портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 03 червня 2016

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

   Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90; 2012 р. № 42, ст. 529, 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р., № 41-42, ст. 2024):

1) у статті 1:

у абзаці дев’ятому слова "в тому числі харчові продукти та корми," виключити;

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"обіг – можливість обігу ГМО та продуктів вироблених з ГМО на всіх стадіях розміщення на ринку від виготовлення до мережі збуту, а також переміщення (транспортування) або зберігання та будь-які дії, пов’язані з переходом права власності чи володіння, включаючи продаж, обмін або дарування;";

доповнити абзацами такого змісту:

харчові продукти, отримані з використанням ГМО, – харчові продукти, що містять, складаються або вироблені з ГМО;

корми та/або кормові добавки, отримані з використанням ГМО, – корми та/або кормові добавки, що містять, складаються або вироблені з ГМО;

генетично модифікований організм для використання у харчових продуктах – ГМО, що може використовуватись як харчовий продукт або як вихідний матеріал для виробництва харчових продуктів;

генетично модифікований організм для використання в кормах та/або кормових добавках – ГМО, що може використовуватись як корм та/або кормова добавка або як вихідний матеріал для виробництва кормів та/або кормових добавок;

генетично модифікований організм для використання в інгредієнті – будь-яка речовина, яка містить, складається або вироблена з ГМО, включаючи харчові добавки, ароматизатори та ензими, складові інгредієнта, що використовується під час виробництва або підготовки харчового продукту і залишається в готовому продукті навіть у зміненій формі;

вироблений з ГМО – такий, що походить, повністю або частково з ГМО, але не містить або не складається з ГМО;

відстеження – можливість відстежити ГМО та продукти, що вироблені з ГМО на всіх етапах розміщення на ринку, від виробництва до кінцевого споживача;

унікальний ідентифікатор – простий числовий або алфавітно-числовий код, який застосовується для ідентифікації ГМО на основі дозволеного явища трансформації, завдяки якому він був отриманий і надає можливий засіб пошуку конкретної інформації стосовно цього ГМО;

оператор ринку – фізична чи юридична особа, яка надає або отримує товар на ринку України, або іншої країни, на будь-якій стадії виробництва та реалізації, але не включаючи кінцевого покупця;

кінцевий покупець – останній покупець, який не буде використовувати продукт як частку будь-якої комерційної угоди або діяльності;

перша стадія розміщення продукту на ринку – початкова угода у виробництві та дистриб’юторському ланцюзі, коли продукт є доступним третій стороні;

розфасований продукт – будь-яка окрема одиниця товару, запропонована для продажу та його упаковка, в яку він був покладений перед тим, як бути запропонованим на продаж, при цьому така упаковка покриває продукт повністю чи частково, що забезпечує те, що склад продукту не може бути змінено без відкривання чи зміни упаковки.".

2) статтю 111 викласти в такій редакції:

"Стаття 111. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників якості

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників якості:

здійснює державну реєстрацію ГМО джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів;

затверджує перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО;

проводить моніторинг харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;

уповноважує акредитовані лабораторії на проведення моніторингу харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих із використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;

 організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел та сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форми власності.";

 3) статтю 112 виключити.

4) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Використання ГМО та вимоги щодо їх маркування, обігу та відстежуваності

Забороняється промислове виробництво та введення в обіг ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до їх державної реєстрації.

Харчові продукти, корми та/або кормові добавки, що підпадають під дію цього Закону, повинні відповідати вимогам маркування.

Для продуктів, які містять або складаються з ГМО, оператори ринку повинні забезпечити:

для розфасованих продуктів, які складаються з/або містять ГМО, слова "Цей продукт складається з ГМО" або "Цей продукт містить генетично модифіковані організми (назва організму(ів))" повинні бути зазначені на упаковці або етикетці;

за умови, що кінцевому покупцю запропоновано не розфасований продукт, слова "Цей продукт складається з ГМО" або "Цей продукт містить генетично модифіковані організми (назва організму(ів))" повинні бути зазначені на упаковці або у документах, що супроводжують продукт.

Вимоги частини третьої цієї статті не застосовуються до харчових продуктів, кормів, кормових добавок, що містять матеріал, в тому числі інгредієнт(-и), який вміщує, складається або виробляється з ГМО у кількості, що не перевищує межі вмісту 0,9 відсотка за умови, що наявність ГМО є домішкою або є випадковою і технічно неминучою.

З метою встановлення, що наявність цього ГМО є випадковою або технічно неминучою, оператори ринку повинні підготувати можливі докази, які демонструють, що вони здійснили відповідні кроки, щоб запобігти присутності такого ГМО в продукті.

Суб’єкти господарювання, які вперше вводять в обіг продукцію, включаючи оптові партії, що містить ГМО, або отримана з їх використанням, складають у довільній формі письмову декларацію, в якій в обов’язковому порядку зазначаються відомості про суб’єкта господарювання, зазначається інформація, що така продукція містить ГМО або отримана з їх використанням, зокрема інформацію про кожний з інгредієнтів харчового продукту, корму, кормової добавки, який вироблений з ГМО, його унікальний ідентифікатор, а також наводиться реєстраційний номер такої продукції у Державному реєстрі ГМО.

Для товарів, які містять або складаються з суміші ГМО, які використовуються безпосередньо як харчові продукти, корм та/або кормова добавка або використовується для їх обробки, інформація про кожний з інгрідієнтів може бути замінена оператором ринку на декларацію, яка супроводжується переліком унікальних ідентифікаторів для всіх ГМО, які використовувалися для цієї суміші.

Суб’єкти господарювання під час здійснення всіх операцій з передачі продукції, що містить ГМО або отримана з їх використанням, забезпечують надання суб’єктам господарювання, яким вони передають таку продукцію, копії декларації, зазначеної в частині шостій цієї статті.

Суб’єкти господарювання зобов’язані протягом п’яти років з дня передачі продукції, що містить ГМО або отримана з їх використанням, зберігати декларацію, зазначену в частині шостій цієї статті, або її копію, а також документацію, яка дає змогу ідентифікувати:

суб’єкта господарювання, який передав їм відповідну продукцію;

суб’єкта господарювання, якому вони передали відповідну продукцію.".

2. У статті 39 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98):

у частині четвертій слова "з ГМО" замінити словами "Цей продукт складається з ГМО" або "Цей продукт містить генетично модифіковані організми (назва організму(ів))";

частину п’яту після слів "якості харчових продуктів" доповнити словами "та про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

  

Голова Верховної Ради України                                                                                                                А. ПАРУБІЙ

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування продуктів харчування, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування продуктів харчування, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту акта Міністерство аграрної політики та продовольство України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування продуктів харчування, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www. minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика", підрозділ "Проекти регуляторних актів").

Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент землеробства та технічної політики в АПК, e-mail: oksana.lopatko@minagro.gov.ua. 279-65-36, 278-56-78.

 

 

Перший заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства  України                                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів" (далі–проект Закону) розроблено на виконання підпункту 5 пункту 31 Плану заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847, щодо розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту № 1830/2003 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2003 р. про відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, яким внесено зміни до Директиви 2001/18/ЄС та розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1144 "Про схвалення розроблених Міністерством аграрної політики та продовольства України планів імплементації деяких актів законодавства ЄС".

Проект Закону передбачає внесення змін до законів України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Основними змінами у законодавстві відповідно до європейських норм є:

узгодження положень чинного законодавства України з положеннями Регламенту № 1830/2003 в частині особливостей змісту понять "відстеження", "унікальний ідентифікатор", "оператор", "перша стадія розміщення продукту на ринку", "розфасований продукт" та інше;

забезпечення нанесення операторами ринку на розфасовані продукти, слова "Цей продукт складається з ГМО" або "Цей продукт містить генетично модифіковані організми (назва організма(ів))" повинні бути зазначені на упаковці або етикетці, а за умови, що кінцевому покупцю запропоновано не розфасований продукт, слова "Цей продукт складається з ГМО" або "Цей продукт містить генетично модифіковані організми (назва організма(ів))" повинні бути зазначені на упаковці або у документах, що супроводжують продукт;

передбачення винятків щодо нанесення відповідного маркування операторами ринку на розфасованих та не розфасованих продуктах у разі, коли продукт містить залишки ГМО, що не перевищують законодавчо встановлені пороги (менше 0,9 відсотка), за умови, що такі залишки ГМО є випадковими або технічно неминучими;

закріплення положення щодо здійснення Держпродспоживслужбою державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел та сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Вищезазначені зміни направлені в основному на забезпечення повного і надійного інформування споживачів про ГМО в харчових продуктах, кормах та/або кормових добавках, які можуть бути вироблені з них, з тим, щоб споживачі могли робити усвідомлений вибір щодо використання цього продукту.

Дія проекту Закону поширюється на ГМО, харчові продукти, корми та/або кормові добавки, вироблені з ГМО, що пройшли державну реєстрацію у встановленому порядку. Незареєстровані ГМО, а також харчові продукти, корми та/або кормові добавки, вироблені з генетично модифікованих організмів, не підпадають під дію цього проекту Закону і не можуть бути присутніми на ринку та не застосовується відповідне маркування до харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, що містять матеріал, який вміщує, складається або виробляється з ГМО у кількості, що менша від 0,9 відсотка харчових інгредієнтів і інгредієнтів у кормах та/або кормових добавках, які розглядаються індивідуально, або харчові продукти та корми, що складаються з одного інгредієнту, за умови, що ця присутність є випадковою і технічно неминучою.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою вказаного проекту Закону є передбачення шляхом внесення змін до законів України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" в частині імплементації положень Регламенту № 1830/2003 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2003 року про відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, яким внесено зміни до Директиви 2001/18/ЄС з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють закони України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", Регламент (ЄС) № 1830/2003 про відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, яким внесено зміни до Директиви 2001/18/ЄС.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України, Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") для отримання зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів" забезпечить надійне інформування споживачів про зареєстровані ГМО, які можуть складатися або міститися в харчових продуктах, кормах та/або кормових добавках, а також надасть можливість особам здійснювати господарську діяльність, пов’язану з їх виробництвом та обігом, а також сприятиме ефективному виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

  

 

 Міністр аграрної політики 

та продовольства України                                                                                                                                                                      Т.В. Кутовий

Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів"

 

I. Визначення проблеми

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів" (далі – проект Закону) розроблено на виконання підпункту 5 пункту 31 Плану заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847, щодо розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту № 1830 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2003 року про відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, яким внесено зміни до Директиви 2001/18/ЄС, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1144 "Про схвалення розроблених Міністерством аграрної політики та продовольства України планів імплементації деяких актів законодавства ЄС".

Проект закону передбачає внесення змін до законів України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Основними змінами у законодавстві відповідно до європейських норм є:

узгодження положень чинного законодавства України з положеннями Регламенту № 1830/2003 в частині особливостей змісту понять "відстеження", "унікальний ідентифікатор", "оператор", "перша стадія розміщення продукту на ринку", "розфасований продукт" та інше;

забезпечення нанесення операторами ринку на розфасовані продукти, слова "Цей продукт складається з ГМО" або "Цей продукт містить генетично модифіковані організми (назва організму(ів))", які повинні бути зазначені на упаковці або етикетці, а за умови, що кінцевому покупцю запропоновано не розфасований продукт – слова "Цей продукт складається з ГМО" або "Цей продукт містить генетично модифіковані організми (назва організму(ів))" повинні бути зазначені на упаковці або у документах, що супроводжують продукт;

передбачення винятків щодо нанесення відповідного маркування операторами ринку на розфасований та не розфасований продукт у разі, коли продукт містить залишки ГМО, що не перевищують законодавчо встановлені пороги (менше 0,9 відсотка), за умови, що такі залишки ГМО є випадковими або технічно неминучими;

закріплення положення щодо здійснення Держпродспоживслужбою державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел та сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Вищезазначені зміни направлені в основному на забезпечення повного і надійного інформування споживачів про ГМО в харчових продуктах, кормах та/або кормових добавках, які можуть бути вироблені з них, з тим щоб споживачі могли робити усвідомлений вибір щодо використання даного продукту.

Дія проекту Закону поширюється на ГМО, харчові продукти, корми та/або кормові добавки, вироблені з ГМО, що пройшли державну реєстрацію у встановленому порядку. Незареєстровані ГМО, а також харчові продукти, корми та/або кормові добавки, вироблені з генетично модифікованих організмів, не підпадають під дію цього проекту закону і не можуть бути присутніми на ринку та не застосовується відповідне маркування до харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок що містять матеріал, який вміщує, складається або виробляється з ГМО у кількості, що менша від 0,9 відсотка харчових інгредієнтів і інгредієнтів у кормах та/або кормових добавках, які розглядаються індивідуально, або харчові продукти та корми, що складаються з одного інгредієнту, за умови, що ця присутність є випадковою і технічно неминучою.

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання,

Так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

-

* У разі коли проблема впливає на суб’єктів малого підприємництва, необхідно у подальших таблицях конкретизувати питому вагу суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив.

II. Цілі державного регулювання

Розроблення проекту Закону України передбачено підпунктом 5 пункту 31 Плану заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 та Планом імплементації Регламенту (ЄС) № 1830 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1144.

Основними цілями державного регулювання є:

удосконалити систему відстеження харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з ГМО з метою надання споживачам найбільш повної інформації щодо харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, які містять ГМО;

доповнити законодавство України щодо державної системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів та основних принципів та вимог до безпечності та якості харчових продуктів позиціями, наведеними в Регламенті (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з ГМО, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС;

покладання на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників якості функцій щодо здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел та сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 (збереження ситуації, яка існує на цей час)

Збереження чинних законів України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" не в повній мірі відповідають положенням Регламенту (ЄС) № 1830 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС. Разом з тим, вказаний спосіб не дозволить наблизити законодавство України до вимог вищевказаного Регламенту та виконати поставлене завдання щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Тобто залишаться не виконаними підпункт 5 пункту 31 Плану заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 та Планом імплементації Регламенту (ЄС) № 1830 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1144.

Альтернатива 2

(прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів")

 

Прийняття проекту Закону дозволить удосконалити систему відстеження харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, що складаються із/або містять ГМО в цілях полегшення вилучення таких товарів з обігу та надання споживачам найбільш повної інформації щодо ГМ продуктів та кормів.

Зазначений спосіб забезпечить доповнення законодавства України деякими визначенням, наведеними
в Регламенті (ЄС) № 1830 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених
з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС.

Також визначить центральний орган виконавчої влади (Держпродспоживслужба) щодо здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел та сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Прийняття проекту закону дозволить виконати підпункт 5 пункту 31 Плану заходів з імплементації розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 щодо імплементації Регламенту (ЄС) № 1830 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1144.

 

Інші способи, що не передбачають внесення змін до законів України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" є непридатними, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Отже, враховуючи зазначене, запропонована "Альтергнатива 2" є найбільш доцільною для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигод не передбачається, оскільки ситуація в частині маркування продукції щодо генетично модифікованих організмів не відповідає європейським вимогам.

Не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з бюджетів усіх рівнів.

Альтернатива 2

Підвищення ефективності щодо адаптації законодавства України в сфері державної системи біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів в сфері біобезпеки та принципів та вимог до безпечності та якості харчових продуктів до європейського законодавства на виконання міжнародних зобов’язань, зокрема Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що передбачає перегляд законодавства для приведення нормативних документів у відповідність із стандартами Європейського Союзу.

 

Не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з бюджетів усіх рівнів.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Ситуація залишається на існуючому рівні та не відповідає європейським нормам.

 

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

Альтернатива 2

Забезпечення повного і надійного інформування споживачів про ГМО в харчових продуктах, кормах та/або кормових добавках, які можуть бути вироблені з них, з тим щоб споживачі могли робити усвідомлений вибір щодо використання даного продукту.

Основними факторами впливу будуть споживчий вибір, отримання інформації споживачами, вплив на здоров’я, безпеку та право громадян.

 

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигод не передбачається, оскільки ситуація щодо маркування продуктів харчування на вміст в них генетично модифікованих організмів, буде відбуватись на загальних підставах відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Витрати залишаються на існуючому рівні.

Альтернатива 2

-

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів та обігу, відстеження і маркування харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з генетично модифікованих організмів" забезпечить надійне інформування споживачів про зареєстровані ГМО, які можуть складатися або міститися в харчових продуктах, кормах та/або кормових добавках, а також надасть можливість особам здійснювати господарську діяльність, пов’язану з їх виробництвом та обігом, а також сприятиме ефективному виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Здійснення вибору оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Законодавство України в частині маркування ГМО не відповідає європейським нормам.

Альтернатива 2

4

Прийняття закону забезпечить надійне інформування споживачів про зареєстровані ГМО, які можуть складатися або міститися в харчових продуктах, кормах та/або кормових добавках, а також надасть можливість особам здійснювати господарську діяльність, пов’язану з їх виробництвом та обігом, а також сприятиме ефективному виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Вигод не передбачено, оскільки ситуація із маркування на вміст ГМО в харчових продуктах, кормах та/або кормових добавок не відповідає європейським нормам.

-

-

Альтернатива 2

Вигоди передбачено в частині наближення законодавства України до європейських норм щодо маркування на вміст ГМО в харчових продуктах, кормах та/або кормових добавок. Також пропонується визначити центральний орган виконавчої влади (Держпродспоживслужба) щодо здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо харчових продуктів, кормів, кормових добавок, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел та сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Прискорення адаптації законодавства України до європейських норм.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

-

-

Альтернатива 2

Здійснення вказаних заходів позитивно позначиться на всіх заінтересованих сторонах: держави, суб’єктів господарювання та громадян шляхом удосконалення системи відстеження харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, вироблених з ГМО з метою надання споживачам найбільш повної інформації щодо харчових продуктів, кормів та/або кормових добавок, які містять ГМО.

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого акта.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти проект Закону, що дозволить виконати завдання щодо імплементації Регламенту (ЄС) № 1830 від 22 вересня 2003 року Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Що стосується проведення розрахунку витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (відповідний розрахунок не здійснюється, якщо розробником буде здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, то Мінагрополітики листом від 12 квітня 2016 року № 37-13-1-13/5345 звернулося до Національної асоціації виробників м’яса та м’ясопродуктів України, асоціації "Союз птахівників України", Української асоціації виробників і переробників сої, асоціації "УКРКОНДПРОМ" та Європейської бізнес асоціації з метою надання вищезазначених розрахунків (копії листів-відповідей додається).

За наслідками вищевказаного звернення міністерству були надані відповіді від:

- асоціації "Союз птахівників України", що на даний час здійснити відповідні розрахунки не є можливим;

- асоціації "УКРКОНДПРОМ", що підприємства галузі інгредієнти не використовують з "ГМО" і тому не мають можливості повідомити про витрати, на одного суб’єкта господарювання, внаслідок застосування зареєстрованого "ГМО";

- Української асоціації виробників і переробників сої, що надати подібну інформацію неможливо, так як вона взагалі відсутня;

- Національної асоціації виробників м’яса та м’ясопродуктів України, що згідно Додаткової угоди про співпрацю з підприємствами галузі, асоціація не контролює і не втручається у їх виробничу діяльність. Враховуючи це, асоціація не володіє інформацією стосовно запиту.

Відповідь до Міністерства аграрної політики та продовольства України від Європейської бізнес асоціації не надходила.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Враховуючи, що закони України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" мають необмежений термін дій, тому строк дії запропонованого регуляторного акта пропонується також не обмежувати.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

– кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься
дія регуляторного акта - оператори, що розміщують харчові продукти, корми та/або кормові добавки на ринку, отримані з використанням ГМО;

– витрати коштів і часу, пов’язаних з виконанням вимог акта, операторами, що розміщують харчові продукти, корми та/або кормові добавки на ринку, отримані з використанням ГМО - витрати коштів та часу на передачу, отримання та зберігання інформації операторами відсутні;

– розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта - збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів не передбачається;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – середній. Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики для отримання зауважень та пропозицій. Після прийняття регуляторного акта його буде опубліковано у засобах масової інформації та розміщено на сайті Верховної Ради України, у нормативно-правовій системі "Ліга".

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності цього регуляторного ата буде здійснюватися у строки, визначені законодавством.

Проведення відстежень результативності регуляторного акта здійснюватиметься у такі строки:

- базового відстеження – до набрання чинності актом шляхом опрацювання наданих зауважень і пропозицій за наслідками оприлюднення акта на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

- повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

- періодичне відстеження буде здійснюватись один раз на кожні 3 роки починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта буде використовуватися соціологічний та статистичний метод.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

  

Перший заступник Міністра аграрної  

політики та продовольства  України                                                                                                                                         Я.В. Краснопольський

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux