портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 07 серпня 2015

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення”

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 1285 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№40-44, ст. 356) доповнити словами «або управляють спадщиною самостійно.».

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27 із наступними змінами):

1) частину десяту статті 93 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Строк оренди земельних ділянок, що передані у оренду особою, яка управляє спадщиною, закінчуються з моменту прийняття спадщини або визнання спадщини відумерлою.»;

2) частину другу статтю 134 доповнити новим абзацом такого змісту:

«надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок, в тому числі польових доріг, що передбачені документацією із землеустрою, розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення особі, яка орендує не менш, ніж 75 відсотків такого масиву.».

3. Пункт 45 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; 2003 р., № 38, ст.314) викласти у такій редакції:

«45) власники земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, фермерського господарства, інших земельних ділянок, розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення, за посвідчення договорів міни (обміну) таких земельних ділянок;».

4. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст. 280; 2013 р., № 36, ст. 472; 2011 р., № 34, ст. 343; 2015 р., № 21, ст. 133):

1) статтю 4 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«Орендодавцем земельної ділянки, яка входить до складу спадщини, є особа, яка управляє спадщиною, на строк до прийняття спадщини або визнання спадщини відумерлою.»;

2) частину восьму статті 8 викласти у такій редакції:

«Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок без згоди орендодавця.»;

3) доповнити статтею 82 такого змісту:

«Стаття 82. Особливості оренди земельних ділянок, розміщених у масиві земель сільськогосподарського призначення

Особа, яка орендує не менш ніж 75 відсотків земельних ділянок у масиві земель сільськогосподарського призначення, має переважне право на укладення договорів оренди інших земельних ділянок, розташованих у такому масиві, у разі, коли їх невикористання цією особою створює перешкоди у раціональному використанні орендованих земель. Орендна плата в такому випадку не може бути меншою, ніж найвищий розмір орендної плати за земельні ділянки, які розташовані у масиві та орендуються цією особою.

З метою реалізації переважного права орендар має звернутись до орендодавця земельних ділянок з пропозицією укласти договір оренди. У разі відмови орендодавця земельної ділянки в укладенні договору оренди спір вирішується в судовому порядку.

Орендодавець земельної ділянки може вимагати передачі йому орендарем у суборенду іншої земельної ділянки, розташованої у масиві на період дії договору оренди.»;

4) у статті 19:

після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

«Строк оренди земельних ділянок, що передані у оренду особою, яка управляє спадщиною, закінчуються з моменту прийняття спадщини або визнання спадщини відумерлою.».

У зв’язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною п’ятою;

доповнити частиною шостою такого змісту:

«Особа, яка управляє спадщиною, у складі якої є земельна ділянка, може передавати її в оренду на строк до державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.».

5. Статтю 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 314; 2010 р., № 1, ст. 2; 2012 р., № 49, ст. 555; 2014 р., № 6-7, ст. 80) після слів «земельні ділянки» доповнити словом «(землі)», а після слів «на строк» доповнити словами «до державної реєстрації прав власності на власності на земельну ділянку,».

6. Частину другу статті 4 у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 553, 2013 р., № 23, ст. 224; 2014 р., № 11, ст. 136; 2015 р., № 21, ст. 141) викласти в такій редакції:

«2. Речові права на нерухоме майно, зазначені в пунктах 2 і 3 частини першої цієї статті, є похідними і реєструються після державної реєстрації права власності на таке майно (крім випадку, зазначеного у абзаці другому цієї частини).

Право оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки (землі), в тому числі польові дороги, що передбачені документацією із землеустрою, а також земельні ділянки, які входять до складу спадщини, що надані в оренду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», або нотаріусами здійснюється без державної реєстрації земельної ділянки та державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом землі під польовими дорогами, що передбачені документацією із землеустрою, із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній або приватній власності), переходять у комунальну власність територіальних громад на території відповідної сільської, селищної, міської ради.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                    В. Гройсман

 

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення зміндо деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земельсільськогосподарського призначення»

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення», Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію на офіційному сайті.

Повний пакет документів до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення»  розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції до проекту акта просимо надавати протягом місяця, з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: infarm@dkrp.gov.ua;

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, e-mail: svitlana.rudenko@minagro.gov.ua, виконавець Руденко Світлана Вікторівна, телефон 226-30-62.

 

 

Заступник Міністра аграрної

            Політикита продовольства України                                                                                                                                           В.І. Лапа

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення» (далі – проект Закону) розроблено на виконання пункту 215 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 213, та пункту 70 плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357, якими передбачено удосконалення орендних відносин, сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря, а також удосконалення нормативно-правового механізму регулювання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля), зокрема шляхом запровадження економічних стимулів для обміну земельними ділянками та уникнення дроблення ділянок.

Практика орендних відносин у сфері використання сільськогосподарських земель свідчить про наявність проблеми формування зручних для обробітку масивів земель сільськогосподарського призначення, що не сприяє раціональному використанню сільськогосподарських земель.

Крім того, неврегульованою залишається проблема використання земель під польовими дорогами, в тому числі проектними, із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній або приватній власності).

Потребує також законодавчого врегулювання питання оренди земельних ділянок, що передані у оренду особою, яка управляє спадщиною.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону є внесення змін до окремих положень чинних нормативних актів для врегулювання питання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля).

Проект Закону спрямований на законодавче забезпечення:

вдосконалення управління спадщиною до прийняття спадщини або визнання її відумерлою;

можливості набуття особою, яка орендує не менш, ніж 75% масиву земель сільськогосподарського призначення, без проведення земельних торгів права оренди земельних ділянок під польовими дорогами розташованими в цьому масиві;

розширення переліку власників земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, які мають пільги щодо сплати державного мита за посвідчення договорів міни (обміну) таких земельних ділянок;

надання права орендарям земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок без згоди орендодавця;

особливостей оренди земельних ділянок, розміщених у масиві земель сільськогосподарського призначення;

набуття права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки (землі), в тому числі польові дороги, що передбачені документацією із землеустрою, а також земельні ділянки, які входять до складу спадщини, що надані в оренду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», або нотаріусами здійснюється без державної реєстрації земельної ділянки та державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки;

передачі у комунальну власність територіальних громад на території відповідної сільської, селищної, міської ради земель під польовими дорогами, в тому в числі проектними, із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній або приватній власності).

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Цивільний кодекс України;

Земельний кодекс України;

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»;

Закон України «Про оренду земель»;

Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua розділ «Регуляторна політика»).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом. Прийняття Закону України сприятиме підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва через створення умов для більш раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.

Також будуть врегульовані питання збереження і використання нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок (земель), в тому числі польових доріг, що передбачені документацією із землеустрою, а також земельних ділянок, які входять до складу спадщини.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття акта позитивно вплине на ринок праці, оскільки збільшення надходжень до місцевих бюджетів від земельних платежів та підвищення ефективності виробництва на землях сільськогосподарського призначення сприятимуть появі нових робочих місць.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення» дасть можливість реалізувати права більшості власників земельних часток (паїв), розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, на більш раціональне використання своєї власності, а орендарям сформувати більш зручні і економічно привабливі масиви земель сільськогосподарського призначення.

Крім того, прийняття проекту Закону дозволить створити юридичні підстави для використання нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок (земель), в тому числі польових доріг, що передбачені документацією із землеустрою, а також земельних ділянок, які входять до складу спадщини. Зазначене сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів від земельних платежів.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                         В.І. Лапа

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення»

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення» (далі – проект Закону) розроблено на виконання пункту 215 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 213, та пункту 70 плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357, якими передбачено удосконалення орендних відносин, сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря, а також удосконалення нормативно-правового механізму регулювання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля), зокрема шляхом запровадження економічних стимулів для обміну земельними ділянками та уникнення дроблення ділянок.

На сьогодні практика орендних відносин у сфері використання сільськогосподарських земель свідчить про наявність проблеми формування зручних для обробітку масивів земель сільськогосподарського призначення, що не сприяє раціональному використанню сільськогосподарських земель.

В масиві земель сільськогосподарського призначення, який об’єднує земельні ділянки власників земельних часток (паїв), нерідко серед земельних ділянок, що орендуються одним орендарем, знаходяться земельні ділянки, що використовуються безпосередньо їх власниками, іншими орендарями, а також нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок.

Крім того, неврегульованою залишається проблема використання земель під польовими дорогами, в тому в числі проектними, із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній або приватній власності).

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою розроблення проекту Закону є внесення змін до окремих положень чинних нормативних актів для врегулювання питання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля).

Проект Закону спрямований на законодавче забезпечення:

вдосконалення управління спадщиною до прийняття спадщини або визнання її відумерлою;

можливості набуття особою, яка орендує не менш, ніж 75% масиву земель сільськогосподарського призначення, без проведення земельних торгів права оренди земельних ділянок під польовими дорогами розташованими в цьому масиві;

розширення переліку власників земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, які мають пільги щодо сплати державного мита за посвідчення договорів міни (обміну) таких земельних ділянок;

надання права орендарям земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, на період дії договору оренди обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок без згоди орендодавця;

особливостей оренди земельних ділянок, розміщених у масиві земель сільськогосподарського призначення;

набуття права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки (землі), в тому числі польові дороги, що передбачені документацією із землеустрою, а також земельні ділянки, які входять до складу спадщини, що надані в оренду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», або нотаріусами здійснюється без державної реєстрації земельної ділянки та державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки;

передачі у комунальну власність територіальних громад на території відповідної сільської, селищної, міської ради земель під польовими дорогами, в тому в числі проектними, із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню (крім земельних ділянок, які перебувають у державній або приватній власності).

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший альтернативний спосіб:

можливо залишити чинний варіант регулювання. Але враховуючи те, що на сьогодні актів, які досконало регулюють дану сферу відносин немає, то такий спосіб є недоцільним.

Другий альтернативний спосіб:

обраний спосіб запропонований у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення».

Другий спосіб є на даний час оптимальним рішенням, що розв’язує проблему та відповідає чинному законодавству України, а також є таким, що сприятиме створенню необхідних умов для ефективного використання земельних ресурсів.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Метою розроблення проекту Закону є внесення змін до окремих положень чинних нормативних актів для врегулювання питання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля).

Для досягнення цілей, визначених у пункті 2 аналізу регуляторного впливу, проектом акта пропонується:

вдосконалити механізм управління земельними ділянками у складі спадщини до прийняття цієї спадщини або визнання відумерлою;

запровадити доступний механізм набуття права оренди (без проведення земельних торгів) на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки (землі), в тому числі польові дороги, що передбачені документацією із землеустрою, а також земельні ділянки, які входять до складу спадщини для осіб, які орендують не менш, ніж 75% масиву земель сільськогосподарського призначення;

визначити, що набуття права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки (землі), в тому числі польові дороги, що передбачені документацією із землеустрою, а також земельні ділянки, які входять до складу спадщини, здійснюється без державної реєстрації земельної ділянки та державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки;

розширити перелік власників земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, які мають пільги щодо сплати державного мита за посвідчення договорів міни (обміну) таких земельних ділянок;

встановити особливості оренди земельних ділянок, що розміщені у масиві земель сільськогосподарського призначення;

передати у комунальну власність територіальних громад земель під польовими дорогами, які перебувають у державній або приватній власності).

Організаційні заходи для впровадження регулювання.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту акта із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, отримати висновок правової експертизи в Міністерстві юстиції України, внести проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Розв’язання означеної проблеми можливе лише шляхом прийняття цього проекту акта.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення». дасть можливість створити необхідні механізми обміну земельними ділянками в межах масиву земель сільськогосподарського призначення.

На сьогодні чинне законодавство не містить конкретних норм щодо створення умов для формування більш прийнятних для сільськогосподарського обробітку масивів земель сільськогосподарського призначення.

Тому, саме шляхом удосконалення орендних відносин, сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря. можливо досягти визначених цілей.

6. Очікувані результати прийняття акта

Реалізація норм проекту Закону створить умови для більш ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, сприятиме спрощенню оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок (земель), в тому числі польових доріг, зумовить збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигода

Держава

 

 

Не потребує залучення додаткових фінансових витрат.

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, зокрема державної та комунальної власності.

Суб’єкти господарювання

Не потребує залучення додаткових фінансових витрат землевласників та землекористувачів.

 

Спрощення формування зручних для обробітку цілісних масивів земель сільськогосподарського призначення, оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок (земель), в тому числі польових доріг.

Населення

 

 

Витрат не зазнає

Збільшення надходжень до місцевих бюджетів від земельних платежів

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта, не визначається;

суб’єкти господарювання, на які поширюватиметься дія акта – землевласники та землекористувачі.

виконання вимог акта суб’єктами господарювання (в тому числі фізичними особами) не потребуватиме додаткового часу, та додаткових фінансових витрат.

Запровадження цього нормативно-правового акту забезпечить більш ефективне використання земель сільськогосподарського призначення, сприятиме спрощенню оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок (земель), в тому числі польових доріг, зумовить збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – середній, проект акта опубліковано на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України у розділі «Регуляторна політика»: www.minagro.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Будуть здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання ним чинності, шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводиться через рік, після набрання ним чинності, шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України протягом усього строку дії регуляторного акта за показниками результативності.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                      В.І. Лапа

 

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux