портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 12 серпня 2015

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення повноважень органів державної влади в частині видачі бланків документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів та сільськогосподарської техніки”

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення повноважень органів державної влади в частині видачі бланків документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів та сільськогосподарської техніки

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В абзаці тринадцятому частини першої статті 521 Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2012 р., № 5, ст. 34; 2013 р., № 30, ст. 342; 2014 р., № 23, ст. 873; № 29, ст. 943) слова «бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання транспортних засобів, а також» виключити.

2. У пункті 13 частини першої статті 21 Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2010 р., № 38, ст. 511; 2011, № 29, ст. 272; 2014 р., № 6-7, ст. 80; № 29, ст. 945) слова «бланками довідок-рахунків, біржових угод, актів приймання-передавання машин та» виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                       В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення повноважень органів державної влади в частині видачі бланків документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів та сільськогосподарської техніки"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення повноважень органів державної влади в частині видачі бланків документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів та сільськогосподарської техніки" (далі – проект Закону) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

Метою проекту Закону є оптимізація завдань та повноважень органів державної влади, а також удосконалення правового регулювання питання обігу бланкової продукції, яка наразі використовується в процедурі реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та сільськогосподарської техніки.

Проект Закону України та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту Закону в письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, inform@dkrp.gov.ua.

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01011, м. Київ, вул. Хрещатик, 24; тел. 279 85 28, anatolii.kuzhelyuk@minagro.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                         В.І.Лапа

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення повноважень органів державної влади в частині видачі бланків документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів та сільськогосподарської техніки"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 52-1 Закону України «Про дорожній рух» до повноважень Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС) у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху віднесено, у тому числі, видачу суб’єктам господарювання (торговельним організаціям, підприємствам-виробникам та суб’єктам підприємницької діяльності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них) бланків довідок-рахунків та актів приймання-передавання транспортних засобів.

У свою чергу, відповідно до статті 21 Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» одним із завдань центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, (Держсільгоспінспекція України) є забезпечення у встановленому порядку суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, бланками довідок-рахунків, біржових угод, актів приймання-передавання машин.

Однак, згідно з Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371, бланки довідок-рахунків та актів приймання‑передавання наразі вже не мають статусу документів суворого обліку та звітності. Тому втратили будь-який сенс також і всі вимоги, спрямовані на обмеження обігу таких бланків, включаючи ті з них, що передбачають забезпечення суб’єктів господарювання такими бланками виключно через органи державної влади.

Одночасно, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», Держсільгоспінспекція України підлягає ліквідації, а функції реєстрації та обліку с/г техніки передаються МВС.

Відповідно до статей 1, 6 та 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» основним завданням міністерств є забезпечення формування та забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах. У свою чергу, забезпечення суб’єктів господарювання бланковою продукцією не належить до таких основних функцій.

Необхідність отримання бланків довідок-рахунків, біржових угод, актів приймання-передавання виключно від органів влади істотно ускладнює діяльність суб’єктів господарювання. Зокрема, за отриманням таких бланків суб’єкти господарювання змушені звертатися заздалегідь, для цього їм потрібно пройти певну процедуру, яка потребує часових витрат. У разі затримок із видачею таких бланків органами влади (незалежно від причин), діяльність суб’єктів господарювання фактично паралізується, що, у свою чергу, значно збільшує ймовірність виникнення корупційних правопорушень.

Таким чином, відповідні бланки не мають статусу документів суворого обліку та звітності, не впливають на стан безпеки дорожнього руху, ускладнюють діяльність суб’єктів господарювання.

Зважаючи на викладене, проектом Закону пропонується у статті 52-1 Закону України «Про дорожній рух» та статті 21 Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» виключити норми, відповідно до яких органи державної влади забезпечують суб’єктів господарювання бланками довідок-рахунків, біржових угод, актів приймання-передавання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є оптимізація повноважень органів виконавчої влади (МВС та Держсільгоспінспекції України), а також удосконалення правового регулювання питання обігу бланкової продукції, яка наразі використовується в процедурі реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та с/г техніки.

Законопроект також є елементом більш широкої та комплексної реформи, спрямованої на спрощення процедури реєстрації транспортних засобів та с/г техніки. Актуальність зазначеної реформи обґрунтовується у тому числі тим, що ціла низка країн пострадянського простору (Білорусь, Казахстан, Російська Федерація та інші) вже відмовилися від використання довідок-рахунків у відповідній процедурі реєстрації. Практика європейських та інших країн також не передбачає застосування довідок-рахунків чи інших подібних документів для цілей реєстрації транспорту.

Прийняття проекту Закону фактично відкриватиме шлях для подальшого спрощення існуючої процедури реєстрації всіх видів транспортних засобів та с/г техніки, що матиме наслідком зменшення часових та фінансових витрат суб’єктів господарювання та громадян на її проходження.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закони України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про дорожній рух», «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат державного та/або місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження із Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною інспекцією сільського господарства України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством оборони України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та його положення не впливають на регіональний розвиток.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України не потребує проведення консультацій з громадськістю.

Проект Закону опубліковано на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9. Позиція соціальних партнерів

Положення проекту Закону не стосуються соціально-трудової сфери та прав осіб з обмеженими можливостями.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону зменшує існуючий регуляторний вплив на ринкове середовище в сегменті забезпечення бланковою продукцією процедури реєстрації транспортних засобів та с/г техніки, зменшує ступінь монополізації відносин в зазначеній сфері. Проект Закону є одним із заходів реалізації сучасної політики держави, спрямованої на дерегуляцію відносин між державою та бізнесом.

Реалізація Закону забезпечить приведення законодавства України, що регулює питання надання адміністративних послуг, пов’язаних із реєстрацією транспорту, до рівня розвитку законодавства сусідніх пострадянських країн та країн-членів Європейського Союзу.

В цілому, проект Закону відповідає всім принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону України не передбачає впливу на ринок праці та не передбачає залучення додаткових трудових ресурсів або їх скорочення.

11. Прогноз результатів

Внаслідок прийняття проекту Закону буде досягнуто низки важливих цілей:

1) позбавлення органів державної влади не властивих їм функцій;

2) зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання, пов’язаного із необхідністю виконання процедур замовлення, очікування, підтвердження оплати та отримання в органах влади відповідної бланкової продукції.

Подальша реалізація реформи (після прийняття цього законопроекту та внесення змін до відповідних підзаконних актів) дозволить скоротити часові та фінансові витрати суб’єктів господарювання (включаючи сільськогосподарських товаровиробників), а також громадян на проходження процедури реєстрації всіх видів транспортних засобів та с/г техніки.

 

 

Заступник Міністра аграрної

        політики та продовольства України                                                                                                                                                         В.І.Лапа

Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення повноважень органів державної влади в частині видачі бланків документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів та сільськогосподарської техніки"

 

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону передбачає розв'язання проблеми надмірного державного регулювання, пов'язаної із необхідністю отримання суб'єктами господарювання, які здійснюють реалізацію транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання та біржових угод виключно від органів державної влади.

Відповідно до статті 52-1 Закону України «Про дорожній рух» до повноважень Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС) у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху віднесено, у тому числі, видачу суб’єктам господарювання (торговельним організаціям, підприємствам-виробникам та суб’єктам підприємницької діяльності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них) бланків довідок-рахунків та актів приймання-передавання транспортних засобів.

У свою чергу, відповідно до статті 21 Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» одним із завдань центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, (Держсільгоспінспекція України) є забезпечення у встановленому порядку суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають  реєстрації  в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, бланками довідок-рахунків, біржових угод, актів приймання-передавання машин.

Однак, згідно з Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371, бланки довідок-рахунків та актів приймання-передавання наразі вже не мають статусу документів суворого обліку та звітності. Тому втратили будь-який сенс також і всі вимоги, спрямовані на обмеження обігу таких бланків, включаючи ті з них, що передбачають забезпечення суб’єктів господарювання такими бланками виключно через органи державної влади.

Одночасно, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Держсільгоспінспекція України підлягає ліквідації, а функції реєстрації та обліку с/г техніки передаються МВС.

Відповідно до статей 1, 6 та 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» основним завданням міністерств є забезпечення формування та забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах. У свою чергу, забезпечення суб’єктів господарювання бланковою продукцією не належить до таких основних функцій.

Необхідність отримання бланків довідок-рахунків, біржових угод, актів приймання-передавання виключно від органів влади істотно ускладнює діяльність суб’єктів господарювання. Зокрема, за отриманням таких бланків суб’єкти господарювання змушені звертатися заздалегідь, для цього їм потрібно пройти певну процедуру, яка потребує часових та інших витрат. У разі затримок із видачею таких бланків органами влади (незалежно від причин) діяльність суб’єктів господарювання фактично паралізується, що, у свою чергу, значно збільшує ймовірність виникнення корупційних правопорушень.

Зважаючи на викладене, проектом Закону пропонується у статті 52-1 Закону України «Про дорожній рух» та статті 21 Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» виключити норми, відповідно до яких органи державної влади забезпечують суб’єктів господарювання бланками довідок-рахунків, біржових угод, актів приймання-передавання.

2. Цілі державного регулювання

Метою проекту Закону є оптимізація повноважень органів виконавчої влади (МВС та Держсільгоспінспекції України), а також удосконалення правового регулювання питання обігу бланкової продукції, яка наразі використовується в процедурі реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та с/г техніки.

Законопроект також є елементом більш широкої та комплексної реформи, спрямованої на спрощення процедури реєстрації транспортних засобів та с/г техніки. Актуальність зазначеної реформи обґрунтовується у тому числі тим, що ціла низка країн пострадянського простору (Білорусь, Казахстан, Російська Федерація та інші) вже відмовилися від використання довідок-рахунків у відповідній процедурі реєстрації. Практика європейських та інших країн також не передбачає застосування довідок-рахунків чи інших подібних документів для цілей реєстрації транспорту.

Прийняття проекту Закону фактично відкриватиме шлях для подальшого спрощення існуючої процедури реєстрації всіх видів транспортних засобів та с/г техніки, що матиме наслідком зменшення часових і фінансових витрат суб’єктів господарювання та громадян на її проходження.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін, що, звісно, є неприйнятним, оскільки Україна розвиває ринкову економіку, адаптує своє законодавство до законодавства ЄС та проголосила одним з основних своїх напрямків розвитку підвищення ефективності агропромислового сектору, а також створення системи прозорих, об'єктивно необхідних та якісних адміністративних послуг.

Друга альтернатива – передати відповідні повноваження від МВС та Держсільгоспінспекції іншим органам влади. Цей шлях також не є прийнятним, оскільки, як було продемонстровано вище, проблеми, які супроводжують обіг згаданої бланкової продукції, є об'єктивними і не залежать від органу влади, який організовує (координує) відповідний процес забезпечення бланками.

Таким чином, альтернативні способи досягнення встановленої мети не можуть бути використані, оскільки вони не дозволяють вирішити існуючі проблеми.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проект Закону є основою розв'язання зазначеної проблеми. Досягнення мети остаточно буде реалізовано після впровадження відповідних дерегуляційних ініціатив Кабінетом Міністрів України (прийняття відповідних змін до актів Кабінету Міністрів України) та перегляду і внесення змін до власних актів міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Внаслідок прийняття проекту Закону буде досягнуто низку важливих цілей:

1) позбавлення органів державної влади не властивих їм функцій;

2) зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання, пов’язане із необхідністю виконання процедур замовлення, очікування, підтвердження оплати та отримання в органах влади відповідної бланкової продукції.

Подальша реалізація реформи (після прийняття цього законопроекту та внесення змін до відповідних підзаконних актів) дозволить скоротити часові та фінансові витрати суб’єктів господарювання (включаючи сільськогосподарських товаровиробників), а також громадян на проходження процедури реєстрації всіх видів транспортних засобів та с/г техніки.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Вигоди

Витрати

Держава

Дерегуляція процедури забезпечення суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію транспортних засобів та с/г техніки, бланковою продукцією.

Спрощення умов здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі транспортними засобами та с/г технікою, як наслідок, – підвищення рівня конкурентоздатності та інвестиційної привабливості одразу декількох секторів економіки.

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні.

Суб’єкти господарювання

Зменшення витрат часу та коштів, пов'язаних із оформленням операцій з купівлі-продажу транспортних засобів та сільськогосподарської техніки.

Витрати відсутні.

Громадяни

Зменшення витрат часу та коштів, пов'язаних із оформленням операцій з купівлі-продажу транспортних засобів та сільськогосподарської техніки.

Витрати відсутні.

 

Дія акта поширюється на більше ніж 7 млн. власників легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні, у т.ч. власників так званої комерційної техніки (включаючи власників сільськогосподарських машин).

Після набрання чинності регуляторний акт буде розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики України та Верховної Ради України.

7. Строк чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений.

Регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта.

8. Визначення результативності регуляторного акта

Кошти та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на відповідні процедури, внаслідок дії акта буде значно зменшено.

Додаткових фінансових надходжень до державного та місцевих бюджетів не передбачається, однак очікується зниження обсягу державних видатків, передбачених на виготовлення бланкової продукції.

Результативність проекту Закону характеризуватиметься встановленням спрощеної процедури реєстрації та обліку транспортних засобів та с/г техніки.

Рівень поінформованості – достатній, проект Закону оприлюднено на веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua) (підрозділ "Проекти регуляторних актів" розділу "Регуляторна політика") з метою обговорення та отримання від фізичних та юридичних осіб зауважень і пропозицій.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

У разі прийняття регуляторного акта буде послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівняні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності буде здійснено з метою перевірки сталого досягнення регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийняті після здійснення повторного відстеження результативності цього акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                          В.І.ЛапаOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux