портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 25 жовтня 2016

Проект Закону України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 13 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 2, ст. 7; 2010 р., № 37, ст. 494; 2016 р., № 4, ст. 40) :

1) у частині першій:

після слова "отримувати" доповнити словом "безкоштовно";

після слова "торгівлі" доповнити словами "за умови наявності їх у Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві";

2) після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

"Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів є адміністративною послугою, яку на замовлення власників племінних (генетичних) ресурсів забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (далі – регіональна установа), які є суб’єктами надання адміністративної послуги. Строк видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів становить десять робочих днів з одержання замовлення на його видачу. Регіональні установи отримують незаповнені бланки племінних свідоцтв (сертифікатів) від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва, заповнюють та видають один примірник покупцю, інший – власнику племінних (генетичних) ресурсів. Строк зберігання сертифіката племінних (генетичних) ресурсів становить три роки у:

власника племінних (генетичних) ресурсів на реалізовані племінні (генетичні) ресурси;

покупця після закінчення періоду використання придбаних племінних (генетичних) ресурсів.

Заповнення сертифіката племінних (генетичних) ресурсів проводиться на основі даних відповідних форм племінного обліку, за умови наявності їх у Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві, за матеріалами державних книг племінних тварин, каталогів або інших офіційних видань та на основі матеріалів щодо присвоєння відповідного статусу суб’єкту племінної справи у тваринництві.

Підставами для відмови власникам племінних (генетичних) ресурсів у видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів є :

відсутність у суб’єкта господарювання племінних (генетичних) ресурсів;

відсутність будь-яких операцій, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передавання прав власності на племінні (генетичні) ресурси власного чи невласного виробництва для відтворення;

відсутність відповідних даних про власника племінних (генетичних) ресурсів у Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною п’ятою;

3) частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:

"Положення про сертифікати племінних генетичних ресурсів встановлює правила заповнення, порядок затвердження та видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів.".

2. У Законі України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 470; 2011 р., № 18, ст. 129; 2014 р., № 6-7, ст. 80):

1) у частині п’ятій статті 7:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"створення, ведення реєстрів дорадників, експертів-дорадників і дорадчих служб;";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"надання адміністративної послуги "Реєстрація сільськогосподарської дорадчої служби з видачею сертифіката";

2) у статті 9:

частину четверту викласти в такій редакції:

"Рішення про внесення заявника до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб та видачу йому сертифіката або рішення про відмову у внесенні до цього Реєстру та видачі сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сільського господарства, протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та відповідних документів: витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; нотаріально засвідчених копій установчих документів дорадчої служби; переліку дорадчих послуг і адміністративно-територіальних районів, на території яких дорадча служба їх надаватиме; інформації про кількісний склад дорадчої служби та номер кваліфікаційного свідоцтва кожного дорадника.";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Надання адміністративної послуги здійснюється на безоплатній основі.".

3. У Законі України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2009 р., № 31, ст. 451; 2011 р., № 33, ст. 327, № 37, ст. 373; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 40, ст. 2017):

у статті 2:

частину третю після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту:

"Затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, та є адміністративною послугою. Для затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства суб’єктом господарювання подається заява (лист, звернення) довільної форми та проектно-кошторисна документація на створення виноградних насаджень. Послуга надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на безоплатній основі у термін протягом тридцяти календарних днів від дати надходження проектно-кошторисної документації та має необмежений термін дії. Підставою для відмови у затвердженні проекту для садіння виноградників для виноробства є виявлення у проектно-кошторисній документації невідповідностей щодо технологічних вимог закладення та вирощування винограду, земельних та інших питань, відображених у проекті.";

після частини сьомої доповнити статтю новими частинами такого змісту:

"Надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, та є адміністративною послугою. Підставою для одержання адміністративної послуги є економічна недоцільність подальшої експлуатації виноградних насаджень.

Для отримання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, суб’єктом господарювання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, подаються:

звернення щодо необхідності списання багаторічних насаджень;

техніко-економічне обґрунтування необхідності списання багаторічних насаджень;

відомість про багаторічні насадження, що пропонуються до списання за даними бухгалтерського обліку;

акт інвентаризації багаторічних насаджень, які пропонуються до списання;

акт списання багаторічних насаджень, складений комісією підприємства зі списання багаторічних насаджень;

довідку про відсутність обтяжень (обмежень) стосовно розпорядження багаторічними насадженнями, що пропонуються до списання.

Для дострокового списання багаторічних насаджень внаслідок форс-мажорних обставин додатково подаються висновки наукових закладів та проектних організацій, довідки центрів з гідрометеорології.

Послуга надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на безоплатній основі у термін протягом тридцяти календарних днів від дати надходження вищезазначеного переліку документів та має необмежений термін дії.

Підставами для відмови у наданні погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, є:

подання неповного пакета документів;

подання неповної та/або недостовірної інформації у визначеному переліку документів.

У разі наявності підстав для відмови у наданні погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, протягом 10 робочих днів направляє заявнику повідомлення із зазначенням підстав для відмови у наданні погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів.".

У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною чотирнадцятою;

2) у статті 4:

після частини четвертої доповнити новими частинами такого змісту:

"Використання зарубіжної технологічної документації погоджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на безоплатній основі та має необмежений термін дії.

Погодження використання зарубіжної технологічної документації є адміністративною послугою.

Для погодження використання зарубіжної технологічної документації суб’єктом господарювання надаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, разом із заявою наступні документи:

зарубіжна технологічна документація мовою оригіналу;

завірений в установленому порядку переклад зарубіжної технологічної документації на українську мову;

матеріали, які підтверджують передачу власником зарубіжної технологічної документації права на їх використання на території України;

право на використання назв захищених географічним зазначенням зарубіжної технологічної документації (у разі підтвердження такого захисту).

Рішення про погодження або відмову у погодженні використання зарубіжної технологічної документації приймається центральномим органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, протягом тридцяти робочих днів після надання документів.

Підставами для відмови у погодженні використання зарубіжної технологічної документації є:

відсутність зарубіжної технологічної документації мовою оригіналу та завіреного в установленому порядку перекладу на українську мову;

відсутність матеріалів, які підтверджують передачу власником зарубіжної технологічної документації права на її використання на території України;

відсутність права на використання назв захищених географічним зазначенням (у разі підтвердження такого захисту);

невідповідність зарубіжної технологічної документації вимогам вітчизняної нормативної технологічної документації.";

у статті 5:

після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

"Технологічні інструкції та зміни до них затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на безоплатній основі та мають необмежений термін дії.

Затвердження технологічних інструкцій та змін до них є адміністративною послугою.

Для затвердження технологічних інструкцій та змін до них на виробництво виноробної продукції суб’єктом господарювання надаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, разом із заявою проект технологічних інструкцій та змін до них.

Рішення про затвердження або відмову від затвердження технологічних інструкцій та змін до них приймається протягом тридцяти робочих днів після надання документів центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

Підставами для відмови у затвердженні технологічних інструкцій та змін до них є:

невідповідність технологічних інструкцій та змін до них вимогам нормативної технологічної документації;

негативний висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості.".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною сьомою і т.д.

Після частини тринадцятої доповнити новими частинами такого змісту:

"Нові марки виноробної продукції затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на безоплатній основі та мають необмежений термін дії.

Затвердження нових марок виноробної продукції є адміністративною послугою.

Для затвердження технологічних інструкцій на нові марки виноробної продукції суб’єктом господарювання надаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, разом із заявою наступні документи:

проект технологічної документації на нові марки виноробної продукції;

підтвердження власної сировинної бази і відповідних потужностей для виробництва виноробної продукції (при затвердженні нових марок тихих вин і марочних коньяків України).

Рішення про затвердження або відмову від затвердження нових марок виноробної продукції приймається протягом тридцяти робочих днів після надання документів центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

Підставами для відмови у затвердженні нових марок виноробної продукції є:

невідповідність технологічних інструкцій на нові марки виноробної продукції вимогам нормативної технологічної документації;

відсутність у суб’єкта господарювання власної сировинної бази і відповідних потужностей для виробництва виноробної продукції (при затвердженні нових марок тихих вин і марочних коньяків України);

негативний висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості.".

У зв’язку з цим частини чотирнадцяту – двадцять другу вважати частинами п’ятнадцятою – тридцять другою;

4) cтаттю 8 доповнити новими частинами такого змісту:

"Для затвердження вин контрольованих найменувань за походженням суб’єктом господарювання надається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, разом із заявою проект технологічної документації на вина контрольованих найменувань за походженням.

Вина контрольованих найменувань за походженням затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на безоплатній основі та мають необмежений термін дії.

Затвердження вин контрольованих найменувань за походженням є адміністративною послугою.

Рішення про затвердження або відмову від затвердження вин контрольованих найменувань за походженням приймається протягом тридцяти робочих днів після надання документів центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

Підставами для відмови у затвердженні вин контрольованих найменувань за походженням є:

відсутність у суб’єкта господарювання сировинної бази виготовлення вин контрольованих найменувань за походженням;

відсутність підтвердження випуску вин високої якості протягом 5 років;

відсутність підтвердження розташування у строго регламентованому географічному місці вирощування винограду та всіх стадій виробництва вин контрольованих найменувань за походженням;

негативний висновок Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості.".

 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

 Голова Верховної Ради України                                                                                                                А. ПАРУБІЙ

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту закону україни"про внесення змін до деякихзаконодавчих актів україни щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу" (далі – проект Закону) Мінагрополітики робить оголошення про його оприлюднення.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (http//www.minagro.gov.ua, розділ Регуляторна політика/Проекти регуляторних актів).

Зауваження та пропозиції до проекту Закону та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Департамент стратегії та економічного розвитку

Міністерство аграрної політики та продовольства України,

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,

E-mail: nadiya.illenko@minagro.gov.ua;

тел. (факс) 80-40-90

Державна регуляторна служба України,

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

тел.254-56-73

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. Трофімцева

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу" (далі – проект Закону) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до пункту 1 § 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, на виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 26.05.2016 № 17816/1/1-16 з метою приведення положень Законів України "Про виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", "Про племінну справу у тваринництві" у відповідність з положеннями статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги".

2. Мета та шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою внесення змін до законів України "Про виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", "Про племінну справу у тваринництві" щодо приведення у відповідність з положеннями статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги".

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України "Про виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", "Про племінну справу у тваринництві", "Про адміністративні послуги".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України та проведенням правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу" забезпечить внесення змін до деяких законодавчих актів України, зокрема, законів України щодо надання адміністративних послуг.

 

 

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України – 

керівник апарату                                                                                                                                                                                          М. Осійчук

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу"

 

I. Визначення проблеми

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання адміністративних послуг у сфері агропромислового комплексу" (далі – проект Закону) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до пункту 1 § 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, з метою приведення положень Законів України "Про виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", "Про племінну справу у тваринництві" щодо надання адміністративних послуг у відповідність з положеннями статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги".

Причиною виникнення проблеми є невідповідність галузевого законодавства вимогам Закону України "Про адміністративні послуги" щодо підстав для одержання суб’єктом господарювання адміністративної послуги, повноважень щодо надання адміністративної послуги, переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, платності або безоплатності надання адміністративної послуги, граничного строку надання адміністративної послуги, та переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Важливість проблеми полягає у тому, що галузеве законодавство потребує приведення у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративні послуги".

Проблема справляє вплив на громадян, державу та суб’єктів господарювання. Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Також проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки чинні регуляторні акти потребують приведення у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративні послуги".

II. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання проекту Закону є приведення норм галузевого законодавства у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративні послуги".

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Існують три альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

 


Вид альтернативи

пис альтернативи

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки чинні регуляторні акти потребують приведення у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративні послуги"

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки проблема стосується надання державою адміністративних послуг суб’єкту господарювання

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту Закону

Дозволить виконати вимоги Закону України "Про адміністративні послуги" щодо:

- підстав для одержання адміністративної послуги;

- повноважень органу виконавчої влади щодо на надання адміністративної послуги;

- переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

- платності або безоплатності надання адміністративної послуги;

- граничного строку надання адміністративної послуги;

- переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

немає

Невиконання вимог Закону України "Про адміністративні послуги"

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

немає

Невиконання вимог Закону України "Про адміністративні послуги"

Альтернатива 3

Прийняття зазначеного проекту Закону України

Визначаються:

підстави для одержання адміністративної послуги;

повноваження органу щодо надання адміністративної послуги;

перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

граничний строк надання адміністративної послуги;

переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Додаткові витрати не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття Зазначеного проекту

Закону

Визначаються:

підстави для одержання адміністративної послуги;

повноваження органу щодо надання адміністративної послуги;

перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

граничний строк надання адміністративної послуги;

переліку підстав для відмови у наданні адміністративної

послуги.

Додаткові витрати не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі (від 5 млн. дал)

Середні (від

0,01 до 5 млн. дал)

Малі (до 0,01 млн. дал)

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Адміністративні послуги відповідно до Закону України "Про виноград та виноградне вино"

8

77

4

х

89

Адміністративні послуги відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві"

не визна чається

не визна чається

Не визна чається

не визна чається

за 2016 рік видано 5240 шт. бланків сертифікатів племінних (генетичних) ресур- сів

Адміністративні послуги відповідно до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"

0

0

72

х

72

Питома вага Групи у загальній кількості, відсотків

Адміністративні послуги відповідно до Закону України "Про виноград та виноградне вино"

9

86

5

х

х

Адміністративні послуги відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві"

не визна- чається

не визна- чається

не визна- чається

не визна- чається

не визна- чається

Адміністративні послуги відповідно до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"

0

0

100

0

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 Прийняття зазначеного проекту Закону України

Визначаються: підстави для одержання адміністративної послуги; повноваження органу щодо надання адміністративної послуги; перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платність або безоплатність надання адміністративної послуги; граничний строк надання адміністративної послуги; - перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

 Додаткові витрати не передбачають- ся

 

Додаткових витрат на одного суб’єкта господарювання великого, середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта не передбачається.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оптимальним альтернативним способом досягнення цілей з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей є прийняття зазначеного проекту Закону. Це дозволить привести у відповідність норми галузевого законодавства до вимог Закону України "Про адміністративні послуги".

Альтернативи запропонованому проекту Закону на даний час немає.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

1

Проблему невідповідності норм галузевого законодавства до вимог Закону України "Про адміністративні послуги" не можливо вирішити (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2

Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

1

Проблему невідповідності норм галузевого законодавства до вимог Закону України "Про адміністративні послуги" ринковими механізмами не можливо вирішити (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 3 Прийняття зазначеного проекту Закону

4

Прийняттям зазначеного проекту Закону та підзаконних нормативно-правових актів будуть досягнуті повною мірою цілі регуляторного акта (проблема більше існувати не буде)

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 1 Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Немає

немає

Проблему невідповідності норм Галузевого законодавства до вимог Закону України "Про адміністративні послуги" не можливо вирішити (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2 Вирішення Проблеми за допомогою ринкових механізмів

Немає

немає

Проблему невідповідності норм галузевого законодавства до вимог Закону України "Про адміністративні послуги" не можливо вирішити (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 3 Прийняття зазначеного проекту Закону України

існує: врегулю ється питання надання адмініст- ративних послуг

немає

Визначаються:

підстави для одержання адміністративної послуги;

повноваження органу щодо надання адміністративної послуги;

перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

граничний строк надання адміністративної послуги;

переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1 Вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки чинні регуляторні акти потребують приведення відповідно до вимог Регламентів ЄС

Х

Альтернатива 2 Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки проблема стосується міждержавних відносин

Х

Альтернатива 3 Прийняття зазначеного проекту Закону

Це дозволить забезпечити здійснення виконання плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Немає ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для досягнення цілей, визначених у розділі II аналізу регуляторного впливу, проектом Закону пропонується внести зміни до Законів України "Про виноград та виноградне вино", "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність", "Про племінну справу у тваринництві" з метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративні послуги".

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

Провести погодження проекту Закону з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України та Міністерством юстиції України.

Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта

шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та провести громадське обговорення проекту Закону.

Подати проект Закону на розгляд Кабінету Міністрів України.

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проекту Закону.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

На виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги додаткових ресурсів не передбачається, оскільки, приведення у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративні послуги" відбувається шляхом прийняття Закону України та підзаконних нормативно – правових актів.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності через рік з дня його опублікування. При цьому строк дії регуляторного акта не встановлюється. Зміна строку дії можлива в разі зміни актів законодавства, що регулюють зазначені питання.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показником результативності регуляторного акта є виконання плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту Закону України буде здійснюватись до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до нього та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії регуляторного акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до принятого Закону України.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться зі значенням аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись державою протягом усього строку дії регуляторного акта шляхом аналізу пропозицій до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом.

 Відстеження будуть узагальнюватись та, у разі необхідності, вноситись у якості пропозицій щодо змін до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом на відповідний рік.

 

 

Заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України                                                                                                                                                       О. ТрофімцеваOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux