портал в режимі тестування та наповнення
0-800-215-010
Гаряча лінія Мінагрополітики
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів
Проект Закону України від 26 жовтня 2015

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно"

Проект

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2004 р., № 33-34, ст. 403; 2005 р., № 26, ст. 351; 2007 р., № 12, ст. 104, № 33, ст. 440; 2009 р., № 27, ст. 350; 2013 р., № 50, ст. 697; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 8, ст. 90, № 20-21, ст. 712, №  23, ст. 873, № 28, ст. 935, № 36, ст. 1182; 2015 р., № 14, ст. 96):

1) пункти 2-1, 2-2, 15, 19-1 і 23-1 статті 1 виключити;

2) абзац сьомий статті 5 виключити.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати відповідно абзацом сьомим;

3) статті 33-1 та 47-62 виключити.

2. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції Закону України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413) із змінами (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 42, ст. 586, № 50, ст. 697; 2014 р., № 8, ст. 90, № 10, ст. 106, № 11, ст.132, № 11, ст.137, № 12, ст. 178, № 20-21, ст. 712, № 28, ст. 936, № 34, ст. 1176, № 50-51, ст. 2057; 2015 р., № 11, ст. 75, № 30, ст.269):

1) частину сімнадцяту статті 16 виключити;

2) частину десяту статті 42 виключити;

3) абзац тринадцятий частини першої пункту 1 статті 45 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно» від 20 листопада 2012 року № 5493-VI (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 50, ст. 697).

3. mКабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                                                             В. ГРОЙСМАН

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійногофондувиконання зобов’язань за складськими документами на зерно"

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” (далі – проект Закону) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проектом Закону передбачається  вилучення положень із Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” від 20 листопада 2012 року № 5493-VI щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно.

Проект Закону розроблено в рамках виконання пункту 73 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357.

Основною метою проекту Закону є скасування Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно як інституту, що не відповідає сучасним реаліям та очікуванням функціонування ринку зерна. Крім того, проект Закону врегулює питання виключення норми нереалізованого проекту.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України, е-mail: oksana.zavorotko@minagro.gov.ua (виконавець Заворотько Оксана Віталіївна, тел. (044) 279-67-00).

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                            В.І. Лапа

Пояснювальна записка

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно" (далі – проект Закону) підготовлений в рамках виконання пункту 73 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357.

Після опублікування Закону України від 20 листопада 2012 року
№ 5493-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно" почали надходити звернення громадських організацій, науки, представників зернового бізнесу, зокрема Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельно-промислової палати, Української зернової асоціації, Громадської спілки "Аграрний союз України" щодо недосконалості норм зазначеного Закону України в частині створення і функціонування Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі – Гарантійний фонд).

Зокрема, це стосувалося низки положень Закону України, які можуть створювати тиск у здійсненні підприємницької діяльності та матимуть наслідками послаблення конкуренції в агропромисловій галузі в цілому.

Крім того, забезпечення фінансування Гарантійного фонду з Державного бюджету України в умовах прогнозованого падіння економічної активності та недостатності фінансових ресурсів з Державного бюджету України є малоймовірним.

Поряд з цим за умови перекладання зазначених витрат на учасників зернового ринку з метою виконання вимог Закону України відбудеться вилучення коштів з фінансового обігу компаній, що призведе до виникнення ситуацій з банкрутством та зростання тарифів на зберігання зерна.

З метою врегулювання позицій Мінагрополітики України було проведено ряд робочих зустрічей з представниками міжнародних організацій та зернового ринку, під час яких ними було наголошено на необхідності скасування Гарантійного фонду. Зокрема, на засіданні робочої групи з функціонування ринку зерна 28 вересня 2015 року під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства України Павленка О.М., учасниками обговорені варіанти удосконалення процедур управління Гарантійним фондом.

За результатами обговорення одноголосно було запропоновано Мінагрополітики України розпочати роботу стосовно внесення змін до законодавчих актів щодо діяльності Гарантійного фонду у зв’язку з втратою актуальності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту Закону є скасування Гарантійного фонду як інституту, що не відповідає сучасним реаліям та очікуванням функціонування ринку зерна.

Крім того, проект Закону врегулює питання виключення норми нереалізованого проекту.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Конституція України, Цивільний кодекс України, закони України "Про зерно та ринок зерна в Україні", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення проекту Закону не містять ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально - трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону не передбачає впливу на ринок праці та не передбачає залучення додаткових трудових ресурсів або їх скорочення.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно" сприятиме подальшому функціонуванню ринку зерна, розвитку сталих відносин між його суб’єктами, зменшення навантаження на бізнес в частині надмірного регулювання.

 

 

Міністр аграрної політики

та продовольства України                                                                                                                                                               О.М. Павленко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно"

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно" (далі – проект Закону) підготовлений в рамках виконання пункту 73 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357.

Проектом Закону передбачається  вилучення положень із Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” від 20 листопада 2012 року № 5493-VI щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі - Гарантійний фонд). Передбачається скасування Гарантійного фонду як інституту, що не відповідає сучасним реаліям та очікуванням функціонування ринку зерна. Зокрема, це стосується низки положень діючого законодавства, які можуть створювати тиск у здійсненні підприємницької діяльності та матимуть наслідками послаблення конкуренції на зерновому ринку. Так, діяльність Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно може призвести до вилучення з обороту, за оцінками учасників зернового ринку, до 1 млрд дол США, встановлення необмеженого права щодо позбавлення зернового складу можливості ведення основної діяльності з боку адміністрації Гарантійного фонду, виникнення можливості відмови у відшкодуванні Гарантійним фондом вартості зерна.

Після опублікування Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно" від 20 листопада 2012 року № 5493-VI почали надходити звернення громадських організацій, науки, представників зернового бізнесу, зокрема Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельно-промислової палати, Української зернової асоціації, Громадської спілки "Аграрний союз України" щодо недосконалості норм зазначеного закону в частині створення і функціонування Гарантійного фонду.

Крім того, проект Закону врегулює питання виключення норми нереалізованого проекту, оскільки Гарантійний фонд не розпочав свою діяльність.

2. Визначення цілей державного регулювання

Запропонований проект Закону надасть можливість учасникам зернового ринку самостійно визначати баланс між прийнятним рівнем ризиків та фінансовими витратами на їх мінімізацію.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Досягнення визначених цілей можливе способами.

Перший спосіб – залишити в чинній редакції Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”. Але враховуючи те, що на сьогодні Гарантійний фонд так і не розпочав свою діяльність, а також позицію учасників зернового ринку, то такий спосіб є недоцільним.

Другий спосіб - внести зміни до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” в частині встановлення добровільності участі в Гарантійному фонді зернових складів. Проте, відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно" від 20 листопада 2012 року № 5493-VI, є ризики того, що за умов добровільної участі Гарантійний фонд не сформує достатній обсяг фінансових ресурсів для повноцінного функціонування за вимоги забезпечення його діяльності з Державного бюджету. Тому даний спосіб є неефективним.

Третій спосіб - вилучення положень, які регламентують діяльність Гарантійного фонду, із Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”. Цей спосіб досягнення цілей є доцільним, оскільки скасовує передумови створення Гарантійного фонду як структури, що не відповідає сучасним ринковим умовам та очікуванням функціонування ринку зерна. Для впровадження рекомендується третій спосіб як такий, що усуне передумови створення тиску у здійсненні підприємницької діяльності на ринку зерна.

4. Опис механізмів, які пропонуються застосувати для розв’язання визначеної проблеми

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно" пропонується скасувати Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту акта відповідно до регламентних вимог внести проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Розв’язання означеної проблеми можливе лише шляхом прийняття цього проекту акта.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта є юридичною основою для скасування Гарантійного фонду, що сприятиме приведенню законодавства та врегулює питання виключення норми нереалізованого проекту.

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Об’єкт регулювання

Витрати

Вигоди

Держава

Не потребує додаткових витрат

Економія бюджетних коштів, що мали б виділятися на створення та функціонування Гарантійного фонду

Суб’єкт господарювання

Не потребує додаткових витрат

Зниження витрат на зберігання зерна порівняно із витратами в разі функціонування Гарантійного фонду.

Населення

Витрат не зазнає

Створення передумов для уникнення можливого підвищення цін на зерно в результаті можливого зростання витрат на його зберігання

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії акта пропонується встановити безстроково.

8. Визначення показників результативності акта

 

Найменування показників

Розмір показника

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів

Не передбачаються

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Зернові склади, поклажедавці зерна до зернових складів

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

Не потребуються

Рівень інформованості суб’єктів

Високий, проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта

Буде здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження результатів регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності, шляхом аналізу статистичних даних, в порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитись один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження, результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись Департаментом стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

Заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                                                                                                                                           В.І. ЛапаOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux