Проект Закону України від 28 січня 2013

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності”

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності

 

Верховна Рада України  постановляє :

 

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про пестициди і агрохімікати” (Відомості Верховної Ради України,1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 43, ст. 420):

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

“фумігант — високотоксичний пестицид, хімічна речовина якого в газоподібному стані при певній температурі, тиску та концентрації знищує окремі шкідливі організми.”;

2) статтю 11 після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:

“Продаж, проведення будь-яких операцій, пов’язаних з передачею прав власності щодо фумігантів, дозволяється виключно для суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання та/або об’єктів, визначених Законом України “Про карантин рослин”, і з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

Застосування фумігантів дозволяється лише для працівників суб’єкта господарювання, який провадить господарську діяльність з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання та/або об’єктів, визначених Законом України “Про карантин рослин”.”.

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною шостою.

2. Пункт 38 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2011 р., № 11, ст. 69, із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI) викласти в такій редакції:

“38) проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання та/або об’єктів, визначених Законом України “Про карантин рослин”;”.

3. У Законі України “Про карантин рослин” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 28, ст. 212; 2006 р., № 19—20, ст. 167):

1) в абзаці п’ятдесят дев’ятому статті 1 слово “товар” замінити словами “об’єкт регулювання та/або об’єкт”;

2) у статті 7:

в абзаці чотирнадцятому частини першої слова “, які переміщуються через державний кордон України та/або кордони карантинних зон” замінити словами “та/або об’єктів”;

частину другу викласти в такій редакції:

“Проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання та/або об’єктів підлягає ліцензуванню відповідно до закону.”;

3) абзац п’ятий частини першої статті 34 після слів “об’єктів регулювання” доповнити словами “та/або об’єктів”;

4) частину другу  статті 49 після слів “об’єктів регулювання” доповнити словами “та/або об’єктів”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Видані до набрання чинності цим Законом ліцензії на проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, є дійсними до закінчення строку їх дії або до отримання ліцензіатом ліцензії на проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання та/або об’єктів, визначених Законом України “Про карантин рослин”.

3. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                                В. РИБАК

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності”

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Цей проект в першу чергу, посилить національну безпеку при обігу та використанні фумігантів - особливо небезпечних хімічних препаратів, які по своїй дії в газоподібному стані повністю охоплюють товар та можуть діяти як зброя масового ураження.

Крім того, надасть можливість суб’єктам господарювання, здійснювати ліцензований вид господарської діяльності – фумігацію, не тільки об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, а й у інших випадках.Зазначений проект разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 24, e-mail: post@ golovderzhkarantyn.gov.ua та Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Директор Департаменту землеробства                                                                                                                                              О. А. Демидов

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено з метою врегулювання дієвого контролю за обігом фумігантів та за пропозицією Ради підприємців при Кабінетові Міністрів України, Всеукраїнської громадської організації “Фумігаційна асоціація” та Громадської організації “Українська асоціація фумігації і захисту рослин”.

За останній період в Україні побільшало випадків отруєння людей засобами захисту рослин від шкідників при застосуванні особливо небезпечного методу обробки – фумігації.

Фумігація – це обробка хімічною речовиною в газоподібному стані, що повністю або головним чином охоплює товар. При фумігації застосовують високотоксичні пестициди (фуміганти), які відносяться до речовин 1-го класу небезпеки та діють на ентомологічні організми через органи дихання.

За рахунок хімічного впливу на життєві процеси дія фумігантів може завдавати довготривалої шкоди або призводити до смертельних наслідків тварин та людей.

Необхідно зауважити, що існують інсектициди фумігантної дії для обробки продуктів харчування, в складі яких відсутні сигнальні елементи (запах, колір), що є також небезпечним при використанні.

Особливе занепокоєння викликає вільний продаж фумігантів на ринку України та їх зручність і простота у використанні, оскільки таблетки або плейтси починають діяти, виділяючи токсичний газ, з моменту взаємодії з атмосферним повітрям, що може призводити до використання цих препаратів не за призначенням, в тому числі і в терористичних цілях.

На сьогоднішній день законодавчо врегульовано ліцензований вид господарської діяльності – фумігація виключно об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через  державний кордон України та карантинні зони.

В інших випадках фуміганти можуть застосовуватись без контролю. Крім того, ці препарати можуть продаватись в роздріб та використовуватись будь-якими особами.

Ця проблема потребує уваги та державного регулювання шляхом внесення змін до законів України “Про карантин рослин” та “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про пестициди і агрохімікати”.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття цього проекту Закону є посилення національної безпеки при обігу фумігантів - особливо небезпечних хімічних препаратів, які по своїй дії в газоподібному стані повністю охоплюють товар та можуть діяти як зброя масового ураження, та правове врегулювання роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами.

Крім того, прийняття законопроекту надасть можливості суб’єктам господарювання професійно здійснювати ліцензований вид господарської діяльності – фумігацію не тільки об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, а й в інших випадках.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про карантин рослин” та “Про пестициди і агрохімікати”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього акта не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено та оприлюднено на офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України для отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності”.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України:

- посилить національну безпеку при обігу та використанні фумігантів особливо небезпечних хімічних препаратів;

- забезпечить дієвий контроль за обігом та використанням фумігантів, та за роздрібною торгівлею пестицидами (крім фумігантів) та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);

- надасть можливість суб’єктам господарювання професійно здійснювати ліцензований вид господарської діяльності – фумігацію не тільки об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, а й в інших випадках.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                              М.В. Присяжнюк

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності”

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект Закону розроблено з метою врегулювання дієвого контролю за обігом фумігантів та за пропозицією Ради підприємців при Кабінетові Міністрів України, Всеукраїнської громадської організації “Фумігаційна асоціація” та Громадської організації “Українська асоціація фумігації і захисту рослин”.

За останній період в Україні побільшало випадків отруєння людей засобами захисту рослин від шкідників при застосуванні особливо небезпечного методу обробки – фумігації.

Крім цього, існують випадки отруєння фумігантами, які призводять до смерті людей, а саме, велике занепокоєння викликає те, що від дії цих препаратів гинуть неповнолітні громадяни.

Причинами цих отруєнь були вільний продаж фумігантів та необізнаність дорослих щодо небезпечності при застосуванні цих препаратів.

Фумігація – це обробка хімічною речовиною в газоподібному стані, що повністю або головним чином охоплює товар. При фумігації застосовують високотоксичні пестициди (фуміганти), які відносяться до речовин 1-го класу небезпеки та діють на ентомологічні організми через органи дихання.

За рахунок хімічного впливу на життєві процеси дія фумігантів може завдавати довготривалої шкоди або призводити до смертельних наслідків тварин та людей.

Необхідно зауважити, що існують інсектициди фумігантної дії для обробки продуктів харчування, в складі яких відсутні сигнальні елементи (запах, колір), що є також небезпечним при використанні.

Особливе занепокоєння викликає вільний продаж фумігантів на ринку України та їх зручність і простота у використанні, оскільки таблетки або плейтси починають діяти, виділяючи токсичний газ з моменту взаємодії з атмосферним повітрям, що може призводити до використання цих препаратів не за призначенням, в тому числі і в терористичних цілях.

На сьогоднішній день законодавчо врегульовано ліцензований вид господарської діяльності фумігація виключно об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.

В інших випадках фуміганти можуть застосовуватись без контролю. Крім того, ці препарати можуть продаватись в роздріб та використовуватись будь-якими особами.

Ця проблема потребує уваги та державного регулювання шляхом внесення змін до законів України “Про карантин рослин”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та “Про пестициди і агрохімікати”.

Також необхідно зауважити, що на території Австрії, Німеччини, Румунії, Чехії, Португалії, Польщі та ряду інших країн-членів Європейського Союзу, фумігація об’єктів регулювання є ліцензованим видом господарської діяльності.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття даного проекту Закону, в першу чергу, є посилення національної безпеки при обігу фумігантів та використанні фумігантів - особливо небезпечних хімічних препаратів, які по своїй дії в газоподібному стані повністю охоплюють товар та можуть діяти як зброя масового ураження та правове врегулювання роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами.Крім того, прийняття проекту Закону надасть можливості суб’єктам господарювання професійно здійснювати ліцензований вид господарської діяльності – фумігацію не тільки об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, а й в інших випадках.

В свою чергу, ці заходи нададуть можливість здійснювати фумігацію (знезараження) лише фахівцям, які пройшли відповідне навчання та мають дозволи та допуски на проведення небезпечних робіт із застосуванням фумігантів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

1

2

3

Збереження чинного регулювання

Під контролем відповідних державних органів проведення фумігації (знезараження) буде здійснюватись виключно до об'єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.

В інших випадках застосовувати фуміганти зможуть будь-які особи, що може призвести до отруєнь людей та неефективних робіт по знезараженню.

Подальше не вирішення зазначеного питання унеможливить дієвий контроль над здійсненням знезараження із застосуванням та обігом особливо небезпечних хімічних препаратів (фумігантів).

Обраний спосіб

Надасть можливість здійснювати суб’єктам господарської діяльності, які мають відповідні ліцензії, фумігацію на всіх об’єктах та об’єктах регулювання.

Реалізація проекту сприятиме:

 - посиленню національної безпеки при обігу та використанні фумігантів;

- здійсненню фумігації (знезараження)лише

фахівцям, які пройшли відповідне навчання та мають дозволи та допуски на проведення небезпечних робіт із застосуванням фумігантів;

 - зменшення ризику отруєння населення пестицидами фумігантної дії.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом Закону передбачаються зміни до законодавчих актів України “Про карантин рослин”, “Про пестициди і агрохімікати” та “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” внести наступні зміни:

1. Частину другу статті 7 Закону України “Про карантин рослин” викласти в такій редакції:“Проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання та об’єктів у сфері карантину рослин підлягає ліцензуванню відповідно до закону”.

2. Пункт 38 частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” викласти в такій редакції:

“проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання та об’єктів у сфері карантину рослин;”.

3. У Законі України “Про пестициди і агрохімікати”:

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

“фумігант – високотоксичний пестицид, хімічна речовина якого в газоподібному стані при певній температурі, тиску та концентрації знищує окремі шкідливі організми;”;

2) статтю 11 після частини третьої доповнити частинами такого змісту:

“Застосовування фумігантів дозволяється лише посадовим особам та працівникам суб’єкта господарювання, які здійснюють господарську діяльність з проведення фумігації об'єктів регулювання та об’єктів у сфері карантину рослин.Продаж та будь-які інші дії, які передбачають передачу фуміганту, дозволяються виключно суб’єктам господарської діяльності, які відповідно до закону мають право на їх застосування або торгівлю”.

У зв’язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною шостою.

Крім цього, у прикінцевих положеннях:

передбачається, що видані до набрання чинності цим Законом ліцензії на проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, є дійсними до закінчення строку їх дії або до отримання ліцензіатом ліцензії на проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання та/або об’єктів, визначених Законом України “Про карантин рослин”;

доручається Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом у двомісячний термін привести свої рішення у відповідність з цим Законом.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого проекту Закону, в першу чергу, буде посилено національну безпеку при обігу та використанні фумігантів та врегулюється роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами.

Крім цього, фумігація (знезараження) усіх об’єктів регулювання буде здійснюватись лише фахівцями, які пройшли відповідне навчання та мають дозволи та допуски на проведення небезпечних робіт із застосуванням фумігантів.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

посилення національної безпеки при обігу та використанні фумігантів

відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

гарантія проведення якісних робіт по знезараженню об’єктів та об’єктів регулювання

вартість отримання ліцензії на проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання та об’єктів у сфері карантину рослин буде складати 960 грн. (1 мінімальна заробітна плата у місячному розмірі).

Сфера інтересів громадян

отримання якісних та безпечних послуг при фумігації

відсутні

 

7. Строк дії регуляторного акта

Термін чинності акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

1.Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта – не передбачено.

2.Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - на суб’єкти господарювання, які займаються фум/td,ігацією (станом на 01.01.2013 - 118 особи) та обігом пестицидів та агрохімікатів (станом на 13.05.2011 - 1402 особи).

3. Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта - не передбачається.

Разом з цим, фактичні витрати на проведення фумігації препаратами на основі фосфіну однієї тонни зернових, круп'яних, зернобобових культур і продуктів їх переробки у контейнерах, авторефрижераторах, вагонах-рефрижераторах, камерах, пристосованих приміщеннях складають в середньому 19,62 грн.

4. Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог проекту регуляторного акта - не передбачається.

5. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - вище середнього, оскільки проект розміщено на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства, а після прийняття буде офіційно опубліковано, розміщено на сайті Верховної Ради України та надіслано всім державним установам з карантину рослин.

6. Кількість випадків вимоги посадовими особами додаткових документів, які не визначені регуляторним актом – не передбачається.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності акта буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних щодо:

обігу фумігантів у народному господарстві;

кількості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія цього акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цього акта, але не пізніше наступного дня повторного відстеження шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік з дня набрання чинності акта шляхом аналізу статистичних даних.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу результатів статистичної звітності Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України –

керівник апарату                                                                                                                                                                             М.А. ЧужмирOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux