Проект Закону України від 12 грудня 2017

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою»

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):

1) частину першу статті 53-5 після слів «документації із землеустрою» доповнити словами «або порушення строку оприлюднення документації із землеустрою та висновку про розгляд документації із землеустрою»;

2) статтю 56 викласти в такій редакції:

«Стаття 56. Знищення межових знаків і геодезичних пунктів

Знищення межових знаків земельної ділянки, а також геодезичних пунктів -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

3) у частині першій статті 57  слова «і геодезичних» виключити.

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст.27):

1) у статті 20:

у абзацах сьомому та восьмому частини третьої слова «статтею 186-1» замінити словами «статтею 186»;

доповнити частиною восьмою  такого змісту:

«8. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії, зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється виключно відповідно до вимог цього Кодексу та Закону України «Про землеустрій».

Під час віднесення земель до тієї чи іншої категорії, зміни цільового призначення земельних ділянок забороняється проведення будь-яких обстежень, обговорень, експертиз, робіт та вимагати додаткові матеріали та/або документи, які не передбачені цим Кодексом та Законом України «Про землеустрій».

2) у статті 118:

у частині  сьомій:

абзац третій виключити;

доповнити новими абзацами четвертим та п’ятим такого змісту

«У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, а також відповідний дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Інформація про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що відображена на картографічній основі Державного земельного кадастру, а також відповідний дозвіл Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення оприлюднюються на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.»;

у частині восьмій слова «статтею 186-1» замінити словами «статтею 186»;

3) у статті 123:

у частині  третій:

абзац третій виключити;

доповнити новими абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:

«У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, а також відповідний дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Інформація про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що відображена на картографічній основі Державного земельного кадастру, а також відповідний дозвіл Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення оприлюднюються на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом шостим.

у частині четвертій слова «статтею 186-1» замінити словами «статтею 186».

4) у пункті «д» частини першої статті 184 після слова «проектів» доповнити словами «землеустрою щодо»;

5) у статті 186:

у частині другій:

у абзаці першому після слів «адміністративно-територіальних одиниць», доповнити словами «у випадку зміни меж адміністративно-територіальних одиниць,»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«У разі встановлення межі міста, яка не тягне за собою зміну межі іншої адміністративно-територіальної одиниці, проект погоджується лише Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідною обласною радою.»;

частину шосту викласти в такій редакції:

«6. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягають обов’язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у межах населеного пункту або земельних ділянок за межами населеного пункту, на яких розташовано об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта подаються також на погодження до структурних підрозділів районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок, розташованих на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги, підлягають також погодженню з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища;

розташованих на території пам’яток культурної спадщини національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях, підлягають також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини;

розташованих на території земель історико-культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення, крім випадків, зазначених в абзаці п’ятому  цієї частини, підлягають також погодженню з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини;

лісогосподарського призначення підлягають також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства;

водного фонду підлягають також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.»;

у абзаці першому частини сьомої слова «у порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу» замінити словами «органами виконавчої влади, у випадках визначених частиною шостою цієї статті»;

у частині дев’ятій слова «в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу» замінити словами «у випадках визначених частиною шостою цієї статті»;

у абзаці другому частини тринадцятої слова «в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу» замінити словами «органами виконавчої влади у випадках визначених частиною шостою цієї статті»;

частини п’ятнадцяту, шістнадцяту викласти в такій редакції: 

«15. До органів виконавчої влади розробник подає заяву та документацію і землеустрою в електронному вигляді, засвідчену електронним цифровим підписом через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи або через  офіційні веб – сайти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або  через центри надання адміністративних послуг, а до органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів визначених цією статтею  - заяву та документацію із землеустрою засвідчену електронним цифровим підписом через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи або через  офіційні веб – сайти органів місцевого самоврядування або в паперовому вигляді через центри надання адміністративних послуг.

16. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, визначені цією статтею, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання документації із землеустрою безоплатно надати на електронну адресу розробнику документації із землеустрою та відповідному центру надання адміністративних послуг (у разі подання заяви та документації із землеустрою через центри надання адміністративних послуг) свої висновки про розгляд документації із землеустрою, в яких вказується про погодження або про непогодження з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері та оприлюднити документацію із землеустрою та висновки про її розгляд у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня їх реєстрації  шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах або на Єдиному державному порталі адміністративних послуг з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Висновки про розгляд документації із землеустрою є публічними та доступними для необмеженого перегляду на офіційних веб – сайтах Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів, визначених цією статтею або на Єдиному державному порталі адміністративних послуг  з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Строк дії цих висновків є необмеженим.

 

частину двадцяту викласти в такій редакції:

«20. Погодження документації із землеустрою здійснюється за місцем розташування земель (земельних ділянок) територіальними органами центральних органів виконавчої влади, утвореними у районі, місті обласного, республіканського значення (Автономної Республіки Крим), містах Києві та Севастополі, або міжрегіональним територіальним органом, у разі якщо повноваження його поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць, крім територіальних органів  центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Особливості взаємодії територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин при погодженні документації із землеустрою визначаються Законом України «Про землеустрій».

У разі відсутності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, зазначених в абзаці першому цієї частини, погодження документації із землеустрою здійснюється територіальним органом центральних органів виконавчої влади, утвореним в Автономній Республіці Крим, області, а в разі їх відсутності - відповідним центральним органом виконавчої влади безпосередньо.»

доповнити частиною двадцять першою такого змісту

21. Спори, пов’язані із погодженням документації із землеустрою, вирішуються в судовому порядку.»;

6) статтю 186-1 виключити;

7) статтю 198 виключити.

3. У підпункті 9 пункту «б» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170; 2004р., № 15, ст. 228) після слів «проектів землеустрою» доповнити словами «, погодження меж земельних ділянок, у випадках передбачених законодавством, які межують із землями комунальної власності».

4. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст.282):

1) статтю 22 доповнити частиною третьою такого змісту:

«Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання заявнику дозволу на розроблення документації із землеустрою, за якою здійснюється формування земельної ділянки, не може бути підставою для відмови у прийнятті рішення про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, за якою здійснюється формування земельної ділянки (за аналогічним місцем розташування) іншому заявнику.»;

2) частини першу статті 26 після слова «і землекористувачі» замінити словами «, землекористувачі та інші зацікавлені особи у здійсненні землеустрою»;

3) статтю 29 доповнити частиною четвертою такого змісту:

«Документація із землеустрою в складі текстових матеріалів обов’язково містить пояснювальну записку, у якій зазначається інформація про:

об’єкт землеустрою;

підстави для проведення робіт із землеустрою;

виконавця робіт із землеустрою та його технічне і технологічне забезпечення;

проведені обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи, що виконувалися з метою складання документації із землеустрою (у випадку виконання таких робіт);

використані відомості з банку геодезичних  даних та джерела їх отримання (у випадку формування земельної ділянки)»;

4) статтю 30 доповнити частинами такого змісту:

«Погодження документації із землеустрою в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснюють експерти із розгляду та погодження документації із землеустрою, які мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі знань  землеустрою, мають стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років та склали іспит в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у порядку визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об'єднань у діяльність  експерта із розгляду та погодження документації із землеустрою, пов'язану із розглядом та погодженням документації із землеустрою, забороняється.

Дії або бездіяльність експерта із розгляду та погодження документації із землеустрою можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.»;

5) доповнити статтею 30-1 такого змісту:

«30-1. Особливості взаємодії територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин при погодженні документації із землеустрою

До територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин розробник подає заяву та документацію і землеустрою в електронному вигляді, засвідчену електронним цифровим підписом через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи або через  офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин або  через центри надання адміністративних послуг.

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин в день надходження заяви та документації із землеустрою:

приймає подані документи та реєструє у системі електронного документообігу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин з обов’язковим нанесенням штрих-коду, який включає реєстраційні індекс і дату документа;

вносить до системи електронного документообігу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин заяву та документацію із землеустрою в електронному вигляді, засвідчену електронним цифровим підписом розробника.

Система електронного документообігу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за принципом випадковості вибирає територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, який здійснюватиме погодження документації із землеустрою, та не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документації із землеустрою передає відповідному територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин матеріали, зазначені у частині першій цієї статті.

Розгляд та погодження або відмова у погодженні документації із землеустрою здійснюються експертами із розгляду та погодження документації із землеустрою у порядку черговості їх надходження відповідно до вимог, установлених статтею 186 Земельного кодексу України.

За результатами розгляду документації із землеустрою відповідний експерт з розгляду та погодження документації із землеустрою у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня надходження документації із землеустрою, готує висновок про розгляд документації із землеустрою, скріплює його в електронній формі своїм електронним цифровим підписом, після чого реєструє у системі електронного документообігу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Висновок про розгляд документації із землеустрою в електронній формі надсилається електронною поштою розробнику у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня його реєстрації у системі електронного документообігу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

У разі подання заяви та документації із землеустрою через центри надання адміністративних послуг територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за місцем розташування земельної ділянки після реєстрації у системі електронного документообігу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин висновку про розгляд документації із землеустрою протягом одного робочого дня передає його центру надання адміністративних послуг.

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за місцем розташування земельної ділянки після реєстрації у системі електронного документообігу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин висновку про розгляд документації із землеустрою на вимогу розробника документації із землеустрою протягом одного робочого дня роздруковує його та завіряє роздрукований висновок на відповідність оригіналу.

Розробник може перевірити стан погодження проекту землеустрою за допомогою офіційного веб-сайту центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.»;

6) у статті 32:

частини третю виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

«Сертифікований інженер-землевпорядник, який відповідає за якість робіт із землеустрою зобов'язаний безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою в паперовому та електронному виглядах у місячний строк після затвердження відповідної документації із землеустрою. Використання цих матеріалів дозволяється лише з дотриманням вимог законодавства про авторські права.»;

7) статтю 33 викласти в такій редакції:

«Стаття 33. Порядок користування документацією із  землеустрою

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи мають право користуватися матеріалами Державного фонду документації із землеустрою з дотриманням вимог цього Закону, інших законів України і Положення про Державний фонд документації із землеустрою.

Матеріали Державного фонду документації із землеустрою надаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та його територіальними органами відповідно до Положення про Державний фонд документації із землеустрою на безоплатній основі протягом 30 календарних днів за письмовим запитом органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної або фізичної особи.

Підставою для відмови у наданні матеріалів Державного фонду документації із землеустрою  може бути відсутність запитуваних матеріалів у Державному фонді документації із землеустрою.

Матеріали Державного фонду документації із землеустрою, що містять персональні дані фізичної особи, або є носієм відомостей, що становлять державну таємницю надаються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про державну таємницю».;

8) статтю 34  доповнити новою частиною другою такого змісту:

«Проведення топографо-геодезичних робіт при розробленні документації із землеустрою незалежно від виду використання геодезичних інструментів та апаратно-програмного комплексу, призначеного для визначення координат точок земної поверхні здійснюють сертифіковані інженери-землевпорядники або сертифіковані інженери-геодезисти.»;

У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно частиною третьою;

9) доповнити статтею 34-1 такого змісту:

«Стаття 34-1. Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки при здійсненні землеустрою

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки здійснюється з метою визначення в натурі (на місцевості) метричних даних земельної ділянки, у тому числі  місцеположення поворотних точок її меж та їх закріплення межовими знаками.

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку:

а) технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  натурі (на місцевості);

б) технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;

в) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

г) іншої документації із землеустрою, за якою здійснюється формування земельної ділянки.

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) полягає у визначенні місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками встановленого зразка.

Межові знаки не встановлюються:

а) у спільних поворотних точках меж суміжних земельних ділянок, на яких раніше встановлено межові знаки. У такому випадку раніше встановлений межовий знак використовується для опису кожної суміжної земельної ділянки (суміжних земельних ділянок) у складі відповідної документації із землеустрою за якою здійснювалося встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

б) у місцях, де їх установка неможлива (на водних об'єктах, при забороні проведення земляних робіт). У такому випадку поворотні точки меж земельної ділянки зазначаються лише у документації із землеустрою, за якою здійснювалося встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

в) у поворотних точках меж земельних ділянок, які у визначеному законодавством порядку надані (передані) для розміщення, будівництва, експлуатації та  обслуговування лінійних об'єктів: споруд опорних конструкцій (опори, стояки опор) повітряних  ліній електропередачі, радіорелейних ліній та ліній зв'язку. У такому випадку поворотні точки меж земельної ділянки позначаються фарбою, що не змивається, на табличках, які кріпляться безпосередньо на спорудах опорних конструкцій (опорах, стояках опор) повітряних ліній  електропередачі, радіорелейних ліній та ліній зв'язку. Також на вказаних табличках зазначаються межі земельної ділянки із відповідними промірами та площею, у тому числі контури базової проекції опори (стояків опор)  та зони обмежень (відстань захисту від межі контуру базової проекції опори до межі  земельної ділянки;

г) за бажанням власника (користувача) - у разі якщо  межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами,  шляхами, парканами, огорожами, фасадами будівель та  іншими лінійними  спорудами і рубежами).

Місцезнаходження межових знаків підлягає прив'язці до пунктів державної геодезичної мережі.

Межові знаки передаються на збереження власникам земельних ділянок та землекористувачам згідно акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання, який включається до документації із землеустрою після її затвердження та виконання робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

Землевласники та землекористувачі зобов'язані дотримуватися меж земельної ділянки, закріпленої в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка.»;

10) статтю 38 викласти в такій редакції:

«Стаття 38. Оцінка земель та земельних ділянок при здійсненні землеустрою

При здійсненні землеустрою може проводиться оцінка земель та земельних ділянок відповідно до вимог Закону України «Про оцінку земель».;

11) у статті 50:

частину першу викласти в такій редакції:

«Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у разі формування нових земельних ділянок та/або зміни чи визначення цільового призначення земельних ділянок, у тому числі раніше сформованих.»;

доповнити після частини першої новою частиною другою такого змісту:

«Одним проектом землеустрою щодо відведення земельних ділянок можливо здійснити формування та/або зміну цільового призначення двох і більше земельних ділянок за умови, що розпорядником земельних ділянок буде виступати один орган виконавчої влади або місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.».

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

у частині четвертій:

абзац другий викласти в такій редакції:

«завдання на виконання робіт»;

абзац сьомий виключити;

в абзаці тринадцятому слово «приймання» замінити словом «прийомки»;

12) у статті 54:

частину другу після слів «місцевого самоврядування» доповнити словами «щодо земель державної та комунальної власності або на підставі договору укладеного між розробником документації із землеустрою і власником земельної ділянки щодо земель приватної власності»;

у пункті «в» частини третьої після слів «проекту землеустрою» доповнити словами «щодо земель державної та комунальної власності або договір укладений між розробником документації із землеустрою і власником земельної ділянки щодо земель приватної власності»;

13) у статті 55:

частину першу викласти в такій редакції:

«Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється з метою встановлення або відновлення меж земельної ділянки.»;

частини другу – шосту виключити;

у частині десятій:

пункт «ґ» виключити;

у пункті «й» слово «приймання» замінити словом «прийомки».

14) у статті 68:

частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:

«невиконання обов’язку щодо передачі копії матеріалів до Державного фонду документації із землеустрою у встановлений законодавствам строк.»;

доповнити новою частиною дев’ятою  такого змісту:

«Документація із землеустрою та технічна документація з оцінки земель, які отримали позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації (у випадках передбачених законодавством), або погоджені, в порядку встановленому Земельним кодексом України (у випадках, якщо документація із землеустрою не підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації), що були розроблені сертифікованими інженерами-землевпорядниками до прийняття рішення про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, підлягають затвердженню у порядку встановленому законодавством.»

у зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою.

5. У Законі Україні «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 1).

1) у статті 17:

частину четверту викласти в такій редакції:

«Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів передачі електричної енергії розробляються, погоджуються та затверджуються відповідно до вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про землеустрій».;

частини п’яту, шосту виключити.

6. Частину першу статті 1 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46) доповнити новим абзацом такого змісту:

«банк геодезичних даних - система, що складається з баз даних геодезичних пунктів (супутникових, геодезичних, нівелірних, гравіметричних), системи керування базами даних геодезичних пунктів і прикладного програмного забезпечення для оброблення, зберігання та захисту даних, організації доступу до геодезичної інформації;».

7. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; 2013 р., № 36, ст. 472, № 40, ст. 535):

1) частину другу статті 23 викласти в такій редакції:

«2. Електронний документ, має обов’язково містити проектні та існуючі відомості про об’єкт землеустрою, у випадку якщо документацією із землеустрою здійснювалося проектування.

Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа визначаються Порядком ведення Державного земельного кадастру.»;

2) у частині першій статті 34:

 у абзаці восьмому після слова «межі» доповнити словом «існуючих»;

у абзаці одинадцятому після слова «переліку» доповнити словом «існуючих», після слів «відомостей про» доповнити словом «існуюче».

8. У Законі України  «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350; 2008 р., № 24, ст. 237):

1) абзац четвертий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

«знищення межових знаків та/або геодезичних пунктів - дії громадян, які призвели до втрати в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки та/або пунктів Державної геодезичної мережі внаслідок чого виникає потреба у проведенні робіт з їх відновлення;»;

2) у абзаці десятому пункту «а» частини першої статті 6 після слів «межових знаків доповнити словами «та/або геодезичних пунктів».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                  А. ПАРУБІЙ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою»

 

1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Основною метою проекту Закону є законодавче закріплення погодження всіх видів документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру за принципом екстериторіальності, подачі пакету документів на погодження в електронному вигляді до органів виконавчої влади та запровадження публічності надання висновків про розгляд документації із землеустрою органами державної влади та місцевого самоврядування.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001), е-mail: info@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Департамент землеустрою, використання та охорони земель), 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел. 275 72 88, land_ml@land.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 285 05 55, факс 254 43 93, inform@dkrp.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                                                                Максим МАРТИНЮК

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою»

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття акта

3 жовтня 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580 запроваджено погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок виключно за принципом екстериторіальності.

Необхідність запровадження погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності виникла у зв’язку із проявами корупційних ризиків на етапі погодження проектів землеустрою.

Раніше розробник документації із землеустрою подавав на погодження до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що призводило до безпосереднього спілкування розробника документації із землеустрою та посадової особи, яка здійснювала її погодження та провокувало ризики вчинення корупційних дій.

Так, деякі місцеві чиновники вимагали отримання  неправомірної вигоди за позитивний розгляд проектів землеустрою, в протилежному випадку  такі проекти тривалий час не розглядалися або надавалися висновки про непогодження проектів з необґрунтованими зауваженнями.

На сьогодні проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розглядаються вчасно та об’єктивно, завдяки екстериторіальному принципу погодження проектів землеустрою забезпечується дотримання єдиних вимог, законодавчо встановлених підходів у сфері здійснення землеустрою.

Екстериторіальний принцип погодження проектів землеустрою зарекомендував себе як потужний механізм боротьби з корупційними ризиками, які виникали під час погодження проектів землеустрою.

Крім того законопроектом пропонується підвищити прозорість процедури погодження документації із землеустрою шляхом оприлюднення документації із землеустрої та висновків про розгляд документації із землеустрою та подачі такої документації із землеустрою на погодження через електронні сервіси.

Також пропонується привести деякі положення законодавчих актів у відповідність до законодавство у сфері землеустрою.

2.Мета і шляхи її досягнення

Законодавче закріплення погодження всіх видів документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру за принципом екстериторіальності, подачі пакету документів на погодження в електронному вигляді та запровадження публічності надання висновків про розгляд документації із землеустрою органами державної влади та місцевого самоврядування. 

3.Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання є Земельний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення та Закони України «Про землеустрій», «Про Державний земельний  кадастр», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує видатків із Державного та місцевих бюджетів.

5.Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державною регуляторною службою України.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6.Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1.Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7.Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8.Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру з метою проведення громадського обговорення та направлено на погодження до Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції».

9.Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10.Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону  є актом регуляторного впливу.

У результаті його прийняття буде спрощено процедуру погодження документації із землеустрою для розробників документації із землеустрою, зокрема, запроваджено можливість  подачі документації із землеустрою в електронному вигляді.

10-1.Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону не впливає на ринок праці.

11.Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить публічність дій органів державної влади під час погодження документації із землеустрою, погодження всіх видів документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру за принципом екстериторіальності, та усуне безпосереднє спілкування розробника документації із землеустрою та посадової особи органу державної влади.

 

 

В. о. Голови Державної

служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру                                                                                                                                                      О. К. Колотілін

Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою»

 

І.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Земельним кодексом України визначено, що розробник документації із землеустрою подає на погодження до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин оригінал проекту, а до інших органів влади, - завірені ним копії такої документації.

Безпосереднє спілкування розробника документації із землеустрою та посадової особи, яка здійснює її погодження, провокує ризики вчинення корупційних дій.

Так, деякі місцеві чиновники вимагали отримання неправомірної вигоди за позитивний розгляд документації із землеустрою, в протилежному випадку така документація із землеустрою тривалий час не розглядалася або надавалися висновки про непогодження документації із землеустрою з необґрунтованими зауваженнями.

Тому для спрощення процедури погодження, усунення контакту з посадовою особою органу державної влади законопроектом передбачається подавати на погодження документацію із землеустрою в електронному вигляді, засвідчену електронним цифровим підписом через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи.

Таким чином для розробників документації із землеустрою зменшуються фінансові та часові затрати на роздрукування копій примірників документації із землеустрою та подачі документації безпосередньо до органу виконавчої влади.

Слід зазначити, що 3 жовтня 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» запроваджено пілотний проект погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок виключно за принципом екстериторіальності.

Розробник документації із землеустрою здає на погодження документацію до одного територіального органу Держгеокадастру, а погоджує його зовсім інший територіальний орган, який обирається автоматично програмою електронного документообігу відомства.

 За трохи більше 1 року з початку реалізації пілотного проекту (03.10.2016 – 06.10.2017) на погодження до територіальних органів надійшло 271 489 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Опрацьовано 267 154 (98%) проектів, із яких надано 187 179 (70%) висновків про погодження проектів, 79 975 (30%) – не погоджено; 4 335 проектів знаходиться на опрацюванні.

Екстериторіальний принцип погодження проектів землеустрою зарекомендував себе як потужний механізм боротьби з корупційними ризиками, які виникали під час погодження проектів землеустрою.

На сьогодні проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розглядаються вчасно та об’єктивно, завдяки екстериторіальному принципу погодження проектів землеустрою забезпечується дотримання єдиних вимог, законодавчо встановлених підходів у сфері здійснення землеустрою.

Тому законопроектом запроваджується механізм погодження документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру за принципом екстериторіальності на постійній основі.

З метою підвищення прозорості дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які виникають у сфері земельних відносин законопроектом передбачається публічність прийнятих рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом оприлюднення рішень про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, висновків про розгляд документації із землеустрою та документації із землеустрою на офіційних веб сайтах таких органів або на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Такий підхід дозволить розробникам документації із землеустрою швидко та оперативно отримувати інформацію щодо результатів розгляду розробленої документації із землеустрою.

Таким чином проектом регуляторного акта не передбачається додаткових витрат, пов’язаних з реалізацією цього акта. Натомість, у зв’язку із спрощенням процедури погодження, передбачається уникнення витрат, пов’язаних з поданням в паперовому вигляді документації із землеустрою на погодження а також часових витрат щодо подання документації із землеустрою безпосередньо до органу виконавчої влади.

Проблема, яку пропонується врегулювати справляє вплив на такі верстви суспільства:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

Так

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

ІІ.Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є удосконалення механізму погодження документації із землеустрою та спрощення такої процедури.

 

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Визначення альтернативних способів

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «statusquo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань, визначених типовим договором оренди землі.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1. Збереження чинного регулювання зазначених питань, визначених типовим договором оренди землі

Збереження чинного регулювання зазначених питань призведе до додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання та затягування процесу від розроблення документації із землеустрою до її затвердження.

 

2. Прийняття проекту регуляторного акта

Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить удосконалення механізму погодження документації із землеустрою, спрощення такої процедури та усуне додаткові витрати з боку суб’єктів господарювання.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Збереження чинного регулювання зазначених питань, не може розглядатись, оскільки призводить до додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання.

Прийняття проекту регуляторного акта дозволить врегулювати зазначене питання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Вигоди відсутні у зв’язку з неналежним нормативно-правовим врегулюванням питань погодження документації із землеустрою, що призводить до додаткових витрат.

Витрати наявні через необхідність роздрукування копій примірників документації із землеустрою та подачі документації безпосередньо до органу виконавчої влади.

Альтернатива 2.

Вигоди у зв’язку із спрощенням процедури погодження документації із землеустрою, уникнення витрат, пов’язаних з поданням в паперовому вигляді документації із землеустрою на погодження безпосередньо до органу виконавчої влади.

Витрати відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Проект регуляторного акта забезпечить захист інтересів суб’єктів господарювання шляхом спрощення процедури погодження документації із землеустрою, уникненням додаткових витрат, пов’язаних з поданням в паперовому вигляді документації із землеустрою на погодження.

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

2117*

2117

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

100

100

*Дані щодо кількості суб’єктів господарювання за 2017 рік

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 Альтернатива 1.

Вигоди відсутні у зв’язку з неналежним нормативно-правовим врегулюванням питань погодження документації із землеустрою

Витрати наявні у зв’язку із необхідністю подачі в паперовому вигляді документації із землеустрою на погодження

 Альтернатива 2.

Вигоди у зв’язку із спрощення механізму погодження документації із землеустрою, спрощенням такої процедури та усуненням додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання. Для погодження однієї документації із землеустрою розробленої одним суб’єктом господарювання вбачається економія коштів від 450 до 500 грн у зв’язку із відсутності обов’язкової подачі документації із землеустрою на погодження в паперовому вигляді та запровадженням погодження документації із землеустрою в електронному вигляді.

Витрати відсутні.

 

Внаслідок дії регуляторного акту передбачається врегулювання питань

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Витрати відсутні

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Витрати відсутні

IV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотири-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань

1

Неналежне нормативно-правове врегулювання питання погодження документації із землеустрою.

Альтернатива 2

Прийняття
регуляторного акта

4

   Удосконалення механізму погодження документації із землеустрою, спрощення такої процедури та усунення додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання.

Економія коштів для суб’єктів господарювання від 450 до 500 грн у зв’язку із відсутності обов’язкової подачі документації із землеустрою на погодження в паперовому вигляді та запровадженням погодження документації із землеустрою в електронному вигляді.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Вигоди у зв’язку із удосконаленням механізму погодження документації із землеустрою, спрощенням такої процедури та усуненням додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання.

 (4 бали)

Витрати відсутні

Проблема існувати не буде

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань

Вигоди відсутні у зв’язку з неналежним нормативно-правовим врегулюванням питань погодження документації із землеустрою (1 бал)

Витрати на роздрукування копій примірників документації із землеустрою та подачі документації безпосередньо до органу виконавчої влади.

 

 

Проблема продовжує існувати

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Вирішення проблеми

0

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання зазначених питань

Існування проблеми

Х

     

V.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми є прийняття проекту регуляторного акта в частині внесення змін до

Земельного кодексу України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закони України:

«Про землеустрій»;

«Про Державний земельний кадастр»;

«Про державний контроль за використанням та охороною земель»;

Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».

Прийняття проекту регуляторного акта удосконалить:

механізм подачі документації із землеустрою на погодження;

прозорість дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які виникають у сфері земельних відносин;

принцип погодження документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру.

Крім того проектом регуляторного акта врегульовується ряд інших питань, які спростять роботу суб’єктів господарювання у сфері виконання землевпорядних робіт, які спростять, а саме:

наявності акта прийомки-передачі межових знаків на зберігання на етапі погодження документації із землеустрою;

можливість розроблення однієї документації із землеустрою на декілька земельних ділянок;

надання дозволу на розроблення робочого проекту землеустрою на землі приватної власності;

вилучення зі складу певних видів документації із землеустрою не актуальних документів;

можливість затвердження документації із землеустрою, яка розроблена сертифікованими інженерами-землевпорядниками до прийняття рішення про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника.

Заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми суб’єктами господарювання: ознайомитись з регуляторним актом щодо запровадження погодження документації із землеустрою в електронному вигляді.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування будуть відповідати витратам на заробітну плату співробітників, які за функціональними обов’язками уже здійснюють та в подальшому здійснюватимуть відповідні заходи.

Проектом акта передбачається врегулювання питань спрощення процедури погодження, усунення контакту з посадовою особою органу державної влади законопроектом передбачається документацію і землеустрою в електронному вигляді, засвідчену електронним цифровим підписом подавати на погодження через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи.

Витрати на одного суб’єкта малого підприємництва відсутні тому М-Тест не розроблявся.

Витрати з державного або місцевих бюджетів не передбачаються, ув’язку з тим що, запропоноване регулювання не передбачає розроблення, придбання окремих електронних ресурсів, додаткового програмного забезпечення та інших витрат.

VII.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати, оскільки регулювання відносин в частині погодження документації є необмеженим, оскільки в Україні динамічно розвиваються земельні відносини, тобто постійно здійснюється рух земель в процесі їх надання громадянам у власність, оренду та у користування юридичним особам (в тому числі на умовах оренди).

Відповідно до статті 79-1 Земельного кодексу України формування земельних ділянок здійснюється:

у порядку відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності;

шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок;

шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, проектами землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

шляхом інвентаризації земель державної чи комунальної власності у випадках, передбачених законом;

за проектами землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв).

В більшості випадків відповідно до статей 118, 123 Земельного кодексу України передача земельних ділянок у власність або у користування фізичним та юридичним особам здійснюється за документацію із землеустрою, яка підлягає погодженню з різними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

VIII.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1.Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2.Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта не обмежується

3.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект закону та аналіз регуляторного впливу акта буде розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики (www.minagro.gov.ua) у розділі «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів».

4. Час, що необхідно буде витратити суб’єктам господарювання та/або фізичним особам, для виконання вимог акта.

Показниками результативності проекту регуляторного акту будуть:

кількість поданих на погодження документацій із землеустрою;

кількість погоджених документацій із землеустрою;

кількість непогоджених документацій із землеустрою;

IX.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні дані.

 

 

В. о. Голови Державної

служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру                                                                                                                                                          О. К. Колотілін Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux