портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 18 липня 2017

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 13 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 2, ст. 7; 2010 р., № 37, ст. 494; 2016 р., № 4, ст. 40):

1) у частині першій:

після слова "отримувати" доповнити словом "безоплатно";

після слова "торгівлі" доповнити словами "за умови наявності їх у Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві";

2) після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

"Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів є адміністративною послугою, яку на замовлення власників племінних (генетичних) ресурсів забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (далі – регіональна установа), які є суб’єктами надання адміністративної послуги. Строк видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів становить десять робочих днів з одержання замовлення на його видачу. Регіональні установи отримують незаповнені бланки cертифікатів племінних (генетичних) ресурсів від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, заповнюють та видають один примірник покупцю, інший – власнику племінних (генетичних) ресурсів, за умови подання відповідної заявки та надання підтвердження будь-яких операцій, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передавання прав власності на племінні (генетичні) ресурси власного чи невласного виробництва на відтворення. Строк зберігання сертифіката племінних (генетичних) ресурсів становить три роки у:

власника племінних (генетичних) ресурсів на реалізовані племінні (генетичні) ресурси;

покупця після закінчення періоду використання придбаних племінних (генетичних) ресурсів.

Заповнення сертифіката племінних (генетичних) ресурсів проводиться на основі даних відповідних форм племінного обліку, за умови наявності їх у Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві, за матеріалами державних книг племінних тварин, каталогів або інших офіційних видань та на основі матеріалів щодо присвоєння відповідного статусу суб’єкту племінної справи у тваринництві.

Підставами для відмови власникам племінних (генетичних) ресурсів у видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів є :

відсутність у суб’єкта господарювання племінних (генетичних) ресурсів;

відсутність будь-яких операцій, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передавання прав власності на племінні (генетичні) ресурси власного чи невласного виробництва для відтворення;

відсутність відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві;

відсутність відповідних даних про власника племінних (генетичних) ресурсів у Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві".

У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно частиною п’ятою;

3) частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:

"Положення про сертифікати племінних (генетичних) ресурсів визначає правила заповнення, порядок обліку та видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів.".

2. У Законі України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 470; 2011 р., № 18, ст. 129; 2014 р., № 6-7, ст. 80):

1) у частині п’ятій статті 7:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"створення, ведення реєстрів дорадників, експертів-дорадників і дорадчих служб;";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"надання адміністративної послуги "Реєстрація сільськогосподарської дорадчої служби з видачею сертифіката";

2) у статті 9:

частину четверту викласти в такій редакції:

"Рішення про внесення заявника до Реєстру дорадчих служб та видачу йому сертифіката або про відмову у внесенні до цього Реєстру та видачі сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сільського господарства, протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження заяви та відповідних документів:

засвідчених у встановленому законодавством порядку копій установчих документів дорадчої служби;

переліку дорадчих послуг і адміністративно-територіальних районів, на території яких дорадча служба їх надаватиме;

інформації про кількісний склад дорадчої служби та копій кваліфікаційних свідоцтв кожного дорадника.";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.".

3. У Законі України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2009 р., № 31, ст. 451; 2011 р., № 33, ст. 327, № 37, ст. 373; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 20-21, ст.712, № 40, ст. 2017):

у статті 2:

частину третю після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту:

"Затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, та є адміністративною послугою. Для затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства суб’єктом господарювання подається заява (лист, звернення) довільної форми та проектно-кошторисна документація на створення виноградних насаджень. Послуга надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на безоплатній основі у термін протягом тридцяти календарних днів від дати надходження проектно-кошторисної документації та має необмежений термін дії. Підставою для відмови у затвердженні проекту для садіння виноградників для виноробства є виявлення у проектно-кошторисній документації невідповідностей щодо технологічних вимог закладення та вирощування винограду, земельних та інших питань, відображених у проекті.";

після частини сьомої доповнити статтю новими частинами такого змісту:

"Надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, та є адміністративною послугою. Підставою для одержання адміністративної послуги є економічна недоцільність подальшої експлуатації виноградних насаджень.

Для отримання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, суб’єктом господарювання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, подаються:

звернення щодо необхідності списання багаторічних насаджень;

техніко-економічне обґрунтування необхідності списання багаторічних насаджень;

відомість про багаторічні насадження, що пропонуються до списання за даними бухгалтерського обліку;

акт інвентаризації багаторічних насаджень, які пропонуються до списання;

акт списання багаторічних насаджень, складений комісією підприємства зі списання багаторічних насаджень;

відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження багаторічними насадженнями, що пропонуються до списання.

Для дострокового списання багаторічних насаджень внаслідок форс-мажорних обставин додатково подаються висновки наукових закладів та проектних організацій, довідки центрів з гідрометеорології.

Послуга надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на безоплатній основі у термін протягом тридцяти календарних днів від дати надходження вищезазначеного переліку документів та має необмежений термін дії.

Підставами для відмови у наданні погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, є:

подання неповного пакета документів;

подання неповної та/або недостовірної інформації у визначеному переліку документів;

у техніко-економічному обґрунтуванні необхідності списання багаторічних насаджень відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання багаторічних насаджень;

відповідно до законодавства заборонено розпоряджатися багаторічними насадженнями.

У разі наявності підстав для відмови у наданні погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, протягом 10 робочих днів направляє заявнику повідомлення із зазначенням підстав для відмови у наданні погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів.".

У зв’язку з цим частину восьму вважати відповідно частиною чотирнадцятою;

у статті 4:

після частини четвертої доповнити новими частинами такого змісту:

"Використання зарубіжної технологічної документації погоджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на безоплатній основі та має необмежений термін дії.

Погодження використання зарубіжної технологічної документації є адміністративною послугою.

Для погодження використання зарубіжної технологічної документації суб’єктом господарювання надаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, разом із заявою наступні документи:

зарубіжна технологічна документація мовою оригіналу;

завірений в установленому порядку переклад зарубіжної технологічної документації на українську мову;

матеріали, які підтверджують передачу власником зарубіжної технологічної документації права на їх використання на території України;

право на використання назв захищених географічним зазначенням зарубіжної технологічної документації (у разі підтвердження такого захисту).

Рішення про погодження або відмову у погодженні використання зарубіжної технологічної документації приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, протягом тридцяти робочих днів після надання документів.

Підставами для відмови у погодженні використання зарубіжної технологічної документації є:

відсутність зарубіжної технологічної документації мовою оригіналу та завіреного в установленому порядку перекладу на українську мову;

відсутність матеріалів, які підтверджують передачу власником зарубіжної технологічної документації права на її використання на території України;

відсутність права на використання назв захищених географічним зазначенням (у разі підтвердження такого захисту);

невідповідність зарубіжної технологічної документації вимогам вітчизняної нормативної технологічної документації.";

у статті 5:

3) після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

"Технологічні інструкції та зміни до них затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на безоплатній основі та мають необмежений термін дії.

Затвердження технологічних інструкцій та змін до них є адміністративною послугою.

Для затвердження технологічних інструкцій та змін до них на виробництво виноробної продукції до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства:

суб’єктом господарювання надається разом із заявою проект технологічних інструкцій та змін до них;

висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, який надсилається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

Рішення про затвердження або відмову від затвердження технологічних інструкцій та змін до них приймається протягом тридцяти робочих днів після надання документів центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

Підставами для відмови у затвердженні технологічних інструкцій та змін до них є:

невідповідність технологічних інструкцій та змін до них вимогам нормативної технологічної документації;

негативний висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, який надсилається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства".

У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно частиною сьомою.

Після частини тринадцятої доповнити новими частинами такого змісту:

"Нові марки виноробної продукції затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на безоплатній основі та мають необмежений термін дії.

Затвердження нових марок виноробної продукції є адміністративною послугою.

Для затвердження технологічних інструкцій на нові марки виноробної продукції суб’єктом господарювання надаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, разом із заявою наступні документи:

проект технологічної інструкції на нові марки виноробної продукції;

підтвердження власної сировинної бази і відповідних потужностей для виробництва виноробної продукції (при затвердженні нових марок тихих вин і марочних коньяків України).

Рішення про затвердження або відмову від затвердження нових марок виноробної продукції приймається протягом тридцяти робочих днів після надання документів центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

Підставами для відмови у затвердженні нових марок виноробної продукції є:

невідповідність технологічних інструкцій на нові марки виноробної продукції вимогам нормативної технологічної документації;

відсутність у суб’єкта господарювання власної сировинної бази і відповідних потужностей для виробництва виноробної продукції (при затвердженні нових марок тихих вин і марочних коньяків України);

негативний висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, який надсилається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства".

У зв’язку з цим частини чотирнадцяту – двадцять другу вважати частинами п’ятнадцятою – тридцять другою;

4) cтаттю 8 доповнити новими частинами такого змісту:

"Для затвердження вин контрольованих найменувань за походженням до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, суб’єктом господарювання надається разом із заявою:

проект технологічної інструкції на виробництво вин контрольованих найменувань за походженням;

матеріали, що підтверджують наявність у суб’єкта господарювання сировинної бази для виготовлення вин контрольованих найменувань за походженням;

матеріали, що підтверджують випуск суб’єктом господарювання вин високої якості протягом 5 років, які надаються для затвердження як вина контрольованих найменувань за походженням;

матеріали, що підтверджують розташування у строго регламентованому географічному місці вирощування винограду та всіх стадій виробництва вин контрольованих найменувань за походженням;

висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості щодо виробництва вин контрольованих найменувань за походженням, який надсилається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

Вина контрольованих найменувань за походженням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на безоплатній основі та мають необмежений термін дії.

Затвердження вин контрольованих найменувань за походженням є адміністративною послугою.

Рішення про затвердження або відмову від затвердження вин контрольованих найменувань за походженням приймається протягом тридцяти робочих днів після надання документів центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

Підставами для відмови у затвердженні вин контрольованих найменувань за походженням є:

відсутність у суб’єкта господарювання сировинної бази виготовлення вин контрольованих найменувань за походженням;

відсутність підтвердження випуску вин високої якості протягом 5 років;

відсутність підтвердження розташування у строго регламентованому географічному місці вирощування винограду та всіх стадій виробництва вин контрольованих найменувань за походженням;

негативний висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, який надсилається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства";

5) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку.

ІІ. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

  

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                                   А. Парубій

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу" (далі – проект Закону) Мінагрополітики робить оголошення про його оприлюднення.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http//www.minagro.gov.ua, розділ Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції до проекту Закону та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Департамент стратегії та економічного розвитку

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

E-mail: nadiya.illenko@minagro.gov.ua;

тел. (факс) 80-40-90

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

тел.254-56-73

  

 

Заступник Міністра                                                                                                                                                                                        О. Ковальова

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу" (далі – проект Закону) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до §§ 66,70 розділу 6 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, на виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 26.05.2016 № 17816/1/1-16 з метою приведення положень Законів України "Про виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", "Про племінну справу у тваринництві" у відповідність з положеннями статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги".

2. Мета та шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою внесення змін до законів України "Про виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", "Про племінну справу у тваринництві" щодо приведення у відповідність з положеннями статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги".

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України "Про виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", "Про племінну справу у тваринництві", "Про адміністративні послуги".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України та проведенням правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу" забезпечить внесення змін до деяких законодавчих актів України, зокрема, законів України щодо надання адміністративних послуг.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                  Максим МАРТИНЮК

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу"

 

I. Визначення проблеми

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу" (далі – проект Закону) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до пункту 1§ 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, з метою приведення положень Законів України "Про виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", "Про племінну справу у тваринництві" щодо підстав для одержання адміністративної послуги; визначення суб’єкта надання адміністративної послуги та його повноважень щодо надання адміністративної послуги; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платності або безоплатності надання адміністративної послуги; граничного строку надання адміністративної послуги; переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги у відповідність з положеннями статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги".

Причиною виникнення проблеми є невідповідність положень галузевого законодавства щодо підстав та процедури надання адміністративних послуг вимогам Закону України "Про адміністративні послуги".

Проблема полягає у тому, що суб’єкт господарської діяльності повинен подати органу влади, який надає адміністративну послугу, пакет документів для отримання адміністративної послуги, який Законами України "Про виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", "Про племінну справу у тваринництві" не визначений.

Проблема справляє вплив на суб’єктів господарювання, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Також проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки чинні законодавчі акти не передбачають переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, платності або безоплатності надання адміністративної послуги; граничного строку надання адміністративної послуги; переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та потребують приведення у відповідність з положеннями статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги".

II. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання проекту Закону є чітке врегулювання нормами галузевого законодавства процедури зменшення корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг у відповідності з вимогами Закону України "Про адміністративні послуги".

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Існують три альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

 


Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки положення чинних регуляторних актів щодо підстав та процедури надання адміністративних послуг потребують приведення у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративні послуги"

Альтернатива 2

Прийняття зазначеного проекту Закону

Дозволить внести зміни до галузевих законів, що дозволить виконати вимоги Закону України "Про адміністративні послуги" щодо підстав та процедури надання адміністративних послуг

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Немає

Збільшить наявність корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг

Альтернатива 2

Прийняття зазначеного проекту Закону України

Забезпечить врегулювання на законодавчому рівні роцедури зменшення корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг

Додаткові витрати не передбачаються. Бюджетні витрати передбачаються в межах фінансування органу без необхідності залучення додаткових кадрів

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Адміністративні послуги відповідно до Закону України "Про виноград та виноградне вино"

10

77

6

х

93

Адміністративні послуги відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві"

Через

Відсутність даних не визначається

Через відсутність даних не визна- чається

Через відсутність даних не визначається

Через відсутність даних не визначається

Станом на 01.01.2017 1141 суб’єкт племінної справи у тваринництві

Примітка: Питому вагу суб’єктів великого, середнього, малого та мікро підприємництва до загальної кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта, визначити кількісно наразі неможливо. Нормами регуляторного акта не передбачено надання суб’єктами господарювання даних за якими можливий розподіл їх за класами (великий, середній, малий, мікро бізнес). Міністерство не володіє інформацією щодо кількості працюючих та річного обсягу реалізації продукції суб’єктами племінної справи у тваринництві. Крім того, суб’єктами племінної справи у тваринництві можуть бути суб’єкти господарювання, які займаються не лише роботами, які пов’язані з розведенням тварин або наданням відповідних послуг з племінної справи у тваринництві, а і іншими видами господарської діяльності. А сертифікат племінних (генетичних) ресурсів застосовують лише при реалізації, придбанні та торгівлі тварин, сперми, ембріонів, яйцеклітин з метою підтвердження показників якості (а не кількості) племінних (генетичних) ресурсів.

Адміністративні послуги відповідно до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"

0

0

9

х

9

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Адміністративні послуги відповідно до Закону України "Про виноград та виноградне вино"

11

83

6

х

100

Адміністративні послуги відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві"

Через відсутність даних не визна- чається

Через відсут- ність даних не визна- чається

Через відсутність даних не визна- чається

Через відсутність даних не визна- чається

100

Адміністративні послуги відповідно до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"

0

0

100

0

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття зазначеного проекту Закону України

Визначаться на законодавчому рівні підстави та процедура надання адміністративних послуг, врегулюється нормами галузевого законодавства процедура зменшення корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг

Адміністратив- ні послуги надаються безоплатно. Незначні адміністративні ви трати на виконання процедур

 

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів, якими не передбачено підстав та процедури надання адміністративних послуг

Суб’єкт господарювання відповідно до діючих регуляторних актів подає документи та здійснює процедури, які передбачені проектом регуляторного акта, при подачі документів здійснюються ті ж самі затрати, які будуть здійснюватись суб’єктом господарювання, коли підстави та процедура надання адміністративних послуг будуть врегульовані прийнятим регуляторним актом (див. розрахунки суми витрат (Альтернатива 2)

Альтернатива 2 Прийняття зазначеного проекту Закону врегулює на законодавчому рівні підстави та процедури надання адміністративних послуг (вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, платність або безоплатність надання адміністративної послуги; граничний строк надання адміністративної послуги; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги): - затвердження технологічних інструкцій та змін до них; - затвердження нових марок виноробної продукції; - затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства; - затвердження вин контрольованих найменувань за походженням; - погодження використання зару- біжної технологічної документації; - надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів - видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

Всього: на 1 суб’єкта – 124,18 грн.; на 89 суб’єктів – 11052,02 грн. Всього: на 1 суб’єкта – 569,0 грн.; на 4 суб’єктів – 2276,0 грн. Всього: на 1 суб’єкта - 114,51грн.; на 1141 суб’єкта – 130 655, 91 грн.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оптимальним альтернативним способом досягнення цілей з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей є прийняття зазначеного проекту Закону. Це дозволить привести норми галузевого законодавства щодо підстав та процедури надання адміністративних послуг у відповідність до Закону України "Про адміністративні послуги".

Альтернативи запропонованому проекту Закону на даний час немає.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

1

Зміни до галузевих законів не будуть внесені. Проблема невідповідності норм галузевого законодавства щодо підстав та процедури надання адміністративних послуг згідно з вимогами Закону України "Про адміністративні послуги" не буде вирішена (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2 Прийняття зазначеного проекту Закону

3

Прийняття регуляторного акта внесе зміни до галузевих законів та врегулює підстави та процедуру надання адміністративних послуг відповідно до вимог Закону України "Про адміністративні послуги" (проблема більше існувати не буде)

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Немає

Залежно від процедури отримання адміністра- тивної послуги витрати одного суб’єкта господарю- вання складають: 124, 18 грн (на 1 суб’єкта); 569,0 грн (на 1 суб’єкта); 114,51 грн на 1 суб’єкта)

Зміни до діючих галузевих законів не будуть внесені. проблема невідповідності норм галузевого законодавства положенням Закону України "Про адміністративні послуги" не вирішується (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2 Прийняття зазначеного проекту Закону України

Врегулюється на законо- давчому рівні підстави та процедура надання адмінпослуг

Залежно від процедури отримання адміністра- тивної послуги витрати одного суб’єкта господарю- вання складають: 124, 18 грн на 1 суб’єкта); 569,0 грн на 1 суб’єкта); 114,51 грн на 1 суб’єкта)

Будуть внесені зміни до діючих галузевих законів. На законодавчому рівні визначаються підстави та процедура надання адміністративних послуг відповідно до вимог Закону України "Про адміністративні послуги"

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для досягнення цілей, визначених у розділі II аналізу регуляторного впливу, проектом Закону пропонується внести зміни до Законів України "Про виноград та виноградне вино", "Про племінну справу у тваринництві", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" з метою приведення у відповідність положень цих законодавчих актів щодо підстав та процедури надання адміністративних послуг у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративні послуги".

Проектом регуляторного акта вносяться зміни до Законів України "Про виноград та виноградне вино", "Про племінну справу у тваринництві", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" щодо підстав для одержання адміністративної послуги; повноважень органу щодо надання адміністративної послуги; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платності або безоплатності надання адміністративної послуги; граничного строку надання адміністративної послуги; переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги наступних адміністративних послуг:

- затвердження технологічних інструкцій та змін до них;

- затвердження нових марок виноробної продукції;

- затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства;

- затвердження вин контрольованих найменувань за походженням;

- погодження використання зарубіжної технологічної документації;

- надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів;

- видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів;

- реєстрація сільськогосподарської дорадчої служби з видачею сертифіката.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати в межах фінансування органу без необхідності залучення додаткових кадрів.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. При цьому строк дії регуляторного акта не встановлюється. Зміна строку дії можлива в разі зміни актів законодавства, що регулюють зазначені питання. 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта:

надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією регуляторного акта, не передбачаються, оскільки всі адміністративні послуги надаються безоплатно.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

дія регуляторного акта станом на 01.01.2017 року поширюється на 1243 суб’єкти господарювання, а саме: 93 суб’єкти господарювання отримали адміністративні послуги, передбачені Законом України "Про виноград та виноградне вино", 1141 суб’єкт господарювання зареєстрований у племінній справі у тваринництві, зареєстровано 9 сільськогосподарських дорадчих служб з видачею сертифіката.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта:

на оформлення адміністративної послуги згідно з Законом України "Про виноград та виноградне вино" су’єкт господарювання затратить 1 годину 30 хвилин і вартість оформлення складе 124,18 гривні.

Затрати часу 89 суб’єктів господарювання на одну адміністративну послугу складуть 133 години 30 хвилин і вартість оформлення складе 11 052,02 гривні.

Оформлення погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів займе у суб’єкта господарювання 24 години 30 хвилин і вартість оформлення адміністративної послуги складе 569 гривень.

Затрати часу 4 суб’єктів господарювання на одну адміністративну послугу складуть 98 годин і вартість оформлення складе 2276 гривень.

На оформлення сертифіката племінних (генетичних) ресурсів суб’єкт господарювання затратить 2 години 45 хвилин і вартість оформлення адміністративної послуги складе 114,51 гривень.

Затрати часу всіх суб’єктів господарювання на отримання адміністративної послуги складуть 3137 год 45 хвилин і вартість оформлення для всіх суб’єктів господарювання складе 130 655,91 гривень.

На реєстрацію сільськогосподарської дорадчої служби та видачу сертифіката суб’єкт господарювання затратить 1 годину 50 хвилин і вартість оформлення адміністративної послуги складе 35,39 гривень.

Затрати часу всіх суб’єктів господарювання на отримання адміністративної послуги складуть 16 годин 30 хвилин і вартість оформлення для всіх суб’єктів господарювання складе 318,51 гривень.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта:

проект регуляторного акта оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Додаткові показники щодо кількості наданих послуг:

кількість наданих послуг щодо затвердження технологічних інструкцій та змін до них;

кількість наданих послуг щодо затвердження нових марок виноробної продукції;

кількість наданих послуг щодо затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства;

кількість наданих послуг щодо затвердження вин контрольованих найменувань за походженням;

кількість наданих послуг щодо використання зарубіжної технологічної документації;

6. кількість наданих послуг щодо надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів;

7. кількість наданих послуг щодо видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів;

8. кількість наданих послуг щодо реєстрації сільськогосподарської дорадчої служби з видачею сертифіката.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження результативності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу".

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено по показниках результативності шляхом аналізу статистичних даних щодо надання адміністративних послуг.

Базове відстеження результативності проекту Закону України буде здійснено через 1 рік після набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через два роки після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії

регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до прийнятого Закону України.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Виконавцем заходів з відстеження є Міністерство аграрної політики та продовольства України.

 

  

Перший заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                                   Максим МАРТИНЮК

 

Додаток до аналізу

регуляторного впливу

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

- затвердження технологічних інструкцій та змін до них; - затвердження нових марок виноробної продукції; - затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства; - затвердження вин контрольованих найменувань за походженням; - погодження використання зару- біжної технологічної документації; - надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів - видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

1) отримання суб’єктом господарю-вання інформації про адміністративну послугу: 0, 25год х 19,34 грн. (годинна заробітна плата) = 4, 84 грн.; 2) заповнення заяви та збір документів: 1 год. х 19,34 грн. = 19,34 грн. 3) відправлення пакета документів рекомендованим листом - 100 грн. Всього: на 1 суб’єкта – 124,18 грн.; на 89 суб’єктів – 11 052,02 грн. 1) отримання суб’єктом господарю-вання інформації про адміністративну послугу: 0, 25год х 19,34 грн. (годинна заробітна плата) = 4, 84 грн.; 2) заповнення заяви та збір документів: 24 год. х 19,34 грн. = 464,16 грн. 3) відправлення пакета документів рекомендованим листом - 100 грн. Всього: на 1 суб’єкта – 569,0 грн.; на 4 суб’єктів – 2276,0 грн. 1) отримання суб’єктом господарювання інформації про адміністративну послугу: 0, 25год х 19,34 грн. (годинна заробітна плата) = 4, 84 грн.; 2) заповнення заяви та збір документів: 0,5 год. х 19,34 = 9 ,67 грн. 3) відправлення документів: 1 год х 50 грн. = 50 грн. 4) отримання сертифіката племінних (генетичних) ресурсів: 1 год. х 50 грн. = 50грн. Всього: на 1 суб’єкта - 114,51грн.; на 1141 суб’єкта – 130 655, 91 грн.

Додаток до аналізу

регуляторного впливу

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємниц-тва (розрахунок на одного типовоготипового суб’єкта господарю-вання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу Співробіт-ника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпада-ють під дію процедури регулю-вання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень

затвердження технологічних інструкцій та змін до них; затвердження нових марок виноробної продукції; затвердження проекту для садіння вино-градників для виноробства; затвердження вин контро- льованих найменувань за походженням; погодження використання зарубіжної технологічної документації

8 годин

19,34 грн./год.

2,1

89

28 917,17 грн.

надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів

8 годин

19,34 грн./год.

1

4

618,88 грн.

видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

0,33 год

19,34 грн.

10

1141

73594,5 грн.

 

Додаток до аналізу

регуляторного впливу

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо визначення впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для отримання адміністративної послуги "Реєстрація сільськогосподарської дорадчої служби з видачею сертифіката", проведено Міністерством аграрної політики та продовольства України у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року

 

з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультаційосіб

Основні результати

консультацій (опис)

11.

Робоча зустріч з представниками обласних сільськогосподарських дорадчих служб за участю Національної асоціації сільсько-господарських дорадчих служб України та НААН

17

Визначено план заходів по забезпеченню належ-ного функціонування

регіональних сільськогосподарських дорадчих служб

 

Витрати суб’єктів малого підприємництва на отримання адміністративної послуги "Реєстрація сільськогосподарської дорадчої служби з видачею сертифіката"

 

1. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо отримання адміністративної послуги та звітування

 

з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

1.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги до адміністративної послуги

0,5 год. х 19,34 грн. =

9,67 грн.

-

9,67

2.

Процедури організації виконання вимог до адміністративної послуги

1 год. х

19,34 грн. =

19,34 грн.

 

-

19,34 грн.

3.

Процедури офіційного звітування

-

-

-

4.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

1 год х

19,34 грн. =

19,34 грн.

0,5 год. х

19,34 грн. =

9 грн. 67 коп.

29,01 грн.

5

Інші процедури (видача документів)

0,33 год х

19,34 = 6,38 грн.

-

6,38 грн.

6

Разом

54,73 грн.

9, 67 грн.

64,40 грн.

7

Кількість суб’єктів малого підприємництва, яким надана адміністра-тивна послуга, одиниць

9

9

9

8

Сумарно, гривень

492,57 грн.

87,03 грн.

579,6 грн.

 

2. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Міністерство аграрної політики та продовольства України

 

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на

процедуру

Вартість часу

співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припа-дають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулю-вання (за рік), гривень

Реєстрація сільськогосподарської дорадчої служби з видачею сертифіката

1 год.

19,34 год.

1

9

174,06 грн.Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux