";

4) статтю 236 викласти у такій редакції:

"Стаття 236. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням санітарних норм (стаття 42), а також про адміністративні правопорушення, передбачені частиною п'ятою статті 41, статтями 78, 80 – 83, 90-1, 95, 167, 168-1, 170 (коли вони є порушеннями санітарних норм), та статтею 188-11 цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах територій та об'єктів нагляду, визначених законодавством, мають право:

1) головний державний санітарний інспектор України та його заступники, головні державні санітарні інспектори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, та їх заступники, головні державні санітарні інспектори районів, міст, районів у містах, на державному кордоні, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, Служби безпеки України, з'єднань, частин та підрозділів і їх заступники;

2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства – щодо адміністративних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 41, а також статтями 42, 78, 80 - 83, 95, 167, 168-1, 170 (коли вони є порушеннями санітарних норм)."

5) статтю 244 викласти у такій редакції:

"Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства у сфері насінництва та розсадництва і порядку та умов ведення насінництва та розсадництва, (стаття 104-1).

Від імені зазначеного органу розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) Головний державний інспектор з насінництва та розсадництва України - штраф на громадян до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні інспектори з насінництва та розсадництва України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, їх заступники - штраф на громадян до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) державні інспектори з насінництва та розсадництва України - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

6) у статті 255:

в абзаці дев’ятому пункту 1 частини першої після слова "статті" доповнити цифрами "108,";

в абзаці шістнадцятому пункту 1 частини першої слова "органів державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

у пункті 12 частини першої слова "сільського господарства" замінити словами "з насінництва та розсадництва України";

упункті 17 частини другої слова "сільського господарства" замінити словами "з насінництва та розсадництва України".

2. У тексті Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189, із змінами) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства" у відповідному відмінку.

3. У статті 21 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2016р., № 4, ст.40) слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

4. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до №50, ст. 375, зі змінами):

у статті 167 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

у статті 260 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

5. У частині четвертій статті 33 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34-35, ст.458; 2015, № 52, ст.482) слова "санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

6. У статті 10 Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, ст. 167; 2013 р., № 50, ст. 694) слова ", розробляє і забезпечує реалізацію необхідних для стимулювання пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу контрольно-наглядових та дозвільно-реєстраційних функцій" виключити.

7. У Законі України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2010 р., № 38, ст. 511, № 29, ст. 272; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2014 р., № 29, ст. 945; 2015 р., № 14, ст. 96):

1) у тексті Закону слова “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі” в усіх відмінках замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті” у відповідному відмінку;

2) у частині другій статті 20 слова "обліку технічних засобів та" виключити;

3) у статті 21:

пункти 3, 5, 10, 13 частини першої виключити;

абзац двадцять перший частини другої виключити;

в абзаці другому частини третьої слова ", згідно з номенклатурою цих засобів, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" виключити.

8. Третє речення частини третьої статті 13 Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (Відомості Верховної Ради України 2012 р., № 41, ст. 491) викласти в такій редакції:

"Страхувальник може залучити до визначення розміру збитку та складення страхового акта представників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини.".

9. У частині тертій статті 22, частині другій статті 23, частині шостій статті 24 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2015 р., № 14, ст. 96) слова "що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за якістю зерна та продуктів його переробки".

10. У статті 21 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; 1992 р., № 13, ст.177; 2013, N 48, ст.682):

1) частину третю викласти в такій редакції:

"Радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднення водних ресурсів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства; підземних вод та корисних копалин - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр; сільськогосподарських угідь, атмосферного повітря на території населених пунктів - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.";

у частині четвертій слова "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

у частині сьомій слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

11. У Законі України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2009 р., № 31, ст. 451; 2011 р., № 33, ст. 327; 2014 р., № 6-7, ст. 80):

1) у частині першій статті 5 слова "та Головним державним санітарним лікарем України" замінити словами "за результатами державної санітарно-гігієнічної експертизи";

2) у статті 15:

в абзаці третьому частини другої слова "що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства";

друге речення частини шостої виключити.

12. У Законі України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 1, 2014 р., № 2-3, ст. 41):

у частині другій статті 34 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

у частині четвертій статті 36 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.".

13. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2014 р., № 41-42, ст. 2024; 2010 р., № 9, ст. 90; 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р.,
№ 41-42, ст. 2024):

1) статтю 10-2 виключити;

1) статтю 11-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників якості, у сфері санітарного законодавства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників якості, у сфері санітарного законодавства:

здійснює державну реєстрацію ГМО джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів;

затверджує перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО;

проводить моніторинг харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;

уповноважує акредитовані лабораторії на проведення моніторингу харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих із використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;

організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел та сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно людини під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі;

здійснює державну санітарно-гігієнічну експертизу ГМО, які використовуються у відкритих системах, для обґрунтування висновку щодо їх біологічної і генетичної безпеки стосовно людини з метою їх державної реєстрації.".

2) статтю 11-2 виключити.

14. Внести до Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53; 2009 р., № 6, ст. 22; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 33, ст. 326; № 39, ст. 387; 2012 р., № 4, ст. 17; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2014 р., № 23, ст. 873; 2015 р.,№ 2-3, ст. 12; № 21, ст. 133; 2015 р.,№ 21, ст. 134; № 24, ст. 171; 2016 р., № 4, ст. 40; № 4, ст. 44) такі зміни:

1) у статті 1:

терміни "Державний департамент ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини" та "територіальні органи" виключити;

доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку терміном:

"Компетентний орган з питань ветеринарної медицини України – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини та здійснює функції ветеринарної адміністрації України;";

2) у статті 7:

частину першу виключити;

частину четверту викласти у такій редакції:

"Керівник компетентного органу з питань ветеринарної медицини України, його заступники, керівники структурних підрозділів на яких покладено здійснення функцій державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду одночасно є за посадою відповідно Головним державним інспектором ветеринарної медицини України та його заступниками.";

частину восьму доповнити підпунктом 20 такого змісту:

"20) вирішення інших питань в галузі ветеринарної медицини відповідно до закону";

3) у статті 32:

пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:

"1) територіальних органів компетентного органу з питань ветеринарної медицини України;";

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "Регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України та транспорті" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що здійснює формування державної аграрної політики", "Регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті" у відповідному відмінку та числі;

5) у тексті Закону слова "Департамент" та "Державний департамент ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини" в усіх відмінках замінити словами "компетентний орган з питань ветеринарної медицини України".

15. В Законі України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19, із змінами):

1) у статтях 15, 67 слова "санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "санітарного законодавства";

2) у частині 10 статті 16 слова "установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

3) у частині другій статті 61 слова "органи державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

4) у частині третій статті 69 слова "санітарно-епідеміологічною службою" замінити словами "в порядку визначеним законом".

16. В Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218, із змінами):

1) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення", "органи державної санітарно-епідеміологічної служби", "державна санітарно-епідеміологічна служба" в усіх відмінках та числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства" у відповідному відмінку; слова "санітарний лікар" в усіх відмінках та числах замінити словами "санітарний інспектор" у відповідному відмінку, слова "санітарно-епідеміологічна експертиза" в усіх відмінках замінити словами "санітарно-гігієнічна експертиза" у відповідному відмінку.

2) у статті 1:

абзац чотирнадцятий частини першої після слів "це вид" доповнити словом "медичної";

частину другу доповнити словами "термін "декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - декларація)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".";

3) у статті 9:

частину другу викласти у такій редакції:

"Організація проведення гігієнічної регламентації небезпечних факторів забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства згідно з Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду.";

4) статтю 11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"проекти оголошення природних територій курортними та проекти відведення земельних ділянок та будівництва на таких територіях.";

5) частини п’яту – шосту статті 12 замінити частинами такого змісту:

"Порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Строк дії висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи становить не більше п’яти років.";

6) у частині четвертій статті 14 слово "здійснюють" замінити словом "здійснює";

7) у частині другій статті 20 слово "відповідними" виключити";

8) назву Розділу IV викласти у такій редакції:

"Розділ IV Державне управління у сфері санітарного законодавства";

9) статтю 31 виключити;

10) статтю 32 викласти у такій редакції:

"Стаття 32. Державні органи у сфері санітарного законодавства та їх посадові особи

На центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства, покладаються функції з державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства (здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду) на відповідних територіях, транспорті.

Керівник та заступники керівника центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства, та/або керівник та заступники керівника відповідного структурного підрозділу цього центрального органу виконавчої влади, на яких покладено здійснення функцій державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства (здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду) одночасно є за посадою відповідно Головним державним санітарним інспектором України та його заступниками.

Керівники структурних підрозділів територіальних органів центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства та їх заступники, що уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства (державний санітарно-епідеміологічний нагляд) згідно з цим Законом є головними державними санітарними інспекторами відповідної території та їх заступниками.

Інші працівники, що здійснюють державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства є державними санітарними інспекторами.";

11) у частині другій статті 34 слово "співпрацюють" замінити словом "співпрацює";

12) у частині п’ятій статті 35 слова "які здійснюють" замінити словами "який здійснює";

13) у частині першій статті 36 слова "лікарів та молодших медичних спеціалістів" замінити словами "інспекторів (лікарів-гігієністів, епідеміологів та молодших медичних спеціалістів)";

14) у частині четвертій статті 39 слова "забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров’я" замінити словами "реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

15) у статті 40:

пункт "а" частини першої доповнити абзацом такого змісту:

"регламенти використання небезпечних факторів, гранично допустимі концентрації та орієнтовно безпечні рівні хімічних і біологічних чинників у предметах та виробах, воді, повітрі, ґрунті";

пункт "б" частини першої виключити;

16) у назві статті 44 слово "України" виключити.

17. Статтю 34 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228) викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Дезінфекційні засоби

Хімічні речовини, біологічні чинники та засоби медичного призначення, що застосовуються для проведення дезінфекційних заходів, підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційного засобу центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства подається заява, в якій зазначається:

найменування засобу (торговельне найменування мовою оригіналу, англійською та українською мовою);

найменування заявника (адреса, телефон, телефакс, електронна адреса), для зарубіжних заявників - реєстраційний номер, для вітчизняних - код згідно з ЄДРПОУ;

найменування виробника (адреса, телефон, телефакс, електронна адреса), для зарубіжних виробників - реєстраційний номер, для вітчизняних - код згідно з ЄДРПОУ;

склад засобу, форма випуску, упаковка;

призначення засобу;

режим використання;

код згідно з УКТЗЕД - для імпортованого засобу;

код згідно з ДКПП - для вітчизняного засобу;

документ, що засвідчує надання повноважень заявнику представляти інтереси виробника (якщо заявник не є виробником);

заявка на державну реєстрацію за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику в сфері охорони здоров’я, до якої додаються завірені заявником звіти і протоколи досліджень;

проект етикетки;

проект інструкції з використання засобу або методичних вказівок;

зразок засобу;

стандартні зразки діючих речовин, якщо це передбачено методикою визначення їх вмісту в засобі.

Державна реєстрація здійснюється за результатами державної санітарно-гігієнічної експертизи протягом 30 робочих днів.

Видача свідоцтва про державну реєстрацію засобу його переоформлення здійснюється за плату, розмір якої встановлюється законом.

Плата за видачу, переоформлення зараховується до Державного бюджету України.

Виробництво, зберігання, транспортування, застосування та реалізація дезінфекційних засобів здійснюються з дотриманням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Застосування дезінфекційних засобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в Україні, а також тих, у процесі виготовлення, транспортування чи зберігання яких було порушено вимоги технологічних регламентів та інших нормативно-правових актів, забороняється.".

18. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 50, ст. 678, 2013 р., № 46, ст. 640):

1) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства" у відповідному відмінку;

2) частини п’яту та шосту статті 11 після слів "санітарного законодавства" доповнити словами "за умови наявності позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи".

19. У частині четвертій статті 32 Закону України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435; 2014 р. № 2-3, ст. 41) слова "державною санітарно-епідеміологічною службою" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

20. У тексті Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із змінами) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства" у відповідному відмінку.

21. У частині третій статті 13 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262 із змінами) слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

22. У тексті Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565; 2009 р., № 49, ст. 730) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства" у відповідному відмінку.

23. У частині першій статті 21 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47) слова "санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

24. У тексті Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2013, № 48, ст.682; 2015, № 14, ст.96) слова "орган державної санітарно-епідеміологічної служби" "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення", "державна санітарно-епідеміологічна служба" в усіх відмінках та числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства" у відповідному відмінку, "санітарно-епідеміологічної експертизи" в усіх відмінках словами "санітарно-гігієнічної експертизи" у відповідному відмінку.

25. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 31, ст.338, із змінами):

1) у статті 15:

у частині п’ятій слово "атестації" замінити словом "акредитації", слово "атестат" замінити словом "сертифікат" та слова "охорони здоров’я" замінити словами "безпеки дорожнього руху";

після частини п’ятої доповнити новими частинами такого змісту:

"Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів здійснюється в закладах незалежно від підпорядкування і форми власності, які внесені до реєстру Міністерства внутрішніх справ України, за наявності необхідної навчально-матеріальної бази, ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти.

Вимоги до закладів, які здійснюють професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, установлюються спільним актом органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки та Міністерства внутрішніх справ України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони праці та соціальної політики та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.".

У зв’язку з цим частини шосту-десяту вважати відповідно частинами восьмою-дванадцятою;

частину дев’яту викласти в такій редакції:

"Міністерство внутрішніх справ України створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів та реєстр осіб, які проходять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікацій у цих закладах, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

у частині десятій слова "та в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" виключити;

після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Право на керування тракторами, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами підтверджується посвідченням тракториста-машиніста відповідної категорії.".

У зв’язку з цим частину дванадцяту вважати частиною тринадцятою;

2) частину шосту статті 30 викласти в такій редакції:

"Облік підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України. Міністерство внутрішніх справ України створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання.";

3) у статті 34:

після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту: "Автоматизований облік тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та систематизація відомостей про їх власників ведеться територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з використанням Єдиного державного реєстру.".

У зв’язку з цим частини шосту-дванадцяту вважати частинами сьомою-тринадцятою;

в абзаці одинадцятому частини восьмої слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі” замінити словами “територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України";

4) у частині третій статті 46 слова "органи санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

5) у частині першій статті 521:

після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

"здійснення у випадках, передбачених законом, відомчої реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів і видача на них номерних знаків та відповідних реєстраційних документів;

перевірка відповідності матеріально-технічної бази та методичного забезпечення закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів у встановленому законодавством порядку, надання висновків про відповідність матеріально-технічної бази, методичного забезпечення та оснащеності навчального процесу для розгляду питання відповідними органами про акредитацію та видачу їм ліцензій на право підготовки трактористів-машиністів самохідних машин;

прийняття теоретичних і практичних іспитів для отримання права на керування тракторами, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами та видача за їх результатами посвідчень тракториста-машиніста;".

У зв’язку з цим абзац четвертий-одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-чотирнадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби, трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машинами, сільськогосподарську техніку, інші механізми або номерні складові частини до них, видача їм у встановленому порядку бланків актів приймання-передавання транспортних засобів та номерних знаків для разових поїздок.".

26. В абзаці четвертому частини восьмої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013, № 48, ст.682) слова "санітарно-епідеміологічного органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

27. Статтю 9 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2009, № 42, ст.635; 2015, № 52, ст.482) викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Орган нагляду і контролю за діяльністю у сфері ідентифікації та реєстрації тварин

Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, у сфері санітарного законодавства.".

28. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230; 2013, № 46, ст.640):

в абзаці третьому частини сьомої статті 9 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сфері санітарного законодавства";

у частині другій статті 24 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сфері санітарного законодавства".

29. У статті 9-1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2006, № 26, ст.213; 2014, № 4, ст.61):

у частині першій слова "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

у частині одинадцятій слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

30. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2014, № 6-7, ст.80; 2015, № 14, ст.96):

1) у статті 2:

у частині першій слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів";

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів";

1) у статті 3:

у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів";

у частині шостій слова "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері ветеринарної медицини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів";

2) у статті 11:

у частині першій слова "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту прав споживачів, у межах їх повноважень" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів";

у частині третій слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів";

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах санітарного законодавства, захисту прав споживачів".

31. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2013, № 46, ст.640):

1) у абзаці шостому частини другої статті 34 слова "ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сфері санітарного законодавства";

2) у частині п’ятій статті 47 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сфері санітарного законодавства";

3) у частині третій статті 48 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сфері санітарного законодавства".

32. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 11, ст.90; 2014, № 6-7, ст.80):

1) у статті 14:

частину третю виключити;

пункт 1 частини восьмої доповнити абзацами такого змісту:

"раціональним використанням та охороною меліорованих земель, проведенням протиерозійних заходів;

обґрунтованістю та доцільністю вилучення і надання меліорованих земель для несільськогосподарських потреб;";

2) у частині п'ятій статті 31 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, у сфері санітарного законодавства".

33. У Законі України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668; 2013, № 48, ст.682):

1) у частині третій статті 33 слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

2) у абзаці п’ятому частини першої статті 38 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

34. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 36-37, ст.242):

1) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, державної санітарно-епідеміологічної служби" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства" у відповідному відмінку;

2) у абзаці четвертому частини восьмої статті 12 слова "державної санітарно-епідеміологічної служби" виключити;

3) у пункті "н" частини першої статті 23 слова "державною санітарно-епідеміологічною службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

35. У статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 28, ст.230; 2010р., № 46, ст. 545) :

у частині четвертій слова "відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

у частині п’ятій слова "органами державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства";

36. У статті 5 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98; 2014 р., № 41-42, ст. 2024):

абзац п’ятий частини першої після слів "харчових продуктів" доповнити словами "у сфері санітарного законодавства";

абзац шостий частини першої виключити.

37. У тексті Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546, із змінами) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства" у відповідному відмінку.

38. У абзаці третьому частини другої статті 13 Закону України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2014р., № 6-7, ст. 80) слова "державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

39. У Законі України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 12, ст.95; 2015, № 21, ст.133):

1) у статті 13 слова "центральні органи виконавчої влади, до відання яких належать питання забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, захисту прав споживачів" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері санітарного законодавства, у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

2) у назві статті та частині першій статті 14 слова "центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства".

40. У абзаці шостому статті 30 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
№ 18, ст. 132; 2014, № 6-7, ст.80) слова "у сферах ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного благополуччя населення, ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби" замінити словами "у галузі ветеринарної медицини, у сфері санітарного законодавства".

41. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532):

1) у пунктах 6 – 9 Переліку слова "санітарно-епідеміологічної експертизи" замінити словами "санітарно-гігієнічної експертизи";

2) пункт 53 викласти в такій редакції:

53

Дозвіл на роботи із біологічними агентами І-IV груп патогенності (небезпеки), нуклеїновими кислотами мікроорганізмів та рекомбінатними молекулами ДНК

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

3) після пункту 53 доповнити новими пунктами такого змісту:

531

Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

532

Сертифікат про державну реєстрацію небезпечного фактора

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

 

42. У Законі України “Про пестициди і агрохімікати” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р.,№ 26, ст. 362):

1) у статті 7:

у частині третій слова "санітарно-епідеміологічної" замінити словами "санітарно-гігієнічної";

у частині шостій слова “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення” замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства”;

2) частину третю статті 9 викласти в такій редакції:

"Забезпечення ведення балансу потреби і надходження в Україну пестицидів і агрохімікатів здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.";

3) у частині другій статті 12 слова “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства; ”.

4) у статті 16 слова “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства”;

5) в абзаці п’ятому частини першої статті 161 слова “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства”;

6) статтю 162 викласти в такій редакції:

"Стаття 162. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

здійснення державного контролю за вмістом залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, кормах, а також у сільськогосподарській продукції та сировині;

реєстрація технічних засобів застосування пестицидів та агрохімікатів;

проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, матеріалів реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

погодження планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів та переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

здійснення державного нагляду за додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, у тому числі імпортованих, лікарських травах, водних об'єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення, у повітрі робочої зони;

наукове обґрунтування та розроблення гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів;

визначення переліку установ, які проводять токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів;

проведення арбітражних досліджень щодо токсиколого-гігієнічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх безпечного застосування.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.";

7) статтю 163 виключити;

8) у частині третій статті 17 слова "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, відповідно до їх компетенції" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства";

9) частину другу статті 18 викласти в такій редакції:

"Рішення про порядок використання сільськогосподарської сировини, яка не відповідає цим вимогам, приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства.".

43. У Законі України "Про бджільництво" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст.157, із змінами):

1) у статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику" виключити;

2) у частині другій статті 9 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

 Голова Верховної Ради України                                                                                                                А. ПАРУБІЙ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства" (далі – проект Закону) Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію.

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: info@minagro.gov.ua;

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

  

 

Перший заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства  України                                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства" (далі – проект Закону) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до пункту 1 § 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, з метою передачі функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (далі – постанова № 442).

2. Мета та шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою визначення в законодавчих актах функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади, відповідно до змін у системі органів виконавчої влади, які проведені Кабінетом Міністрів України у межах його конституційних повноважень шляхом прийняття підзаконних нормативно-правових актів (постанова № 442).

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кодекс України про надра;

Кодекс законів про працю України;

Кодексу цивільного захисту України;

Закон України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу";

Закон України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України";

Закон України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою";

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні";

Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";

Закон України "Про землеустрій";

Закон України "Про виноград та виноградне вино";

Закон України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів";

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів";

Закон України "Про ветеринарну медицину";

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб";

Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

Закон України "Про курорти";

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

Закон України "Про нафту і газ";

Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення";

Закон України "Про пестициди і агрохімікати";

Закон України "Про поховання та похоронну справу";

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання";

Закон України "Про дорожній рух";

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";

Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження";

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них";

Закон України "Про тваринний світ";

Закон України "Про меліорацію земель";

Закон України "Про охорону праці";

Закон України "Про відходи";

Закон України "Про загальну середню освіту";

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Про молоко та молочні продукти";

Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції";

Закон України "Про мисливське господарство та полювання";

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про бджільництво";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством екології та природних ресурсів України; Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Державною регуляторною службою України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Державною інспекцією України з безпеки та транспорті, Державною екологічною інспекцією України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства" забезпечить визначення в законодавчих актах функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади, відповідно до змін у системі органів виконавчої влади, які проведені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

 

  

Перший заступник Міністра аграрної    

політики та продовольства  України                                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства"

 

I. Визначення проблеми

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства" (далі – проект Закону) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України з метою передачі функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (далі – постанова № 442).

Відповідно до пункту 1 постанови № 442 утворено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу України та поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері племінної справи у тваринництві, у сфері охорони прав на сорти рослин, у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), а також функції із здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів.

Згідно з пунктом 2 постанови № 442 прийнято рішення щодо ліквідації Державної інспекції сільського господарства України, поклавши функції із здійснення реєстрації та обліку машин на Міністерство внутрішніх справ України, функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин - на Державну службу України з безпеки на транспорті, функції із здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу, державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва – на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів – на Державну екологічну інспекцію України.

Відповідно до пункту 3 постанови № 442 на Міністерство аграрної політики та продовольства України покладено функції із забезпечення формування державної політики щодо використання і охорони земель сільськогосподарського призначення.

Проектом Закону передбачається внесення змін до 43 законів України в частині визначення функцій і повноважень:

МВС (функції із здійснення реєстрації та обліку машин);

Мінагрополітики (функції із забезпечення формування державної політики щодо використання і охорони земель сільськогосподарського призначення);

Держпродспоживслужби (функції Держветфітослужби України, Держспоживінспекції України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України та інші функції, визначені постановою № 442);

Держекоінспекції України (функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів);

Укртрансбезпеки (функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин).

Крім того, проектом Закону передбачається покласти на Держпродспоживслужбу ряд функцій та повноважень Держсільгоспінспекції України, визначених Законами України "Про зерно та ринок зерна в Україні", "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" та "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", щодо яких постановою № 442 не передбачена передача повноважень іншим центральним органам виконавчої влади, зокрема, повноваження щодо:

- організації та здійснення державного нагляду (контролю) за якістю зерна та продуктів його переробки;

- організації та здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

- здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування.

Проектом Закону передбачається внесення змін до:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кодекс України про надра;

Кодекс законів про працю України;

Кодексу цивільного захисту України;

Закон України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу";

Закон України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України";

Закон України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою";

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні";

Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";

Закон України "Про землеустрій";

Закон України "Про виноград та виноградне вино";

Закон України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів";

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів";

Закон України "Про ветеринарну медицину";

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб";

Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

Закон України "Про курорти";

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

Закон України "Про нафту і газ";

Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення";

Закон України "Про пестициди і агрохімікати";

Закон України "Про поховання та похоронну справу";

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання";

Закон України "Про дорожній рух";

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";

Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження";

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них";

Закон України "Про тваринний світ";

Закон України "Про меліорацію земель";

Закон України "Про охорону праці";

Закон України "Про відходи";

Закон України "Про загальну середню освіту";

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Про молоко та молочні продукти";

Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції";

Закон України "Про мисливське господарство та полювання";

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про бджільництво".

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання,

Так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

-

* У разі коли проблема впливає на суб’єктів малого підприємництва, необхідно у подальших таблицях конкретизувати питому вагу суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив.

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є визначення в законодавчих актах функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади, відповідно до змін у системі органів виконавчої влади, які проведені Кабінетом Міністрів України у межах його конституційних повноважень шляхом прийняття підзаконних нормативно-правових актів (постанова № 442).

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 (збереження ситуації, яка існує на цей час)

Збереження чинних законодавчих актів України

Альтернатива 2

(прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Прийняття проекту Закону, що забезпечить визначення в законодавчих актах функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади, відповідно до змін у системі органів виконавчої влади, які проведені Кабінетом Міністрів України у межах його конституційних повноважень шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2016 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

 

Інші способи, що не передбачають внесення змін до законодавчих актів України, зазначених в розділі I, є непридатними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Отже, враховуючи зазначене, запропонована "Альтергнатива 2" є найбільш доцільною для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигод не передбачається

Не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з бюджетів усіх рівнів.

Альтернатива 2

Визначення в законодавчих актах функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади, відповідно до змін у системі органів виконавчої влади, які проведені Кабінетом Міністрів України.

Не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з бюджетів усіх рівнів.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигод не передбачається

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

Альтернатива 2

Визначення в законодавчих актах функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади, відповідно до змін у системі органів виконавчої влади, які проведені Кабінетом Міністрів України.

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигод не передбачається

Витрати залишаються на існуючому рівні.

Альтернатива 2

Визначення в законодавчих актах функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади, відповідно до змін у системі органів виконавчої влади, які проведені Кабінетом Міністрів України.

Витрати залишаються на існуючому рівні.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства" забезпечить визначення в законодавчих актах функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади, відповідно до змін у системі органів виконавчої влади, які проведені Кабінетом Міністрів України.

Здійснення вибору оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Норми законодавчих актів не відповідають змінам, проведеним Урядом України в системі органів виконавчої влади

Альтернатива 2

4

Внесення змін до законодавчих актів забезпечить визначення в них функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади, відповідно до існуючої системи функціонування органів виконавчої влади

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Вигод не передбачено

-

-

Альтернатива 2

Досягнення встановленої цілі регуляторного акта

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

Досягнення встановленої цілі регуляторного акта

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

-

-

Альтернатива 2

Здійснення вказаних заходів позитивно позначиться на всіх заінтересованих сторонах: держави, суб’єктів господарювання та громадян шляхом чіткого визначення функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади.

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого акта.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти проект Закону, що забезпечить досягнення поставленої цілі розробки регуляторного акта.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснення витрат на виконання вимог проекту Закону для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не передбачається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

– кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься
дія регуляторного акта – суб’єкти господарювання, на які поширюється Закони України до яких вносяться зміни;

– витрати коштів і часу, пов’язаних з виконанням вимог акта, операторами, що розміщують харчові продукти, корми та/або кормові добавки на ринку, отримані з використанням ГМО - розмір витрат коштів та часу не буде змінено, оскільки проектом регуляторного акта пропонується лише передача функцій і повноважень від одного органу до іншого;

– розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта - збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів не передбачається;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – середній. Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики для отримання зауважень та пропозицій. Після прийняття регуляторного акта його буде опубліковано у засобах масової інформації та розміщено на сайті Верховної Ради України, у нормативно-правовій системі "Ліга".

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися у строки, визначені законодавством.

Проведення відстежень результативності регуляторного акта здійснюватиметься у такі строки:

- базового відстеження – до набрання чинності актом шляхом опрацювання наданих зауважень і пропозицій за наслідками оприлюднення акта на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

- повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

- періодичне відстеження буде здійснюватись один раз на кожні 3 роки починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта буде використовуватися соціологічний та статистичний метод.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

  

Перший заступник Міністра аграрної    

політики та продовольства  України                                                                                                                                         Я.В. КраснопольськийOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux